powrót

Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej

 

 

Członkowie zespołu

 
dr Marcin Kozieł     - www
 
dr Marek Michalec
 
dr Andrzej Olech
 
dr Marcin Oszajca
 
dr Paweł Serda
 
mgr Michał Duda
 
mgr Klaudia Nowakowska

Podstawowe informacje

 

 Strona Zespołu Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej


Główne Kierunki Badań
 1. Rozwiązywanie struktur z danych proszkowych, Testowanie i prace nad rozwojem metod strukturalnej dyfraktometrii proszkowej
 2. Badania z zakresu syntezy nowych włóknistych i warstwowych związków polianionowych (polimolibdeniany, nadtleno-molibdeniany itp.)
 3. Badania strukturalne związków kompleksowych w tym makrocyklicznych kompleksów
 4. Zastosowania metod dyfraktometrii proszkowej w badaniach nowych materiałów, farmakologii, medycynie, chemii spożywczej i badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego
Osiągnięcia
 • Rozwiązanie struktur krystalicznych na podstawie danych proszkowych Aza- i imine- pochodnych 8-styrylxantyny – związków o znaczeniu farmakologicznym.
 • Zastosowanie metody pseudoatomów do badań kompleksów gąbki protonowej DMAN z nitrozofenolem.
 • Zastosowanie programu PATSEE (metoda oparta na poszukiwaniu znanego fragmentu na mapie Pattersona) do badań strukturalnych w dyfraktometrii proszkowej.
 • Rozwiązanie struktury biologicznie aktywnego kompleksu wanadu z 2-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, oraz kompleksu famotydyny z Ni(II) przy użyciu laboratoryjnych danych rentgenowskich.
 • Rozwiązanie szeregu struktur o złożoności 25-30 atomów w części asymetrycznej, w oparciu o pomiary polikrystaliczne (dane synchrotronowe i ze źródeł konwencjonalnych).
 • Opracowanie Dyfrakcyjnych Charakterystyk Fazowych ponad 250 związków chemicznych dla Międzynarodowego Centrum Danych Dyfrakcyjnych.
Współpraca

