powrót

Zespół Termodynamiki i Dynamiki Reakcji Chemicznych

 

 

Członkowie zespołu

 
dr Anna Stachowicz-Kuśnierz
 
dr Dariusz Szczepanik     - www

Podstawowe informacje

 

 Tematyka badawcza:
 1. Modelowanie mezoskopowe zjawisk powierzchniowych:
  - modelowanie układów porowatych
  - badanie wpływu geometrii na kinetykę procesów
 2. Chemiczne przetwarzanie informacji
 3. Podstawy termodynamiki nierównowagowej
 4. Efekty stochastyczne w układach chemicznych

Wybrane publikacje:

Publikacje z zakresu chemii teoretycznej
 1. K. Martinas, M. Frankowicz: Extropy - reformulation of the entropy pronciple, Periodica Polytechnica Ser. Chem. Eng. 44 (2000) 29-38.
 2. Marek Frankowicz: “Nonlinear Dynamics of Catalytic Systems”, in: W. Klonowski (Ed.) From Quanta to Societies. Proceedings of the 2nd European Interdisciplinary School on Nonlinear Dynamics for System and Signal Analysis EUROATTRACTOR 2001, Warsaw, June 19 to June 28, 2001, PABST Science Publishers, 2003, p. 367-372.
 3. P. Bialic, L. Cwiklik, B. Jagoda: “Application of Cellular Automata techniques to Modeling of Surface Phenomena in Chemical Systems”, in: W. Klonowski (Ed.) From Quanta to Societies. Proceedings of the 2nd European Interdisciplinary School on Nonlinear Dynamics for System and Signal Analysis EUROATTRACTOR 2001, Warsaw, June 19 to June 28, 2001, PABST Science Publishers, 2003, p. 373-379.
 4. Marek Frankowicz and Iwona Maciejowska, Science Teaching and the “Art of Complexity”, Proceedings of the ICASE 2003 World Conference, Penang, Malaysia, 07-10.04.2003
 5. B. Jagoda-Cwiklik, L. Cwiklik, M. Frankowicz, Simulations of temperature programmed desorption spectra from porous surface, Appl. Surf. Sci. 219 (2003) 276-281.


Publikacje z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, strategii edukacyjnych i zapewniania jakości kształcenia
 1. M. Frankowicz, A. Juszkiewicz, E. Stobiecka i Z. Wójcik: Ocena jakości kształcenia: systemy, narzędzia i procedury. Materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji metodycznej „Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych”, Łódź, 2001, str.8-18.
 2. E. Lonc, E. Kantowicz, J. Krzywańska, M. Frankowicz: "Environmental studies at the Polish universities and jobs", Proceedings of 6th International auDes Conference 'Bridging Minds and Markets', Venice, 5-7 April 2001.
 3. M. Frankowicz, Z. Wójcik: Ocena jakości kształcenia: perspektywa europejska i polska. w: Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji i pracy bibliotekarzy. Wydawnictwo UJ, Kraków 2001, str. 19-28.
 4. Marek Frankowicz, Zofia Wójcik i Adam Juszkiewicz, Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia, w: Współczesne trendy w edukacji środowiskowej, Elżbieta Lonc (red.), Arboretum, Wrocław 2003, str. 24-28.
 5. Marek Frankowicz i Adam Juszkiewicz, Międzynarodowe programy edukacyjne, w: Współczesne trendy w edukacji środowiskowej, Elżbieta Lonc (red.), Arboretum, Wrocław 2003, str. 29-36.
 6. Marek Frankowicz i Adam Juszkiewicz, Proces boloński: implikacje dla studiów ochrony środowiska, w: Współczesne trendy w edukacji środowiskowej, Elżbieta Lonc (red.), Arboretum, Wrocław 2003, str. 37-42.
 7. Marek Frankowicz i Iwona Maciejowska, Wykorzystanie Internetu w edukacji, badaniach naukowych i zarządzaniu informacją. Doświadczenia europejskie i polskie na przykładzie Wydziału Chemii UJ, w: Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie, Maria Kocójowa (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.
 8. M. Frankowicz, "Life scales and training cycles: Transitions and change in the role of training institutions", European Summer University for Research and Innovation in Life Long Learning, 8-10.09.2003, Lyon, France
 9. Marek Frankowicz and Iwona Maciejowska, Science Teaching and the “Art of Complexity”, Proceedings of the ICASE 2003 World Conference, Penang, Malaysia, 07-10.04.2003
 10. Iwona Maciejowska, Marek Frankowicz, Grażyna Stochel, Development of transferable skills in the framework of chemical education, ICASE 2003 World Conference, Penang, Malaysia, 07-10.04.2003
 11. Marek Frankowicz, Czy studia muszą być dwustopniowe? w: Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 16-17 maja 2003 w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Emil Panek (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2003.
 12. Marek Frankowicz, Barbara Kędzierska, Marta Wołos, Rola uczelni w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Łańcuch "DANE-INFORMACJA-WIEDZA-MĄDROŚĆ", VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa VALUE 2003 „Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy”, Kazimierz Dolny, 28-30.11.2003
 13. Marek Frankowicz, Barbara Kędzierska, Monika Krakowska, Kompetencje informacyjne katalizatorem zmian w szkole, VII Konferencja "Informatyczne przygotowanie nauczycieli", Akademia Pedagogiczna, Kraków, 23-24.10.2003


