powrót

Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów

 

 

Członkowie zespołu

 
dr hab. Dorota Majda
 
dr Monika Bakierska
 
dr inż. Michał ¦więtosławski
 
mgr Krystian Chudzik
 
mgr inż. Marcelina Kubicka
 
mgr Weronika Marszałowicz
 
mgr inż. Gabriel Moskal

Podstawowe informacje

 

 

[ Badania ]    [ Projekty ]    [ Patenty ]    [ Publikacje ]    [ Nagrody ]    [ Rozprawy doktorskie ]

Tematyka badawcza:


Projekty badawcze:

[ Aktualnie wykonywane ]    [ Zakończone ]    [ Finansowane ze ¶rodków UE ]

  Aktualnie wykonywane

 1. N N209 088638 (zakwalifikowany do finansowania - decyzja wydana; 36 m-cy):
  "Opracowanie stabilnych, nanokompozytowych katod C/Li2MSiO4 dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemno¶ci"
  kierownik dr Marcin Molenda, projekt realizowany na Wydziale Chemii UJ


 2. N N209 099337 (16.10.2009 - 15.10.2012):
  "Opracowanie nanokrystalicznego katalizatora CuxCe1-xO2-y do niskotemperaturowego, całkowitego utleniania lotnych zwi±zków organicznych (LZO) i ich halogenowych pochodnych (Cl-LZO)"
  kierownik prof. dr hab. Roman Dziembaj, projekt realizowany na Wydziale Chemii UJ


 3. N N205 2946 33 (13.11.2007 - 12.11.2010):
  "Opracowanie modelu domieszkowanego układu K-Fe-O w kierunku optymalizacji preparatyki kompozytowego katalizatora ferrytowego do produkcji styrenu"
  projekt realizowany na Wydziale Chemii UJ


  Zakończone

 1. KBN 3 T08D 010 28 (30.05.2005 - 29.05.2008):
  "Nowe, stabilne strukturalnie, kompozytowe materiały katodowe dla akumulatorów litowych otrzymane na bazie spinelu manganowego podstawionego siark±"
  kierownik prof. dr hab. Roman Dziembaj, projekt realizowany na Wydziale Chemii UJ


 2. Projekt badawczo-wdrożeniowy S&B Industrial Minerals GmbH, Germany (01.06.2006 - 01.06.2007):
  "ENVIBOND: Development of an environmental friendly binding system for bentonite bonded molding sands"
  projekt realizowany na Wydziale Chemii UJ


 3. KBN 4 T08A 020 25 (17.11.2003 - 16.11.2006):
  "Nowa generacja materiałów katodowych dla akumulatorów litowych - elektronowo przewodz±ce fosfo-oliwiny LiFePO4"
  projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


 4. DBN-414/CRBW/IX-11/2005:
  "Okre¶lenie stabilno¶ci termicznej i strukturalnej spinelu manganowego podstawionego siark±"
  projekt realizowany na Wydziale Chemii UJ


 5. Projekt realizowany w City University of Hong Kong, Department of Physics and Material Science, 81 Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong SAR:
  "Improving characteristics of cathode materials for Li-ion batteries: spectroscopic studies of transition ions in Li-Mn-spinels and related systems"
  projekt realizowany na Wydziale Chemii UJ


 6. KBN 7 T08D 019 21 - grant promotorski (1.08.2001 - 30.09.2003):
  "Charakteryzacja spinelu manganowego Li1+δMn2-δO4 otrzymanego metod± zol-żel w porównaniu z materiałami otrzymywanymi metod± standardow±"
  kierownik prof. dr hab. Roman Dziembaj, projekt realizowany na Wydziale Chemii UJ


 7. PBZ KBN 013 T08 12 (1.11.2000 - 30.10.2003):
  "Nanomateriały ceramiczne do wytwarzania baterii litowych wielokrotnego ładowania"
  projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


 8. KBN 7 T08A 049 18 (1.01.2000 - 31.12.2002):
  "Opracowanie materiału katodowego LiMxMn2-xO4 (M = Cr, Fe, Co, Ni, Cu) dla odwracalnych ogniw litowych"
  projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH


  Projekty finansowane ze ¶rodków UE

 1. UDA-POKL.04.01.02-00-097/09-00 (01.08.2009 - 30.09.2012):
  "Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ¶cisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego"
  całkowity budżet projektu wynosi: 15 759 639 PLN, w tym Wydział Chemii: 6 807 444 PLN – kierownik projektu dr Marcin Molenda, projekt realizowany na Wydziale Chemii, Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ


 2. W ramach programu Erasmus Mundus - Action 4 (11.2006 - 11.2009):
  "CHEMEPASS Project: Chemical Engineering Mobility Tools"
  projekt finansowany ze ¶rodków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Mundus - Action 4: "Enhancing Attractiveness"

Patenty i zgłoszenia patentowe:

 • M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kochanowski, E. Bortel, M. Drozdek, Z. Piwowarska
  "Process for the preparation of conductive carbon layers on powdered supports"
  International Application, WO 2010/021557 A2, (25 lutego 2010)


 • M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kochanowski, E. Bortel, M. Drozdek, Z. Piwowarska
  "Process for the preparation of conductive carbon layers on powdered supports"
  International Patent Application, PCT PL2009/000081 (2009)


 • M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kochanowski, E. Bortel, M. Drozdek, Z. Piwowarska
  "Sposób wytwarzania przewodz±cych warstw węglowych na no¶nikach proszkowych"
  Zgłoszenie patentowe RP, P-385908 (2008)Wybrane publikacje:

[ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    [ 2005 ]

  2010

 • J. Łojewska, T. Łojewski, P. Mi¶kowiec, M. Molenda, A. Lubańska
  "Artificial versus natural ageing of paper. Water role in degradation mechanisms"
  Applied Physics A - w druku.


 • R. Dziembaj , M. Molenda, L. Chmielarz, M. Drozdek, M.M. Zaitz, B. Dudek, A. Rafalska-Łasocha, Z. Piwowarska
  "Nanostructured Cu-Doped Ceria Obtained by Reverse Microemulsion Method as Catalysts for Incineration of Selected VOCs"
  Catalysis Letters, 135 (2010) 68-75.


 • A. Węgrzyn, A. Rafalska-Łasocha, D. Majda, R. Dziembaj, H. Papp
  "The influence of mixed anionic composition of Mg-Al hydrotalcites on the thermal decomposition mechanism based on in situ study"
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99 (2010) 443-457.


  2009

 • R. Dziembaj, L. Chmielarz, M. Molenda, M.M. Zaitz, M. Drozdek, B. Dudek
  "Catalytic methanol incineration on nanostructured Cu-doped ceria catalyst prepared by the reverse microemulsion method"
  Polish Journal of Environmental Studies 18 (2009) 39-42.


 • M. Molenda, R. Dziembaj , L. Chmielarz, M. Drozdek, B. Dudek, Z. Piwowarska, A. Rafalska-Łasocha
  "Synthesis and characterization of nanostructured Cu-doped CeO2 nanopowders prepared by the w/o microemulsion method"
  Polish Journal of Environmental Studies 18 (2009) 151-154.


 • B. Garbarz-Glos, R. Bujakiewicz-Korońska, D. Majda, M. Antonova, A. Kalvane, C. Ku¶
  "Differential scanning calorimetry investigation of phase transition in BaZrXTi1-XO3"
  Integrated Ferroelectrics 108 (2009) 106-115.


 • A. Tobiasz, S. Walas, B. Trzewik, P. Grzybek, M.M. Zaitz, M. Gawin, H. Mrowiec
  "Cu(II)-imprinted styrene-divinylbenzene beads as a new sorbent for flow injection-flame atomic absorption determination of copper"
  Microchemical Journal 93 (2009) 87-92.


  2008

 • M.M. Zaitz, M. Molenda, M. Drozdek, B. Dudek, L. Chmielarz, R. Dziembaj
  "Synthesis, characterization and catalytic properties of nanostructured cerias doped copper"
  Chemické Listy, 102 (2008) 608-609.


 • M. Molenda, R. Dziembaj, Z. Piwowarska, M. Drozdek
  "Electrochemical properties of C/LiMn2O4-ySy (0≤y≤0.1) composite cathode materials"
  Solid State Ionics 179 (2008) 88-92.