Osoby
 • Prof. Henk Schenk - Laboratory for Crystallography, Uniwersytet Amsterdamski, Amsterdam, Holandia
 • Prof. Pavla Capkova - Uniwersytet Karola, Praga, Czechy
 • Prof. Krzysztof Surówka – Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, Kraków
 • Dr Ewa Opozda, dr Wiesław Surga – Instytut Chemii Akademii Pedagogicznej, Kielce
Instytucje
 • Międzynarodowe Centrum Danych Dyfrakcyjnych (ICDD) – Pennsylvania, USA
 • Wydział Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Firma farmaceutyczna ADAMED, Pieńków k/Warszawy
Wybrane Publikacje
 1. González Guillén, A., Oszajca, M., Luberda-Durnaś, K., Gryl, M., Bartkiewicz, S., Miniewicz, A., Lasocha, W. Synthesis, Characterization, and Optical Properties of Organic-Inorganic Hybrid Layered Materials: A Solvent-Free Ligand-Controlled Dimensionality Approach Based on Metal Sulfates and Aromatic Diamines (2018) Crystal Growth and Design, 18 (9), pp. 5029-5037
 2. Bożek, B., Neves, P., Łasocha, W., Valente, A.A. Ionic ammonium and anilinium based polymolybdate hybrid catalysts for olefin epoxidation (2018) Applied Catalysis A: General, 564, pp. 13-25
 3. Orzechowska, S., Wróbel, A., Kozieł, M., Łasocha, W., Rokita, E. Physicochemical characterization of mineral deposits in human ligamenta flava (2018) Journal of Bone and Mineral Metabolism, 36 (3), pp. 314-322
 4. Luberda-Durnaś, K., Sanz-Camacho, P., González-Guillén, A., Mucha, D., Bielańska, E., Łasocha, W. Characterisation of organic-inorganic hybrid materials of the types ZnxCd1-xSe(1,3-diaminopropane)1/2 and ZnSySe1-y(1,3-diaminopropane)1/2 (2018) Materials Research Bulletin, 100, pp. 18-25
 5. Luberda-Durnaś, K., Konieczny, P., Pełka, R., Oszajca, M., Gonzalez Guillen, A., Korecki, J., Ciesielska, Z., Łasocha, W. Two-step magnetic transition in hybrid organic-inorganic materials of the (m-xylylenediamine)MeSO4 (Me-Mn, Fe, Co, Ni) type (2018) New Journal of Chemistry, 42 (22), pp. 18225-18235
 6. Reczyński, M., Nowicka, B., Näther, C., Kozieł, M., Nakabayashi, K., Ohkoshi, S.-I., Sieklucka, B. Dehydration-Triggered Charge Transfer and High Proton Conductivity in (H3O)[NiIII(cyclam)][MII(CN)6] (M = Ru, Os) Cyanide-Bridged Chains (2018) Inorganic Chemistry, 57 (21), pp. 13415-13422
 7. Chorazy, S., Majcher, A.M., Kozieł, M., Kobylarczyk, J., Ohkoshi, S.-I., Podgajny, R. Tuning of High Spin Ground State and Slow Magnetic Relaxation within Trimetallic Cyanide-Bridged {NiII xCoII 9−x[WV(CN)8]6} and {MnII xCoII 9−x[WV(CN)8]6} Clusters (2018) Chemistry - A European Journal, 24 (58), pp. 15533-15542
 8. Kobylarczyk, J., Augustyniak, K., Chorazy, S., Nowicka, B., Pinkowicz, D., Kozieł, M., Muzioł, T., Podgajny, R. Cyanido-Bridged Clusters with Remote N-Oxide Groups for Branched Multimetallic Systems (2018) Crystal Growth and Design, 18 (8), pp. 4766-4776
 9. Zabierowski, P., Oszajca, M., Hodorowicz, M., Matoga, D. Ladder-chain zinc coordination polymers based on adipic acid dihydrazide precursor: Synthesis and structural transformations (2017) Polyhedron, 121, pp. 25-32
 10. Rafalska-Łasocha, A., Grzesiak-Nowak, M., Goszczycki, P., Ostrowska, K., Łasocha, W. X-ray powder diffraction data for three red azo pigments: Sodium, barium, and ammonium lithol salts (2017) Powder Diffraction, 32 (3), pp. 187-192
