powrót

Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych

 

 

Członkowie zespołu

 
dr hab. Katarzyna Madej
 
dr Małgorzata Herman     - www

Podstawowe informacje

 

 Prowadzone przez Zespół badania koncentrują się na wykorzystaniu oznaczeń ksenobiotyków w tak zwanych materiałach alternatywnych (włosy, ślina, paznokcie) do oceny narażenia na ksenobiotyki o działaniu psychoaktywnym (dym tytoniowy, alkohol, narkotyki uliczne, leki). Ważnym elementem badań Zespołu jest ocena narażenia prenatalnego na związki toksyczne. Poza oznaczeniami ksenobiotyków w materiale biologicznym w zakresie zainteresowań Zespołu jest oznaczanie substancji aktywnych i zanieczyszczeń w preparatach farmaceutycznych
zapraszamy na stronę Zespołu


PUBLIKACJE I INNE ARTYKUŁY


2013
 1. Herman M., Przybylowicz A., Florek E., Piekoszewski W., Method of determination of low copper concentration in human hair and nails, Journal of Analytical Chemistry, 2013, 68, 4, 1-8.

 2. Madej K., Persona K., Nizio M., Application of Micelle-Mediated Extraction in Preparation of Body Fluids for HPLC-DAD Screening of Acidic and Neutral Drugs, Acta Chromatogr.
  przyjęta do druku

 3. Madej K., Persona K., HPLC method in combination with cloud-point extraction technique for screening drug analysis in human plasma, Cent. Eur. J. Chem.
  przyjęta do druku

 4. Grela A., Kulza M., W.Piekoszewski, M. Seczuk-Przybyłowska, E. Gomółka, E. FlorekThe effects of tobacco exposure on caffeine metabolism. Italian Journal of Food Science. , Italian Journal of Food Science.
  przyjęta do druku

 5. Gawlikowski T., Gomolka E., Piekoszewski W., Jawien W., Undas A., Acute CO poisoning is associated with impaired fibrinolysis and increased thrombin generation, Basic nd Clinical Pharmacologu and Toxicology, 2013
  przyjęta do druku

 6. Jawien W., Majcherczyk J., Kulza M., Florek W., Piekoszewski W., How to combine NCA with the populations pharmacokinetics? A study of tobacco smokes influence on the bioavailability of racemic citalopram in rats., Pharmacological Report 2013
  przyjęta do druku

2012
 1. Król M., Florek E., Piekoszewski W., Bokiniec R., Kornacka M.K., The influence of prenatal exposure to tobacco smoke on neonatal body proportions. J Women's Health Care. 2012, 1, 1-4

 2. Florek. E, Billert H, Piekoszewski W., Narkotyki i używki w okresie ciąży, (Rozdział 22) [W] Położnictwo, Tom 2 Medycyna Matczyno-Płodowa. Red. G.H. Bręborowicz Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

 3. Przybylowicz A. , Chesy P., Herman M., Parczewski A., Walas S., Piekoszewski W., I.Examination of distribution of trace elements in hair, fingernails and toenails as alternative biological materials. Application of chemometric methods,Cent. Eur. J. Chem., D-12-00004, 2012

 4. Krol M., Florek E., Piekoszewski W., Bokiniec R., Kornacka MK., The impact of intrauterine tobacco exposure on the cerebral mass of the neonate based on the measurement of head circumference, Brain and Behavior. 2012, 63, 1-6, doi: 10.1002/brb3.49

 5. Grela A., Turek A., Piekoszewski W., Application of Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) in Alzheimer's disease , Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2012, 50/8, 1297-1304

 6. Majcherczyk J. , Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Florek E., W. Jawien, W. Piekoszewski, Influence of tobacco smoke on the pharmacokinetics of citalopram and its enantiomers, Journal of Physiology and Pharmacology, 2012, 63, 1, 95-100

 7. Winiarska I.,Rutkowska A.,Piekoszewski W., Rola aktywności glikoproteiny P w zjawisku oporności wielolekowej, Alergologia Immunologia, 2012, 9, 1

 8. Kurhańska-Flisykowska A., Kulza M., Stopa J., Paszyńska E., Piekoszewski W., Florek E., Palenie tytoniu a stan kliniczny przyzębia z uwzględnieniem wskaźników klinicznych, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 753-755.

 9. Synowiec A., Gomółka E., Zyss T., Zięba A., Florek E., Piekoszewski W., Zastosowanie metody HPLC-UV do oznaczania arypiprazolu w surowicy, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 1004-1006.