  KONFERENCJE:

  1. M. Frankowicz, Ł. Ćwiklik, B. Jagoda-Ćwiklik, M. Chrenowski, „Mesoscopic simulations of heterogeneities on recative surfaces” (referat), XIII Kraków-Jena Seminar on Physical Chemistry, Kraków, 30 wrzesień – 4 październik 2003
  2. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda-Ćwiklik, M. Frankowicz “Modelowanie reakcji chemicznych na powierzchniach niejednorodnych” (referat), XLVI Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin, 15-18 września 2003.
  3. B. Jagoda-Ćwiklik, Ł. Ćwiklik, M. Frankowicz, „Symulacje reakcji chemicznych w układach nanoporowatych”(poster), XLVI Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin, 15-18 września 2003.
  4. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda-Ćwiklik, M. Frankowicz, "Modeling of deer migration based on the concept of active Brownian particles" (poster), International Workshop on Complex Systems in Natural and Social Sciences (CSNSS'2002), Matrafured, Węgry, 20-24 października 2002
  5. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda-Ćwiklik, M. Frankowicz, "Distribution geometry of active centers and efficiency of heterogeneous reaction - stochastic simulations" (referat), 3nd European Interdisciplinary School on Nonlinear Dynamics EUROATTRACTOR, Warszawa, 18-27 czerwca 2002
  6. Ł. Ćwiklik, A. Góra, M. Frankowicz, "Mesoscopic modeling of reactions on V-W-O catalyst surface", (poster), Current Trends in Theoretical Chemistry IV - Fifty Years of Theoretical Chemistry in Poland (CTTC-IV), Kraków, 13-15 czerwca 2002
  7. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, M. Frankowicz, "Mesoscopic description of heterogeneous reaction kinetics" (poster), Current Trends in Theoretical Chemistry IV - Fifty Years of Theoretical Chemistry in Poland (CTTC-IV), Kraków, 13-15 czerwca 2002
  8. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, M. Frankowicz, "Mesoscopic modeling of surface processes - thermodesorption from porous materials and reactions on surfaces with various active sites geometries" (poster), Stochastic Processes Applied to Complex Systems: Computational Endeavors vs. Conceptual Frontiers, Bydgoszcz, 21-23 maja 2002
  9. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, M. Frankowicz, "Temperaturowo programowana desorpcja z powierzchni porowatych – model stochastyczny" (poster), XXXIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków, 20-22 marca 2002
  10. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, M. Frankowicz, "Wpływ temperatury na morfologię powierzchni Ag(001) rozpylanej jonami Ar+ - dynamika molekularna i symulacje Monte Carlo" (poster), XXXIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków, 20-22 marca 2002
  11. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, P. Bialic ,M. Frankowicz, " Mezoskopowe modelowanie wpływu struktury powierzchni katalizatora na dynamikę reakcji heterogenicznej" (referat), Information Systems in Chemistry (SIC'2001), Iwonicz-Zdrój, 25-27 października 2001
  12. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, P. Bialic ,M. Frankowicz, "Stochastic simulations of ecological system: how to feed deer in an optimal way" (poster), International Workshop on Complex Systems in Natural and Social Sciences (CSNSS'2001), Toruń, 18-21 października 2001
  13. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, P. Bialic ,M. Frankowicz, "Mesoscopic model of TPD spectra from porous surfaces" (poster), 14th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, Zakopane, 9-14 września 2001
  14. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, P. Bialic ,M. Frankowicz,, "Stochastic simulations of TPD spectra" (poster), European Science Foundation REACTOR Workshop, Leeds, Anglia, 7-10 września 2001
  15. A. Góra, Ł. Ćwiklik, E. Brocławik, M. Frankowicz, "DFT and Cellular Automata Modeling of the V-W-O Catalyst Surface - Water Behavior" (poster),EUROPACAT V, Limerick, Irlandia, 2-7 września 2001
  16. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, P. Bialic , "Micro- and mesoscopic modeling of surface structure and dynamics" (referat), 2nd European Interdisciplinary School on Nonlinear Dynamics EUROATTRACTOR, Warszawa,19-28 czerwca 2001
  17. Ł. Ćwiklik, M. Frakowicz, A. Góra, "Form micro- to meso-level calculations: DFT and Cellular Automata Modeling of V-W-O Catalyst Surface" (poster), 17th North America Catalysis Society Meeting, Toronto, Kanada, 3-8 czerwca 2001
  18. A. Gora, L. Cwiklik, M. Frankowicz, " Modelowanie dynamiki dysocjacji wody na powierzchni V-W-O. DFT i automaty komórkowe" (poster), XXXIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków, 21-23 marzec 2001,
  19. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, P. Bialic ,M. Frankowicz, "Mesoscopic simulations of heterogeneous catalytic systems" (poster), European Science Foundation REACTOR Workshop, Palermo, Sycylia, 18-20 stycznia 2001
  20. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, P. Bialic ,M. Frankowicz, "Modelling of surface reactions on micro- and mesoscopic level" (poster), International Workshop on Complex Systems in Natural and Social Sciences (CSNSS'2000), Zakopane, 5-8 października 2000
  21. Ł. Ćwiklik, B. Jagoda, P. Bialic, "Cellular automata modelling of surface reactions" (poster), 13th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, Zakopane, 6-12 września 2000

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2020-01-03 11:39:15
   

strona główna Wydziału Chemii