powrót

Zespół Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

 

 

Członkowie zespołu

 
dr hab. (prof. UJ) Barbara Krajewska
 
dr hab. Krzysztof Zborowski
 
dr Anna Chachaj-Brekiesz
 
dr Katarzyna Makyła-Juzak
 
dr Anita Wnętrzak

Podstawowe informacje

 

 
Główne kierunki badań

Badania prowadzimy w dwóch grupach tematycznych:

  I)

 1. Właściwości monowarstw Langmuira i filmów LB
 2. Cząsteczki bioaktywne w środowisku modelowych błon
 3. Mieszalność i oddziaływaia międzycząsteczkowe w monowarstwach wieloskładnikowych
 4. Synteza i charakterystyka fluorowanych związków amfifilowych

  II)

 1. (Bio)polimery jako materiały biomedyczne
 2. Membrany polimerowe: struktura, właściwości i zastosowania
 3. Membranowe procesy separacyjne
 4. Enzymy wolne i immobilizowane
 5. Biokataliza

Aktualnie realizowane projekty badawcze

  I)

 1. Biopolimery w konstrukcji tranzystorów i OLED
 2. Charakterystyka jedno-łańcuchowych lizofosfolipidów w układach dwu- i trój-wymiarowych
 3. Cyklosporyna A - badania w układach modelowych
 4. Surfaktanty fluorowane na granicy faz gaz/ciecz i gaz/ciało stałe

  II)

 1. Chitozan jako biomateriał do wiązania lipidów, transfekcji DNA, mineralizacji hydroksyapatytu i do zastosowania jako materiał antybakteryjny
 2. Właściwości kinetyczne ureazy: inhibicje i inaktywacje. Implikacje dla mechanizmu katalitycznego
 3. Immobilizacja ureazy na żelowej membranie chitozanowej. Właściwości kinetyczne ureazy immobilizowanej w porównaniu z ureazą wolną
 4. Struktura i właściwości transportowe żelowych membran chitozanowych

Wybrane publikacje

  I)

