powrót

Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych

 

 

Członkowie zespołu

 
dr Dominika Pawcenis

Podstawowe informacje

 

 


Tematyka badań
Zapraszamy serdecznie na oficjalną stronę Zespołu
Zespół rozwija dwie tematyki badań związane z inżynierią molekularną katalizatorów oraz chemią konserwatorską.


Inżynieria molekularna katalizatorów

W dziedzinie katalizy zajmujemy się reaktorami strukturalnymi w procesach związanych z ochroną środowiska. Reaktory strukturalne to pomysł na zwiększenie parametrów transportu masy i ciepła reagentów, a także na dowolne powiększanie skali procesów, co jest zasadniczym problemem inżynierskim w projektowaniu procesów w dużej skali. Wykorzystanie praktyczne tego typu struktur uzależnione jest od wynalezienia aktywnych nanokompozytowych katalizatorów, które sprostałyby zwiększonym właściwościom transportowym, a także precyzyjnych metod preparatyki katalizatorów o zadanej strukturze i właściwościach na podłożach metalowych (strukturalnych wypełnieniach reaktorów), które nie powodowałyby zmiany ich geometrii. Są to dwa główne zadania, którymi zajmuje się Zespół. Katalizatory oparte na tlenkach metali badane są pod kątem ich wykorzystania w procesach dopalania lotnych związków organicznych oraz redukcji tlenków azotu. Do nakładania materiału katalitycznego na podłoża stałe sprawdziły się dotychczas metoda filmów Langmuira oraz metoda plazmy niskotemperaturowej. Obecnie badania realizowane są we współpracy z Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, Wydziałem Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej (dr Andrzej Kołodziej), Instytutem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (prof. Jacek Tyczkowski) oraz Wydziałem Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu w Bath (W. Brytania (prof. Kołaczkowski).


Chemia konserwatorska

W dziedzinie chemii konserwatorskiej badania skupiają się wokół zagadnień związanych z degradacją materiałów i sposobami ich zapobiegania, a także wokół opracowywania nowoczesnych technik analiz fizykochemicznych materiałów stosowanych w obiektach muzealnych (malarstwo, druki). Zespół specjalizuje się w badaniach degradacji polimerów naturalnych (celuloza, białka) i barwników. Rozwijane są szczególnie metody badawcze dostosowane do badań mechanizmów reakcji oraz nieinwazyjne lub mikroinwazyjne techniki analiz dzieł sztuki w oparciu o spektroskopię w podczerwieni i fotoakustyczną detekcję sygnału, fluorescencję rentgenowską, chromatografię żelową i gazową. Zespół współpracuje z szeregiem instytucji kultury w Polce i na świecie, a wśród nich z Biblioteką Jagiellońska, Muzeum Narodowym w Krakowie i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Badania zostały zainicjowane przez prof. Andrzeja Barańskiego w ramach o rozpoczęteo i realizowanego przez niego Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier”.
Publikacje

