english
Dr Paweł Mi¶kowiec

DYDAKTYKA                              Paweł Mi¶kowiec                                    BADANIA

Uniwersytet Jagielloński 
Wydział Chemii
Zakład Chemii ¦rodowiska

kontakt:
e-mail: miskowie@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 664 6925 (III Kampus UJ, pok. 013)
konsultacje: ¶roda 11.00-12.00, pi±tek 12.30-13.30


Wydział Chemii UJ