powrót

Zespół Półprzewodników Organicznych

 

 

Członkowie zespołu

 
prof. dr hab. Piotr Petelenz
 
dr hab. Grzegorz Mazur     - www
 
dr Piotr Kubisiak
 
mgr Piotr Wróbel

Podstawowe informacje

 

 Główne kierunki badań

Opis teoretyczny elektro-optycznych właściwości organicznych kryształów molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli stanów z przeniesieniem ładunku. Teoria ekscytonów i sprzężenia wibronowe w takich układach; polarytony. Interpretacja teoretyczna widm absorpcji, elektroabsorpcji, fotoprądu itp. kryształów czystych i domieszkowanych. Efekty nieporządku w układach molekularnych, przejście metal-izolator w układach nieuporządkowanych. Kwantowochemiczna interpretacja elektrochromizmu tlenku wolframu. Badania procesów polaryzacji w materiałach molekularnych. Modelowanie procesów kompleksowania i transportu jonów w stałych elektrolitach polimerowych. Obliczenia kwantowochemiczne dla molekuł w elektronowych stanach wzbudzonych.

Projekty badawcze:

 • N N204 2143 33: „Sprzężenia wibronowe w kryształach molekularnych o dwóch cząsteczkach w komórce elementarnej” (A. Stradomska, projekt promotorski, ostatnio zakończony)
 • R02 032 03: „Sprzętowa akceleracja obliczeń kwantowo-chemicznych w środowisku komputerów dużej mocy przy użyciu rekonfigurowalnych układów cyfrowych” (wykonawca: G. Mazur, projekt w toku)
 • N N204 316337: „Wybrane aspekty interpretacyjne spektroskopii krystalicznych oligotiofenów” (W. Kulig, projekt promotorski w toku)
 • N N204 316137: „Teoretyczne modelowanie oddziaływań kwasowych centrów Lewisa z anionami w stałych elektrolitach polimerowych” (P.Kubisiak, projekt promotorski w toku).


Wybrane publikacje
 1. A.Eilmes, R.W.Munn, V.G.Mavrantzas, D.N.Theodorou, A.Góra, „Microscopic calculation of the static electric susceptibility of polyethylene”, J.Chem.Phys. 119 (2003) 11458.
 2. R W Munn, P.Petelenz, „Mechanism for effective polarizability enhancement in molecular crystals: C60”, Chem. Phys. Lett. 392(2004)
 3. P. Petelenz, A. Stradomska, „Theoretical interpretation of electro-absorption spectra for intense optical transitions”, Phys.Rev. B71, 235205 (2005).
 4. E. Broclawik, A. Góra, P. Liguzinski, P. Petelenz, H.A.Witek, „Quantum chemical modelling of electrochromism of tungsten oxide films”, J.Chem.Phys.124 (2006) 054709.
 5. A.Stradomska, P.Petelenz, „Electroabsorption spectra of linear porphyrin arrays – a model study”, Mol.Physics 104 (2006) 2063.
 6. A.Stradomska, P.Petelenz, „Polariton effects in electroabsorption spectra of molecular crystals with several molecules in the unit cell – Sexithiophene”, Org. Electronics 7 (2006) 551.
 7. S. Zapotoczny, M. Rymarczyk-Machał, A. Stradomska, P. Petelenz, M. Nowakowska, „Aggregates of Naphthalene Chromophores in Poly(vinylalcohol)-graft-poly (vinylnaphthalene) pseudomicelles”, J. Phys. Chem. B 111 (2007) 10088-10094.
 8. A. Eilmes, A. M. Fischer, R. A. Römer, „Critical parameters for the disorder-induced metal-insulator transition in fcc and bcc lattices”, Phys. Rev. B 77 (2008) 245117.
 9. A. Stradomska, P. Petelenz, „Intermediate Vibronic Coupling in Sexithiophene Single Crystals”, J. Chem. Phys. 130 (2009) 094705. W. Kulig, P. Petelenz, „Spectral shape of intense exciton absorption in oligothiophene crystals”, Phys. Rev. B 79 (2009) 094305.
 10. A. Eilmes, B. Pac, P. Petelenz, „Temperature dependence of the spectral profile and total intensity of the second-harmonic signal of the fullerene crystal”, J. Chem. Phys. 130, 074701 (2009). Link w Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology March 2, 2009.
 11. P. Petelenz, W. Kulig, „Intra-band relaxation of Frenkel excitons in sexithiophene crystals”, Phys. Rev. B 80 (2009) 115127. Link w Virtual Journal of Ultrafast Science, October 2009.
 12. A. Eilmes, P. Kubisiak, “A quantum-chemical study on ion complexation in polymer electrolytes containing lithium aluminate salts”, Solid State Ionics 180 (2009) 934.
 13. A. Eilmes, P. Kubisiak, „Relative complexation energies for Li+ ion in solution: molecular level solvation versus polarizable continuum model study”, J. Phys. Chem. A, 114 (2010) 973.


