english
Dr Paweł Mi¶kowiec
Paweł Mi¶kowiec

DYDAKTYKA                                                   BADANIA                                                                INNE

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Zakład Chemii ¦rodowiska

kontakt:
Wydział Chemii UJ, ul Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pok. D0-20
e-mail: miskowie@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 6862571 
konsultacje: ¶roda 11.00-12.00, pi±tek 12.30-13.30

Wydział Chemii UJ