 • M. Molenda, R. Dziembaj, M. Drozdek, E. Podstawka, L.M. Proniewicz
  "Direct Preparation of Conductive Carbon Layer (CCL) on Alumina as a Model System for Direct Preparation of Carbon Coated Particles of the Composite Li-Ion Electrodes"
  Solid State Ionics 179 (2008) 197-201.


 • P. Ku¶trowski, P. Michorczyk, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, B. Dudek, J. Ogonowski, R. Dziembaj
  "TG study on real role of active carbon support in propane dehydrogenation with CO2"
  Thermochimica Acta 471 (2008) 26-32.


 • L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, M. Michalik, B. Dudek, Z. Piwowarska, R. Dziembaj
  "Vermiculites intercalated with Al2O3 pillars and modified with transition metals as catalysts of DeNOx process"
  Catalysis Today 137 (2008) 242–246.


 • J. Szymońska, J. Wieczorek, M. Molenda, E. Bielańska
  "Uptake of Cu2+ by starch granules as affected by counter-ions"
  Journal of Agricultural and Food Chemistr 56 (2008) 4054-4059.


 • A. Konieczna-Molenda, M. Molenda, M. Fiedorowicz, P. Tomasik
  "Illumination of cellulose with linearly polarized visible light"
  Macromolecular Symposia 272 (2008) 156-160; Special Issue: (Bio)degradable Polymers from Renewable Resources.


 • J. Szymońska, F. Krok, M. Molenda, J. Wieczorek
  "Influence of counter-ions on metal cation sorption by starch granules"
  Starch - Recent Progress in Biopolymer and Enzyme Technology, ISBN 978-83-902699-7-X, P. Tomasik, E. Bertoft, A. Blennov (Ed.), Cracow; Polish Society of Food Technologists, Malopolska Branch 2008, Rozdział 12, 153- 161.


  2007

 • R. Dziembaj, M. Molenda
  "Thermal induced changes in crystal structure and electronic states of Li-ion cathode materials based on Li-Mn-O-S system"
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88 (2007) 189-192.


 • S. Takano, T. Kaji, S. Okubo, H. Ohta, M. Yoshida, S. Kimura, R. Dziembaj, M. Molenda, C. Rudowicz, Y. Inagaki, T. Asano
  "Submillimetre and millimetre wave ESR study of manganese spinel compound LiMn2O4"
  Journal of Physics: Condensed Matter 19 (2007) art. no. 145266.


 • E. Mikuli, M. Liszka, M. Molenda
  "Thermal decomposition of [Cd(NH3)6](NO3)2"
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 89 (2007) 573-578.


 • M. Molenda, R. Dziembaj, Z. Piwowarska, M. Drozdek
  "A new method of coating of powdered supports with conductive carbon films"
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88 (2007) 503-506.


 • A. Kochanowski, R. Dziembaj, M. Molenda, A. Izak, E. Bortel
  "Dehydratation of polymeric hydrogels designed for gelcasting method in ceramics"
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88 (2007) 499-502.


 • J. Molenda, M. Ziemnicki, J. Marzec, W. Zaj±c, M. Molenda, M. Bućko
  "Electrochemical and high temperature physicochemical properties of orthorhombic LiMnO2"
  Journal of Power Sources, 173 (2007) 707-711.


 • C. Rudowicz, I. Stefaniuk, R. Dziembaj, H. Ohta, M. Molenda, S. Okubo, M. Yoshida
  "Analysis of the temperature dependence of the high-frequency EMR spectra of Mn ions in the lithium-ion battery material LiMn2O4"
  Research on Chemical Intermediates 33 (2007) 853-862.


 • M. Molenda, R. Dziembaj, E. Podstawka, L.M. Proniewicz, Z. Piwowarska
  "An attempt to improve electrical conductivity of the pyrolised Carbon-LiMn2O4-ySy (0≤y≤0.5) composites"
  Journal of Power Sources 174 (2007) 613-618.


 • W. Ojczyk, J. Marzec, K. ¦wierczek, W. Zaj±c, M. Molenda, R. Dziembaj, J. Molenda
  "Studies of selected procedures of the conducting LiFePO4-based composite cathode materials for Li-ion batteries"
  Journal of Power Sources 173 (2007) 700-706.