Wybrane prezentacje na konferencjach
 1. A. Stradomska, P.Petelenz, „Microscopic calculation of polariton effects in molecular crystals – application to sexithiophene electroabsorption spectrum”, Excitonic Processes in Condensed Matter (EXCON’06), Winston-Salem, USA 2006.
 2. P.Kubisiak, A.Eilmes, „Quantum-chemical study on the effect of Lewis acid centers in poly(ethylene oxide)-based solid electrolyte”, 43rd Symposium on Theoretical Chemistry, Saarbrücken 2007.
 3. W. Kulig, P. Petelenz, „Unbound exciton-phonon states in oligothiophene crystals - a model approach for spectroscopic purposes”, 43rd Symposium on Theoretical Chemistry, Saarbrücken 2007.
 4. A. Stradomska, „Excitons in linear porphyrin arrays - a simple model for electroabsorption spectroscopy”, Workshop on Theoretical Chemistry, Mariapfarr, Austria 2007.
 5. A. Stradomska, P.Petelenz „Naphthalene aggregates in amphiphilic polymers - a simple excitonic model of optical absorption”, Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2007, Litschau, Austria 2007.
 6. A. Eilmes, „Stabilization energies in charged tetracene clusters – quantum chemical and microelectrostatic calculations”, Electrical and Related Properties of Organic Solids (ERPOS 11), Piechowice 2008.
 7. P. Kubisiak, A. Eilmes, „Polarizable Continuum Model study on the solvent effect of polymer matrix in poly(ethylene oxide)-based solid electrolyte”, Central European Symposium on Theoretical Chemistry, Hejnice, Czechy 2008.
 8. A. Stradomska, „Intermediate Vibronic Coupling in Oligothiophene Crystals”, Central European Symposium on Theoretical Chemistry, Hejnice, Czechy 2008.
 9. W. Kulig, P. Petelenz, „Vibronic contribution to the spectral shape of intense exciton absorption in oligothiophene crystals”, Central European Symposium on Theoretical Chemistry, Hejnice, Czechy 2008.
 10. P. Petelenz, M. Slawik, W. Kulig, „Unusual features of the quaterthiophene electro-absorption spectrum”, Excitonic Processes in Condensed Matter (EXCON ’08), Kyoto, Japonia 2008.
 11. A. Stradomska, P. Petelenz, „Beyond the strong vibronic coupling approximation – sexithiophene single crystal”, Excitonic Processes in Condensed Matter (EXCON ’08), Kyoto, Japonia 2008.
 12. A. Eilmes, „Modifying transport properties of solid polymer electrolytes by ion complexation – a quantum-chemical study”, First Polish-French Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics WOREN’10, Świeradów Zdrój, 2010.


Niedawny doktorat
  A. Stradomska, “Sprzężenia wibronowe i polarytonowe w kryształach molekularnych o dwóch lub czterech cząsteczkach w komórce elementarnej”, Kraków 2009.

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2020-01-03 11:39:41
   

strona główna Wydziału Chemii