powrót

Zespół Badań Przemian FazowychKierownik zespołu:

dr hab. Łukasz Hetmańczyk 

 

Członkowie zespołu

 
dr hab. Joanna Hetmańczyk
 
dr hab. Elżbieta Szostak
 
dr Natalia Górska

Podstawowe informacje

 

 [ Projekty badawcze ] [ Aparatura ] [ Książki, rozdziały w książkach ] [ Publikacje ] [ Konferencje ] [ Współpraca ] [ Prace magisterskie ] [ Prace doktorskie ]
Główne Kierunki Badań
 1. Głównym kierunkiem badań prowadzonych w Zespole są przejścia fazowe w ciele stałym oraz ich powiązanie z ruchami molekularnymi i zmianami strukturalnymi. Badane są również właściwości termiczne związków koordynacyjnych i mezomorficznych.
 2. Systematycznie badane są jonowe związki koordynacyjne jonów metali, takich jak: Mg2+,Ca2+ Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ i Hg2+, Co3+, Cr3+, Ru3+ z ligandami H2O i NH3 i DMSO oraz różnymi anionami, np. ClO4-, BF4-, MnO4-, NO3-, ReO4-. Badane są również fazy ciekło- i plastycznokrystaliczne,
 3. Do badań wykorzystywane są między innymi takie metody badawcze jak: skaningowa kalorymetria różnicowa, termograwimetria, elastyczne i nieelastyczne rozpraszanie neutronów, dyfrakcja promieni X, spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni, spektroskopia ramanowska i magnetyczny rezonans jądrowy.

Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
  Badanie przemian fazowych w związkach typu:
 1. [M(H2O)3,4,6](ClO4)2, [M(H2O)6](BF4)2 i [M(H2O)6](NO3)2.
 2. [M(NH3)6](XY4)(2,3) i [M(NH3)4](XY4)(2,3).
 3. [M(DMSO)6](XY4)2,3.
 4. Termotropowe ciekłe kryształy

Początek strony


Aparatura

W ramach Zespołu Badań Przemian Fazowych dostępny jest fourierowski, próżniowy spektrometr Bruker VERTEX 70v pracujący w zakresie dalekiej (FT-FIR) i środkowej (FT-MIR) podczerwieni, wyposażony w kriostat i kompresor helowy umożliwiający wykonywanie pomiarów w zakresie tempertur 8-450 K. Zakup spektrometru został sfinansowany w ramach projektu POIG ATOMIN. Parametry oraz zasady udostępniania znajdują się na stronie projektu.Początek strony

