powrót

Zespół Biokrystalografii

 

 

Członkowie zespołu

 
dr hab. Justyna Kalinowska-Tłuścik
 
dr hab. Katarzyna Kurpiewska     - www
 
dr Anna Krawczuk
 
dr Joanna Loch     - www
 
dr Wojciech Nitek
 
mgr Paulina Wróbel

Podstawowe informacje

 

 Zespół Biokrystalografii powstał w październiku 2012 w wyniku połączenie Zespołu Krystalochemii Białek i Zespołu Krystalochemii Leków oraz części Zespołu Krystalografii Fizycznej

Glówne Kierunki Badań

 • Projektowanie, otrzymywanie i badania strukturalne nowych wariantów laktoglobuliny o zmodyfikowanym powinowactwie do wybranej grupy ligandów. Badania obejmują pomiary powinowactwa, projektowanie i otrzymywanie zmutowanego białka oraz jego krystalizację i badania struktury krystalicznej.
 • Badania oddziaływań wybranych białek z inhibitorami oraz innymi związkami o znaczeniu biologicznym. Badania obejmują krystalizację, pomiary dyfraktometryczne oraz rozwiazywanie i udokładnianie struktury.
 • Badania zmian konformacyjnych towarzyszących rozfałdowywaniu i przemianom strukturalnym w białkach w warunkach wysokiego ciśnienia. Badania obejmują m.i. pomiary dyfraktometryczne kryształów oraz rozwiazywanie i udokładnianie struktury.
 • Badanie zależności pomiędzy strukturą krystaliczną a aktywnością biologiczną cząsteczek związków organicznych (np. potencjalnych leków). W ramach tej tematyki wykonywane są krystalizacje i kokrystalizacje leków i związków o potencjalnym działaniu leczniczym; wybór kryształów i wykonanie pomiarów dyfrakcyjnych; analiza konformacji i oddziaływań w strukturach krystalicznych i otrzymanych układach supramolekularnych.
 • Przewidywanie aktywnej konformacji leków in silico, w oparciu o analizę struktury kompleksu białko-ligand. Ten projekt badawczy obejmuje przewidywanie struktury trzeciorzędowej wybranych białek receptorowych (G-Protein Coupled Receptors) i enzymatycznych; weryfikację modeli w oparciu o kryterium energetyczne i odwrotny screening (dokowanie) oraz analizę konformacji cząsteczki potencjalnego leku i sposobu oddziaływania ligand-białko.
 • Otrzymywanie kompozytowych implantów ceramiczno-polimerowych o charakterze nośnika leków z potencjalnym zastosowaniem w chirurgii twarzoczaszki. Badania obejmują otrzymywanie ceramicznych proszków, pomiary składu fazowego metodą dyfraktometrii proszkowej oraz spektroskopii w podczerwieni, pomiar metodą izotermy BET. Dodatkowo prowadzone są badania otrzymanych struktur ceramiczno polimerowych z lekiem: metodą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz, we współpracy z innymi zespołami, badania biologiczne.


Nasze struktury w Protein Data Bank

View Structure Summary 1ELS View Structure Summary 1CVI View Structure Summary 4PGA View Structure Summary 1TDR View Structure Summary 1NEL View Structure Summary 3U01
View Structure Summary 3MZR View Structure Summary 3MZQ View Structure Summary 1N2L View Structure Summary 1N2K View Structure Summary 1DJP View Structure Summary 1DJO
View Structure Summary 3UEW View Structure Summary 3U00 View Structure Summary 3PHN View Structure Summary 3NQ9 View Structure Summary 3NQ3 View Structure Summary 3NPO
View Structure Summary 3I7Y View Structure Summary 3I7X View Structure Summary 3I7W View Structure Summary 3DIC View Structure Summary 3DIB View Structure Summary 3DI9
View Structure Summary 3DI8 View Structure Summary 3DI7 View Structure Summary 3DH6 View Structure Summary 3DH5 View Structure Summary 1FHG View Structure Summary 4DQ4
View Structure Summary 4DQ3 View Structure Summary 3UEX View Structure Summary 3UEV View Structure Summary 3UEU View Structure Summary 4IB6 View Structure Summary 4IB7
View Structure Summary 4IB8 View Structure Summary 4IB9 View Structure Summary 4IBA View Structure Summary 2WW4
Projekty badawcze

Nowe warianty beta-laktoglobuliny o zwiększonym powinowactwie do wybranych leków o wysokiej toksyczności grant NCN 2012/05/B/ST5/00278, 2013-2016

Poszukiwanie związków biologicznie aktywnych wśród ligandów receptorów serotoninowych, szczególnie 5-HT7, i dopaminowych o potencjalnym działaniu psychotropowym grant NCN 2011/01/B/NZ4/00695 (udział w realizacji) 2011 - 2013

Heterodimeryczne inhibitory cholinoesteraz o podwójnym miejscu działania i właściwościach hamujących agregację beta-amyloidu grant N405 163339, 2010 - 2013 (udział w realizacji)

Beta-laktoglobulina jako potencjalny nośnik leków grant N204 324037, 2009 - 2011

Przejściowe stany konformacyjne w wysokociśnieniowych strukturach krystalicznych białek grant N204 125 32/3170, 2007 - 2010

Badania strukturalne wpływu mutacji na stabilność konformacyjną RNazy A grant 1 T09A 108 30 , 2006 - 2007

High Pressure Tuning of Biochemical Processes: Protein folding and molecular diseases COST - European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, akcja D30, 2003-2007

