Kontakt

11-13.06.2015

Krakowskie Centrum Konferencyjne
Dwór w Tomaszowicach
ul. Krakowska 68
32-085 Tomaszowice


KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Grażyna Stochel
Wydział Chemii UJ

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

SEKRETARIAT

mgr Agnieszka Sobejko
Wydział Chemii UJ
ul. R. Ingardena 3
30-060 Kraków
tel.: 012 6632215
fax: 012 6340515
e-mail: chemia15@chemia.uj.edu.pl