powrót

Zespół Chemii Koordynacyjnej

 

 

Członkowie zespołu

 
dr hab. (prof. UJ) Dariusz Matoga     - www
 
dr hab. Mariusz Radoń     - www
 
dr Maciej Hodorowicz
 
dr Anna Jurowska
 
mgr Gabriela Drabik
 
mgr Damian Jędrzejowski
 
mgr Magdalena Lupa
 
mgr Agata Olszewska
 
mgr Monika Szufla

Podstawowe informacje

 

 Główne kierunki prowadzonych obecnie badań naukowych

Zespół Chemii Koordynacyjnej prowadzi szereg badań związanych ze związkami kompleksowymi metali d-elektronowych. Ogólnie rzecz biorąc, praca Zespołu obejmuje projektowanie i syntezę tych związków; badanie ich właściwości strukturalnych, spektroskopowych, magnetycznych i elektrochemicznych; jak również badanie reaktywności otrzymanych połączeń.

Aktualnie wysiłek badawczy zespołu koncentruje się na zestawionych poniżej grupach związków:

1. Związki kompleksowe wanadu – metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy
2. Materiały mezoporowate (MOF) na bazie tereftalanów metali d-elektronowych
3. Kompleksy typu spin-crossover żelaza i manganu
4. Kompleksy żelaza, manganu, miedzi i wanadu o znaczeniu biologicznym
5. Polimery koordynacyjne rutenu, miedzi, molibdenu i wolframu – układy magnetyczne
6. Kompleksy molibdenu i wolframu – reakcje na ligandzie
7. Kompleksy molibdenu i wolframu – immobilizacja i fotosensybilizacja TiO2


Aktualnie realizowane projekty badawcze

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.1;
"Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy" (2009-2012)


Wybrane publikacje za lata 2005-2010

1. R. Gryboś, P. Zagrodzki, M. Krośniak, Ł.Łagan, J. Szklarzewicz, J. Gołaś, W. Przybylski, "Level and relationship of elements in scalp hair of males: effect of air pollution and smoking habits", Pol. J. Env. Studies., 14, 35-40, 2005.

2. J. Szklarzewicz, A. Makuła, D. Matoga and J. Fawcett, "Reactions of cyanooxo-molybdates and -tungstates with picolinic acid, 2-pyridinecarboxaldehyde and 2,2'-piridyl. X-ray structure of (PPh4)2[Mo(CN)3O(pic)]∙2.5H2O", Inorg. Chim. Acta., 358, 1749-1761, 2005.

3. J. Szklarzewicz and A. Gruszewska, "A new route to the asymmetric Schiff base ligands. The ligand exchange in [Mo(CN)3O(salhy)]2- ion. Kinetics and mechanism", Transition Met. Chem., 30, 27-34, 2005.

4. D. Matoga, J. Szklarzewicz and J. Fawcett, "Unexpected direct incorporation of NO in the Mo(IV) coordination sphere. X-ray crystal structure of (PPh4)4[{Mo(CN)5(NO)}2(m-pz)]∙2C2H5OC2H5", Polyhedron., 24, 1533-1539, 2005.

5. D. Matoga, M. Mikuriya, M. Handa, J. Szklarzewicz, "Self-assembly of mixed-valent ruthenium(II,III) pivalate and octacyanotungstate(V) building blocks", Chem. Lett., 34, 1550-1551, 2005.

6. T. Stawski, J. Szklarzewicz and K. Lewiński, "The transition products in substitutional photochemistry of [Mo(CN)8]4- - theoretical approach. X-ray crystal structure of (AsPh4)[W(bpy)(CN)6]", Transition Met. Chem., 31, 353-361, 2006.

7. D. Matoga, M. Mikuriya, and J. Szklarzewicz, "(PPh4)3[W(CN)7(O2)]·4H2O as the representative of the [M(L)7(LL)] class for nine-coordinate complexes",  Inorg. Chem., 45, 7100-7104, 2006.

8. J. Szklarzewicz,  D. Matoga and K. Lewiński, "Photocatalytical decomposition of hydrazine in K4[Mo(CN)8] solution. X-ray crystal structure of (PPh4)2[Mo(CN)4O(NH3)]∙2H2O", Inorg. Chim Acta., 360, 2007, 2002-2008.

9. D. Matoga, J. Szklarzewicz, K. Stadnicka and M. S. Shongwe, "Iron(III) complexes with a biologically relevant arylhydrazone: crystallographic evidence for coordination versatility", Inorg. Chem. 2007, 46, 9042-9044.

10. J. Szklarzewicz, D. Matoga, A. Niezgoda, Y. Yoshioka and M. Mikuriya, "Missing link in the ligand-field photolysis of [Mo(CN)8]4-: synthesis, X-ray crystal structure and physicochemical properties of  [Mo(CN)6]2-", Inog. Chem. 2007, 46, 9531-9533.