Wybrane Publikacje
 1. Loch, J.I., Bonarek, P., Polit, A., Świątek, S., Dziedzicka-Wasylewska, M., Lewiński, K. "The differences in binding 12-carbon aliphatic ligands by bovine ß-lactoglobulin isoform A and B studied by isothermal titration calorimetry and X-ray crystallography" J. Mol. Rec. (2013) 26, 357-367
 2. Loch, J.I., Bonarek, P., Polit, A., Ries, D., Dziedzicka-Wasylewska, M., Lewiński, K. "Binding of 18-carbon unsaturated fatty acids to bovine ß lactoglobulin – Structural and thermodynamic studies" Int. J. Biol. Macromol. (2013) 57, 226-231
 3. West, C., Cieslikiewicz-Bouet, M., Lewinski, K., Gillaizeau, I. "Enantiomeric separation of original organophosphorus compounds in supercritical fluid chromatography" Chirality (2013) 25, 230-237
 4. Zabierowski, P. , Szklarzewicz, J., Kurpiewska, K., Lewiński, K., Nitek, W. "Assemblies of substituted salicylidene-2-ethanolamine copper(II) complexes: From square planar monomeric to octahedral polymeric halogen analogues" Polyhedron (2013) 49, 74-83
 5. Mazuryk, O., Kurpiewska, K., Lewiński, K., Stochel, G., Brindell, M "Interaction of apo-transferrin with anticancer ruthenium complexes NAMI-A and its reduced form" J. Inorg. Biochem. (2012) 116, 11-18
 6. Skórska-Stania, A., Jezierska-Zięba, M., Kąkol, B., Fedoryski, M., Oleksyn, B.J. "N-(2-Bromo-benz-yl)cinchoninium bromide", Acta Cryst. E (2012) 68, o2803-o2804
 7. Pinkowicz, D., Kurpiewska, K., Lewiński, K., Bałanda, M., Mihalik, M., Zentkova, M., Sieklucka, B. "High-pressure single-crystal XRD and magnetic study of a octacyanoniobete-based magnetic sponge" CrystEngComm (2012) 14, 5224-5229
 8. Kalinowska-Tłuścik, J., Cież, D., Peyrat, S. "Dimethyl DL-2,3-dibenzyl-2,3-diisothiocyanatosuccinate" Acta Cryst. E (2012) 68, o1025
 9. Krafts, K., Hempelmann, E., Skórska-Stania, A. "From methylene blue to chloroquine: A brief review of the development of an antimalarial therapy" Parasitol. Res. (2012) 111, 1-6
 10. Cież, D., Kalinowska-Tłuścik, J. "Titanium(IV) enolates of 2-nitrocarboxylic esters and their oxidative chlorinationa convenient route to alpha-chloro-alpha-nitrocarboxylates" Synlett (2012), 267-271
 11. Cież, D., Kalinowska-Tłuścik, J., Marchewka, J. "An approach to 2,3-diaminosuccinic acid derivatives—synthesis of 2-thioxo-1,3-imidazolidines by a Mannich reaction" Aust. J. Chem. (2012) 65 , 333-342
 12. Cież, D., Kalinowska-Tłuścik, J. "Enolates of 2-isothocyanatocarboxylic esters: synthesis of thazolo[5,4-d]-thiazole derivatives and 2-thioxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylates" Synthesis (2012) 44, 1736-1744
 13. Lipińska, T.M., Piechocka, K., Denisiuk, M., Chmiel, B., Skórska-Stania, A. "Structure-reactivity study of O-tosyl Cinchona alkaloids in their new synthesis and in hydrolysis to 9-epibases. Unexpected formation of cinchonicine enol tosylate accelerated by microwave activation" Arkivoc (2012) 6, 264-280
 14. Loch, J. I., Polit, A., Bonarek, P., Olszewska, D., Kurpiewska, K., Dziedzicka-Wasylewska, M., Lewiński, K. "Structural and thermodynamic studies of binding saturated fatty acids to bovine ß lactoglobulin" Int. J. Biol. Macromol. (2012) 50, 1095-1102
 15. Cieslikiewicz, M., Bouet, A., Juge, S., Toffano, M., Bayardon, J., West, C., Lewinski, K., Gillaizeau, I. "P-C cross-coupling onto entamides: Versatile synthesis od alpha-enamido phosphane derivatives" Eur. J. Org. Chem. (2012) 6, 1101 - 1106
 16. Kassis, P., Brzeszcz, J., Beneteau, V., Lozach, O., Meijer L., LeGuevel, R., Guillouzo, C., Lewinski, K., Bourg, S., Colliandre, L., Routier, S., Merour, J-Y. "Synthesis and biological evaluation of new 3-(6-hydroxyindol-2-yl)-5-(Phenyl) pyridine or pyrazine V-shaped molecules as kinase inhibitors and cytotoxic agents" Europ. J. of Medicinal Chem. (2011) 46, 5416-5434
 17. Loch, J., Polit, A., Górecki, A., Bonarek, P., Kurpiewska, K., Dziedzicka-Wasylewska, M., Lewiński, K. "Two modes of fatty acid binding to bovine ß-lactoglobulin—crystallographic and spectroscopic studies" J. Mol. Rec. (2011) 24, 341-349
 18. Krafts, K., Hempelmann, E., Oleksyn, B.J. "In search of the malarial parasite : Biographical sketches of the blood stain contributors" Parasitol. Res. (2011) 109, 521-529
 19. Krafts, K.P., Hempelmann, E., Oleksyn, B.J. "The color purple: From royalty to laboratory, with apologies to Malachowski" Biotech. Histochem. (2011) 86, 7-35
 20. Majerz-Maniecka, K., Musioł, R., Skórska-Stania, A., Tabak, D., Mazur, P., Oleksyn, B.J., Polański, J. "X-ray and molecular modelling in fragment-based design of three small quinoline scaffolds for HIV integrase inhibitors" Bioorg. Med. Chem. (2011) 19, 1606-1612
 21. Stawoska, I., Gawęda, S., Bielak-Łakomska, M., Brindell, M., Lewinski, K., Laidler, P., Stochel, G. "Mechanistic studies of the hydrolysis of p-nitrophenyl sulfate catalyzed by arylsulfatase from Helix pomatia" J. Coord. Chem. (2010) 63, 2472-2487
 22. Kurpiewska, K., Lewiński, K. "High pressure macromolecular crystallography for structural biology: a review" Cent. Eur. J. Biol. (2010) 5, 531-542
 23. Koziel, M., Podgajny, R., Kania, R., Lebris, R., Mathoniere, C., Lewinski, K., Kruczala, K., Rams, M., Labrugere, C., Bousseksou, A., Sieklucka, B. "Series of MI[Co(bpy)3][Mo(CN)8]·nH2O (MI = Li (1), K (2), Rb (3), Cs (4); n = 7-8) Exhibiting Reversible Diamagnetic to Paramagnetic Transition Coupled with Dehydration-Rehydration Process" Inorganic Chem. (2010) 49, 2765-2772
 24. B. Stopa, B. Piekarska, L. Konieczny, M. Król, J. Rybarska, A. Jagusiak, P. Spólnik, I. Roterman, B. Urbanowicz, P. Piwowar, K. Lewiński "Formation of amyloid-like aggregates through the attachment of protein molecules to a Congo red scaffoding framework ordered under the influence of an electric field" Centr. Eur. J. Chem. (2010) 8, 41-50
 25. D. Matoga, J. Szklarzewicz, K. Lewiński "Novel transformation of molybdenum-coordinated 2-pyrazinecarbonitryle ligand: Nucleophilic addition of cyanide to carbon-nitrogen triple bond" Polyhedron (2010) 29, 94-99