 • L.Chmielarz, P.Ku¶trowski, M.Drozdek, R.Dziembaj, P.Cool, E.F.Vansant
  "Selective catalytic oxidation of ammonia into nitrogen over PCH modified with copper and iron species"
  Catalysis Today, 119 (2007) 181-186.


 • P. Mi¶kowiec, J. Łojewska, M. Molenda, A. Lubańska, L.M. Proniewicz
  "Studium nad formami wody w celulozie oraz jej rol± w procesie degradacj"
  rozdział w: "Na pograniczu chemii i biologii" t. XIX, red. H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (2007) 165-174.


  2006

 • S. Takano, T. Kaji, S. Okubo, M. Yoshida, Y. Inagaki, S. Kimura, T. Asano, H. Ohta, T. Kunimoto, R. Dziembaj, M. Molenda, C. Rudowicz
  "High field ESR measurements on the lithium-ion battery substance LiMn2O4"
  Physica Status Solidi C, 3 (2006) 2820-2823.


 • M. Molenda, R. Dziembaj, W. Łasocha, C. Rudowicz, L.M. Proniewicz, E. Podstawka, H. Ohta
  "Thermally induced changes in the structure, chemical composition and properties of LiMn2O4±x spinel prepared by gol-gel method"
  Japanese Journal of Applied Physics, 45 (2006) 5132-5137.


 • M. Molenda, R. Dziembaj, E. Podstawka, W. Łasocha, L.M. Proniewicz
  "Influence of sulphur substitution on structural and electrical properties of lithium-manganese spinels"
  Journal of Physics and Chemistry of Solids, 67 (2006) 1348-1351.


 • M. Molenda, R. Dziembaj, A. Kotwica, W. Łasocha
  "Structural, thermal and electrical properties of lithium-manganese spinel with sulphur substituted oxygen sublattice"
  Materials Science - Poland, 24 (2006) 85-93.


 • L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant
  "Catalytic performance of various mesoporous silicas modified with copper or iron oxides introduced by different ways in the selective reduction of NO by ammonia"
  Applied Catalysis B: Environmental, 62 (2006) 369-380.


 • I. Segura, L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, P. Cool, R. Dziembaj, E.F. Vansant
  "Preparation and characterization of vanadium oxide deposited on thermally stable mesoporous titania"
  Journal of Physical Chemistry B, 110 (2006) 948-955.


 • L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, M. Drozdek, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant
  "Selective catalytic oxidation of ammonia into nitrogen over PCH modified with copper and iron species"
  Catalysis Today, 114 (2006) 319-325.


 • P. Ku¶trowski, Y. Segura, L. Chmielarz, J. Surman, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant
  "VOx supported SBA-15 catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene to styrene in the presence of N2O"
  Catalysis Today, 114 (2006) 307-313.


 • P. Ku¶trowski, D. Sułkowska, L. Chmielarz, R. Dziembaj
  "Aldol condensation of citral and acetone over mesoporous catalysts obtained by thermal and chemical activation of magnesium-aluminum hydrotalcite-like precursors"
  Applied Catalysis A: General, 302 (2006) 317-324.


 • P. Ku¶trowski, L. Chmielarz, A. Rafalska-Łasocha, B. Dudek, A. Pattek-Janczyk, R. Dziembaj
  "Catalytic reduction of N2O by ethylbenzene over novel hydrotalcite-derived Mg-Cr-Fe-O catalysts as an alternative route for simultaneous N2O abatement and styrene production"
  Catalysis Communications, 7 (2006) 1047-1052.


 • P. Ku¶trowski, L. Chmielarz, A. Kochanowski, Z. Piwowarska, J. Surman, R. Dziembaj
  "Catalytic decomposition of nitrous oxide over mixed copper-zinc oxides prepared by coprecipitation and copolymer-templated methods"
  Polish Journal of Environmental Studies, 15 (2006) 103-106.


 • L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, B. Dudek, M. Drozdek, R. Dziembaj
  "SCR of NO and NO2 with ammonia over PCH based catalysts"
  Polish Journal of Environmental Studies, 15 (2006) 18-21.


