powrót

Zespół Badań Materiałów RoślinnychKierownik zespołu:

dr hab. Magdalena Kurdziel 

 

Członkowie zespołu

 
prof. dr hab. Maria Łabanowska
 
dr hab. (prof. UJ) Beata Nowicka

Podstawowe informacje

 

 Tematyka badań
 1. Wpływ czynników wywołujących stres oksydacyjny w roślinach oraz ziarnach zbóż na procesy redoksowe zachodzące w materiale roślinnym.
 2. Zależność przebiegu procesów zachodzących w trakcie obróbki termicznej mąki od jej składu chemicznego.
 3. Wpływ modyfikacji skrobi na jej strukturę i proces generacji rodników.
 4. Oddziaływanie ozonu oraz promieniowania UV na skrobię różnego pochodzenia botanicznego.
 5. Opracowanie nowatorskiej metody utleniania skrobi w procesach przyjaznych środowisku wykorzystujących promieniowanie UV i działanie ozonu.
Projekty badawcze

Grant Narodowego Centrum Nauki 2011/03/B/NZ9/00074 pt. Określenie współdziałania stabilnych rodników z antyoksydantami generowanymi w nasionach zbóż w prognozowaniu odporności roślin na stresy środowiskowe, okres realizacji: 2012-2015

Grant Narodowego Centrum Nauki 2016/23/B/NZ9/01065 pt. Zbadanie mechanizmu oddziaływania skrobi z reaktywnymi formami tlenu, generowanymi w trakcie jej modyfikacji innowacyjnymi metodami utleniania, okres realizacji: 2017-2020


Wybrane publikacje (2015-2019)

 1. M. Kurdziel, A. Dłubacz, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Filek, M. Łabanowska, Stable radicals and biochemical compounds in embryos and endosperm of wheat grains differentiating sensitive and tolerant genotypes – EPR and Raman studies, Journal of Plant Physiology, 2015, 183, 95 – 107.
 2. M. Filek, M. Łabanowska, J. Kościelniak, J. Biesaga-Kościelniak, M. Kurdziel, I. Szarejko, H. Hartikainen, Characterization of barley leaf tolerance to drought stress by chlorophyll fluorescence and electron paramagnetic resonance studies, Journal of Agronomy and Crop Science, 2015, 201, 228-240.
 3. M. Łabanowska, M. Kurdziel, M. Filek, Changes of paramagnetic species in cereal grains upon short-term ozone action as a marker of oxidative stress tolerance, Journal of Plant Physiology, 2016, 190, 54-66
 4. M. Łabanowska, M. Kurdziel, M. Filek, A.Wesełucha-Birczyńska, The impact of biochemical composition and nature of paramagnetic species in grains on stress tolerance of oat cultivars, Journal of Plant Physiology, 2016, 199, 52-66.
 5. N. Górska, E. Mikuli, M. Łabanowska, M. Kurdziel, Vibration-reorientation dynamics, structural changes and its interrelation with the phase transition in polycrystalline [Cr(OC(NH2)2)6](BF4)3, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2016, 154, 237-242.
 6. M. Filek, M. Łabanowska, M. Kurdziel, A.Wesełucha-Birczyńska, E. ,Kozakiewicz, Structural and biochemical response of chloroplasts in tolerant and sensitive barley genotypes to drought stress, Journal of Plant Physiology, 2016, 207, 61-72.
 7. M. Filek, M. Łabanowska, M. Kurdziel, A. Sieprawska, Electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy in studies of the protective effects of 24-epibrasinoide and selenium against zearalenone-stimulation of the oxidative stress in germinating grains of wheat, Toxins, 2017, 9(6), 178; doi:10.3390/toxins9060178.
 8. P. Moskal, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Łabanowska, M. Kurdziel, M. Filek, 2D FTIR correlation spectroscopy and EPR analysis of Urtica dioica leaves from areas of different environmental pollution, Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 189, 405-414.
 9. S. Pietrzyk, T. Fortuna, L. Juszczak, D. Gałkowska, M. Bączkowicz, M. Łabanowska, M. Kurdziel, Influence of amylose content and oxidation level of potato starch on acetylation, granule structure and radicals’ formation, International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 106, 57-67.
 10. M. Kurdziel, M. Filek, M. Łabanowska, The impact of short-term UV irradiation on grains of sensitive and tolerant cereal genotypes studied by EPR, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2018, 98, 2607–2616.
 11. S. Pietrzyk, T. Fortuna, M. Łabanowska, L. Juszczak, D. Gałkowska, M. Bączkowicz, M. Kurdziel, The effect of amylose content and level of oxidation on the structural changes of acetylated corn starch and generation of free radicals, Food Chemistry, 2018, 240, 259-267.
 12. S Pietrzyk, T. Fortuna, M. Łabanowska, M. Kurdziel, K. Królikowska, L.Juszczak, Effect of oxidation level of high-amylose corn starch on its acetylation, molecular structure and functional properties, Starch/Stärke, 2019, 71, 1800097.
 13. M. Kurdziel, M. Łabanowska, S. Pietrzyk, J. Sobolewska-Zielińska, M. Michalec, The changes of physicochemical properties of barley and oat starches upon environmentally friendly oxidation methods, Carbohydrate Polymers, 2019, 210, 339-349.
Wybrane prezentacje na konferencjach (2015-2019)
 1. M. Kurdziel, M. Łabanowska, M Filek, E. Kuliś, The stimulation of activities of paramagnetic centers in cereal grains as the response to UV-treatment, 3rd International Symposium on Plant Signaling and Behavior, Paryż, Francja, czerwiec 2015.
 2. M. Łabanowska, M. Kurdziel, M. Filek, Paramagnetic species created by ozone treatment in cereal grains, 3rd International Symposium on Plant Signaling and Behavior, Paryż, Francja, czerwiec 2015.
 3. M. Kurdziel, M. Łabanowska, M Filek, E. Kuliś, The activation of paramagnetic centers in cereal grains as the response to oxidative stress, EMBO Conference, Signaling in Plant Development, Brno, Czechy, wrzesień 2015.
 4. N. Górska, Ł. Hetmańczyk, E. Mikuli, M. Łabanowska, M. Kurdziel, Neutrons and Raman scattering, infrared absorption and electron paramagnetic resonance studies of vibration and reorientation dynamics, structural changes and its interrelation with the phase transition in polycrystalline [Cr(urea)6)](BF4))3), VI European Conference on Neutron Scattering, Saragossa, Hiszpania, sierpień 2015.
 5. M. Kurdziel, M. Łabanowska, M Filek, Application of qualitative standards to interpretation of EPR spectra of plant material, IV Forum EMR-PL, Poznań, czerwiec 2016.
 6. M. Filek, M. Łabanowska, M. Kurdziel, A. Sieprawska, Electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy studies of the mycotoxin – stimulation of radical species in wheat, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Ryn, czerwiec 2016.
 7. M. Łabanowska, M. Kurdziel, Od nitki do kłębka – od skrobi do stresu oksydacyjnego, III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, grudzień 2016.
 8. M. Kurdziel, M. Łabanowska, S. Pietrzyk, Innovative methods of starch modification studied by EPR method, V Forum EMR-PL, Wrocław - Kudowa, czerwiec 2018.
 9. J. Sobolewska - Zielińska, S. Pietrzyk, T. Fortuna, M. Łabanowska, M. Kurdziel, Effect of chemical and physical modification on functional properties of selected cereal starches, 14th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, Czechy, listopad 2018.

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2020-11-26 15:25:42
   

strona główna Wydziału Chemii