 26. A. Bouet, M. Cieslikiewicz, K. Lewiński, G. Couderat, I. Gillaizeau "Acyclic ene-carbamate. A useful tool for an original synthesis of phosphine-containing alpha-amino acids bearing a quaternary carbon" Tetrahedron (2010) 66, 498-503
 27. Skórska-Stania, A., Śliwa, M., Musilek, K., Kuca, K., Jampilek, J., Musiol, R., Oleksyn, B.J., Dohnal, J. "Selected AChE reactivators in different crystalline environment: salts and enzyme" Struct. Chem. (2010) 21, 495-501
 28. Kalinowska-Tłuścik, J., Miallau, L., Gabrielsen, M., Leonard, G., McSweeney, S.M., Hunter, W.N. "A triclinic crystal form of Escherichia coli 4-diphosphocytidyl-2C-methyl-D-erythritol kinase and reassessment of the quaternary structure" Acta Cryst. F (2010) 66, 237-241
 29. Jelonek, A., Kilan, K., Skórska-Stania, A., Oleksyn, B.J."A polymer-ceramic composite as a potential bone implant" Eng. Biomat. (2010) 99-10, 125
 30. Wesełucha-Birczyńska, A., Oleksyn, B.J., Wa¸troba, J. "Channel-like crystal structure of cinchoninium L-O-phosphoserine salt dihydrate" Chirality (2010) 22, 557-564
 31. K. Kurpiewska, J. Font, M. Ribo, M. Vilanova, K. Lewinski "X-ray crystallographic studies of RNase A variants engineered at the most destabilizing positions of the main hydrophobic core: further insight into protein stability" Proteins: Structure, Function and Bioinformatics (2009) 77, 658-669
 32. W. Przybylski, R. Gryboś, D. Rehder, M. Ebel, W. Łasocha, M. Grzywa, K. Lewiński, J. T. Szklarzewicz "Role of alkali metal ion and hydrogen bonds in M[VO(O2)2bpy]•nH2O•mH2O2 (M = Li+–Cs+) complexes. Part I: The crystal structures and spectroscopic properties" Polyhedron (2009) 28, 1429-1436
 33. V. Chagnault, P. Compain, K. Lewinski, K. Ikeda, N. Asano, O. R. Martin "Stereodivergent Access to Polyhydroxylated 10-Azabicyclo[4.3.1]decanes as New Calystegine Analogs" J. Org. Chem. (2009) 74 (8), 3179-3182
 34. Claveau, E., Gillaizeau, I., Kalinowska-Tłuścik, J., Bouyssou, P., Coudert, G. "Nucleophilic Addition onto Methyl-4H-1,4-oxazine-3-carboxylate Moiety: Short Access to 1,4-Diazine Privileged Substructures" J. Org. Chem. (2009) 74, 2911-2914
 35. Hempelmann, E., Tesarowicz, I., Oleksyn, B.J. "Kurtzgefasste Geschichte der Malaria-Chemotherapie" Pharm. Unserer Zeit (2009) 38, 500-501
 36. D. Matoga, J. Szklarzewicz, K. Lewinski "Cyanooxo molybdenum(IV) complexes with 2-pyrazinecarbonitrile and 2-pyrazinecarboxylate: Crystallographic and spectroscopic studies reveal metal-assisted nitrile hydrolysis" Polyhedron (2008) 27, 2643-2649
 37. Kalinowska-Tluscik, J., Jarzembek, K., Sliwiński, J., Oleksyn, B.J., Kozik, V., Polanski, J. "Bitter sweeteners: tetrazole derivatives of arylsulfonylalcanoids - synthesis, structure and comparative study" Acta Cryst. B (2008) 64, 760-770
 38. Długosz, D., Pach, M., Zabrzeńska, A., Zegar, M., Oleksyn, B.J., Kalinowska-Tłuścik, J., Ostrowska, K. "Synthesis and reactivity of bis(cycloamidinium-2-yl)alkane bromide tribromides, brominating agents and tectons for molecular engineering" Monatsh. Chem. (2008) 139, 543-548
 39. Semeniuk, A., Niedośpiał, A., Kalinowska-Tłuścik, J., Nitek, W., Oleksyn, B.J., "Molecular geometry of antimalarial amodiaquine in different crystalline environments" J. Mol. Struct. (2008) 875, 32-41
 40. Semeniuk, A., Kalinowska-Tłuścik, J., Nitek, W., Oleksyn, B.J. "Intermolecular interactions in crystalline hydroxychloroquine sulfate in comparison with those in selected antimalarial drugs" J. Chem. Cryst.(2008) 38, 333-338
 41. P. Przychodzeń, R. Pełka, K. Lewiński, J. Supel, M. Rams, K. Tomala, B. Sieklucka "Tuning of Magnetic Properties of Polynuclear Lanthanide(III)-Octacyanotungstate(V) Systems: Determination of Ligand-Field Parameters and Exchange Interaction" Inorg. Chemistry (2007) 46, 8924-8938
 42. J. Szklarzewicz, D. Matoga, K. Lewinski "Photoinduced decomposition of hydrazine in K4[Mo(CN)8] solution. X-ray crystal structure of (PPh4)2[Mo(CN)4O(NH3)].2H2O" Inorg. Chim. Acta (2007) 360, 2002-2008
 43. Żesławska, E., Sturzebacher, J., Oleksyn, B.J. "Geometry of GPPE binding to picrate and to the urokinase type plasminogen activator" Bioorg. Med. Chem. Lett. (2007) 17, 6212-6215
 44. Tesarowicz, I., Oleksyn, B.J., Nitek, W. "Crystal and molecular structures of trichloro-cobalt(II) complexes of epiquinine, epiquinidine, and epidihydrocinchonine" Chirality (2007) 19: 152-161
 45. Madej, A., Oleksyn, B.J., Śliwiński, J. "Intermolecular interactions in three crystalline acid salts of monocarboxylic acids" Pol. J. Chem.(2007) 81, 1201-1218
 46. Machaj, M., Pach, M., Wołek, A., Zabrzeńska, A., Ostrowska, K., Kalinowska-Tłuścik, J., Oleksyn, B. "Succinonitrile activated by thiating agents as precursor of bis-cyclic amidines, tectons for molecular engineering" Monatsh. Chem. (2007) 138, 1273-1277
 47. T. Stawski, J. Szklarzewicz, K. Lewinski "The transition products in substitutional photochemistry of M(NC)84- theoretical approach. X-ray crystal structure of (AsPh4)[W(bpy)(CN)6)]" Transition Metal Chemistry (2006) 31, 353-361
 48. P. Przychodzeń, K. Lewiński, M. Bałanda, R. Pełka, K. Tomala, B. Sieklucka "[Ln(terpy)]3+ (Ln = Sm, Gd) Entity Forms Isolated Magnetic Chain with [W(CN)8]3-" Dalton Transactions (2006), 4, 625-628
 49. Musioł, R., Polański, J., Jampilek, J., Buchta, V., Silva, L., Niedbała, H., Podeszwa, B., Palka, A., Majerz-Maniecka, K., Oleksyn, B. "Antifungal properities of new series of quinoline derivatives" Bioorg. Med. Chem. (2006) 14, 3592-3598
 50. Majerz-Maniecka, K., Musioł, R., Nitek, W., Oleksyn, B.J., Mouscadet, J.F., LeBret, M., Polański, J. "Intermolecular interactions in the crystal structures of potential HIV-1 integrase inhibitors" Bioorg. Med. Chem. Lett. (2006) 16, 1005-1009
 51. Skórska, A., Śliwiński, J., Oleksyn, B.J. "Conformation stability and organization of mefloquine molecules in different environments" Bioorg. Med. Chem. Lett. (2006) 16, 850-853
 52. Żesławska, E., Jacob, U., Sturzebecher, J., Oleksyn, B.J. "The crystal structures of 3-TAPAP in complexes with the urokinase-type plasminogen activator and picrate" Bioorg. Med. Chem. Lett. (2006) 16, 228-234