 10. Herman M., Golasik M., Kurhańska-Flisykowska A., Kulza M., Chęsy P., Wyganowska-Świątkowska M., Woźniak A., Seńczuk-Przybyłowska M., Stopa J., Parczewski A., Florek E., Piekoszewski W., Wpływ chorób przyzębia na stężenie wybranych metali w ślinie, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 803-808.

 11. Tkaczyk M., Florek E., Piekoszewski W., Marihuana i kanabinoidy jako leki, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 1095-1097.

 12. Woźniak A., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Cimino F., Saija A., Ignatowicz E., Chuchracki M., Piekoszewski W., Kramer L., Florek E., Wybrane parametry biochemiczne stresu oksydacyjnego w wyniku ekspozycji na dym tytoniowy zwierząt uzależnionych od alkoholu etylowego, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 824-832.

 13. Grela A., Piekoszewski W., Metabolomika jako narzędzie w diagnostyce chorób psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych, Analityka, 2012, 4, 10-15

 14. Madej K., Woźniakiewicz M., Karabinowska K., Capillary Electrophoresis Screening Metod for Six Tricyclic Antidepressants in Human Serum, Acta Pol. Pharm., 2012, 69(6), 1023-1029.

2011
 1. Kościelniak P., Wieczorek M., Kozak J., Herman M., Generalized Calibration Strategyin Analytical Chemistry, Analytical Letters, 2011, 44, 1-20, ID: 500782

 2. Florek E., Piekoszewski W., Basior A., Merritt A.T., Mazela J., Lechowicz W., Kornacka M.K., l. Kramer, Effect of maternal tobacco smoking or exposure to second-hand smoke on the levels of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (nnal) in urine of mother and the first urine of newborn, Journal of Physiology and Pharmacology, 2011, 62, 3, 377-383.

 3. Majcherczyk J., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Jawień W., Piekoszewski W., Florek E., Wpływ dymu tytoniowego na farmakokinetykę citalopramu i jego pacjentów, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 714-718.

 4. Prendota A., Majcherczyk J., Kobus A., Michalak S., , Piekoszewski W., Florek E., Wpływ palenia tytoniu na poziom S-citalopramu u pacjentów leczonych z powodu depresji, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 727-729.

 5. Woźniak A., Wegner A., Seńczuk-Przybyłowska M., Przybyłowicz A., Szyfter W., Golusiński W., Piekoszewski W., Szyfter K., Krejpcio Z., Gawęcki W., Herman M., Kulza M., Walas S., Parczewski A., Chęsy P., Florek E., Ocena poziomu chromu i kobaltu we włosach i paznokciach pacjentów z guzami krtani i ślinianki z uwaględnieniem wpływu palenia tytoniu i picia alkoholu, Przegl. Lek., 2011, 68, 786-793.

 6. Seńczuk-Przybyłowska M., Śmigielska S., Woźniak A., Przybyłowicz A., Szyfter W., Szyfter K., Piekoszewski W., Staniek H., Gawięcki W., Herman M., Kulza M., Florek E., Ocena poziomu kadmu i ołowiu u pacjentów z nowotworami głowy i szyi, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 794-802.

 7. Kulza M., Florek E., Grzybek A., Piekoszewski W., Hassan-Bartz M., Michalak S., Seńczuk-Przybyłowska M., Oznaczanie kwasu walpruinowego w surowicy pacjentów dla potrzeb terapii monitorowanej, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 816-819.

 8. Jurzak A., Gomólka E., Florek E., Piekoszewski W., Łączne wystepowanie kannabinoli z innymi substancjami psychoaktywnymi w moczu osób zatrutych, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 820-824.

 9. Herman M., Kurhańska-Flisykowska A., Przybyłowicz A., Stylska P., Chęsy P., Mrowiec H., Piekoszewski W., Stopa J., Parczewski A., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Florek E., Oznaczanie metali w ślinie u osób z chorobami przyzębia - badania wstępne, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 825-828.

 10. Kulza M., Florek E.,Piekoszewski W., Wybrane aspekty wzajemnego wpływu akoholu etylowego i dymu tytoniowego, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 987-997.

 11. Sędziak A. Florek E., Chuchracki M., Hassan-Bartz M., Piekoszewski W., Kulza M., Czekaj P., Wpływ palenia tytoniu na cykl miesiączkowy kobiet - badania wstępne , Przegląd Lekarski. 2011, 68, 1054.

