PROGRAM NAUKOWY

Home

Rejestracja

Książka streszczeń

Opłaty

Aria

Kontakt

Program konferencji w formacie PDF.

Lista posterówNr Autorzy Tytuł
1 Marek Doskocz, Jacek Doskocz, Szczepan Roszak, Piotr Wojciechowski, Roman Gancarz Nauczanie modelowania molekularnego w chemii organicznej z wykorzystaniem programów gaussian oraz hyperchem
2 Jakub M. Milczarek,
Bartłomiej Jóźwiak
Dynamicznie generowane testy internetowe - propozycja nowoczesnej formy egzaminowania
3 Katarzyna Szafińska Tworzenie kursu e-learning w chemii analitycznej
4 Andrzej Burewicz, Piotr Jagodziński, Robert Wolski Rozwijanie umiejętności eksperymentalnych w procesie nauczania. Multimedialne kształcenie studentów chemii
5 Hanna Gulińska ICT w kształceniu nauczycieli chemii na studiach podyplomowych
6 Małgorzata Nodzyńska Wyniki badań nad atrakcyjnością zajęć prowadzonych przy zastosowaniu tablicy interaktywnej
7 Tadeusz Michałowski Konstruktywistyczna percepcja wiedzy chemicznej. Implikacje w aspekcie układów elektrolitycznych
8 Tadeusz Michałowski, Michał Rymanowski, Marcin Toporek, Andrzej Pietrzyk Symulacja komputerowa układów dynamicznych na przykładzie miareczkowania pH-statycznego
9 Tadeusz Michałowski Komplementarność fizycznych i chemicznych praw zachowania w aspekcie układów elektrolitycznych
10 Tadeusz Michałowski Bilans elektronowy jako podstawa obliczeń w układach redoksowych
11 Andrzej Pietrzyk, Tadeusz Michałowski Zintegrowany system rozwiązywania złożonych układów elektrolitycznych przy użyciu programów komputerowych
12 Tadeusz Michałowski, Andrzej Pietrzyk, Łukasz Kosturek, Andrzej Mielcarz, Krzysztof Wincenciak, Stanisław Wybraniec Wspomaganie komputerowe przy rozwiązywaniu sześciu rodzajów testów z chemii analitycznej (I, II oraz III)
13 Jan Kaczmarczyk, StefanWitkowski Zasady projektowania i budowy sieciowego oprogramowania edukacyjnego na przykładzie rozwoju systemu Aria
14 Marek Gwóźdź, Kamil Kamiński, Stefan Witkowski Automatyczny korepetytor, ewolucja koncepcji
15 Aleksander Salwiński, Wojciech Schonemann, Tomasz Mazur, Szymon Buda, Monika Koperska Przyjazny podręcznik użytkownika, podstawa do upowszechnienia metod informatycznych w dydaktyce
16 Anna Dela, Katarzyna Grychowska, Paweł Guzik, Aleksandra Kalisz Zastosowania technologii informatycznych w nauczaniu na wydziale chemii UJ. Opinie użytkowników
17 Aleksandra Kalisz, Stefan Witkowski Aria jako narzędzie wspomagające edukację weryfikacja skuteczności
18 Michał Woźniakiewicz, Renata Wietecha-Posłuszny,
Iwona Maciejowska, Artur Strzelecki, Magdalena Słoboda,
Paweł Kościelniak
Multimedialne pomoce naukowe w dydaktyce chemii sądowej


uj             ptchem