11. J. Szklarzewicz, D. Matoga, A. Kłyś, W. Łasocha, "Ligand-field photolysis of [Mo(CN)8]4- in aqueous hydrazine: trapped Mo(II) intermediate and catalytic disproportionation of hydrazine by cyano-ligated Mo(III,IV) complexes", Inorg. Chem., 2008, 47, 5464-5472.

12. D. Matoga, J. Szklarzewicz, K. Lewiński, "Cyanooxo molybdenum(IV) complex with 2-pyrazinecarbonitrile and 2-pyrazinecarboxylate: crystallographic and spectroscopic studies reveal metal-assisted nitrile hydrolysis", Polyhedron, 2008, 27, 2643-2649.

13. W. Przybylski, R. Gryboś, D. Rehder, M. Ebel, M. Grzywa, W. Łasocha, K. Lewiński, J. T. Szklarzewicz, "Role of the alkali metal ion and hydrogen bonds in M[VO(O2)2bpy]·nH2O (M = Li+, Na+, K+ and Rb+) and Cs[VO(O2)2bpy]·H2O2 complexes: the X-ray crystal structures and spectroscopic properties", Polyhedron, 2009, 28, 1429 - 1436.

14. Tomasz Stawski, Janusz Szklarzewicz , Andrzej Kotarba, Paweł Stelmachowski, "The modifications of copper work function by layer-by-layer deposition of [W(CN)8]4- – Co2+ bimetallic nanolayers", Polyhedron, 2009, 28, 473 - 478.

15. J. Szklarzewicz, D. Matoga, M. Owcarz, W. Przybylski, D. Yoshioka, M. Mikuriya, "Tungsten-mediated synthesis od triazafluorenes", Inorg. Chem. Commun., 2009, 12, 819-822.

16. M. Liszka-Skoczylas, E. Mikuli, J. Szklarzewicz, J. Hetmańczyk, "Thermal behaviour, phase transiton and molecular motions in [Co(NH3)6](NO2)2", Thermochimica Acta, 2009, 496 (1-2), 38-44.

17. D. Matoga, J. Szklarzewicz and K. Lewiński, "Novel transformation of molybdenum-coordinated 2-pyrazinecarbonitrile ligand: Nucleophilic addition of cyanide to carbon-nitrogen triple bond", Polyhedron., 2010, 29, 94-99.


Spis prac magisterskich

 

1. Marta Mówińska, 2001, "Włosy jako bioindykatory zanieczyszczenia środowiska metalami takimi jak: wanad, ołów, cyna, miedź, molibden, mangan i lit"

2. Anna Kostuch, 2001, "Włosy jako biooindykatory zanieczyszczenia środowiska takimi metalami jak: chrom, cynk, nikiel, selen, kadm i tal"

3. Agnieszka Makuła, 2002, "Badanie układu [M(CN)4O(H2O)]2- -LL (M = Mo lub W), LL = kwas pikolinowy lub aldehyd pikolinowy oraz właściwości powstających połączeń"

4. Anna Midura, 2002, "Synteza i właściwości fizykochemiczne kompleksu cyjanowego molibdenu(IV) z czterowiążącą zasadą Schiffa"

5. Aleksandra Gruszewska, 2002, "Wymiana ligandów w kompleksach oksocyjanowych molibdenu(IV)"

6. Agnieszka Kłyś, 2006,  „Charakterystyka fizykochemiczna produktów reakcji fotosubstytucji w ośmiokoordynacyjnych związkach kompleksowych"

7. Magdalena Owcarz, 2007, "Reaktywność aldehydu pikolinowego i etylenodiaminy w obecności kompleksów W(IV)"

8. Ewelina Oprzędek, 2007, "Reaktywność aldehydu tereftalowego w obecności tetracyjanooksomolibdenianu(IV)"

9. Agnieszka Niezgoda, 2007, "Synteza i właściwości generowanego termicznie i fotochemicznie produktu przejściowego fotolizy substytucyjnej oktacyjanomolibdenianu(IV)"

10. Tomasz Stawski, 2007, "Synthesis and characterisation of the cyano-bridged bimetallic coordination polymeric thin films deposited on a copper substrate"

11. Karolina Mazur, 2007, "The synthesis and characterization of the reaction product between 2-pyridinecabroxaldehyde and tetracyanomolybdate(IV). The activity of Mo based catalyst in oxygen transfer reaction to propene"

12. Patrycja Burzyńska, 2009, "Nowe kompleksy wanadu o potencjalnym działaniu insulinopodobnym"

Więcej informacji o zespole można znaleźć na stronie: http://www.chemia.uj.edu.pl/zchk
Więcej informacji o projekcie europejskim Innowacyjne Metalofarmaceutyki można znaleźć na stronie: http://www2.chemia.uj.edu.pl/wanad.projekt


 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Radoń, 2016-01-27 12:29:43
   

strona główna Wydziału Chemii