powrót

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki

 

 

Zespoły Badawcze

 

Zespół Biokrystalografii

 

Zespół Inżynierii Krystalicznej i Analizy Strukturalnej

 

Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej

Podstawowe informacje

 

 2014 International Year of Crystallography
2014 IYCR

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2019-10-30 08:03:05
   

strona główna Wydziału Chemii