Wybrane prezentacje na konferencjach
 1. K. Kurpiewska, G. Torrent, J. Loch, M. Ribo, M. Vilanova, K. Lewiński. An atomic resolution crystal structure of onconase C30A/C75A variant. Multi-Pole Approach to Structural Biology, 16 19.11.2011
 2. J. Loch, K. Kurpiewska, K. Lewiński. Structural investigations of bovine lactoglobulin complexes with saturated fatty acids. Multi-Pole Approach to Structural Biology, 16 19.11.2011, Warszawa
 3. K. Kurpiewska, J. Loch, K. Lewiński. Wysokociśnieniowe struktury taumatyny z Thaumatococcus Danielli. 53 Konwersatorium Krystalograficzne, 30.06-1.07.2011, Wrocław
 4. J. Loch, K. Kurpiewska, K. Lewiński. Struktury krystaliczne kompleksów wołowej ß laktoglobuliny z kwasami tłuszczowymi C8-C18. 53 Konwersatorium Krystalograficzne, 30.06-1.07.2011, Wrocław
 5. K. Kurpiewska, K. Lewiński. High-pressure diffraction of proteins. 4th Frolic Goats Workshop on High-Pressure Diffraction, 17-19.04.2011, Poznan
 6. K. Lewiński, K. Kurpiewska, J. Loch. High pressure in crystallographic investigations of protein structure. Multi-Pole Approach to Structural Biology, 16 19.11.2011, Warszawa
 7. K. Lewiński, K. Kurpiewska, J. Loch. High pressure in structural studies of macromolecules. 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, II Kongres Polskiej Biochemii i Biologii Komórki, 5-9.09.2011, Kraków
 8. Krasodomska, M., Oparowska, M., Kalinowska-Tłuścik, J. "Cykloaddycja ketonów do imin pochodnych (+) i (-) karwonu. Diastereoselektywna synteza spiro-ß-laktamów", XIV Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Heteroorganicznej PTChem, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź, 18.11.2011
 9. Jabłoński, M., Kalinowska-Tłuścik, J. „Intermolecular ?-? Interactions In Structures Of Organic Compounds With Theophylline Fragment”, Polish School of Crystallography - Chemical Crystallography of the XXI-st Century, Gierłoża, 5 - 11.09.2011
 10. W. Nitek, Z. Urbanek, B. Oleksyn, J. Śliwiński „Crystal Structure of Cyclohexanone Oxime” 53 Konwersatorium Krystalograficzne Sesja Naukowa i Warsztaty PTK, Wrocław, 30.06 – 2.07. 2011
 11. Wesełucha-Birczynska, A., Oleksyn, B., Paluszkiewicz, Cz., Nitek, W. "Diverse appearance of [CuCl4]2- anions in their salts with cinchona alkaloids" 6-th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy, Sonoma County, California, USA, 12-17.06. 2011
 12. Jelonek, A., „Hydroxyapatite-polylactide composites as potential drug carriers", XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Inżynieria stomatologiczna biomateriały”, Ustroń, 10-11.06.2011
 13. Jabłoński, M., Kalinowska-Tłuścik, J. „Oddziaływania typu ?-? w strukturach związków organicznych z układem teofiliny” Giełda Prac Dyplomowych, Kraków, 25 - 26.05.2011
 14. Hempelmann, E., Oleksyn, B.J. „Purple in heamatology: the chronology of methylene blue/azure/eozin staining” International Edelstein Color Symposium, Izrael, 27-28.02. 2011
 15. M. Cieslikiewicz, E. Niemiec, C. Vibert, S. Petoud, G. Coudert, K. Lewinski, Synthese et évaluation de Nouveaux Chromophores en Série Pyrazinique pour des études en Proche Infra-rouge, Journées Régionale Centre Ouest De La Société Chimique De France, La Rochelle, France, 08-10.12.2010
 16. M. Cieslikiewicz, A. Bouet, K. Lewinski, C. West, E. Lesellier, G. Coudert, I. Gillaizeau Cyclic and Acyclic Ene-carbamates. An Access to Phosphine Containing Alpha-amino Acids and to P,N Heterocycles 18th Conference on Organic Synthesis (ICOS-18), Bergen, Norway, 01-06.08.2010
 17. M. Cieslikiewicz, E. Niemiec, C. Vibert, K. Lewinski, S. Petoud, P. Bouyssou, G. Coudert, I. Gillaizeau Synthesis and Evaluation of Novel Pyrazinic Sensitizers for Lanthanides Emitting in Near-infrared) Colloque Franco-Roumain De Chimie Appliquée CoFrRoCA 2010, Orléans, France, 07-09.07.2010
 18. Loch, J., Kurpiewska, K., Lewinski, K. Beta-lactoglobulin as a potential carrier protein for biomolecules Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2010, Kraków, 20-22.09.2010
 19. M. Cieslikiewicz, E. Niemiec, C. Vibert, K. Lewinski, S. Petoud, P. Bouyssou, G. Coudert, I. Gillaizeau Synthesis and Evaluation of Novel Pyrazinic Sensitizers for Lanthanides Emitting in Near-infrared) Colloque Franco-Roumain De Chimie Appliquée CoFrRoCA 2010, Orléans, France, 07-09.07.2010
 20. M. Cieslikiewicz, A. Bouet, K. Lewinski, C. West, E. Lesellier, G. Coudert, I. Gillaizeau Cyclic and Acyclic Ene-carbamates. An Access to Phosphine Containing Alpha-amino Acids and to P,N Heterocycles 18th Conference on Organic Synthesis (ICOS-18), Bergen, Norway, 01-06.08.2010
 21. M. Cieslikiewicz, E. Niemiec, C. Vibert, S. Petoud, G. Coudert, K. Lewinski, Synthese et évaluation de Nouveaux Chromophores en Série Pyrazinique pour des études en Proche Infra-rouge, Journées Régionale Centre Ouest De La Société Chimique De France, La Rochelle, France, 08-10.12.2010
 22. Lewiński, K., Kurpiewska, K. High pressure crystallography for structural biology The 5th Central European Conference - Chemistry towards Biology, Primosten Croatia, 8-11.09.2010
 23. Loch, J., Polit, A., Górecki, A., Bonarek, P., Kurpiewska, K., Dziedzicka-Wasylewska, M., Lewiński, K. Dwa sposoby wiązania kwasów tłuszczowych o krótkich łańcuchach do wołowej beta-laktoglobuliny. 52 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 24-26.06.2010
 24. Cieślikiewicz, M., Bouet, A., Coudert, G., Gillaizeau, I., Lewiński, K. Fosfinowe pochodne nienaturalnych aminokwasów - synteza i badania strukturalne. 52 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 24-26.06.2010
