Lista uczestników DOC

Mgr Agnieszka Bielińska
Dyrektor
A.G.A. AnalyticalProf dr hab. inż. Jan Chłopek
Dziekan
AGH
WIMiC


Dr hab. inż. Robert Filipek
prodziekan
AGH
WIMiC


Prof. dr hab. Władysław Kubiak
prodziekan
AGH
WIMiC


Dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
prodziekan
AGH
WIMiC


Prof dr hab. inż. Jan Chłopek
Dziekan
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Dr Tomasz Girek
Dyrektor Instytu Chemii i Ochrony Środowiska
Akademia im. Jana Długosza
Wydział MAtematyczno-Przyrodniczy


Dr hab. Janusz Kapuśniak
Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej
Akademia im. Jana Długosza
Wydział MAtematyczno-Przyrodniczy


Dr hab. Zdzisław Stępień
Dziekan Wydziału MAtematyczno-Przyrodniczego
Akademia im. Jana Długosza
Wydział MAtematyczno-Przyrodniczy


Prof. dr hab. Andrzej Rykowski
Dyrektor
Akademia Podlaska
Instytut Chemii


Prof. dr hab. Andrzej Rykowski
Dyrektor
Akademia Podlaska
Instytut Chemii


Prof. dr hab. Iwona Szamrej-Foryś
dziekan
Akademia Podlaska
Wydział Nauk Ścisłych


Lech Rombalski
Dyrektor
Candela Sp.z o.o.Dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
Prodziekan ds. Rozwoju
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Dziekan
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Dziekan Wydziału
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Zygmunt Kowalski
Dziekan WIiTCh
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej


Dr inż. Otmar Vogt
Prodziekan d/s dydaktyki WIiTCh
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej


Prof dr hab. inż. Krzysztof Alejski
Prodziekan
Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej


Prof. dr hab. Andrzej Olszanowski
Dziekan
Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej


Prof. dr hab. Jan Skowroński
Prodziekan
Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej


Dr hab. inż. Wiktor Bukowski
Prodziekan ds. Ogólnych
Politechnika Rzeszowska
Chemiczny


Dr inż. Anna Kuźniar
Prodziekan ds. Nauczania
Politechnika Rzeszowska
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Dziekan Wydziału
Politechnika Warszawska
Chemiczny


Dr hab. inż. Tadeusz Hofman
prodziekan ds. nauki
Politechnika Warszawska
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Jacek Kijeński
Prorektor PW, Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii


Dr inż. Władysław Moniuk
docent/prodziekan
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej


Prof dr hab. inż. Janusz Płocharski
Prodziekan ds. Nauczania
Politechnika Warszawska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Piotr Drożdżewski
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Matynia
Dziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Ożyhar
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Stanisław Brzeziński
Prodziekan
Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności


Dr hab. inż. Jerzy Lech Gębicki
Prodziekan / Kierownik studiów doktoranckich
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny


Dr inż. Teresa Jamróz
prodziekan ds studenckich
Politechnika Łódzka
Inynierii Proc.i Ochrony


Dr inż. Teresa Jamróz
Prodziekan ds. studenckich
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska


Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
Prodziekan
Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności


Dr inż. Agnieszka Mrozek
Prodziekan ds Studenckich i Kształcenia
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Piotr Paneth
prof. zw./dziekan
Politechnika Łódzka
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
Dziekan Wydziału Chemicznego
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Chemiczny


Dr inż. Wojciech Szczepankiewicz
Prodziekan ds. Studentów
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Chemiczny


Prof. dr hab. Stanisław Komornicki
Rektor
PWSZ Tarnów/WIMiC AGHProf. dr hab. Grażyna Stochel
Dziekan
UJDr hab. Anna Deryło-Marczewska
Prof. UMCS / Prodziekan
UMCS
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
Prodziekan
UMCS
Wydział Chemii


Dr hab. Stanisław Biniak
Prodziekan, prof. UMK
UMK Toruń
Wydział Chemii


Dr hab. Mirosław Wełniak
Prodziekan
UMK Toruń
Wydział Chemii


Dr Marta Repelewicz
Prodziekan ds. Dydaktycznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego Kielce
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy


Dr hab. Barbara Rys
Prodziekan
Uniwersytet Jagielloński
Chemii


Prof. dr hab. Władysław Janusz
Dziekan
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Wydział Chemii


Dr hab. Zdzisław Daszkiewicz
Prodziekan ds. studentów
Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii


Dr inż. Józef Hurek
Prodziekan ds. ogólnych
Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii


Dr hab. Hubert Wojtasek
Dziekan
Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii


Dr hab. Tadeusz Krogulec
prodziekan Wydziału
Uniwersytet w Białymstoku
W. Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii


Dr Elżbieta Wołyniec
Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii
Uniwersytet w Białymstoku
Biologiczno-Chemiczny/Instytut Chemii


Dr hab. Andrzej Kudelski
prodziekan ds studenckich
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Paweł Kulesza
Dziekan
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii


Dr hab. Magdalena Skompska
Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i rozwoju
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Zbigniew Stojek
Prodziekan
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Leszek Zbigniew Ciunik
Dziekan
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Dr Tadeusz Cukierda
docent
Uniwersytet Wrocławski
Chemii


Prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
kierownik Studium Dokt.
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Dr hab. Maria Wierzejewska
Prodziekan
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Eugeniusz Zych
prodziekan
Uniwersytet Wrocławski
Chemii


Prof. dr hab. Grzegorz Andrijewski
Prodziekan ds ogólnych
Uniwersytet Łódzki
Wydział Chemii


Dr Adam Bieniek
Prodziekan ds studenckich
Uniwersytet Łódzki
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Andrzej Jóźwiak
Kierownik Studium Doktoranckiego
Uniwersytet Łódzki
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Bogusław Kryczka
Dziekan
Uniwersytet Łódzki
Wydział Chemii


Prof dr hab. inż. Stanisław Krompiec
z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Uniwersytet Śląski
Instytut Chemii


Prof. dr hab. Stanisław Kucharski
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
Uniwersytet Śląski
Instytut Chemii


Dr Mieczysław Sajewicz
z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
Uniwersytet Śląski
Instytut Chemii


Dr hab. inż. Wojciech Korpal
Dziekan
UTP Bydgoszcz
WTiICh


Dr Kazimierz Piszczek
prodziekan ds. nauki
UTP Bydgoszcz
WTiICh


Dr inż. Jolanta Tomaszewska
prodziekan ds. dydaktycznych
UTP Bydgoszcz
WTiICh


Dr hab. inż. Jacek Adam Soroka
dziekan
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Technologii i Inżynierii Chemicznej

Strona Głowna | Wydział Chemii UJ | Webmaster