PROGRAM

Podczas GIEŁDY PRAC zaprezentowane zostaną wyniki prac dyplomowych lub projektów naukowych w sesji wystąpień ustnych oraz w sesji posterowej.

Postery mogą być wykonane dowolną techniką i nie mogą przekraczać rozmiaru A0.

Abstrakty (1 strona A4, przygotowany w formacie doc) razem z formularzem zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25 maja 2009 r.

W programie przewidziano także spotkania informacyjne oraz warsztaty dla studentów.

 

W czasie konferencji przedstawiciele firm oraz doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie będą przeprowadzać nieformalne, indywidualne rozmowy ze studentami - zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w recepcji.

 

Szczegółowy program konferencji można pobrać w wersji elektronicznej:

PROGRAM