 25. Kurpiewska, K., Torrent, G., Loch, J., Ribo, M., Vilanova, M., Lewiński, K. Krystaliczna struktura zmutowanejformy onkonazy wyznaczona z rozdzielczością atomową 52 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 24-26.06.2010
 26. Jelonek, A., Kilan, K., Skórska-Stania, A., Oleksyn, B. “A polymer-ceramic composite as a potential bone implant" Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, XX Międzynarodowa Konferencja, Rytro, 14-17.10.2010
 27. Kalinowska-Tłuścik, J., Bernini, A., Spiga, O., Niccolai, N. "T1R2-T1R3 taste receptor model as a basis for rational sweetener design", Taste and Food Acceptance, Terra Murata Congress Center, Procida, Neapol, Italy, 14-17.04.2010
 28. West, C., Cieslikiewicz, M., Gillaizeau, I., Lewinski, K., Lesellier, E., Morin-Allory, L. "Enantiomeric separation of original heterocyclic organophosphorous compounds in supercritical fluid chromatography" 34 eme International Symposium on High-Performance Liquid Phases Separations and Related techniques , Dresden, Germany, 28.06-02.07 2009
 29. Cieslikiewicz, M., Bouet, A., Lewinski, K., West, C., Lesellier, E., Coudert, G., Gillaizeau "Acyclic ene-carbamate. A useful tool for the synthesis of phosphine containing alpha-amino acids bearing a quaternary carbon" 45émes Rencontres Internationales de Chimie Thérapeutique (RICT 45) Orléans, France 1-3 lipca 2009
 30. J. Loch, K. Kurpiewska, K. Lewiński "Crystal structure of beta-lactoglobuline complexes with biologically important compounds" XX International School of Physics and Chemistry of Condensed Matter, Białowieża 4-11 lipca 2009
 31. K.Lewiński, K. Kurpiewska "High pressure protein crystallography" XX International School of Physics and Chemistry of Condensed Matter, Białowieża 4-11 lipca 2009
 32. K. Kurpiewska, A. Biela, K. Lewiński "Wpływ żeli na proces krystalizacji i kryształy białek" 51 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 25-27 czerwca 2009
 33. M. Cieślikiewicz, I. Gillaizeau, K. Lewiński "Synteza i badania strukturalne nowych związków fosforoorganicznych o potencjalnym zastosowaniu w asymetrycznej katalizie" 51 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 25-27 czerwca 2009
 34. J. Loch, K. Kurpiewska, K. Lewiński "Badania strukturalne oddziaływań beta-laktoglobuliny ze związkami pochodzenia naturalnego" 51 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 25-27 czerwca 2009
 35. A. Biela, K. Kurpiewska, J. Loch, K. Lewiński "Wysokocisnieniowe badania strukturalne beta-laktoglobuliny" 51 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 25-27 czerwca 2009
 36. K.Lewiński, K. Kurpiewska, K. Dziubek, A. Katrusiak, J. Font, M. Ribo, M. Vilanova "Influence of high pressure on crystal structure of bovine pancreatic ribonuclease" Eighteen Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Varazdin, Croatia, 17-21 czerwca 2009
 37. K. Lewiński, K. Kurpiewska "High-pressure crystallography of proteins" Frolic Goats High-Pressure Diffraction Workshop, Poznań 19-22 kwietna 2009
 38. Skórska-Stania, A., Śliwa, M., Oleksyn, B.J., Musilek, K., Kuca, K., Jampilek, J., Musioł, R., Dohnal, J."Is it possible to guess potential drug activity from its crystal structure", 25-th European Crystallographic Meeting Istambuł, Turcja, 16-21.08.2009
 39. Bigos, A., Denisiuk, M., Skórska-Stania, A., Lipińska, T., Oleksyn, B.J. "Walka z malarią trwa: nowe pochodne alkaloidów drzewa chinowego", 51 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 25-26.06.2009
 40. Urbanek, Z., Oleksyn, B.J., Nitek, W. „Struktura krystaliczna kwaśnych soli estru etylowego kwasu cyjano[(E)-hydroksyimino]octowego” 51 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 25-26.06.2009
 41. Cieslikiewicz, M., Lewinski, K., Coudert, G., Gillaizeau, I. "Préparation et étude structurale de nouveaux composés organophosphorés hétérocycliques" Journée Régionale Centre Ouest de la Société Française de Chimie Francja, Limoges, 11 listopad 2008
 42. J. Loch, M. Myśliwy, K. Lewiński "High pressure crystal structure of insulin - Pressure as a tool to study protein folding" 4th Central European Conference Chemistry towards Biology Węgry, Dobogókő, 8-11 września 2008
 43. J. Loch, M. Myśliwy, K. Lewiński "Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na strukturę krystaliczną insuliny wołowej" 50 Konwersatorium Krystalograficzne Wrocław 26 – 28 czerwca 2
 44. M. Sikora, M. Pasenkiewicz-Gierula, K. Lewiński "Molecular dynamics simulation of RNase A at high pressure" 10ta Międzynarodowa konferencja Bioinformatics 2008 Warszawa, 24 - 27 kwietnia 2008
 45. Wesełucha-Birczyńska, A., Oleksyn,B., Śliwiński J. „Metal – small bioactive molecule recognition: bis(cinchonidinium tetrachlorocuprate (II)) dihydrate crystal structure” 38-th International Conference on Coordination Chemistry, Jerusalem, Izrael, 20-25. 08. 2008
 46. Oleksyn, B.J., Żesławska, E., Nitek, W., Śliwiński, J. „Small bioactive molecules in crystalline environment. Inhibitor-enzyme interactions inferred from crystal structures: a comparative study” 4-th Central European Conference Chemistry Towards Biology, Dobogókö, Węgry, 8-11. 08.2008
 47. Oleksyn, B. „ Crystal structure analysis as a tool in drug investigation and design” 37-th Conference Drug Synthesis and Analysis, Brno, Czechy, 8-10.08.2008
 48. Kalinowska-Tłuścik, J., Bernini, A., Spiga, O., Niccolai, N. "T1R2-T1R3 taste receptor model - the desired GPCR structure for sweetener design", International School of Crystallography in Erice, 40th Course: From molecules to medicine: integrating crystallography in drug discovery, 29.05-8.06.2008