 11. Sławińska, A., Serda, P., Pamin, K., Połtowicz, J., Łasocha, W. Synthesis, crystal structure and selected properties of a group of new peroxomolybdates (2017) Polyhedron, 121, pp. 191-198
 12. Korzeniak, T., Jankowski, R., Kozieł, M., Pinkowicz, D., Sieklucka, B. Reversible Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation in Photomagnetic Cyanido-Bridged Cd4M2 Octahedral Molecules (2017) Inorganic Chemistry, 56 (21), pp. 12914-12919
 13. Handzlik, G., Kozieł, M., Olejniczak, A., Sieklucka, B., Pinkowicz, D. Cyanide vs. azide "magnetic arm wrestling": MnII-NbIV and MnII-MoIV magnetic coordination polymers with mixed bridging (2017) Chemical Communications, 53 (70), pp. 9753-9756
 14. Matoga, D., Roztocki, K., Wilke, M., Emmerling, F., Oszajca, M., Fitta, M., Bałanda, M. Crystalline bilayers unzipped and rezipped: Solid-state reaction cycle of a metal-organic framework with triple rearrangement of intralayer bonds (2017) CrystEngComm, 19 (22), pp. 2987-2995
 15. Kowalewska, A., Nowacka, M., Włodarska, M., Zgardzińska, B., Zaleski, R., Oszajca, M., Krajenta, J., Kaźmierski, S. Solid-state dynamics and single-crystal to single-crystal structural transformations in octakis(3-chloropropyl)octasilsesquioxane and octavinyloctasilsesquioxane (2017) Physical Chemistry Chemical Physics, 19 (40), pp. 27516-27529
 16. Nieroda, P., Kolezynski, A., Oszajca, M., Milczarek, J., Wojciechowski, K.T. Structural and Thermoelectric Properties of Polycrystalline p-Type Mg(2−x)LixSi (2016) Journal of Electronic Materials, 45 (7), pp. 3418-3426
 17. Szymańska, A., Nitek, W., Oszajca, M., Łasocha, W., Pamin, K., Połtowicz, J. Molybdenum Complexes as Catalysts for the Oxidation of Cycloalkanes with Molecular Oxygen (2016) Catalysis Letters, 146 (5), pp. 998-1010
 18. Chorazy, S., Stanek, J.J., Nogaś, W., Majcher, A.M., Rams, M., Kozieł, M., Juszyńska-Gałazka, E., Nakabayashi, K., Ohkoshi, S.-I., Sieklucka, B., Podgajny, R. Tuning of Charge Transfer Assisted Phase Transition and Slow Magnetic Relaxation Functionalities in {Fe9-xCox[W(CN)8]6} (x = 0-9) Molecular Solid Solution (2016) Journal of the American Chemical Society, 138 (5), pp. 1635-1646
 19. Trzewik, B., Chruszcz-Lipska, K., Miłaczewska, A., Opalińska-Piskorz, J., Karcz, R., Gryboś, R., Oszajca, M., Luberda-Durnaś, K., Łasocha, W., Fitch, A., Sulikowski, B., Borowski, T. Synthesis and the crystal structure of dimeric 1-hydroxyhexane-2,3-dione and the spectral characteristics of a model acireductone (2016) New Journal of Chemistry, 40 (11), pp. 9291-9303
 20. Luberda-Durnaś, K., Guillén, A.G., Łasocha, W. Synthesis optimisation and characterisation of the organic-inorganic layered materials ZnS(m-xylylenediamine)1/2 and ZnS(p-xylylenediamine)1/2 (2016) Journal of Solid State Chemistry, 238, pp. 162-169
 21. Luberda-Durnas̈, K., Łasocha, W. Formation of ZnSe and ZnS nanostructures from hybrid organic-inorganic precursors of the type ZnSe(m-xylylenediamine)1/2 and ZnS(1,3-diaminopropane)1/2 (2015) Crystal Research and Technology, 50 (9-10), pp. 716-723
 22. Chorazy, S., Podgajny, R., Nogä, W., Buda, S., Nitek, W., Mlynarski, J., Rams, M., Kozieł, M., Juszyńska, E., Vieru, V., Chibotaru, L.F., Sieklucka, B. Optical Activity and Dehydration-Driven Switching of Magnetic Properties in Enantiopure Cyanido-Bridged CoII3WV2 Trigonal Bipyramids (2015) Inorganic Chemistry, 54 (12), pp. 5784-5794
