WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W DYDAKTYCE CHEMII
NA POZIOMIE SZKOŁY WYŻSZEJ

Home

Rejestracja

Program naukowy

Książka streszczeń

Opłaty

Aria

Kontakt

Opłaty

W celu wystawienia faktur uczestnicy mikrosympozjum proszeni są o
przesłanie e-mailem odpowiednich danych: nazwy, adresu i NIP-u instytucji,
która jest płatnikiem.

Opłata konferecyjna płatna do dnia 15 marca 2007 r. na konto Wydziału Chemii UJ

wynosi 85 złotych.
Po tym terminie opłata wynosi 100 zł.

Wpłaty prosimy dokonać na konto:
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
nr konta: 83 1060 0076 0000 3200 0047 5869
Bank: BPH PBK S.A. Oddział w Krakowie

Koniecznie z dopiskiem:ICTChemiaoraznazwiskiemuczestnika


Opłata konferencyjna pokrywa koszty:
- materiałów (w tym tekstów wystapień w postaci publikacji opatrzonej ISBN)
- przerwy kawowej,
- obiadu,
- organizacji mikrosympozjum.

Ze względu na krótki czas trwania mikrosympozjum i stosunkowo dużą liczbę
chętnych, liczba prezentacji zgłoszonych przez jedną osobę zostaje
ograniczona do trzech. Przepraszamy.


uj             ptchem