Artykuły 2005-2009

 1. J. Łojewska, A. Lubańska, T. Łojewski, P. Miśkowiec, L.M. Proniewicz, Kinetic Approach to Degradation of Paper. In Situ FTIR Transmission Studies on Hydrolysis and Oxidation, e-Preservation Science 2 (2005) 1-11.
 2. J. Łojewska, R. Dziembaj, Pecularities of transition metals dispersed on oxide support in catalysis phenomena. Example of model Co foil catalyst, J. Phys. Chem. Solids, 66 (2005) 479-483 (IF2007 0.899)
 3. J. Łojewska, P. Miśkowiec, T. Łojewski, L.M. Proniewicz, Cellulose Oxidative and Hydrolytic Degradation: In Situ FTIR Approach, Polym. Deg. Stab., 88 (2005) 512-520. (IF2007 2.073)
 4. J. Łojewska, B. Źrałka, W. Makowski, R. Dziembaj, Promoting methane partial oxidation. Homogenous additives impact on formaldehyde yield on vanadia catalyst., Catal. Today, 101 (2005) 73-80. (IF2008 3.004)
 5. J. Łojewska, A. Kołodziej, P. Dynarowicz-Łątka, A. Wesełucha-Birczyńska, Engineering and chemical aspects of the preparation of microstructured cobalt catalyst for VOC combustion, Catal. Today, 101 (2005) 81-91. (IF2008 3.004)
 6. J. Łojewska, A. Kołodziej, P. Dynarowicz-Łątka, A. Wesełucha-Birczyńska, Microstructured cobalt catalyst for VOC combustion. Preparation of active catalytic surface, Polish J. Chem. Tech. 2 (7) (2005) 31-39.
 7. A. Kołodziej, J. Łojewska, Optimization of structured catalyst carriers for VOC combustion, Catal. Today 105 (2005) 378-384. (IF2008 3.004)
 8. J. Łojewska, A. Kołodziej, J. Żak, J. Stoch, Pd/Pt promoted Co3O4 catalysts for VOCs combustion. Preparation of active catalyst on metallic carrier, Catal. Today 105 (2005) 655-661. (IF2008 3.004)
 9. J. Łojewska, P. Dynarowicz-Łątka, A. Kołodziej, Preparation, characterization and deposition of Langmuir-Blodgett Co, Al organic films for the catalytic applications, Thin Solid Films 495 (2006) 299-307. (IF2008 1.884)
 10. A. Barański, J. M. Łagan, T. Łojewski, The concept of mixed-control mechanisms and its applicability to paper degradation studies, e-Preservation Science Vol. 3 (2006) 1-4.
 11. J. Łojewska, H. Lubańska, P. Miśkowiec, T. Łojewski, L.M. Proniewicz, FTIR in situ transmission studies on the kinetics of paper degradation via hydrolytic and oxidative reaction paths, Applied Physics: A 83 (2006) 597-603 (IF2007 1.857)
 12. A. Barański, P. Begin, J.M. Łagan, T. Łojewski and T. Sawoszczuk, Application of Zou, Uesaka and Gurnagul Model to the Degradation of Papers of Various Origins, Journal of Pulp and Paper Science 32(4) (2006) 238-244. (IF2007 0.833)
 13. A. Kołodziej, J. Łojewska, M. Jaroszyński, Reaktory strukturalne dla procesów dopalania katalitycznego, Structured reactors for catalytic combustion, Przemysł Chemiczny 85 (2006) 1117-1121 (IF2007 0.196)
 14. T. Łojewski, K. Zięba, Chromatografia żelowa – cenne narzędzie w badaniach degradacji celulozy i papieru, Przegląd Papierniczy 63 (2007) 747-750.
 15. T. Łojewski, T. Sawoszczuk, Czym pachnie papier?, Przegląd Papierniczy 64 (2008) 319-322.
 16. A. Kołodziej, J. Łojewska Microstructured Catalytic Reactor for VOC Combustion: Design, Evaluation and Examination, Chem. Eng. Proc. 46 (2007) 637-644 (IF2008 1.518)
 17. A. Kołodziej, J. Łojewska, Prospect of compact afterburners based on metallic microstructures. Design and modelling, Topics in Catal. 42-43 (2007) 475-480 (IF2007 2.36)
 18. J. Tyczkowski, R. Kapica, J. Łojewska, Thin cobalt oxide films for catalysis deposited by plasma enhanced metal-organic chemical vapor deposition, Thin Solid Films 15/16 (2007) 6590-6595 (IF2008 1.884)
