NAGRODY

NAGRODY DLA STUDENTÓW - AUTORÓW PRAC:

NAGRODA GŁÓWNA

Nagroda im. Włodzimierza Jarzęby ustanowiona przez Dziekana Wydziału Chemii UJ

 

Nagrody Sekcji Studenckiej PTCh

 

Nagrody ufundowane przez Zakład Farmaceutyczny

 

Nagrody ufundowane przez firmę FQS Poland

 
 
Nagroda w Konkursie dla Publiczności ufundowana przez Firmę Komputerową PC Point
 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 

Nagroda główna im. Włodzimierza Jarzęby przyznawana jest autorowi najlepszego komunikatu lub posteru przez komisję składającą się z przedstawicieli studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Chemii UJ

Dodatkowe informacje na temat Nagrody im. Włodzimierza Jarzęby do pobrania w postaci pliku

 

Nagrody Sekcji Studenckiej PTCh przyznawana jest autorom najlepszego komunikatu i najlepszego posteru w drodze głosowania publiczności

(kartę głosowania pobraną podczas rejestracji należy dostarczyć wypełnioną do recepcji)

 

Nagrody ufundowane przez Zakład Farmaceutyczny Amara przyznawane są autorom najlepszego komunikatu i najlepszego posteru przez przedstawicieli firmy

 

Nagrody ufundowane przez FQS Poland Sp. z o.o. (grupa FUJITSU) przyznawane są autorom najlepszego komunikatu i najlepszego posteru przez przedstawicieli firmy

 

Nagroda w Konkursie dla Publiczności ufundowana przez Firmę Komputerową PC Point losowana jest spośród prawidłowo wypełnionych kart konkursowych

(kartę konkursową pobraną podczas rejestracji należy dostarczyć wypełnioną do recepcji)

 

 

Wręczenie nagród będzie miało miejsce na zakończenie pierwszego dnia konferencji po sesji posterowej