powrót

Zespół Teoretycznej Fizyki MolekularnejKierownik zespołu:

dr hab. Marcin Andrzejak 

 

Członkowie zespołu

 
prof. dr hab. Marek Pawlikowski

Podstawowe informacje

 

 Główne kierunki badań
 1. Badania dynamiki molekularnej w stanie podstawowym oraz stanach wzbudzonych. Opis i interpretacja w ramach wibronowej teorii sprzężeń rezonansowego efektu ramanowskiego (RR), dichroizmu kolowego (CD) jak również magnetycznego dichroizmu kołowego (MCD). Zastosowanie i rozwój metod kwantowo-chemicznych: ab initio oraz półempirycznych ukierunkowanych na własności spektroskopowe molekuł.
 2. Rozwój metod obliczeniowych adekwatnych do opisu właściwości dużych układów molekularnych.
 3. Zastosowanie wibronowych modeli do badania molekuł zawierających identyczne chromofory w układach dimerowych, trymerowych i tetramerowych. Badanie bezradiacyjnych procesów w biologicznych układach makromolekularnych takich jak kompleksy PCP (peridinina – chlorofil a – białko).
 4. Badania dynamiki zdegenerowanych ruchów jądrowych w podstawowym stanie molekularnym w układach o wysokiej symetrii. Interpretacja widm magnetycznego wibracyjnego dichroizmu kołowego (MVCD) w oparciu o obliczone wibracyjne momenty magnetyczne.
 5. Własności symetrii operatora Schrödingera i grupy przekształceń konforemnych. Transformacja Galileusza w molekularnej mechanice kwantowej. Zastosowanie w teorii wiązania wodorowego.

Aktualnie prowadzone projekty badawcze
 1. Badania elektronowych stanów wzbudzonych układów modelowych o znaczeniu biologicznym: porfiryny, polieny, karotenoidy, nukleotydy.
 2. Teoria dichroizmu kołowego układów dimerowych. Zastosowanie do badań dimerów imidów i diimidów.
 3. Implementacja efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w ramach formalizmu metody wydłużania.
 4. Zastosowanie procesorów graficznych i układów FPGA do akceleracji obliczeń kwantowochemicznych.
 5. Implementacja w pełni liniowo skalujących się algorytmów dla obliczeń HF/KS/MP2.
 6. Teoria efektów Francka-Condona i Duszyńskiego. Zastosowania do badań właściwości spektralnych natalimidów.

Wybrane publikacje
 1. Korchowiec J, de Silva P, Makowski M, Gu FL, Aoki Y
  Elongation cutoff technique at Kohn-Sham level of theory
  INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, DOI: 10.1002/qua.22562
 2. Makowski M, Korchowiec J, Gu FL, Aoki Y
  Describing electron correlation effects in the framework of the elongation method - Elongation-MP2: Formalism, implementation and efficiency
  JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY, DOI: 10.1002/jcc.21462
 3. Korchowiec J, Lewandowski J, Makowski M, Gu FL, Aoki Y
  Elongation Cutoff Technique Armed with Quantum Fast Multipole Method for Linear Scaling
  JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 30 (15): 2515-2525 2009
 4. Zazakowny P, Pawlikowski MT, Sterzel M
  The vibronic structures of absorption and magnetic circular dichroism (MCD) in the low energy 1(1)B(2u) and 1(1)B(3u) states of 1,4,5,8-naphthalenetetracarboxy dianhydride. The analysis in terms of DFT and CASSCF methods
  CHEMICAL PHYSICS LETTERS 472 (1-3): 55-59 2009
 5. Mazur G, Makowski M
  Development and Optimization of Computational Chemistry Algorithms
  COMPUTING AND INFORMATICS 28 (1): 115-125 2009
 6. Andrzejak M, Pawlikowski MT
  Vibronic Effects in the 1(1)Bu(1(1)B(2)) Excited Singlet States of Oligothiophenes. Fluorescence Study of the 1(1)A(g)(1(1)A(1)) ← 1(1)B(u)(1(1)B(2)) Transition in Terms of DFT, TDDFT, and CASSCF Methods
  J PHYS CHEM A 112 (51): 13737-13744 2008
 7. Zazakowny P, Makowski M, Zomerska K, Pawlikowski MT
  The vibronic effects in the 1(1)B(2) and 2(1)A(1) states of 1,3-dicyanomethylene croconate dianion: The resonance Raman study in terms of CASSCF and DFT methods
  CHEMICAL PHYSICS LETTERS 448 (1-3): 49-53 2007

Prace doktorskie i magisterskie z ostatnich lat
 1. Piotr Zazakowny: Efekty wibronowe w stanach wzbudzonych molekuł. Implikacje teoretyczne w widmach magnetycznego dichroizmu kołowego, widmach absorpcyjno emisyjnych i rezonansowego rozproszenia ramanowskiego, Wydział Chemii UJ, 2009 - rozprawa doktorska.
 2. Krzysztof Kowalczyk: Implementacja efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w dużych układach molekularnych, Wydział Chemii 2009 - praca magisterska.

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2021-03-18 12:40:28
   

strona główna Wydziału Chemii