 1. P. Dynarowicz-Łątka, Antitumor lipids in biomembranes modeled with the Langmuir monolayer technique, Surf. Innov., doi: 10.1680/si.13.00030.
 2. A. Wnętrzak, E. Lipiec, K. Łątka, W. Kwiatek, P. Dynarowicz-Łątka, Affinity of alkylphosphocholines to biological membranę of prostate cancer – studies in natural and model systems, J. Membrane Biol., doi: 10.1007/s00232-014-9674-8.
 3. M. Flasiński, K. Hąc-Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, Influence of platelet-activating factor, lyso-platelet-activating factor and edelfosine on Langmuir monolayers imitating plasma membranes of cell lines differing in susceptibility to anti-cancer treatment: the effect of plasmalogen level, J. Roy. Soc. Interface, doi:10.1098/rsif.2013.1103.
 4. P. Dynarowicz-Łątka, K. Hąc-Wydro, Edelfosine in membrane environment – the Langmuir monolayer studies, Anti-Cancer Agents Med. Chem., 14, 499-508, 2014.
 5. S. Loercher, T. Winkler, K. Makyła, et al., Mechanical unfolding of a fluorescent protein enables self-reporting of damage in carbon-fibre-reinforced composites, J. Mat. Chem. A, 17, 6231-6237, 2014.
 6. K. Rudnicka, S. Tejs, K.A. Budzikur, D. Mielżyńska-Švach, E. Jakimiuk, A. Chachaj, M. Góra, K. Żelazna, M.K. Łuczyński, Assessment of mutagenic activity of methyl- and phenylphenanthrenes based on Salmonella test and micronucleus test, Environ. Biotechnol., 9, 65-71, 2013.
 7. K. Makyła, Ch. Mueller, S. Loercher, et al., Fluorescent protein senses and reports mechanical damage in glass-fiber-reinforced polymer composites, Adv. Mat., 25, 2701-2706, 2013.
 8. N. Bruns, S. Loercher, K. Makyła, et al., Combining polymers with the functionality of proteins: New concepts for atom transfer radical polymerization, nanoreactors and damage self-reporting materials, Chimia, 67, 777-781, 2013.
 9. M. Flasiński, K. Hąc-Wydro, P. Wydro, M. Broniatowski, P. Dynarowicz-Łątka, Interactions between single-chained ether phospholipids and sphingomyelin in mixed monolayers at the air/water interface - Grazing incidence X-ray diffraction and Brewster angle microscopy studies, Colloid. Surface. B, 111, 43-51, 2013.
 10. P. Dynarowicz-Łątka, A. Wnętrzak, M. Broniatowski, M. Flasiński, Miscibility and phase separation in mixed erucylphosphocholine-DPPC monolayers, Colloid. Surface. B, 107, 43-52, 2013.
 11. A. Wnętrzak, K. Łątka, P. Dynarowicz-Łątka, Interactions of alkylphosphocholines with model membranes - The Langmuir monolayer study, J. Membrane Biol., 246, 453-466, 2013.
 12. K. Hąc-Wydro, R. Lenartowicz, P. Dynarowicz-Łątka, The influence of plant stanol (β-sitostanol) on inner leaflet of human erythrocytes membrane modeled with the Langmuir monolayer technique, Colloid. Surface. B, 102, 178-188, 2013.
 13. K.A. Budzikur, D. Mielżyńska-Švach, , M. Góra, A. Chachaj, M.K. Łuczyński, M. Pawłowski, 2,4-Diphenylthiophene induces mainly base pair mutation in Salmonella Typhimurium, Environ. Biotechnol., 8, 28-31, 2012.
 14. M. Flasiński, M. Broniatowski, P. Wydro, K. Hąc-Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, Behavior of platelet activating factor in membrane-mimicking environment. Langmuir monolayer study complemented with X-ray diffraction and Brewster angle microscopy, J. Phys. Chem. B, 116, 10842-10855, 2012.
 15. K. Hąc-Wydro, M. Flasiński, P. Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, Towards the understanding of the behavior of single-chained ether phospholipids in model biomembranes: Interactions with phosphatidylethanolamines in Langmuir monolayers, Colloid. Surface. B, 97, 162-170, 2012.
 16. K. Hąc-Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, Externalization of phosphatidylserine from inner to outer layer may alter the effect of plant sterols on human erythrocyte membrane - The Langmuir monolayer study, BBA Biomembranes, 1818, 2184-2191, 2012.
 17. M. Flasiński, M. Broniatowski, P. Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, Comparative characteristics of membrane-active single-chained ether phospholipids: PAF and Lyso-PAF in Langmuir monolayers, J. Phys. Chem. B, 116, 3155-3163, 2012.
 18. A. Wnętrzak, K. Łątka, M. Marzec, P. Dynarowicz-Łątka, Langmuir monolayer characteristics of erucylphosphocholine - A novel anti-tumor drug, Acta Phys. Polon. A, 121, 468-473, 2012.
 19. J. Mildner, P. Dynarowicz-Łątka, β-Carotene does not form a true Langmuir monolayer at the air/water interface, Colloid. Surface. B, 90, 244-247, 2012.
 20. K. Hąc-Wydro, M. Flasiński, M. Broniatowski, P. Dynarowicz-Łątka, J. Majewski, Properties of β-sitostanol/DPPC monolayers studied with Grazing Incidence X-ray Diffraction (GIXD) and Brewster Angle Microscopy, J. Coll. Interface Sci., 364, 133-139, 2011.
 21. K. Hąc-Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, P. Wydro, K. Bąk, Edelfosine disturbs the sphingomyelin-cholesterol model membrane system in a cholesterol-dependent way - The Langmuir monolayer study, Colloid. Surface. B, 88, 635-640, 2011.
 22. K. Hąc-Wydro, A. Zając, P. Dynarowicz-Łątka, The influence of plant stanol on phospholipids monolayers - The effect of phospholipid structure, J. Colloid Interf. Sci., 360, 681-689, 2011.
 23. K.A. Budzikur, M. Góra, A. Chachaj, D. Mielżyńska-Švach, S. Tejs, M.K. Łuczyński, Mutagenicity induced in Salmonella strains TA98 and TA100 by diphenylthiophenes, Environ. Biotechnol., 7, 65-69, 2011.
 24. K. Hąc-Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, Effect of edelfosine on tumor and normal cells model membranes - A comparative study, Colloid. Surface. B, 76, 366-369, 2010.
 25. K. Hąc-Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, R. Żuk, Langmuir monolayer study toward combined antileishmanian therapy involving amphotericin B and edelfosine, J. Phys. Chem. B, 113, 14239-14246, 2009.
 26. K. Hąc-Wydro, K. Jędrzejek, P. Dynarowicz-Łątka, Effect of saturation degree on the interactions between fatty acids and phosphatidylcholines in binary and ternary Langmuir monolayers, Colloid. Surface. B, 72, 101-111, 2009.
 27. M. Broniatowski, P. Dynarowicz-Łątka, Search for the molecular mechanism of mercury toxicity. Study of the mercury(II)-surfactant complex formation in langmuir monolayers, J. Phys. Chem. B, 113, 4275-4283, 2009.
 28. J. Minones, Jr., S. Pais, J. Minones, O. Conde, P. Dynarowicz-Łątka, Interactions between membrane sterols and phospholipids in model mammalian and fungi cellular membranes - A Langmuir monolayer study, Biophys. Chem., 140, 69-77, 2009.
 29. K. Hąc-Wydro, P. Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, M. Paluch, Cholesterol and phytosterols effect on sphingomyelin/phosphatidylcholine model membranes - Thermodynamic analysis of the interactions in ternary monolayers, J. Colloid Interf. Sci., 329, 265-272, 2009.