 49. K. Lewiński "Protein under pressure - new approach to protein conformational studies" XXXV Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Zakopane 23 - 27 lutego 2008
 50. K. Lewiński, K. Kurpiewska, K. Dziubek, A. Katrusiak, J. Font, M. Ribo, M. Vilanova "High pressure crystal structure of ribonuclease A" COST Action D30 Final Group Meeting, Bordeaux, Francja, 25-29 X 2007
 51. I.Stawoska, M.Brindell, J. Supel, A. Skoczowski, K. Lewinski, R. van Eldik and G. Stochel "Adducts of anticancer ruthenium(III) complexes with human serum albumin (HSA). Influence of HSA on the redox properties of Ru(III) complexes" 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, 4-8.IX.2007,Wrocław
 52. K. Lewiński, K. Kurpiewska, J. Font, M. Ribó, M. Vilanova "Crystallographic studies on structural stability of RNase A variants" Sixteenth Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Zadar, Chorwacja, 13-17.06.2007
 53. Semeniuk, A., Oleksyn, B.J., Kalinowska-Tłuścik, J., Fornal, M. „Struktura wybranych leków przeciwmalarycznych: niezupełnie znani starzy znajomi” („Structure of selected antimalarial drugs: not well known acquaintances”), Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th ECHEMS – DCE International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, 9-12.09.2007
 54. Skórska-Stania, A., Oleksyn, B., Jezierska-Zięba, M., Fedoryński, M., Kąkol, B. „Nowa pochodna cynchoniny zastosowana w katalizie asymetrycznej”49 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 28-30.06.2007
 55. Skórska-Stania, A., Domański, M., Oleksyn B. "Design and studies of biomaterials based on calcium phosphates. Ceramics and Biodegradable Polymer Composite Materials for Drug Delivery Systems", International School of Crystallography in Erice, 39th Course: Engineering of Crystalline Materials Properties: State-of-the Art in Modelling, Design and Applications, Erice, Włochy, 7 – 17.06.2007
 56. K. Lewiński, K. Kurpiewska "Progress in crystallographic investigation of high pressure structure of RNase A" COST Action D30 Group Meeting, Hiszpania, Girona, 1 XII 2006
 57. I. Stawoska, J. Supel, A. Wąsik, A. Skoczowski, G. Stochel, K. Lewiński "Interaction of antitumor ruthenium(III) complex, Him trans-[RuCl4(DMSO)(Im)] with human serum albumin" V Symposium of Medical Physics, Ustroń, 20-23.09.2006
 58. J. Supel, P. Hińcza-Stępień, B. Oleksyn, K. Lewiński "Crystallographic investigations of interactions between hemoglobin and antimalarial drugs" International School of Crystallography, 38th Course: The Structure and Function of Large Molecular Assemblies, Erice, Włochy , 9-18.06.2006
 59. M. Bielak, G. Chai, K. Lewinski, L. Lebioda "Structural studies of allosteric inhibiton of N10formyltetrahydrofolate synthetase" 3rd Central European Conference Chemistry Towards Biology, Kraków, 8-13 września 2006
 60. K. Lewinski, M. Bielak, P. Laidler "Kinetic and structural studies of inhibition of Arylsulfatase A" 3rd Central European Conference Chemistry Towards Biology, Kraków, 8-13 września 2006
 61. M. Bielak, G. Chai, K. Lewinski, L. Lebioda "Inhibitory Complexes of N10-formyltetrahydrofolate Synthetase Indicate Negative Cooperativity between Subunits" 23th European Crystallographic Meeting, Belgium, Leuven, 6-11 August 2006
 62. K.Kurpiewska, J. Font, M. Ribó, M. Vilanova, K. Lewiński "Structural insight into protein stability - bovine pancreatic ribonuclease A variants studies" 23th European Crystallographic Meeting, Belgium, Leuven, 6-11 August 2006
 63. I. Stawoska, S. Gawęda, P. Laidler, K. Lewiński, G. Stochel "Kinetic studies on the hydrolysis of sulfate-ester bond catalyzed by arylsulfatase from Helix Pomatia" 8th European Biological Chemistry Conference, EUROBIC 8, Aveiro, Portugalia, 2006
 64. K.Kurpiewska, K. Dziubek, A. Katrusiak, J. Font, M. Ribó, M. Vilanova, K. Lewiński "Crystallographic investigation of structural stability of RNase A at high pressure" 3rd Central European Conference Chemistry Towards Biology, Kraków, 8-13 września 2006
 65. Majerz-Maniecka, K., Oleksyn, B.J. „Potential HIV-1 integrase inhibitors: molecular structures of selected quinoline derivatives", World Aids Day Tianjin, Chiny, 1-3.12.2006
 66. Kalinowska-Tłuścik, J., Jarzembek, K., Oleksyn, B.J., Polański, J. “Why designed sweeteners can be bitter?”, 3rd Central European Conference Chemistry Towards Biology, Kraków, 8-12.09.2006
 67. Skórska-Stania, A., Oleksyn, B.J., Śliwiński, J., Stochel, G., Pietraszkiewicz, M., Szaciłowski, K. “Supramolecular interactions between the [Fe(CN)5NO]2- anion and macrocyclic cations”, 3rd Central European Conference Chemistry Towards Biology, Kraków, 8-12.09.2006
 68. Ostrowska, K., Machaj , M., Pach, M., Wołek, A., Zabrzeńska, A., Kalinowska-Tłuścik, J., Oleksyn, B. “Bis-(cycloamidin-2-yl)alkanes as the proton trap”, 18th Conference on Physical Organic Chemistry, 20-25.08.2006
 69. Semeniuk, A., Niedośpiał, A., Kalinowska-Tłuścik, J., Oleksyn, B.J. “The new salt of halofantrine”, 23rd European Crystallographic Meeting ECM23, Leuven, Belgia, 6-11.08.2006
 70. Semeniuk, A., Niedośpiał, A., Kalinowska-Tłuścik, J., Oleksyn, B.J. „Struktura krystaliczna obojętnej amodiachiny w porównaniu do struktury chlorowodorku i tetrachlorokobaltanu(II)”, 48 Konwersatorium Krystalograficzne we Wrocławiu, 29-30.06.2006
 71. I. Stawoska, S. Gawęda, P. Laidler, K. Lewiński, G. Stochel "Investigation into the mechanism of the biological activity of sulfatase from Helix pomatia" Inorganic Reaction Mechanisms Meeting, Kraków, 4-7.01.2006


