Kontakt

20-22.06.2013

ORW PANORAMA
ul. Wysoka 15
33-380 Krynica-Zdrój


KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Grażyna Stochel
Wydział Chemii UJ

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

SEKRETARIAT

mgr Agnieszka Sobejko
Wydział Chemii UJ
ul. R. Ingardena 3
30-060 Kraków
tel.: 012 6632215
fax: 012 6340515
e-mail: chemia13@chemia.uj.edu.pl