 12. Kurhańska-Flisykowska A., Piekoszewski W., Wyganowska-Światkowska M., Kulza M., Herman M., Stopa J., Florek E., Ocena parametrów biochemicznych w krwi, ślinie i biologicznych materiałach alterantywnych u pacjentów z chorobą przyzębia w zależnosci od palenia tytoniu, Przegląd Lekarski. 2011, 68, 10, 1054.

 13. Seńczuk-Przybyłowska M., Horoszkiewicz-Hassan M., Kulza M., Piekoszewski W., Florek E., Działanie antyoksydacyjne i hepatoprotekcyjne standaryzowanego wyciągu z lisci Karczocha zwyczajnego - badania wstepne, Przegląd Lekarski, 2011, 68,10, 1056.

2010
 1. Florek E., Jabłecka A., Olszewski J., Piekoszewski W., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Chuchracki M., Effect of tobacco smoke on lipids peroxidation and liver function in streptozotocin diabetic rats - preliminary study, Przegl. Lek., 2010, 67 (10), 888-892.
 2. Kulza M., Piekoszewski W., Florek E., Fory D., Kobus A., Seńczuk-Przybyłowska M., Chuchracki M., Develop rapid and inexpensive method for the determination of methadone and its major metabolites for monitoring therapy, Przegl. Lek., 2010, 67 (10), 925-928
 3. M. Siwek, D. Dudek, M. Schlegel-Zawadzka, A. Morawska, W. Piekoszewski, W. Opoka, A. Zięba, A. Pilc, P. Popik, G. Nowak, Serum zinc level in depressed patients during zinc supplementation of imipramine treatment, Journal of Affective Disorders, 2010, 126, 447-452.
 4. K.A. Madej , Analysis of meconium, nail and tears for determination of medicaments and drugs of abuse, Trends Anal. Chem., 2010, 29, 246-259.
 5. J.Majcherczyk ,M. Kulza , Determination of citalopram and its enantiomers by means of chromatographic techniques - Problems of Forensic Science, 2010, LXXXIII, 288-297
 6. Kościelniak P., Wieczorek M., Kozak J., Herman M. Generalized Calibration Strategyin Analytical Chemistry, Analytical Letters, 2010, ID: 500782
  w druku
 7. W.Piekoszewski , E. Florek , D. Szpak , L. Kramer , W. Jawien , Influence of alcohol on carbamazepine action in alcohol abused epileptic patients Pharmacological Report, 2010, 62.
  w druku
 8. A. Biedron, K. Madej, Rozdzielenie i identyfikacja leków przeciwpsychotycznych w osoczu ludzkim metodą HPLC/DAD, Na Pograniczu Chemii i Biologii,
  w druku
 9. M. Herman, W. Piekoszewski, E. Florek, Determination of copper in alternative materials in healthy voluntaries
  w recenzji w Zhurnal Analiticheskoi Khimii

2009
 1. Adamek R., Florek E., Piekoszewski W., Breborowicz G.H., Anholcer A., Active and passive exposure of pregnant women to tobacco smoke, Archives of Perinatal Medicine, 2009, 15, 89-94.
 2. Florek E., Ignatowicz E, Piekoszewski W., Effect of pregnancy and tobacco smoke on antioxidant activity of rutin in animal model, Pharmacol. Rep., 2009, 61, 935-940.
 3. Florek E., Piekoszewski W., Senczuk-Przybyłowska M., Stanaszek R., Hair as a material for study of medicaments and psychoactive substances, Archives of Perinatal Medicine, 15, 2009, 72-82.
 4. Herman M., Kościelniak P., Wieczorek M., Stafinski M., Matuszek M., A Flow Method with Spectrophotometric Detection for Determination of Chlorite Ions in Drinking Water, Chem. Anal. 54, 2009, 907.
 5. Madej K., Microwave-assisted and cloud-point extraction in determination of drugs and other bioactive compounds, TrAC-Trends Anal. Chem., 2009, 28, 436-446 .
 6. Madej K., Biedron A., Garbacik A., Study of separation and extraction conditions for five neuroleptic drugs by LLE-HPLC-DAD method in human plasma, J. Liquid Chromatog. Related Technol., 2009, 32, 3025-3037.
 7. Woźniakiewicz M., Kuczara J., P. Kościelniak., Determination of fluoxetine in blood samples by high-performance liquid chromatography using a derivatization reagent, Chem. Anal., 2009, 54, 667-677.