Prace magisterskie wykonane w Zespole Biokrystalografii

 • Barbara Hawro - Optymalizacja warunków ekspresji, izolacji, oczyszczania oraz krystalizacji rekombinantowej beta-laktoglobuliny (BlgB) oraz jej wariantu V92F (2013)


Prace magisterskie wykonane w Zespole Krystalochemii Białek

 • Xinxia Ye - Structural Investigations of Bovine beta-Lactoglobulin Interactions with Local Anasthetic Drugs (2012)
 • Sylwia Świątek - Badania strukturalne oddziaływań wołowej beta-laktoglobuliny z 12-węglowymi ligandami alifatycznymi o zróżnicowanych grupach funkcyjnych (2012)
 • Klaudia Garbacz - Wysokociśnieniowe badania struktury beta-laktoglobuliny (2012)
 • Aneta Janiczak - Wpływ pH na strukturę krystaliczną kompleksu ß-laktoglobuliny z ligandami pochodzenia naturalnego (2011)
 • Anna Zapał - Badania wysokociśnieniowej struktury insuliny (2011)
 • Tomasz Kościółek - Opracowanie i implementacja nowej metody quasi-trójwymiarowego przewlekania białek (2010)
 • Delphine Ries - Crystallographic studies of bovine beta-lactoglobulin isoform B complexes with biologically active ligands (2010)
 • Wojciech Schonemann - New methods for the synthesis and crystallographic investigations of 1-C-alkyl-iminosugars in the D-gluco and L-ido series (2009)
 • Małgorzata Dobosz - Regulation of ATPase activity of TRC40 (2009)
 • Artur Biela - Badania strukturalne nad ciśnieniową stabilnością beta-laktoglobuliny (2009)
 • Mateusz Sikora - Badania wysokociśnieniowe rybonukleazy A (2008)
 • Monika Cieślikiewicz - Design, synthesis and structural investigation of new phospho-chirogenic ligands (2008)
 • Jean-Richard Bullet - Carbolithiation: Process and Stereoselectivity Investigations (2008)
 • Joanna Brzeszcz - Synthesis and structural investigations of new cyclin-dependent kinase inhibitors (2008)
 • Maria Myśliwy - Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na strukturę krystaliczną insuliny wołowej (2008)
 • Magdalena Pietrasiak - Badania strukturalne białek w warunkach wysokiego ciśnienia (2008)
 • Joanna Loch - Wpływ mutacji na stabilność struktury białek z rodziny rybonukleaz (2007)
 • Arkadiusz Sikora - Badania białek w warunkach wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (2007)
 • Adam Moszczyński - Oddziaływanie substancji o potencjalnym działaniu leczniczym z albuminą ludzkiego osocza (2007)
 • Patrycja Stępień-Hińcza - Badania oddziaływania leków antymalarycznych z hemoglobiną (2006)
 • Małgorzata Maliszczak - Badnia strukturalne adduktów mioglobiny i hemoglobiny z jonem heksażelazianowym(III) (2004)
 • Mirosław Ćwiok - Kompleksy przeciwnowotworowych leków i proleków nieorganicznych z białkami osocza ludzkiego (2004)
 • Joanna Miłek - Badania właściwości fizykochemicznych arylosulfatazy A z ludzkich linii nowotworowych (2003)
 • Marta Barczyk - Izolacja, oczyszczanie i próby krystalizacji tyrozynazy grzybowej (Agaricus bisporus) (2003)
 • Agata Semeniuk - Otrzymanie i badanie struktur krystalicznych kompleksów cis-platyny z białkami (2002)
 • Konrad Kuźma - Modelowanie struktury przestrzennej monomeru kwaśnej fosfatazy prostatowej (2002)
 • Magdalena Bielak - Struktura krystaliczna inhibitorowych kompleksów arylosulfatazy A (2002)


