KSIĄŻKA STRESZCZEŃ

Home

Rejestracja

Opłaty

Aria

Kontakt

Program konferencji w formacie PDF.STRONA TYTUŁOWA I SPIS TREŚCI  
Agnieszka Wierzbicka
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW WSPIERAJACYCH E-NAUCZANIE
9
PLATFORMY EDUKACYJNE  
Barbara Debska
WYKORZYSTANIE METODY BLENDED LEARNING W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW NA KIERUNKACH CHEMICZNYCH
17
Jolanta Borkowska-Burnecka, Robert W. Góra, Piotr Jamróz, Barbara Kołodziej- Kozłowska, Barbara Kułakowska-Pawlak, Anna Lesniewicz, Bartłomiej Prusisz, Piotr Rutkowski, Ewa Ingier-Stocka, Piotr Wojciechowski, Jerzy Wódka, Monika Zabłocka- Malicka, Wiktor Zierkiewicz, Barbara Ziółek
METODYKA NAUCZANIA ZAGADNIEN CHEMICZNYCH W OPARCIU O SYSTEM ZARZADZANIA KURSAMI MOODLE
24
Magdalena Biesaga
WYKORZYSTANIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ "MOODLE" DO ZAJEC Z CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
28
Stefan Witkowski, Jakub P. Witkowski, Monika Ruszak, Jerzy Pielaszek
PROJEKT "ARIA", POWSTANIE I ROZWÓJ
30
Jan Kaczmarczyk, Stefan Witkowski
ZASADY PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECIOWEGO OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO NA PRZYKŁADZIE ROZWOJU SYSTEMU ARIA
36
Aleksandra Kalisz, Stefan Witkowski
ARIA JAKO NARZEDZIE WSPOMAGAJACE EDUKACJE WERYFIKACJA SKUTECZNOSCI
38
Aleksander Salwinski, Wojciech Schonemann, Tomasz Mazur, Szymon Buda, Monika Koperska
PRZYJAZNY PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA, PODSTAWA DO UPOWSZECHNIENIA METOD INFORMATYCZNYCH W DYDAKTYCE
40
Anna Dela, Katarzyna Grychowska, Paweł Guzik, Aleksandra Kalisz
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W NAUCZANIU NA WYDZIALE CHEMII UJ. OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
41
Marek Gwózdz, Kamil Kaminski, Stefan Witkowski
AUTOMATYCZNY KOREPETYTOR, EWOLUCJA KONCEPCJI
43
PROGRAMY KOMPUTEROWE  
Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulinska
TWORZENIE PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH DLA STUDENTÓW - NARZEDZIA PRACY INFORMATYCZNEJ
47
Marek Kwiatkowski, Marta Karpinska
PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI STUDENCKICH PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH Z DZIEDZINY CHEMII O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM
54
Nikodem Miranowicz
NARZEDZIA WIZUALIZACJI PRACY GRUPOWEJ W POZNAWANIU CHEMII
60
Jakub M. Milczarek, Bartłomiej Józwiak
DYNAMICZNIE GENEROWANE TESTY INTERNETOWE - PROPOZYCJA NOWOCZESNEJ FORMY EGZAMINOWANIA
66
Małgorzata Nodzynska
WYNIKI BADAN NAD ATRAKCYJNOSCIA ZAJEC PROWADZONYCH PRZY ZASTOSOWANIU TABLICY INTERAKTYWNEJ
73
Paweł Ciesla, Jan Rajmund Pasko
WYKORZYSTANIE EDYTORA EXE W PROCESIE EDUKACJI CHEMICZNEJ
80
Marek Doskocz, Jacek Doskocz, Szczepan Roszak, Piotr Wojciechowski, Roman Gancarz
NAUCZANIE MODELOWANIA MOLEKULARNEGO W CHEMII ORGANICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW GAUSSIAN ORAZ HYPERCHEM
86
Pascal Mimero & ECTN coll.
ECTN AND THE INFORMATION TECHNOLOGY: ECHEM TEST IN TESTING CENTRES AND INTERNET BASED APPLICATION
88
PRZYKŁADY KURSÓW  
Konrad Szafnicki, Cécile Narce
TOWARDS AN INTERACTIVE PEDAGOGICAL CSFTR-REACTORS SIMULATION TOOL APPLIED TO INDUSTRIAL WASTEWATER DETOXICATION
91
Piotr M. Wojciechowski
REALIZACJA KURSU DESKTOP PUBLISHING Z ELEMENTAMI HTML NA PLATFORMIE MOODLE
96
Katarzyna Szafinska
TWORZENIE KURSU E-LEARNING W CHEMII ANALITYCZNEJ
103
Andrzej Burewicz, Małgorzata Miranowicz
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W FORMIE ZAJEC E-LEARNINGOWYCH
107
Małgorzata Nodzynska
ROZWIAZYWANIE RACHUNKOWYCH ZADAN Z CHEMII PRZY UŻYCIU TABLICY INTERAKTYWNEJ
115
Hanna Gulinska
ICT W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI CHEMII NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
119
Andrzej Burewicz, Piotr Jagodzinski, Robert Wolski
ROZWIJANIE UMIEJETNOSCI EKSPERYMENTALNYCH W PROCESIE NAUCZANIA. MULTIMEDIALNE KSZTAŁCENIE STUDENTÓW CHEMII
128
Tadeusz Michałowski
KONSTRUKTYWISTYCZNA PERCEPCJA WIEDZY CHEMICZNEJ. IMPLIKACJE W ASPEKCIE UKŁADÓW ELEKTROLITYCZNYCH
130
Andrzej Pietrzyk, Tadeusz Michałowski
SYMULACJA KOMPUTEROWA PROCESU ROZPUSZCZANIA STRUWITU MgNH4PO4×6H2O W ROZTWORACH WODNYCH
137
Tadeusz Michałowski, Maciej Rymanowski, Marcin Toporek, Andrzej Pietrzyk
SYMULACJA KOMPUTEROWA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE MIARECZKOWANIA PH-STATYCZNEGO
147
Tadeusz Michałowski
KOMPLEMENTARNOSC FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH PRAW ZACHOWANIA W ASPEKCIE UKŁADÓW ELEKTROLITYCZNYCH
155
Tadeusz Michałowski
BILANS ELEKTRONOWY JAKO PODSTAWA OBLICZEN W UKŁADACH REDOKSOWYCH
162
Andrzej Pietrzyk, Tadeusz Michałowski
ZINTEGROWANY SYSTEM ROZWIAZYWANIA ZŁOŻONYCH UKŁADÓW ELEKTROLITYCZNYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
170
Tadeusz. Michałowski, Andrzej. Pietrzyk, Łukasz Kosturek, Agnieszka Mielcarz, Krzysztof Wincenciak, Sławomir Wybraniec
WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PRZY ROZWIAZYWANIU SZESCIU RODZAJÓW TESTÓW Z CHEMII ANALITYCZNEJ (I, II ORAZ III)
186
INDEKS AUTORÓW 193
SUPLEMENT do wersji drukowanej  
 Michał Woźniakiewicz, Renata Wietecha-Posłuszny, Iwona Maciejowska, Artur Strzelecki, Magdalena Słoboda, Paweł Kościelniak
MULTIMEDIALNE POMOCE NAUKOWE W DYDAKTYCE CHEMII SĄDOWEJ
 A


uj             ptchem