 • A. Węgrzyn, A. Rafalska-Łasocha, B. Dudek. R. Dziembaj
  "Nanostructured V-containing hydrotalcite like materials obtained by non-stoichiometric anion exchange as precursors of catalysts for oxidative dehydrogenation of n-butane"
  Catalysis Today, 116 (2006) 74-81.


  2005

 • M. Molenda, R. Dziembaj, E. Podstawka, L.M. Proniewicz
  "Changes in local structure of lithium manganese spinels (Li:Mn = 1:1) characterised by XRD, DSC, TGA,Ir, and Raman spectroscopy"
  Journal of Physics and Chemistry of Solids, 66 (2005) 1761-1768.


 • S. Kimura, T. Kaji, S. Okubo, M. Yoshida, Y. Inagaki, T. Asano, H. Ohta, T. Kunimoto, R. Dziembaj, M. Molenda, C. Rudowicz
  "Magnetization and high-frequency EMR measurements on the lithium-lon battery substance LiMn2O4"
  Japanese Journal of Applied Physics, 44 (2005) 7440-7444.


 • M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda, M. Dudek
  "Synthesis and characterisation of sulphided lithium manganese spinels LiMn2O4-ySy prepared by sol-gel method"
  Solid State Ionics, 176 (2005) 1705-1709.


 • J. Łojewska, ¬rałka B, W. Makowski, R. Dziembaj
  "Promoting methane partial oxidation: Homogenous additives impact on formaldehyde yield on vanadia catalyst"
  Catalysis Today, 101 (2005) 73-80.


 • P. Ku¶trowski, A. Węgrzyn, A. Rafalska-Łasocha, A. Pattek-Janczyk, R. Dziembaj
  "Substitution of Fe3+ for Al3+ cations in layered double hydroxide [LiAl2(OH)6]2CO3nH2O"
  Clays and Clay Minerals, 53 (2005) 18-27.


 • P. Ku¶trowski, D. Sułkowska, L. Chmielarz, A. Rafalska-Łasocha, B. Dudek, R. Dziembaj
  "Influence of thermal treatment conditions on the activity of hydrotalcite-derived Mg-Al oxides in the aldol condensation of acetone"
  Microporous and Mesoporous Materials, 78 (2005) 11-22.


 • P. Ku¶trowski, L. Chmielarz, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant
  "Dehydrogenation of ethylbenzene with nitrous oxide in the presence of mesoporous silica materials modified with transition metal oxides"
  Journal of Physical Chemistry A, 109 (2005) 330-336.


 • P. Ku¶trowski, D. Sułkowska, L. Chmielarz, J. Paczyńska, R. Dziembaj
  "Formation of active sites in thermally treated hydrotalcite-based catalysts for acetone aldolization"
  Polish Journal of Chemical Technology, 7 (2005) 33-37.


 • L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj
  "Selective oxidation of ammonia to nitrogen on transition metal containing mixed metal oxides"
  Applied Catalysis B: Environmental, 58 (2005) 235-244.


 • L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, M. Kruszec, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant
  "Nitrous oxide reduction with ammonia and methane over mesoporous silicas modified with transition metal oxides"
  Journal of Porous Materials, 12 (2005) 183-191.


 • P. Ku¶trowski, D. Sułkowska, L. Chmielarz, P. Olszewski, A. Rafalska-Łasocha, R. Dziembaj
  "Effect of rehydration conditions on the catalytic activity of hydrotalcite-derived Mg-Al oxides in aldolization of acetone"
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 85 (2005) 383-390.


 • P. Ku¶trowski, L. Chmielarz, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant
  "Modification of MCM-48-, SBA-15-, MCF- and MSU-type mesoporous silicas with transition metal oxides using the molecular designed dispersion method"
  Journal of Physical Chemistry B, 109 (2005) 11552-11558.


 • Y. Segura, L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, P. Cool, R. Dziembaj, E.F. Vansant
  "Characterization and reactivity of vanadia-titania supported SBA-15 in the SCR of NO with ammonia"
  Applied Catalysis B: Environmental, 61 (2005) 69-78.