  II)

 1. Krajewska B., Raczak K., Podstawy i możliwości wykorzystania procesu biomineralizacji węglanu wapnia, Ochrona Środowiska, 41: 31-37, 2019.
 2. de Fátima A., Krajewska B., Modolo L., Editorial: Special Issue: Biotechnological and medical relevance of ureases, J. Adv. Res., 13: 1-2, 2018.
 3. Krajewska B., Urease-aided calcium carbonate mineralization for engineering applications: A review, J. Adv. Res., 2018, 13: 59-67, 2018.
 4. Krajewska B., Pawcenis D., Towards science-based conservation of the objects of cultural heritage, Annal. Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 240(7): 5-9, 2017.
 5. Krzeczkowska M., Krajewska B., Non-formal education and soft competences – from personal experience, Annal. Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 240(7): 97-102, 2017.
 6. Krajewska B., A combined temperature-pH study of urease kinetics, Assigning pKa values to ionizable groups of the active site involved in the catalytic reaction, J. Mol. Catal. B: Enzym., 124: 70-76, 2016.
 7. Krajewska B., Brindell M., Thermodynamic study of competitive inhibitors' binding to urease, J. Therm. Anal. Calorim., 123: 2427-2439, 2016.
 8. Jesionowski T., Zdarta J., Krajewska B., Enzyme immobilization by adsorption: a review, Adsorption, 20: 801-821, 2014.
 9. Krajewska B., Wydro P., Kyzioł A., Chitosan as a subphase disturbant of membrane lipid monolayers. The effect of temperature at varying pH: I. DPPG, Colloid. Surface. A, 434: 349-358, 2013.
 10. Krajewska B., Kyzioł A., Wydro P., Chitosan as a subphase disturbant of membrane lipid monolayers. The effect of temperature at varying pH: II. DPPC and cholesterol, Colloid. Surface. A, 434: 359-364, 2013.
 11. Krajewska B., van Eldik R., Brindell M., Temperature- and pressure-dependent stopped-flow kinetic studies of jack-bean urease. Implications for the catalytic mechanism, J. Biol. Inorg. Chem., 17: 1123-1134, 2012.
 12. Krajewska B., Wydro P., Jańczyk A., Probing the modes of antibacterial activity of chitosan. Effects of pH and molecular weight on chitosan interactions with membrane lipids in Langmuir films, Biomacromolecules, 12: 4144-4152, 2011.
 13. Krajewska B., Hydrogen peroxide-induced inactivation of urease. Mechanism, kinetics and inhibitory potency, J. Mol. Catal. B: Enzym., 68: 262-269, 2011.
 14. Krajewska B., Brindell M., Urease activity and L-ascorbic acid, J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 26: 309-318, 2011.
 15. Choczyński M., Krajewska B., Stęgowski Z., Nęcki J., Emission of styrene from polystyrene foam and of cyclopentane from polyurethane foam. Measurements and modeling, Polimery, 56: 35-44, 2011.
 16. Alatorre-Meda M., Taboada P., Krajewska B., Willemeit M., Deml A., Klösel R., Rodríguez J.R., DNA-poly(diallyldimethylammonium chloride) complexation and transfection efficiency, J. Phys. Chem. B, 114: 9356-9366, 2010.
 17. Krajewska B., Ureases. I. Functional, kinetic and catalytic properties: A review, J. Mol. Catal. B: Enzym., 59: 9-21, 2009.
 18. Krajewska B., Ureases. II. Properties and their customizing by enzyme immobilizations: A review, J. Mol. Catal. B: Enzym., 59: 22-40, 2009.
 19. Alatorre-Meda M., Taboada P., Sabin J., Krajewska B., Varela L.M., Rodriguez J.R., DNA-chitosan complexation: A dynamic light scattering study, Colloid. Surface. A, 339: 145-152, 2009.
 20. Krajewska B., Mono- (Ag, Hg) and di- (Cu, Hg) valent metal ions effects on the activity of jack bean urease. Probing the modes of metal binding to the enzyme, J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 23: 535-542, 2008.