Książki, rozdziały w książkach
 1. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, Ł. Hetmańczyk, I. Natkaniec, K. Hołderna Natkaniec, „Phase transitions, structural changes and molecular motions in [Zn(NH3)4](BF4)2” [w:] NEUTRON SCATTERING AND COMPLEMENTARY METHODS IN INVESTIGATIONS OF CONDENSED PHASE, eds J. Chruściel, A. Vol. 1, University of Podlasie Publishing House Siedlce 2003, Monograph No. 45, pp.43-51, format B-5, 9 stron, PL ISSN 0860-2719.
 2. "NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGII", pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Tom IX, format B5. ISBN 83-232-1361-5
  • Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, "[Zn(NH3)4](BF4)2 i [Cu(NH3)5](ClO4)2 - kryształy z dynamicznym nieporządkiem orientacyjnym",str. 121-127
  • B. Grad, E. Mikuli, "Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w [Mg(H2O)6](BF4)2",str. 137-142.
 3. "Na pograniczu chemii i biologii (pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego)", Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Tom XI, format B5. ISBN 83-232-1494-8
  • E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, " Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Zn(DMSO)6](ClO4)2 metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej ", str. 141- 148.
  • N. Górska, E. Mikuli, " Polimorfizm [Cr(NH3)6](BF4)3 i [Cr(NH3)6](ClO4)3", str. 133- 140.
 4. WYBRANE METODY SPEKTROSKOPII I SPEKTROFOTOMETRII MOLEKULARNEJ W ANALIZIE STRUKTURALNEJ, pod. red. K. Małek i L.M. Proniewicza, Wyd. UJ Kraków 2005, format B-5, ISBN 83-233-2014-4.
  • E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, "Fourierowska spektroskopia w środkowej podczerwieni", rozdz. 1, str. 11-35, 25 stron.
  • J. Szklarzewicz, A. Migdał-Mikuli, "Absorpcyjna spektroskopia elektronowa", rozdz. 2, str. 37-64, stron 28
 5. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, Ł. Hetmańczyk, I. Natkaniec, Phase transitions and molecular motions in [Zn(NH3)4](ClO4)2 studied by infrared spectroscopy, X-ray powder diffraction and neutron scattering methods, [w:] NEUTRON SCATTERING AND COMPLEMENTARY METHODS IN INVESTIGATIONS OF CONDENSED PHASE, eds J. Chruściel, A. Szytuła, W. Zając, Vol. 2, University of Podlasie Publishing House Siedlce 2005, Monograph No. 60, pp.43-53, format B-5, 11 stron, PL ISSN 0860-2719.
 6. J. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, „Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w [Ca(H2O)4](NO3)2", "Na pograniczu chemii i biologii", pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, Tom XIII, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Wydziałów Chemicznych.
 7. KOMPLEMENTARNE METODY BADAŃ PRZEMIAN FAZOWYCH pod. red. naukową E. Mikuli i A. Migdał-Mikuli, Wyd. UJ, Kraków 2006, format B-5, ISBN 83-233-2091-8
  • W. Łasocha, Ł. Hetmańczyk, M. Grzywa, "Dyfrakcja promieni X", rozdz. 3, str. 71-90, 20 stron
  • E. Mikuli, I. Natkaniec, "Niespójne kwazielastyczne i nieelastyczne rozpraszanie neutronów", rozdz. 5, str. 121-142, stron 22
  • E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, "Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni i spektroskopia ramanowskiego rozpraszania światła", rozdz. 9, str. 211-231, stron 21.
 8. "NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGII”, pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego, Tom XVI, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, ISBN 83-232-1730-0
  • J. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, "Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w [Ca(H2O)4](ClO4)2", str. 125-132.
  • A. Migdał-Mikuli, Ł. Skoczylas, "Polimorfizm [Co(DMSO)6](BF4)2", str 141-149.
  • M. Liszka-Skoczylas, E. Mikuli, "Przmiany fazowe i analiza termiczna azotanu(V) heksaaminakadmu", str 151-159.
 9. A. Migdał-Mikuli, Ciekłe kryształy, [w:] NAUCZANIE CHEMII W DOBIE REFORMY EDUKACJI, XIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka 7-10 czerwca 2006, str. 52-59. ISBN 83-921060-2-4
 10. „NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGII”, pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego, Tom XIX, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, ISBN 978-83-232184-5-6.
  • Ł. Skoczylas, A. Migdał-Mikuli, "Polimorfizm i rozkład termiczny [Zn(DMSO)6](BF4)2", str. 227-235
  • M. Liszka-Skoczylas, E. Mikuli, J. Szklarzewicz, "Polimorfizm i właściwości termiczne [Co(NH3)6](NO3)2", str. 237-244
 11. A. Migdał-Mikuli, P. Broś, P. Bernard, "Purpose and form realization of the blended learning system during chemistry academic courses", [w:] PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN EDUCATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES, vol. 5, 2008, pp. 98-104.
 12. Z. Kluz, A. Migdał-Mikuli, E. Odrowąż, M.M. Poźniczek, P. Bernard, P. Broś, "Przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela na Wydziale Chemii UJ", [w]: NOWE WYZWANIA DYDAKTYKI CHEMII, str. 36-45, ISBN 978-83-89723-66-2.
 13. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, "Komplementarne badania przemian fazowych, zmian struktury krystalicznej i dynamiki molekularnej w [Ca(H2O)4](NO3)2", [w:]METODY KOMPLEMENTARNE W BADANIACH FAZ SKONDENSOWANYCH pod red. J Chruściel, A. Szytuła, W. Zając, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, Monografie nr 101, Pl ISSN 0860-2719, str. 147-172
 14. A. Migdał-Mikuli, Paweł Bernard, E. Szostak, "Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Sr(DMSO)6](ClO4)2 metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej" [w:] „NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGII”, pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego, Tom XXI, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008, str. ISBN .
 15. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, N. Górska, "Badanie temperaturowej zależności kształtu pasma spektralnego [w:] FOTOCHEMIA I SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, Ćwiczenia laboratoryjne", pod red. J. Najbara i A. Turka, PWN Warszawa 2009, rodz. 18, str. 243-252. ISBN 978-83-01-15977-1.
 16. E. Mikuli, Pro Chemia Foudation [w:] JAGIELLONIAN UNIVERSITY FACULTY OF CHEMISTRY, editors: B. Krajewska, E. Mikuli, wyd. Fall Kraków 2009. ISBN 978-83-60117-93-4.
Początek strony

