Informacje ogólne

11-13.06.2015

Krakowskie Centrum Konferencyjne
Dwór w Tomaszowicach
ul. Krakowska 68
32-085 Tomaszowice


MIEJSCE

Spotkanie odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2015 r. w Krakowskim Centrum Konferencyjnym Dwór w Tomaszowicach, ul. Krakowska 68, 32-085 Tomaszowice. Uczestnicy Zjazdu będą zakwaterowani w Dworze w Tomaszowicach oraz w Park Hotel, Szyce 33, 32-085 Modlnica. Komunikację pomiędzy obydwoma ośrodkami zapewniają organizatorzy. Dwór w Tomaszowicach dysponuje pokojami jedno- i dwuosobowymi, Park Hotel wyłącznie jednoosobowymi. O przydziale pokojów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Gościom nie korzystającym z własnego transportu organizatorzy zapewnią przejazd autokarem z Dworca Głównego PKP w Krakowie na miejsce konferencji w dniu 11 czerwca oraz powrót w dniu 13 czerwca.


KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa obejmujący zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd na miejsce obrad i powrót do Krakowa oraz materiały konferencyjne wynosi:

  • dla uczestników, którzy wybiorą pokój 1 osobowy 980 zł
  • dla uczestników, którzy wybiorą pokój 2 osobowy 880 zł


Należność prosimy wpłacać przelewem na poniższe konto do dnia 22.05.2015 z dopiskiem: "CHEMIA 15" + nazwiska uczestników, których dotyczy wpłata.

Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii
Bank PeKaO S.A. Oddział w Krakowie
IBAN: PL 18 1240 4722 1111 0000 4858 8982

Termin zgłoszeń upływa 22.05.2015
Termin wpłat upływa 22.05.2015

Strona Główna | Wydział Chemii UJ | Webmaster