 • Y. Segura, P. Cool, P. Ku¶trowski, L. Chmielarz, R. Dziembaj, E.F. Vansant
  "Characterization of vanadium and titanium oxide supported SBA-15"
  Journal of Physical Chemistry B, 109 (2005) 12071-12079.


 • P. Ku¶trowski, L. Chmielarz, J. Surman, E. Bidzińska, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant
  "Catalytic activity of MCM-48-, SBA-15-, MCF- and MSU-type mesoporous silicas modified with Fe3+ species in the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene in the presence of N2O"
  Journal of Physical Chemistry A, 109 (2005) 9808-9815.


 • J. Łojewska, R. Dziembaj
  "Peculiarties of transition metals dispersed on oxide support in catalysis phenomena. Example of model Co foil catalyst"
  Journal of Physics and Chemistry of Solids, 66 (2005) 479-483.Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda MNiSW za Międzynarodowe Osi±gnięcia Wynalazcze pt.: "Przewodz±ce warstwy węglowe do otrzymywania kompozytów elektrodowych w akumulatorach litowych", Warszawa, 8 marca 2010 r. (dr Marcin Molenda, prof. dr hab. Roman Dziembaj, dr Andrzej Kochanowski, prof. dr hab. Edgar Bortel, mgr Marek Drozdek, mgr Zofia Piwowarska)


 • Złoty medal na Targach Innowacji Technologicznych "Brussels Eureka 2009" za innowację pt: "Conductive Carbon Layers for the production of composite electrodes in lithium batteries" - 21 listopada 2009 r. (dr Marcin Molenda, prof. dr hab. Roman Dziembaj, dr Andrzej Kochanowski, prof. dr hab. Edgar Bortel, mgr Marek Drozdek, mgr Zofia Piwowarska)


 • Nagroda Zespołowa Rektora UJ I-go stopnia za osi±gnięcia w pracy organizacyjnej - paĄdziernik 2009 r.


 • Indywidualna Nagroda Rektora UJ za wybitne osi±gnięcia naukowe w latach 2005-2008 - paĽdziernik 2009 r. (dr Marcin Molenda)


 • Laur Jagielloński - 1 paĽdziernika 2009 r. (prof. dr hab. Roman Dziembaj)


 • Małopolskie Stypendium Doktoranckie w ramach badań będ±cych przedmiotem pracy doktorskiej przyznane przez Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego - maj 2009 r. (mgr Małgorzata M. Zaitz)


 • Małopolskie Stypendium Doktoranckie w ramach badań będ±cych przedmiotem pracy doktorskiej przyznane przez Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego - maj 2009 r. (mgr inż. Katarzyna Furczoń)


 • Nagroda Zespołowa Rektora UJ II-go stopnia za cykl prac pt.: "Opracowanie alternatywnych materiałów katodowych dla jonowych akumulatorów litowych" - paĽdziernik 2008 r.


 • Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo cyklu prac pt.: "Nanostrukturalne materiały dla technologii przyjaznych ¶rodowisku naturalnemu" - paĽdziernik 2006 r.


 • Stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców na rok 2005, przedłużenie na 2006 (dr Marcin Molenda).


 • Stypendium naukowe z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego UJ na rok 2004/2005 i 2005/2006 (dr Marcin Molenda).


 • Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo cyklu prac pt.: "Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nowych nanostrukturalnych materiałów - katalizatorów, adsorbentów i elektrod jonowych" - paĽdziernik 2004 r.


 • Stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - 2004 i 2009 r. (dr Marcin Molenda)Tematy prac doktorskich realizowanych obecnie:

 • Doktorant: mgr Małgorzata M. Zaitz
  Tematyka: Synteza nanometrycznych materiałów katalitycznych na bazie CeO2 do niskotemperaturowego unieszkodliwiania lotnych zwi±zków chemicznych (LZO)
  Promotor: prof dr hab. Roman Dziembaj


 • Doktorant: mgr inż. Katarzyna Furczoń
  Tematyka: Opracowanie nanostrukturalnych membran ceramicznych dla ogniw paliwowych IT-SOFC
  Opiekun: prof dr hab. Roman Dziembaj


 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2017-10-30 18:24:44
   

strona główna Wydziału Chemii