Wybrane Publikacje
 1. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, S. Wróbel, Ł. Hetmańczyk, DSC Investigations of the Phase Transitions of [M(NH3)6](BF4)2, where M = Co and Cd, Z. Naturforsch. 54a (1999) 590-594.
 2. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, S. Wróbel, B. Grad, DSC Investigations of the Phase Transitions of [M(H2O)6](NO3)2, where M = Mn, Co, Ni, Cu and Zn, Z. Naturforsch. 54a (1999) 595-598.
 3. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, I. Natkaniec, J. Mayer, Phase Transitions and Water Dynamics of [Mn(H2O)6](ClO4)2 Studied by Differential Scanning Calorimetry and Neutron Scattering Methods, Z. Naturforsch. 55a (2000) 759-764.
 4. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, R. Chyży, B. Grad, R. Dziembaj, Melting and Thermal Decomposition of [Ni(H2O)6](NO3)2, Thermochim. Acta 370 (2001) 65-71.
 5. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, I. Natkaniec, B. Grad, Phase Transitions and Water Dynamics of [Co(H2O)6](ClO4)2 and [Mn(H2O)6](BF4)2 Studied by Neutron Scattering Methods, Z. Naturforsch. 56a (2001) 244-248.
 6. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, E. Ściesińska, J. Ściesiński, S. Wróbel, N. Górska, Polymorphism of [Zn(NH3)4](ClO4)2 and [Zn(NH3)4](BF4)2 Studied by Differential Scanning Calorimetry and Far Infrared Spectroscopy, J. Mol. Struct. 596 (2001) 123-128.
 7. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, R. Gajerski, Phase Transition and Thermal Decomposition of [Cd(H2O)6](BF4)2, J. Thermal Analysis and Calorimetry 68 (2002) 861-864.
 8. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, N. Górska, S. Wróbel, J. Ściesiński, E. Ściesińska, Phase Transition and Molecular Motions in [Co(NH3)6](ClO4)3, J. Mol. Struct. 651-653C (2003) 519-524.
 9. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, E. Szostak, J. Serwońska, Phase Polymorphism of [Cd(DMSO)6](ClO4)2 Studied by Differential Scanning Calorimetry, Z. Naturforsch. 58a (2003) 341-345.
 10. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, I. Natkaniec, K. Hołderna-Natkaniec, W. Łasocha, Phase transitions, Structural changes and Molecular Motions in [Zn(NH3)4](BF4)2 Studied by Neutron Scattering, X-Ray Powder Diffraction and Nuclear Magnetic Resonance, J. Solid St. Chem. 174 (2003) 357-364.
 11. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, M. Barańska, Ł. Hetmańczyk, Vibrational spectrum and molecular structure of [Cu(NH3)5](ClO4)2, Chem. Phys. Lett. 381 (2003) 329-334.
 12. E. Mikuli, N. Górska, S. Wróbel, J. Ściesiński, E. Ściesińska, Phase transition and molecular motions in [Cr(NH3)6](BF4)3 studied by differential scanning calorimetry, infrared spectroscopy and X-ray diffraction, J. Mol. Struct 692 (2004) 231-236
 13. E. Mikuli, B. Grad, K. Zaremba, S. Wróbel, Phase transitions of polycrystalline [Fe(H2O)6](ClO4)2 and [Cr(H2O)6](ClO4)2 studied by DSC , J. Thermal Analysis and Calorimetry 76 (2004) 719-726.
 14. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, R. Dziembaj, D. Majda, Ł. Hetmańczyk, Thermal decomposition of [Mg(NH3)6](NO3)2, [Ni(NH3)6](NO3)2 and [Ni(ND3)6](NO3)2 , Thermochimica Acta 419 (2004) 223-229.