 19. A. Kołodziej, J. Łojewska, T. Kleszcz: Structured catalytic reactor for VOC combustion. Polish J. Chem. Technol. 9/1 (2007) 1-7.
 20. J. Łojewska, A. Kołodziej, J. Żak: Cobalt oxide catalyst on metallic structured reactor filling for VOC combustion as an alternative to noble metal catalysts. Polish J. Chem. Technol. 9/1 (2007) 15-19.
 21. J. Wasilewski, J. Nowicki, K. Terelak, J. Perkowski, J. Łojewska, Badania nad optymalizacją reakcji utleniania metylalu do formaldehydu, Przemysł Chemiczny (2007) (IF2007 0.196)
 22. J. Łojewska, M. Missori, A. Lubańska, P. Grimaldi, K. Zięba, L.M. Proniewicz, A. Ccongiu Castellano, Carbonyl groups development on degraded cellulose. Correlation between spectroscopic and chemical results, Applied Physics: A 89 (2007) 883–887 (IF2007 1.857)
 23. J. Łojewska, recenzja książki: Ageing and stabilisationof paper (National and University Library, Ljubljana, 2005): Notes Konserwatorski 2007, 393-395
 24. T. Łojewski, K. Zięba, T. Sawoszczuk, Trwałość odkwaszonego papieru w zanieczyszczonym środowisku, Nauka i Zabytki (2008) 83-92.
 25. T. Sawoszczuk, A. Barański, J. M. Łagan T. Łojewski, K. Zięba, On the use of ASTM closed vessel tests in accelerated ageing research, Journal of Cultural Heritage 4 (2008) 401-411. (IF2007 0.603)
 26. J. Łojewska, J. Wasilewski, K. Terelak, T. Łojewski, A. Kołodziej, Selective oxidation of methylal as a new catalytic route to concentrated formaldehyde. Reaction kinetic profile in gradientless flow reactor, Catal. Com. 9 (2008) 1833-1837 (IF2008 2.791)
 27. J. Łojewska, A. Kołodziej, T. Łojewski, R. Kapica, J. Tyczkowski, Cobalt catalyst deposited on metallic microstructures for VOC combustion: preparation by non-equilibrium plasma, Catal. Com. 10 (2008) 142-145 (IF2008 2.791)
 28. A. Kołodziej, J. Łojewska, Flow resistance of wire gauzes, American Institute of Chemical Engineers Journal AIChE J 55 (2009) 264-267 (IF2007 1.607)
 29. A. Kołodziej, M. Jaroszyński, B. Janus, J. Łojewska, T. Łojewski, T. Kleszcz, Experimental study on pressure drop during fluid flow through wire gauzes, Chem. Eng. Comm. 196 (2009) 932-949 (IF2007 0.45)
 30. A. Kołodziej, J. Łojewska, Experimental and modelling study on flow resistance of wire gauzes, Chemical Engineering and Processing 48 (2009) 816–822 644 (IF2008 1.518) 20
 31. J. Łojewska, A. Kołodziej, T. Łojewski, R. Kapica and J. Tyczkowski, Structured cobalt oxide catalyst for VOC combustion. I. Catalytic and engineering correlations Appl. Catal. A: General 366 (2009) 206-211 (IF2008 3.190)
 32. J. Lojewska, A. Kolodziej, R. Kapica, A. Knapik, J. Tyczkowski, In search for active non-precious metal catalyst for VOC combustion I. Evaluation of plasma deposited Co and Co/Cu oxide catalysts on metallic structured carriers, Catal. Today 147S (2009) S94–S98 (IF2008 3.004)
 33. A. Kołodziej, J. Łojewska, Mass transfer for woven and knitted wire gauze substrates: Experiments and modeling Catal. Today 147S (2009) S120–S124 (IF2008 3.004)
 34. T. Łojewski, K. Zięba, A. Knapik, J. Bagniuk, A. Lubańska, J. Łojewska, Evaluating paper degradation progress. Cross-linking between chromatographic, spectroscopic and chemical results, Appl. Physics A: Materials accepted (IF2007 1.857)
 35. T. Łojewski. P. Miskowiec, M. Molenda, A. Lubańska, J. Łojewska, Artificial versus natural ageing of paper. Water role in degradation mechanisms, Appl. Physics A: Materials accepted (IF2007 1.857)
 36. T. Łojewski, T. Sawoszczuk, J. M. Łagan, K. Zięba, A. Barański, Joanna Łojewska, Furfural as a marker od cellulose degradation. A quantitative approach, Appl. Physics A: Materials accepted (IF2007 1.857)