 23. Nowicka, B., Reczyński, M., Rams, M., Nitek, W., Kozieł, M., Sieklucka, B. Larger pores and higher Tc: {[Ni(cyclam)]3[W(CN)8]2·solv}n-a new member of the largest family of pseudo-polymorphic isomers among octacyanometallate-based assemblies (2015) CrystEngComm, 17 (18), pp. 3526-3532
 24. Lewandowska-ŁAńcucka, J., Fiejdasz, S., Rodzik, L., Kozieł, M., Nowakowska, M. Bioactive hydrogel-nanosilica hybrid materials: A potential injectable scaffold for bone tissue engineering (2015) Biomedical Materials (Bristol), 10 (1), art. no. 015020
 25. Rafalska-Łasocha, A., Grzesiak-Nowak, M., Sarkowicz, D., Łasocha, W. The use of XRPD for the investigation of historic pigments and painting materials in works by Henryk Siemiradzki (2015) Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 30 (3), pp. 751-758
 26. Grzesiak-Nowak, M., Appleby, G., Łasocha, W. Powder diffraction and synchrotron radiation, a powerful tool in the investigation of new compounds: CdBr2(3-fluoroaniline)2 and CdBr2(4-fluoroaniline)2 (2015) X-Ray Spectrometry, 44 (5), pp. 398-403
 27. Jeziorna, A., Stopczyk, K., Skorupska, E., Luberda-Durnas, K., Oszajca, M., Lasocha, W., Górecki, M., Frelek, J., Potrzebowski, M.J. Cyclic dipeptides as building units of nano- and microdevices: Synthesis, properties, and structural studies (2015) Crystal Growth and Design, 15 (10), pp. 5138-5148
 28. Matoga, D., Oszajca, M., Molenda, M. Ground to conduct: Mechanochemical synthesis of a metal-organic framework with high proton conductivity (2015) Chemical Communications, 51 (36), pp. 7637-7640
 29. Oszajca, M., Nitek, W., Rafalska-ŁAsocha, A., Łasocha, W. Crystal structures of 1,8-bis(dimethylamino)naphthalene (DMAN) and dicarboxylic acids complexes determined from single-crystal and powder diffraction data (2015) Crystal Research and Technology, 50 (9-10), pp. 781-790
 30. Paluch, P., Pawlak, T., Oszajca, M., Lasocha, W., Potrzebowski, M.J. Fine refinement of solid state structure of racemic form of phospho-tyrosine employing NMR Crystallography approach (2015) Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 65, pp. 2-11
 31. Konieczny, P., Pełka, R., Grzesiak-Nowak, M., Szymańska, A., Łasocha, W., Wasiutyński, T. Magnetic properties of copper dimolybdate CuMo2O 7·3H2O (2014) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 362, pp. 180-183
 32. Podgajny, R., Pinkowicz, D., Czarnecki, B., Kozieł, M., Chora̧zy, S., Wis, M., Nitek, W., Rams, M., Sieklucka, B. Role of pyrazine- N,N'-dioxide in [W(CN)8]n--based hybrid networks: Anion-π interactions (2014) Crystal Growth and Design, 14 (8), pp. 4030-4040
 33. Chorazy, S., Podgajny, R., Nogaś, W., Nitek, W., Kozieł, M., Rams, M., Juszyńska-Gała̧zka, E., Zukrowski, J., Kapusta, C., Nakabayashi, K., Fujimoto, T., Ohkoshi, S.-I., Sieklucka, B. Charge transfer phase transition with reversed thermal hysteresis loop in the mixed-valence Fe9[W(CN)8]6·xMeOH cluster (2014) Chemical Communications, 50 (26), pp. 3484-3487
 34. Konieczny, P., Pełka, R., Grzesiak-Nowak, M., Szymańska, A., Łasocha, W., Wasiutyński, T. Magnetic properties of transition metal molybdates (2014) Acta Physica Polonica A, 126 (1), pp. 250-251
 35. Oszajca, M., Smrčok, L., Łasocha, W. Bis(4-methylanilinium) and bis(4-iodoanilinium) pentamolybdates from laboratory X-ray powder data and total energy minimization (2013) Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 69 (11), pp. 1367-1372
