Kontakt

25-27.06.2009

Przegorzały Dom Gościnny UJ
ul. Jodłowa 13
30-252 Kraków


KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Grażyna Stochel
Wydział Chemii UJ

prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

prof. dr hab. Andrzej Molski
Wydział Chemii UAM

SEKRETARIAT

mgr Agnieszka Sobejko
Wydział Chemii UJ
ul. R. Ingardena 3
30-060 Kraków
tel.: 012 6336377 (połączenie przez centralę)
fax: 012 6340515
e-mail: chemia09@chemia.uj.edu.pl