powrót

Materiały dydaktyczne do zajęć z chemii organicznejChemia
Przedmiot/Kurs Rok Uwagi
Laboratorium z Chemii Organicznej II rok Laboratorium
Zaawansowana Chemia Organiczna


. . . Izolacja substancji z produktów naturalnych . . . Wprowadzenie teoretyczne.pdf
ZAD 1A ZAD 1B ZAD 1C ZAD 1D
ZAD 1E ZAD 1F ZAD 1G ZAD 1H

. . . . Syntezy z nurtu "Zielonej Chemii" . . . . Wprowadzenie teoretyczne.pdf, Triarylopirydyny.pdf
ZAD 2A-B ZAD 2C ZAD 2D ZAD 2E
ZAD 2F - - -

. . . . Synteza związków karbonylowych . . . . Wprowadzenie teoretyczne.pdf
ZAD 3A ZAD 3B ZAD 3C

. . . Reakcje redukcji związków karbonylowych . . . Redukcja stereoselektywna.pdf
ZAD 4A ZAD 4B ZAD 4C ZAD 4D

. . . Prezentacja efektów solwatochromowych . . . Wprowadzenie teoretyczne.pdf
ZAD 5A ZAD 5B

. . . Prezentacja zjawiska chemiluminescencji . . .
ZAD 6A-C

. . . Reakcje z udziałem jonów enolanowych . . .
ZAD 7A ZAD 7B

. . . Reakcje stereospecyficzne . . .
ZAD 8A

Kolokwium końcowe
Zagadnienia do kolokwium końcowego
Reakcje jonów enolanowych - cz 1
Reakcje jonów enolanowych - cz 2
Nomogram T-P

III rok Laboratorium
Zastosowanie spektroskopii w chemii organicznej
III rok Konwersatorium
Ochrona Środowiska
Przedmiot/Kurs Rok Uwagi
Chemia Organiczna
II rok Laboratorium
Biologia (kurs rozszerzony), Biotechnologia, Biochemia
Przedmiot/Kurs Rok Uwagi
Chemia organiczna (Biotechnologia) I rok Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne z Chemii Organicznej I rok Laboratorium
Biologia (kurs podstawowy), Biofizyka, ZMiN, Neurobiologia, Bioinformatyka
Przedmiot/Kurs Rok Uwagi
Chemia organiczna (Biofizyka, Neurobiologia) I rok Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne z Chemii Organicznej II rok Laboratorium
Chemia Medyczna
Przedmiot/Kurs Rok Uwagi
Laboratorium z Chemii Organicznej II rok Laboratorium