 21. Krajewska B., Banaszkiewicz G., Between chemistry and art, International Conference on Chemistry at the Service of Society, Why Chemistry?, Kraków, 2-5.12.2007.
 22. Wydro P., Krajewska B., Hąc-Wydro K., Chitosan as a lipid binder. A Langmuir monolayer study of chitosan-lipid interactions, Biomacromolecules, 8: 2611-2617, 2007.
 23. Krajewska B., Zaborska W., Jack bean urease. The effect of active-site binding inhibitors on the reactivity of enzyme thiol groups, Bioorg. Chem., 35: 355-365, 2007.
 24. Krajewska B., Zaborska W., Double mode of inhibition-inducing interactions of 1,4-naphthoquinone with urease. Arylation vs oxidation of enzyme thiols, Bioorg. Med. Chem., 15: 4144-4151, 2007.
 25. Zaborska W., Krajewska B., Kot M., Karcz W., Quinone-induced inhibition of urease. Elucidation of its mechanisms by probing thiol groups of the enzyme, Bioorg. Chem., 35: 233-242, 2007.
 26. Krajewska B., Chemistry entrance exam for the Inter-Faculty Course of Studies in Mathematics and the Natural Sciences (Jagiellonian University 2006), Chemia w Szkole, 267: 37-46, 2007.
 27. Krajewska B., Helicobacter pylori, Niedziałki, 67: 25-30, 2007.
 28. Ehrlich H., Krajewska B., Hanke T., Heinemann S., Knieb C., Worch H., Chitosan membrane as a template for hydroxyapatite crystal growth in a model dual membrane diffusion system, J. Membrane Sci., 273: 124-128, 2006.
 29. Krajewska B., Ciurli S., Jack bean (Canavalia ensiformis) urease. Probing acid-base groups of the active site by pH variation, Plant Physiol. Biochem., 43: 651-658, 2005.
 30. Krajewska B., Piwowarska Z., Free vs. chitosan-immobilized urease. Microenvironmental effects on enzyme inhibitions, Biocatal. Biotransform., 23: 225-232, 2005.
 31. Kozyra P., Krajewska B., Olech A., Quick chemistry review for the secondary-school leaving exam. Chemistry entrance exams for the Inter-Faculty Course of Studies in Mathematics and the Natural Sciences at the Jagiellonian University 1994-2004. Tests and answers, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2005.
 32. Krajewska B., Membrane-based processes performed with use of chitin/chitosan materials, Sep. Purif. Tech., 41: 305-312, 2005.
 33. Krajewska B., Application of chitin- and chitosan-based materials for enzyme immobilizations: a review, Enzyme Microb. Tech., 35: 126-139, 2004.
 34. Krajewska B., Zaborska W., Chudy M., Multi-step analysis of Hg2+ ion inhibition of jack bean urease, J. Inorg. Biochem., 98: 1160-1168, 2004.
 35. Zaborska W., Krajewska B., Olech Z., Heavy metal ions inhibition of jack bean urease: potential for rapid contaminant probing, J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 19: 65-69,2004.
 36. Krajewska B., Chudy M., Drozdek M., Brzózka Z., Potentiometric study of urease kinetics over pH 5.36-8.21, Electroanalysis, 15: 460-466, 2003.
 37. Krajewska B., Ureases: roles, properties and catalysis, Wiad. Chem., 56: 223-253, 2002.
 38. Krajewska B., Zaborska W., Leszko M., Inhibition of chitosan-immobilized urease by slow binding inhibitors: Ni2+, F- and acetohydroxamic acid, J. Mol. Catal. B: Enzym., 14: 101-109, 2001.
 39. Krajewska B., Hydrogel chitosan membranes. Diffusional properties, J. Chem. Tech. Biotechnol., 76: 636-642, 2001.
 40. Krajewska B., Diffusion of metal ions through gel chitosan membranes, React. Funct. Polym., 47: 37-47, 2001.
 41. Zaborska W., Krajewska B., Leszko M., Olech Z., Inhibition of urease by Ni2+ ions. Analysis of reaction progress curves, J. Mol. Catal. B: Enzym., 13: 103-108, 2001.

 

Ostatnia modyfikacja danych: Barbara Krajewska, 2019-04-08 20:10:28
   

strona główna Wydziału Chemii