 36. Gryl, M., Kozieł, M., Stadnicka, K., Matulková, I., Němec, I., Tesařová, N., Němec, P. Lidocaine barbiturate: A promising material for second harmonic generation (2013) CrystEngComm, 15 (17), pp. 3275-3278
 37. Stefańczyk, O., Majcher, A.M., Rams, M., Nitek, W., Kozieł, M., Łasocha, W., Sieklucka, B. Incorporation of guanidinium ions in CuII-[MV(CN) 8]3- double-layered magnetic systems (2013) Dalton Transactions, 42 (14), pp. 5042-5046
 38. Nowicka, B., Bałanda, M., Reczyński, M., Majcher, A.M., Kozieł, M., Nitek, W., Łasocha, W., Sieklucka, B. A water sensitive ferromagnetic [Ni(cyclam)]2[Nb(CN) 8] network (2013) Dalton Transactions, 42 (7), pp. 2616-2621
 39. Stefańczyk, O., Majcher, A.M., Rams, M., Nitek, W., Kozieł, M., Łasocha, W., Sieklucka, B. Incorporation of guanidinium ions in cuii-[mv(cn)8]3− double-layered magnetic systems (2013) Journal of the Chemical Society. Dalton Transactions, 42 (2), pp. 5042-5046
 40. Oszajca, M., Smrčok, Ľ., Pálková, H., Łasocha, W. Synthesis and structure determination of tetrakis(4-iodoanilinum) β-octamolybdate dihydrate (2012) Journal of Molecular Structure, 1021, pp. 70-75
 41. Stefańczyk, O., Podgajny, R., Korzeniak, T., Rams, M., Kozieł, M., Łasocha, W., Zaja̧c, D.A., Sieklucka, B. X-ray absorption spectroscopy study of novel inorganic-organic hybrid ferromagnetic Cu-pyz-[M(CN) 8] 3- assemblies (2012) Inorganic Chemistry, 51 (21), pp. 11722-11729
 42. A. Rafalska-Łasocha, Z. Kaszowska, W. Łasocha, R. Dziembaj., X-ray powder diffraction investigation of green earth pigments., Powder Diffraction 25, 1, March 2010
 43. P.J. Malinowski, M. Derzsi, Z. Mazej, Z. Jagličić , B. Gaweł, W. Łasocha, W. Grochala, AgIISO4: A Genuine Sulfate of Divalent Silver with Anomalously Strong One-Dimensional Antiferromagnetic Interactions, Angewandte Chemie International Edition, Published Online: Jan 18 2010 10:44AM, DOI: 10.1002/anie.200906863
 44. W. Lasocha, B. Gawel, A. Rafalska-Lasocha, M. Pawlowski, P. Talik and W. Paszkowicz, Crystal structure study of selected xanthine derivatives, J. Appl. Cryst. (2010). 43, 163-167
 45. Pukas, S., Łasocha, W., Gladyshevskii, R.,Phase equilibria in the Er-Al-Si system at 873 K,2009,Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry,33,1,23-26.
 46. Oszajca, M., Juszczyk, N., Łasocha, W.,Bis(4-chloroanilinum) trimolybdate - Synthesis and structural studies of a new polymolybdate material,2009,Journal of Molecular Structure, Volume 965, Issues 1-3, 25 February 2010, Pages 131-136, doi:10.1016/j.molstruc.2009.11.054
 47. Gaweł B., Surga W., Lasocha W., X-ray Diffraction Studies of Transition Metal Molybdates., Zeitschrift fϋr Kristallographie., Z. Kristallogr. Suppl. 30 (2009) 381-386 / DOI 10.1524/zksu.2009.0056
 48. W. Łasocha, M. Grzywa, M. Oszajca., Molybdates of p-bromoanilinium – Synthesis and Crystal Structure of New Catalytic Materials., Z. Kristallogr. Suppl. 30 (2009) 387-394.
 49. Podborska, A., Gawel, B., Pietrzak, L., Szymańska, I.B., Jeszka, J.K., Łasocha, W., Szacilowski, K.,Anomalous photocathodic behavior of CdS within the urbach tail region,2009,Journal of Physical Chemistry C,113,16,,6774-6784.