Rozdziały w książkach 2005-2009

 1. P. Miśkowiec, J. Łojewska, H. Lubańska, L.M. Proniewicz,, Badania spektroskopowe mechanizmów degradacji papieru w „Na pograniczu chemii i biologii” (red. H. Koroniaka i J. Barciszewski) Wydawnictwo Naukowe UAM 2005, tom 13, p. 55-62.
 2. J. Łojewska, K. Małek, L.M. Proniewicz, Techniques of oscilation spectroscopy in analyses of geust-host chemical ensembles. Theory and practice (Techniki spektroskopii oscylacyjnej w analizie ugrupowań chemicznych typu gość-gospodarz. Teoria i eksperyment), in: „Synthetic molecular receptors. Strategies for synthesis and research methods” („Syntetyczne receptory molekularne. Strategie syntezy, metody badawcze.”) (ed. Grzegorz Schroeder), Betagraf P.U.H. Poznań 2007.
 3. P. Miśkowiec, J. Łojewska, M. Molenda, A. Lunbańska, L.M. Proniewicz, Woda w celulozie – studium nad jej rodzajami i rolą w procesie degradacji, w „Na pograniczu chemii i biologii” (red. H. Koroniaka i J. Barciszewski) Wydawnictwo Naukowe UAM 2007, vol. XIX, p. 165-174.
 4. K. Małek, J. Łojewska, L.M. Proniewicz, Experimental and theoretical evaluation of vibrational spectra for guest – host systems, in „Synthetic receptors in molecular reconition” (red. V. Rybachenko), Schidnyj Wydawniczyj Dim. Donieck 2007, p. 241-261.
 5. J. Bagniuk, J. Łojewska, Zastosowanie fotoakustycznej spektroskopii w podczerwieni w badaniach obiektów zabytkowych, Nauka i Zabytki. Nauki Scisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski 2009, in press.
 6. T. Łojewski, T. Sawoszczuk: Technologia odkwaszania arkuszy i książek w Polsce [w] Zachowajmy przeszłość dla przyszłości – nowoczesne technologie konserwacji zbiorów bibliotecznych. Warszawa, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2007, tom 71, s. 53-58.
 7. A. Barański, J. M. Łagan, T. Łojewski: “Acid Catalysed Degradation” [w:] Aging and Stabilisation of Paper. Red. M. Strlič, University of Ljubljana, wydawnictwo 2005, s. 93-109.