 15. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, N. Górska, A. Kowalska, J. Ulański, Phase transition and molecular motions in [Ni(ND3)6](ClO4)2 , J. Solid St. Chem. 177 (2004) 2733–2739.
 16. E. Mikuli, B. Grad, W. Medycki, K. Hołderna-Natkaniec, Phase transitions and molecular motions in [Cd(H2O)6](BF4)2 studied by DSC, 1H and 19F NMR and FT-MIR , J. Solid St. Chem. 177 (2004) 3795–3804.
 17. A. Migdał-Mikuli, E. Szostak, Phase polymorphism of [Co(DMSO)6](ClO4)2 studied by differential scanning calorimetry , Thermochimica Acta 426 (2005) 191-198.
 18. A. Migdał-Mikuli, E. Szostak „Phase polymorphism of [Mn(DMSO)6](ClO4)2 studied by differential scanning calorimetry“, Z. Naturforsch., 60a (2005) 289 - 295.
 19. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, I. Natkaniec, E. Ściesińska, J. Ściesiński, S. Wróbel, Phase transition, molecular motions, structural changes and low-frequency vibrations in [Cu(NH3)5](ClO4)2, Chemical Physics 317 (2005) 188–197.
 20. A. Migdał-Mikuli, E. Szostak „Phase polymorphism of [Zn(DMSO)6](ClO4)2 studied by differential scanning calorimetry“, Thermochimica Acta 444 (2006) 195-200.
 21. A. Migdał-Mikuli, Ł. Skoczylas, E. Szostak „Phase polymorphism of [Co(DMSO)6](BF4)2 studied by differential scanning calorimetry“, Z. Naturforsch. 61a (2006) 180-188.
 22. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, E. Ściesińska, J. Ściesiński, Phase transition and its connection with molecular motions in [Cu(NH3)5](BF4)2, J. Mol. Struct. 792-793C (2006) 157-162.
 23. K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec, W. Kasperkowiak, E. Ściesińska, J. Ściesiński, E. Mikuli, The IINS, IR and DFT studies of hydrogen bonds in 6-Furfuryl and 6-Benzyloaminopurines , J. Mol. Struct. 790 (2006) 94-113.
 24. A. Migdał-Mikuli, E. Szostak, W. Nitek, Hexakis(dimethyl sulphoxide)manganese(II)bis(perchlorate), Acta Cryst. E 62 (2006) m2581-m2582.
 25. E. Mikuli, Kryształy plastyczne. Kryształy orientacyjnie dynamicznie nieuporządkowane, Niedziałki 2 (2006) 28-34, ISSN 1425-8994
 26. E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, W. Medycki, A. Kowalska, Phase transitions and molecular motions in [Zn(NH3)4](BF4)2 studied by nuclear magnetic resonance, infrared and Raman spectroscopy, J. Phys. Chem. Solids 68 (2007) 96-103.
 27. A. Migdał-Mikuli, J. Hetmańczyk, W. Nitek, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, Phase transitions in [Ca(H2O)4](NO3)2 studied by differential scanning calorimetry, X-ray single crystal diffraction and neutron powder diffraction. Part I, J. Alloys Comp. 432 (2007),232-240
 28. A. Migdał-Mikuli, J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, Thermal behaviour of [Ca(H2O)4](NO3)2, J. Therm. Anal. Cal. 89 (2007) 499-503.
 29. A. Migdał-Mikuli, N. Górska, E. Szostak, Thermal decomposition of [Al(DMSO)6]Cl3, J. Thermal Anal. Cal. 90 (2007) 1, 223-228.
 30. E. Mikuli, M. Liszka, M. Molenda, Thermal decomposition of [Cd(NH3)6](NO3)2, J. Therm. Anal. Cal. 89 (2007) 573-578.
 31. P. Broś, Z. Kluz, A. Migdał-Mikuli, M. Włodarczyk: Computational exercises in elementary chemistry for non-chemistry students, Annals Polish Chem. Soc.(2007),ISBN 978-83-922424-7-5, str. 35-38.