Prace magisterskie zrealizowane w Zespole Krystalochemii Leków

 • Mateusz Jabłoński - Badanie struktur krystalicznych pochodnych teofiliny w aspekcie ich oddziaływania z receptorami serotoninowymi (2012)
 • Agnieszka Heflich - Opracowanie metody otrzymywania kompozytu polimerowo-ceramicznego w aspekcie rekonstrukcji ubytków kostnych (2010)
 • Katarzyna Kilan - Badania hydroksyaptytu jako nośnika leków, modyfikacja układu hydroksyapatyt-klindamycyna (2010)
 • Agnieszka Bigos - Badanie struktury wybranych pochodnych alkaloidów drzewa chinowego (2009)
 • Beata Chmiel - Aspekty strukturalne aktywności przeciwmalarycznej wybranych pochodnych alkaloidów drzewa chinowego i artemizyny (2008)
 • Magdalena Śliwa - Badanie struktury krystalicznej i molekularnej potencjalnych reaktywatorów zahamowanej acetylocholinoesterazy (2008)
 • Sandrine Peyrat - Development of new strategies of functionalizations of unactivated C-H bonds. Structural and mechanistic studies (2008)
 • Maciej Domański - Hydroksyapatytowe nośniki antybiotyków na przykładzie doksycykliny (2007)
 • Monika Fornal - Badanie zależności pomiędzy strukturą a działaniem wybranych leków przeciwmalarycznych (2007)
 • Małgorzata Gaińska - Zastosowanie żeli tytanowych do immobilizacji enzymów w biosensorach wykorzystujących detekcję optyczną (2007)
 • Elżbieta Jabłońska - Wpływ metody otrzymywania zolu i procesu żelowania na proces immobilizacji i trwałość biosensora elektrochemicznego (2007)
 • Weronika Socha - Badanie struktury krystalicznej potencjalnych inhibitorów integrazy wirusa HIV - 1 (2007)
 • Iwona Baran - Struktura krystaliczna potencjalnych inhibitorów integrazy wirusa HIV - 1 (2006)
 • Agnieszka Mrowczyk - Struktura wybranych potencjalnych inhibitorów integrazy HIV- 1 (2006)
 • Agnieszka Niedośpiał - Badania krystalograficzne wybranych leków przeciwmalarycznych (2006)
 • Marta Janas - Wyznaczenie i porównanie struktur krystalicznych związków o właściwościach słodzących (2005)
 • Alicja Lisowska - Badania krystalograficzne polimorfizmu wybranych leków (2005)
 • Małgorzata Malec - Badania krystalograficzne artemizyny i jej pochodnych (2005)
 • Magdalena Rogóż - Badanie struktury soli alkaloidów drzewa chinowego z kwasami organicznymi (2005)
 • Ewa Mękina - Badanie struktury krystalicznej związków o potencjalnych walorach smakowych (2004)
 • Paula Fulińska - Krystalograficzne modelowanie kompleksów alkaloidów drzewa chinowego z wybranymi składnikami błon biologicznych (2003)
 • Katarzyna Majerz - Struktura krystaliczna potencjalnych inhibitorów integrazy wirusa HIV- 1 (2003)


Propozycje tematyki prac magisterskich w Zespole Biokrystalografii na rok 2013/14

 1. Optymalizacja warunków ekspresji, izolacji i oczyszczania beta-laktoglobuliny z modyfikacją na N-końcu (dr J. Loch)
 2. Optymalizacja warunków ekspresji, izolacji i oczyszczania beta-laktoglobuliny z modyfikacją w miejscu wiążącym (dr J. Loch)
 3. Badanie aktywności przeciwnowotworowej tiosemikarbazonowych pochodnych kompleksów rutenu (dr K. Kurpiewska)
 4. Krystalizacja i badania rentgenograficzne wołowej laktoderyny (dr K. Kurpiewska)
 5. Badanie zależności pomiędzy strukturą krystaliczną i aktywnością biologiczną związków działających na receptory serotoninowe (dr J. Kalinowska-Tłuścik)
 6. Badanie zależności pomiędzy strukturą krystaliczną i aktywnością biologiczną związków działających na receptory dopaminergiczne (dr J. Kalinowska-Tłuścik)
 7. Badanie geometrii kluczowych fragmentów cząsteczek o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu schorzeń centralnego układu nerwowego (dr J. Kalinowska-Tłuścik)
 8. Krystaliczne struktury supramolekularne z udziałem alkaloidów chinowca (dr A. Skórska-Stania) 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2014-11-05 09:53:12
   

strona główna Wydziału Chemii