Projekty

2005-2009

 1. PB/KBN//04/T09B/031/24 (2003-2005) „Naukowe podstawy ochrony niszczejących druków. Kinetyka hydrolizy celulozy”- wykonawstwo
 2. Wieloletni Program Rządowy 2000-2008 Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych”, budżet: 70.000 w roku 2008, kierownik Andrzej Barański - wykonawstwoa
 3. C22 Nr 1/DSP/2007, 2002-2008 „Stworzenie i rozwój kompleksowego systemu kształcenia wyspecjalizowanych kadr do realizacji programu masowego odkwaszania i wzmacniania papieru poprzez studia doktoranckie, staże naukowe, prace dyplomowe, studia podyplomowe” - wykonawstwo
 4. PB/KBN/03/T09C/016/26 (2003-2006) „Nowy reaktor katalityczny z wypełnieniem strukturalnym dla dopalania ciężkich węglowodorów: Badania procesów transportu i reakcji chemicznej oraz opracowanie modelu matematycznego reaktora.” – główny wykonawca J. Łojewska
 5. PB/KBN/3T09C/046/27 (2004-2006)
 6. „Nanokompozytowy katalizator na metalowym wypełnieniu strukturalnym do niskotemperaturowego dopalania węglowodorów w gazach odlotowych: nowa metoda preparatyki katalizatora na podłożu stałym.” - kierownictwo
 7. PB/KBN/3T09B/01927 (2004-2007) „Badania reakcji otrzymywania stężonej formaliny metodą utleniania metylalu” – wykonawstwo
 8. Grant rozwojowy MNI (2006-2008) „Syntetyczne receptory molekularne dla potrzeb diagnostyki i nanotechnologii”- wykonawstwo
 9. PB/KBN/3T08E/07527 (2004-2007) „Optymalizacja przebiegu fibrylacji włókien celulozowych w procesie mielenia” – wykonawstwo
 10. Grant promotorski MNSW (2008-2009) „Chromatografia żelowa jako narzędzie w chemii konserwatorskiej do badania celulozy”
 11. Grant badawczy MNSW N209144736 (2009-2011) „Katalizatory cienkowarstwowe wytwarzane metodą nakładania w zimnej plazmie do reaktorów strukturalnych” – wykonawstwo
 12. Grant badawczy MNSW NN 209 119 137 (2009-2011) „Entropowe kryteria oceny reaktorów strukturalnych” - główny J. Łojewska
 13. Grant aparaturowy 370/FNiTP/158/2009 (2009-2010) „Reaktor katalityczny z układem analizy gazów, konfokalny mikroskop ramanowski z wyposażeniem, spektrometr FTIR w wyposażeniem” - kierownictwo
 14. Międzynarodowe Projekty Doktorskie FNP (2009-2012) “High mass transport catalytic systems to control emissions from biogas fuelled engines” – promotorstwo pracy doktorskiej mgr Przemysława Jodłowskiego
 15. Projekt badawczy w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PL0267 (2009-2011) „Bezpośrednie monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi” we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie - wykonawstwo
 16. Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 11/03/2009/FWK (2009-2011) "Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych" – ekspertyza
 17. SPB K/PMN/000018 (dofinans. udziału w COST D42, MNiSW) (2008-2010) “Materiał opakowaniowy z kontrolą mikroklimatu - ograniczenie wpływu lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz stabilizacja wilgotności dla bezpiecznego przechowywania dóbr kultury na podłożu papierowym" - kierownictwo
 18. SPB realizowany wraz z Muzeum Narodowym, Oddział Kraków (dofinans. udziału w COST D42, MNiSW) (2008-2010) „Bezpieczna ekspozycja w muzeach dzieł sztuki wrażliwych na fotodegradację” - kierownictwo

Patenty

 1. A. Kołodziej, J. Łojewska, Strukturalne wypełnienie katalityczne, , nr zgłoszenia 784/775 (2006)
 2. J. Tyczkowski, R. Kapica, J. Łojewska, A. Kołodziej, „Sposób wytwarzania cienkiej warstwy materiału katalitycznego na podłożach z materiału przewodzącego prąd elektryczny”, nr zgłoszenia P-389387 (2009)

Prace doktorskie

 1. mgr Arkadiusz Knapik, Zastosowanie metod spektroskopowych in situ oraz operando do analiz strukturalnych katalizatorów i badań mechanizmów reakcji.
 2. mgr Przemysław Jodłowski, Katalityczne reaktory strukturalne o wysokich parametrach transportu masy do usuwania lotnych związków organicznych
 3. mgr Jacek Bagniuk, Opracowanie nowych metod spektroskopii w podczerwieni do bezinwazyjnej lub mikroinwazyjnej analizy obiektów zabytkowych.
 4. mgr Monika Koperska, Degradacja włókien naturalnych zawartych w obiektach zabytkowych - mechanizm i inhibicja

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2020-12-17 09:27:59
   

strona główna Wydziału Chemii