 32. A. Migdał-Mikuli, P. Bernard, Preparation of support materials for specialist courses for chemistry students, Annals Polish Chem. Soc. (2007), ISBN 978-83-922424-7-5, str. 362-365.
 33. Ł. Hetmańczyk, E. Mikuli, I. Natkaniec, Phase transition in [Cu(NH3)5](BF4)2 studied with neutron scattering methods, Annals Polish Chem. Soc. (2007) ISBN 978-83-922424-7-5, str. 142-145.
 34. J. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, Ł. Hetmańczyk, Phase transition and molecular motions in [Ca(NH3)6](ClO4)2, Annals Polish Chem. Soc. (2007) ISBN 978-83-922424-7-5, str. 358-361.
 35. N. Górska, Ł. Hetmańczyk, W. Łasocha, E. Mikuli, Low Temperature Crystal Structure of [Cr(NH3)6](BF4)3, J. Alloys Comp, 442 (2007) 80-82.
 36. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec, Phase transitions and NH3 motions in [Zn(NH3)4](ClO4)2 studied by incoherent neutron scattering and 1H NMR methods, Chem. Phys. 335 (2007) 187-193.
 37. A. Migdał-Mikuli, E. Szostak , Phase polymorphism of [Ni(DMSO)6](ClO4)2 studied by differential scanning calorimetry, Z. Naturforsch. 62 a (2007) 67-74.
 38. E. Mikuli, N. Górska, S. Wróbel, J. Ściesiński, E. Ściesińska, Phase Polymorphism, Molecular Motions and Structural Changes in [Cr(NH3)6](ClO4)3, Z. Naturforsch. 62a (2007) 179-186.
 39. E. Mikuli, E. Szostak, B. Grad, Phase transitions in [Mg(H2O)6](BF4)2 studied by differential scanning calorimetry, Phase Transitions 80 (2007) 539-546.
 40. A. Migdał-Mikuli, M. Liszka-Skoczylas, E. Mikuli, Phase transition and molecular motions in [Cd(NH3)6](NO3)2, Phase Transitions 80 (2007) 547-557.
 41. A. Migdał-Mikuli, N. Górska, Phase transitions and thermal decomposition of [Mg(DMSO)6](NO3)2, J. Thermal Anal. Cal. 90 (2007) 833-839.
 42. P. Bernard, P. Broś, M.M. Poźniczek, Z. Kluz A. Migdał-Mikuli, www.chemiawlo.pl vortal dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Niedziałki 4/2007 (2007) str. 87-90. ISSN 1425-8994.
 43. P. Broś, Z. Kluz, A. Migdał-Mikuli, Pierwsze chwile w nowej rzeczywistości, czyli o trudnościach studentów I roku, Niedziałki 1/2008 (70) rok XIV, 19-22. ISSN 1425-8994.
 44. M. Barańska, E. Mikuli, Zakład Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Niedziałki 2/2008 (71) rok XIV, 29-33. ISSN 1425-8994.
 45. A. Migdał-Mikuli, J. Hetmańczyk,Thermal behavior of [Ca(H2O)4](ClO4)2 and [Ca(NH3)6](ClO4)2, J. Thermal Anal. Calorim. Vol. 91 No. 2 (2008) 529-534.
 46. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, W. Nitek, Phase transitions in [Ca(H2O)4](ClO4)2 studied by differential scanning calorimetry, X-ray single crystal diffraction and neutron powder diffraction, J. Mol. Struct. 891 (2008) 233-241.
 47. K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec, E. Mikuli, J. Swiergiel, V.D. Khavryutchenko, R. Jakubas, IINS, FT-IR and DFT Study of the Internal Dynamics of [4-apyH][SnCl4]", Acta Phys. Polon. A 113 (2008) 1119-1132.
 48. A. Migdał-Mikuli, E. Szostak, K. Drużbicki, D. Dołęga, Polymorphism and thermal decomposition of [Ni(DMSO)4]I2", J. Therm. Anal. Cal. 93 (2008) 853-856.