 50. Grzywa, M., Nitek, W., Łasocha, W.,Synthesis, characterization and crystal structures of three new inorganic dinuclear diperoxo complexes of W(VI) and Mo(VI); Rb2{O[WO(O2)2H2O]2}H2O, Rb2{O[MoO(O2)2H2O]2}H2O and Cs2{O[MoO(O2)2]2},2009,Journal of Molecular Structure,919,1-3, 59-65.
 51. Grzywa, M., Łasocha, W., Rutkowska-Zbik, D.,Structural investigation of tetraperoxo complexes of Mo(VI) and W(VI). X-ray and theoretical studies,2009,Journal of Solid State Chemistry,182,4, 973-982.
 52. Grzywa, M., Włodarczyk-Gajda, B., Łasocha, W.,Thermal decomposition study of selected isopolymolybdates,2009,Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,96,2,395-401.
 53. Przybylski, W., Gryboś, R., Rehder, D., Ebel, M., Grzywa, M., Łasocha, W., Lewiński, K., Szklarzewicz, J.T.,Role of the alkali metal ion and hydrogen bonds in M[VO(O2)2bpy] nH2O (M = Li+, Na+, K+ and Rb+) and Cs[VO(O2)2bpy] H2O2 complexes: The X-ray crystal structures and spectroscopic properties, 2009,Polyhedron, 28,8,,1429-1436.
 54. Mazej, Z., Goreshnik, E., Jagliić, Z., Gaweł, B., Łasocha, W., Grzybowska, D., Jaroń, T., Kurzydłowski, D., Malinowski, P., Koźminski, W., Szydłowska, J., Leszczyński, P., Grochala, W. KAgF3, K2AgF4 and K3Ag2F7: Important steps towards a layered antiferromagnetic fluoroargentate(II), 2009, CrystEngComm, 11,8, 1702-1710.
 55. Sieklucka, B., Podgajny, R., Pinkowicz, D., Nowicka, B., Korzeniak, T., Bałanda, M., Wasiutyński, T., Pełka, R., Makarewicz, M., Czapla, M., Rams, M., Gaweł, B., Łasocha, W.,Towards high TC octacyanometalate-based networks,2009, CrystEngComm, 11,10, 2032-2039.
 56. W. Łasocha, Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego, Złota Księga Wydziału Chemii UJ, T. II. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-2526-0, Wydanie I, Kraków 2008, autorstwo rozdziału str. 480-481
 57. Szklarzewicz J, Matoga D, Klys A, Lasocha W, Ligand-field photolysis of [Mo(CN)8]4- in aqueous hydrazine: Trapped Mo(II)intermediate and catalytic disproportionation of hydrazine by cyano-ligated Mo(III,IV) complexes. INORG CHEM 47 (12): 5464-5472 JUN 16 2008
 58. A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha., Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego., Nauka i Zabytki – Nauki ścisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii., ISBN 978-83-60099-08-7, 2008
 59. Dawid Pinkowicz, Robert Podgajny, Maria Bałanda, Magdalena Makarewicz, Bartłomiej Gaweł, Wiesław Łasocha, and Barbara Sieklucka Magnetic Spongelike Behavior of 3D Ferrimagnetic {[MnII(imH)]2[NbIV(CN)8]}n with TC = 62 K, Inorg. Chem., 2008, 47, 9745
 60. Waldemar Tejchman, Krzysztof Zborowski, Leonard M. Proniewicz, Wieslaw Lasocha., Selenomaltol – New Ligand for Coordination Chemistry. Synthesis, Spectroscopy and Theoretical Calculations, HETEROCYCLES, 75 (8): 1931-1942 AUG 1 2008
 61. Bialas A, Osuch W, Lasocha W, Najbar M, The influence of the Cr-Al foil texture on morphology of adhesive Al2O3 layers in monolithic environmental catalysts, CATAL TODAY 137 (2-4): 489-492 SEP 30 2008
 62. M. Grzywa, W. Nitek.. W. Łasocha., Synthesis, Characterization and Crystal Structure of three dinuclear diperoxo complexes of Mo(VI); K2{O[MoO(O2)2H2O]2}2H2O, (C6H8N+, NH4+){O[MoO(O2)2H2O]2} and (C6H8N+,Na+){O[MoO(O2)2H2O]2)., Journal of Molecular Structure, 888, 2008, 318-326
