english
Dr Paweł Mi¶kowiec
Paweł Mi¶kowiec

DYDAKTYKA                                                   BADANIA                                                                INNE


2021-2022 Guest Editor of the Special Issue of International Journal of Environmental Research and Public Health: "Threats of the Areas Least Resistant to the Effect of Human Pressure" - now open for submission!


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Zakład Chemii ¦rodowiska
kontakt:

Wydział Chemii UJ, ul Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pok. D0-20
e-mail: miskowie@chemia.uj.edu.pl
p.miskowiec@uj.edu.pl
tel.: 12 6862571 
konsultacje: ¶roda, pi±tek 11.00-12.00
Wydział Chemii UJ


Polub Zakład Chemii ¦rodowiska UJ na Facebook