powrót

Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego II

 

 

Członkowie zespołu

 
dr hab. Dorota Majda
 
dr Aleksandra Korzeniowska
 
mgr Patrycja Gryta
 
mgr Karolina Ogorzały

Podstawowe informacje

 

 Aktualne kierunki badań

 • Badania struktury porowatej oraz powierzchni adsorbentów i katalizatorów metod± termodesorpcji cz±steczek-sond
 • Adsorpcja węglowodorów i innych zwi±zków organicznych na adsorbentach porowatych

  Projekty badawcze

  1. Zastosowanie równowagowej termodesorpcji n-alkanów jako metody badania materiałów mikro- i mezoporowatych (N507 108 32/3175, 20087-2009)
  2. Materiał opakowaniowy z kontrol± mikroklimatu - ograniczenie wpływu lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz stabilizacja wilgotno¶ci dla bezpiecznego przechowywania dóbr kultury na podłożu papierowym (SPB K/PMN/ 000018, 2008-2010)

  Wybrane publikacje w latach 2007-2010

  1. W. Makowski, D. Majda
   Temperature programmed desorption of n-hexane and n-heptane from MFI and FAU zeolites
   Journal of Porous Materials, 14 (2007) 27, doi: 10.1007/s10934-006-9004-3
  2. W. Makowski
   Quasi equilibrated temperature programmed desorption and adsorption - a new method for determination of the isosteric adsorption heat
   Thermochimica Acta, 454 (2007) 26, doi: 10.1016/j.tca.2006.12.015
  3. W. Makowski, P. Ku¶trowski
   Probing pore structure of microporous and mesoporous molecular sieves by quasi-equilibrated temperature programmed desorption and adsorption of n-nonane
   Microporous and Mesoporous Materials, 102 (2007) 283, doi: 10.1016/j.micromeso.2007.01.009
  4. W. Makowski, Ł. Ogorzałek
   Determination of the adsorption heat of n-hexane and n-heptane on zeolites beta, L, 5A, 13X, Y and ZSM-5 by means of quasi equilibrated temperature programmed desorption and adsorption (QE-TPDA)
   ,Thermochimica Acta, 465 (2007) 30, doi: 10.1016/j.tca.2007.09.002
  5. W. Makowski, B. Gil, D. Majda
   Characterization of acidity and porosity of zeolite catalysts by the equilibrated thermodesorption of n-hexane and n-nonane
   Catalysis Letters, 120 (2008) 154, doi: 10.1007/s10562-007-9268-5
  6. W. Makowski, L. Chmielarz , P. Ku¶trowski
   Determination of the pore size distribution of mesoporous silicas by means of quasi-equilibrated thermodesorption of n-nonane
   Microporous and Mesoporous Materials, 120 (2009) 257, doi: 10.1016/j.micromeso.2008.11.014
  7. R. Dziembaj, M. Molenda, L. Chmielarz, M. Drozdek, M. M. Zaitz, B. Dudek, A. Rafalska-Łasocha, Z. Piwowarska
   Nanostructured Cu-Doped Ceria Obtained by Reverse Microemulsion Method as Catalysts for Incineration of Selected VOCs
   Catalysis Letters, 135 (2010) 68, doi: 10.1007/s10562-010-0264-9
  8. W. Lasocha, B. Gawel, A. Rafalska-Lasocha, M. Pawlowski, P. Talik, W. Paszkowicz
   Crystal structure study of selected xanthine derivatives
   Journal of Applied Crystallography, 43 (2010) 163, doi: 10.1107/S0021889809047499
  9. W. Makowski, M. Leżańska, M. Mańko, J. Włoch
   Porosity and surface properties of mesoporous silicas and their carbon replicas investigated with quasi-equlibrated thermodesorption of n-hexane and n-nonane
   Journal of Porous Materials, 2010, w druku, doi: 10.1007/s10934-009-9345-9
  10. A. Węgrzyn, A. Rafalska-Łasocha, D. Majda, R. Dziembaj and H. Papp
   The influence of mixed anionic composition of Mg–Al hydrotalcites on the thermal decomposition mechanism based on in situ study
   Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, w druku, doi: 10.1007/s10973-009-0190-5

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2014-10-16 11:59:59
   

strona główna Wydziału Chemii