 63. Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha, Nowoczesne techniki rentgenowskie w badaniach zabytkowych obiektow cz. I., Lab, 1, 2008
 64. Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha, Nowoczesne techniki rentgenowskie w badaniach zabytkowych obiektow cz. II., Lab, 2, 2008
 65. Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha, Anna Jasińska, Cold light in the painting Group portrait in the Chemist’s House. Proceedings of the 2nd ICESHS (Cracow, 6-9 September, 2006). http://www.2iceshs.cyfronet.pl/2ICESHS_Proceedings/Chapter_30/R-Varia_III_Rafalska_Lasocha_Jasinska.pdf
 66. W. Łasocha, A. Rafalska-Łasocha, M. Grzywa, B. Gawel .,New Achievements in X-ray Techniques in the Investigations of Catalysts., Catalysis Today 137 (2-4): 504-509 (SEP.30) 2008
 67. R.Podgajny, N.P.Chmel, B.Gaweł, M.Bałanda, W.Nitek, A.Budziak, W.Łasocha, T.Wasiutyński, and B.Sieklucka, Non-innocent polyamine dienH33+ and tetrenH55+ cations as building blocks in 3d metals-octacyanometallates based coordination networks, in Supramolecular Chemistry and Advanced Materials(W.Macyk, K.Szacilowski, eds.), Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Kraków 2007, ISBN 978-83-924498-1-2. pp.116-119.
 68. Gorska N, Hetmanczyk L, Lasocha W, Mikuli E, Low temperature crystal structure of [Cr(NH3)6](BF4)3., J ALLOY COMPD 442 (1-2): 80-82 SEP 13 2007
 69. Podgajny R, Chmel NP, Balanda M, Tracz P, Gawel B, Zajac D, Sikora M, Kapusta C, Lasocha W, Wasiutynski T, Sieklucka B., Exploring the formation of 3D ferromagnetic cyano-bridged Cu-2+x(II){Cu-4(II)[W-V(CN)(8)](4-2x)[W-IV(CN)(8)](2x)}center dot yH(2)O networks J MATER CHEM 17 (31): 3308-3314 2007
 70. Zaremba K, Lasocha W, Adamski A, Stanek J, Pattek-Janczyk A Crystal structure and magnetic properties of tris(2-hydroxymethyl-4-oxo-4H-pyran5-olato-kappa O-2(5),O-4) iron(III) J COORD CHEM 60 (14): 1537-1546 2007
 71. Wlodarczyk-Gajda B, Rafalska-Lasocha A, Lasocha W Synthesis and crystal-structure determination of fibrillar methylammonium trimolybdate hydrate POWDER DIFFR 22 (3): 241-245 SEP 2007
 72. M. Grzywa, W. Nitek, W. Łasocha, Synthesis, Characterization and Crystal Structures of Lithium Tetraperoxomolybdate(VI) Tetrahydrate Li2[Mo(O2)4] 4H2O and Lithium Tetraperoxotungstate(VI) Tetrahydrate Li2[W(O2)4] 4H2O. J. Mol. Struct., 828 (2007) 111–115
 73. M. Grzywa, W. Łasocha, Crystal Structure of potassium and ammonium tetraperoxovanadates (V). Z.Krist. (2007) 222, 95-98
 74. . B. Gaweł, W. Łasocha, M. Zięba, New inorganic-organic composite ZNSe(MXDA)0.5., Journal of Alloys and Compounds, J ALLOY COMPD 442 (1-2): 77-79 SEP 13 2007
 75. M. Grzywa, W. Łasocha, W. Surga., Synthesis, Characterization and Crystal Structure of the Zinc Dimolybdate Pentahydrate ZnMo2O75H2O., J SOLID STATE CHEM 180 (5): 1590-1594 MAY 2007
 76. B. Gaweł, W. Łasocha, Powder Diffraction Studies of Organoammonium Polymolybdates., Z. Kristall. Supll. 26 (2007) 611-616.
 77. Opozda, E.M., Łasocha, W., Włodarczyk-Gajda, B. Synthesis and characterisation of unsymmetrical Schiff bases derived from 3,4-diaminopyridine. Crystal and molecular structure of hydrogen-bonded dimers of 3-{[(4-aminopyridin-3-yl)amino]methylene}pentane-2,4-dione (2006) Journal of Molecular Structure, 784 (1-3), pp. 149-156

 

Ostatnia modyfikacja danych: Marcin Oszajca, 2018-11-28 16:14:02
   

strona główna Wydziału Chemii