 8. więcej informacji o Publikacjach


KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA

2010

 1. JUBILEUSZOWA XV KONFERENCJA "Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie Środowiskowej", Kraków, 6-7 grudnia 2010
  poster: A. Biedroń, P. Chęsy, M. Herman, A. Parczewski, W . Piekoszewski Czy włosy i paznokcie mogą być zamiennym materiałem do wyznaczenia zawartości metali?
  wykład: W . Piekoszewski Materiał biologiczny w analizie chemicznej - badania na zwierzętach i z udziałem ludzi - aspekty prawne i etyczne

 2. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, Kraków, 4-9 lipca 2010
  Zespół wziął czynny udział w Komitecie Organizacyjnym Konferencji oraz przedstawił następujące prace:
  komunikat: Agnieszka Biedroń, Małgorzata Herman, Wojciech Piekoszewski, Stężenia metali toksycznych w materiale alternatywnym
  komunikat: Katarzyna Madej, Karolina Persona, Ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz systemów micelarnych, jako niekonwencjonalna metoda przygotowania prób biologicznych do oznaczania leków
  poster: Katarzyna Madej, Aneta Garbacik, Badanie i optymalizacja warunków ekstrakcji w punkcie zmętnienia dla trzech leków psychotropowych z osocza ludzkiego
  poster: Agnieszka Biedroń, Małgorzata Herman, Wojciech Piekoszewski, Stężenia metali fizjologicznych w materiale alternatywnym
  poster: Jagoda Majcherczyk, Maksymilian Kulza, Wojciech Piekoszewski, Opracowanie i walidacja metody oznaczania mieszaniny racemicznej citalopramu i jego metabolitu w surowicy
  poster: Małgorzata Herman, Sylwia Szpakowska, Agnieszka Biedroń, Wojciech Piekoszewski, Przygotowanie prób i optymalizacja metody oznaczania miedzi w materiale alternatywnym
  poster: Agnieszka Biedroń, Małgorzata Herman, Wojciech Piekoszewski,Stanisław Walas Uwarunkowania Środowiskowe a poziomy stężeń metali niezbędnych i toksycznych we włosach i paznokciach
2009

 1. XXVI Zjazd Toksykologów Polskich, Poznań, 13-15 maja 2009
  referat: K. Madej, A. Garbacik, A. Syguła - Ekstrakcja micelarna - Nowa metoda izolacji leków z materiału biologicznego

 2. VII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów, Na pograniczu chemii i biologii, Szklarska Poręba, 7-10 czerwca 2009
  referat: Study of separation conditions for five neuroleptic drugs by LLE-HPLC-DAD method in human plasma

 3. Konferencja dla Dyrektorów Gimnazjów Miasta Poznania Program Unplugged, Poznań, 25 maja 2009
  referat: W. Piekoszewski Toksyczne aspekty palenia tytoniu
  referat: W. Piekoszewski Choroby odtytoniowe

 4. 5th German-Polish Symposium, New Challenges for Pharmaceutical Sciences, Poznań, May 15-16, 2009,
  poster: E. Florek, W. Piekoszewski, M. Kulza , M. Semczuk Toxicological aspekt of xenobiotics analysis in hair

 5. Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Nukowa Tytoń a Zdrowie "Polska na tle Europy", Poznań, 18-20 listopada 2009
  referat: Król M., Florek E., Kornacka M.K., Bokiniec R., Piekoszewski W.: Stan kliniczny noworodka a stopień narażenia na dym tytoniowy w życiu płodowym
 6. referat: Piekoszewski W., Florek E., Kulza M., Wilimowska J., Loba U.: Opracowanie metody oznaczanie metabolitów nikotyny w moczu
  referat: Florek E., Nowakowska A., Ignatowicz E., Piekoszewski W., Kulza M., Saija A., Chuchracki M., Seńczuk-Przybyłowska M., Kramer L.: Wpływ łącznego narażenia na alkohol i dym tytoniowy na peroksydację lipidów u szczurów
  poster: Piekoszewski W., Florek E., Kobus A., Lechowicz W., Blanquart T.: Developing of LC/MS method with microwave assisted extraction for determination of methadone and it major metabolite (EDDP) in the blood of patients of methadone maintenance treatment
  referat w sesji plenarnej: Piekoszewski W., Florek E.: Dopalacze
  poster: Florek E., Enko J., Piekoszewski W., Papieros i kawa - interakcje farmakokinetyczne nikotyny i kofeiny

więcej informacji o Konferencjach


 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2014-10-02 15:52:18
   

strona główna Wydziału Chemii