GIEŁDA PRAC

     

 

2 - 3 czerwca 2009 r.

 

Wydział Chemii UJ
ul. Ingardena 3
30 060 Kraków

GIEŁDA PRAC jest formą konferencji szkoleniowej, na której studenci mają możliwość przedstawienia wyników swojej pracy (magisterskiej, licencjackiej lub innej). Do udziału w spotkaniu zapraszamy także ich opiekunów naukowych, promotorów, przedstawicieli firm oraz potencjalnych pracodawców.
Konferencja odbywa się pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie