Plan dojazdu

11-13.06.2015

Krakowskie Centrum Konferencyjne
Dwór w Tomaszowicach
ul. Krakowska 68
32-085 TomaszowicePoniższa mapka dotyczy dojazdu do Tomaszowic.
Dla lepszej analizy trasy warto otworzyć ją w nowym oknie klikając na "Wyświetl większą mapę" poniżej mapki.


Wyświetl większą mapę