Lista uczestników

Agnieszka Hylińska
Dyrektor Biura PTChem
Andrzej Węsek
Dpradztwo Techniczne
Wojciech Janicki
ABE-IPSNorbert Niewalda
ABE-IPSDr hab. inż. Robert Filipek
adiunkt/prodziekan
AGH
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Prof. dr hab. Stanisław Komornicki
profesor
AGH
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Prof dr hab. inż. Jerzy Lis
profesor/dziekan
AGH
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Prof dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
profesor/prodziekan
AGH
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Stanisław Porada
Prodziekan ds. Ogólnych
AGH
Energetyki i Paliw


Dr Tomasz Girek
Dyrektor Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii
Akademia im. J. Długosza
Matematyczno-Przyrodniczy


Dr hab. Wojciech Ciesielski
z-ca ds Nauki Dyrektora Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
Matematyczno-Przyrodniczy


Dr hab. Janusz Kapuśniak
Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Matematyczno-Przyrodniczy


Lech Rombalski
Candela Sp. z o.o.Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
Prodziekan Wydziału Chemicznego
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Sławomir Milewski
Dziekan
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny


Dr hab. Żaneta Polkowska
Wiceprezes PTChem
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Skladanowski
prodziekan ds. nauki
Politechnika Gdańska
Chemiczny


Dr hab. inż. Roman Popielarz
prof.nadzw.PK/Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej


Dr inż. Otmar Vogt
adiunkt/ Prodziekan ds dydaktyki
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej


Krzysztof Alejski
Dziekan
Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej


Grzegorz Milczarek
Prodziekan
Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej


Grzegorz Musielak
Prodziekan
Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej


Wiktor Bukowski
Prodziekan ds. Nauki
Politechnika Rzeszowska
Wydział Chemiczny


Henryk Galina
Dziekan
Politechnika Rzeszowska
Wydział Chemiczny


Anna Kuźniar
Prodziekan ds. Kształcenia
Politechnika Rzeszowska
Wydział Chemiczny


Dr hab. inż. Tadeusz Hofman
prodziekan ds. nauki
Politechnika Warszawska
Wydział Chemiczny


Dr inż. Andrzej Królikowski
prodziekan ds. studenckich
Politechnika Warszawska
Wydział Chemiczny


Dr inż. Małgorzata Petzel
Docent/ Dyrektor
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, Instytut Chemii


Dr hab. Piotr Młynarz
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Ożyhar
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk
Dziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Jerzy Lech Gębicki
Prodziekan
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny


Dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
Prodziekan ds. Kształcenia
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska


Dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Prodziekan
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
Prodziekan ds. Nauki
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska


Prof dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
Dziekan
Politechnika Śląska
Chemiczny


Dr hab. inż. Janusz Wójcik
prodziekan
Politechnika Śląska
Chemiczny


Dr hab. Barbara Rys
prodziekan
UJ
Wydział Chemii


Dr hab. Wojciech Kujawski
prodziekan
UMK Toruń
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Edward Szłyk
dziekan
UMK Toruń
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Prodziekan ds. Badań i Rozwoju
Uniwersytet Gdanski
Wydział Chemii


Mariusz Makowski
Prodziekan ds. Studiów
Uniwersytet Gdański
Wydział Chemii


Piotr Stepnowski
Dziekan Wydziału Chemii
Uniwersytet Gdański
Wydział Chemii


Dr hab. Marcin Hoffmann
Prodziekan
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Chemii


Prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn
Prodziekan
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Chemii


Prof. dr hab. Henryk Koroniak
Dziekan
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Chemii


Dr hab. Lucjan Chmielarz
Prodziekan
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Chemii


Dr hab. Andrzej Eilmes
prodziekan
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Barbara Barszcz
prodziekan ds.ogólnych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Matematyczno-Przyrodniczy/Instytut Chemii


Dr Marta Repelewicz
prodziekan ds. dydaktycznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Matematyczno - Przyrodnicy


Dr hab. Anna Deryło-Marczewska
Prodziekan
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Władysław Janusz
Dziekan
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Chemii


Dr hab. Dorota Kołodyńska
Prodziekan
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Chemii


Dr hab. Małgorzata Broda
Prodziekan
Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii


Dr hab. Krzysztof Szczegot
Prodziekan
Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii


Prof dr hab. inż. Piotr Wieczorek
Dziekan
Uniwersytet Opolski
Chemii


Dr hab. Wiesława Barszcewska
Dziekan
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych


Dr inż. Ireneusz Grubecki
Prodziekan ds. Nauki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studeckich
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dr hab. Joanna Karpińska
prodziekan
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny/Instytut Chemii


Prof. dr hab. Krzysztof Wimkler
dyrektor Instytutu Chemii UwB
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny/Instytut Chemii


Dr Elżbieta Wołyniec
prodziekan ds. dydaktycznych
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny/Instytut Chemii


Dr hab. Andrzej Kudelski
Prodziekan ds. Studenckich
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii


Dr hab. Grzegorz Litwinienko
Prodziekan ds. rozwoju
Uniwersytet Warszawski
Chemii


Prof. dr hab. Grażyna Bator
Prodziekan ds. naukowych
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Kozłowski Henryk
profesor zwyczajny
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Henryk Kozłowski
profesor zwyczajny
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Dr hab. Sławomir Szafert
Prodziekan
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Dr hab. Robert Wieczorek
Prodziekan
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Dr hab. Jarosław Grobelny
prodziekan
Uniwersytet Łódzki
Chemii


Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
Dziekan
Uniwersytet Łódzki
Chemii


Dr hab. Michał Daszykowski
profesor UŚ
Uniwersytet Śląski
Instytut Chemii


Prof dr hab. inż. Stanisław Krompiec
profesor
Uniwersytet Śląski
Instytut Chemii


Antonia Król
Przedstawiciel Naukowy
WITKO Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź


Sławomir Witkowski
Prezes
WITKO Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź


Jacek Wojciechowski
Przedstawiciel Naukowy
WITKO Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź


Dr hab. inż. Stanisław Cudziło
Dziekan
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Nowych Technologii i Chemii


Dr hab. Joanna Karpiska
prodziekan ds. naukowych
Yniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny


Dr inż. Beata Schmidt
Prodziekan ds.dydaktycznych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dr hab. inż. Jacek Soroka
Dziekan
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dr hab. inż. Andrzej Wieczorek
Prodziekan ds. rozwoju
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dr inż. Henryk Łacki
Prodziekan ds.dydaktycznych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Technologii i Inżynierii Chemicznej

Strona Główna | Wydział Chemii UJ | Webmaster