 49. A. Migdał-Mikuli, Ł. Skoczylas, E. Szostak, Phase polymorphism of [Ni(DMSO)6](BF4)2 studied by differential scanning calorimetry, J. Coordin. Chem. 61 (2008) 2197–2206.
 50. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, Krystyna Hołderna-Natkaniec, Ireneusz Natkaniec, Phase transitions and H2O motions in [Ca(H2O)4](NO3)2 studied by infrared spectroscopy, inelastic/quasi-elastic incoherent neutron scattering and proton magnetic resonance, Part II , J. Alloy Compound 469 (2009) 73-81.
 51. A. Migdał-Mikuli, Ł. Skoczylas, Phase polymorphism od [Mn(DMSO)6](BF4)2 studied by differential scanning calorimetry, Z. Naturforsch. 63a (2008) - w druku
 52. A. Migdał-Mikuli, J. Hetmańczyk, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, Thermal behaviour of polycrystalline [Ba(H2O)3](ClO4)2 and [Ba(NH3)4](ClO4)2, Thermochimica Acta 487 (2009) 43–48.
 53. Joanna Hetmańczyk, Anna Migdał-Mikuli, Edward Mikuli, Krystyna Hołderna-Natkaniec, Łukasz Hetmańczyk, Ireneusz Natkaniec, Phase transitions and H2O motions in [Ca(H2O)4](ClO4)2 studied by infrared spectroscopy, inelastic/quasielastic incoherent neutron scattering and proton magnetic resonance. Part II, J.Mol. Struct. 923 (2009) 103–109.
 54. E. Mikuli, B. Grad, S. Wróbel, Phase transitions of [M(H2O)6](MnO4)2 polycrystalline compounds, where M = Mg, Ni, Zn and Cd, studied by DSC, Solid State Commun. 149 (2009) 991-995.
 55. D. Dołęga, A. Migdał-Mikuli, J. Chruściel, Experimental (FT-IR, FT-RS) and theoretical (DFT) studies of vibrational dynamics and molecular structure of 4-n-pentylphenyl-4’-n-heptyloxythiobenzoate (7OS5), J. Mol. Struct. 933 (2009) 30-37.
 56. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, K. Drużbicki, A. Wesełucha-Birczyńska, L.M. Proniewicz, Vibrations and reorientations of H2O molecules and NO3- anions in [Ca(H2O)4](NO3)2 studied by incoherent inelastic and quasielastic neutron scattering, Raman light scattering and infrared absorption spectroscopy, J. Chem. Phys. 131 (2009) 094506. doi: 10.1063/1.3202767.
 57. M. Liszka-Skoczylas, E. Mikuli, J. Szklarzewicz, J. Hetmańczyk, Thermal behaviour, phase transition and molecular motions in [Co(NH3)6](NO3)2, Thermochim. Acta 496 (2009) 38-44. doi: 10.1016/tca.2009.06.017.
 58. E. Szostak, O tlenkach mieszanych też uczymy w szkole, Niedziałki 2 (2009) 43-47, wyd. Fundacja PRO CHEMIA Kraków 2009. ISSN 1425-8994.
 59. J. Hetmańczyk, Różne spojrzenia na wodę. Woda i jej struktura molekularna w różnych stanach skupienia, Niedziałki 3 (2009) 54-63, wyd. Fundacja PRO CHEMIA Kraków 2009. ISSN 1425-8994.
 60. K. Drużbicki, E. Mikuli, M.D. Ossowska-Chruściel, Experimental (FT-IR, FT-RS) and theoretical (DFT) studies of vibrational dynamics and molecular structure of 4-n-pentylphenyl-4’-n-octyloxythiobenzoate (8OS5), Vib. Spectrosc. 52 (1) (2010) 54-62. doi: 10. 1016/j.vibspec.2009.10.003.
 61. E. Szostak, K. Druzbicki, E. Mikuli, Molecular structure and vibrational spectrum of [Mg((CH3)2SO)6](ClO4)2 studied by infrared and Raman spectroscopies and DFT computations, J. Mol. Struct. 970 (2010) 139-146.
 62. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli,Phase polymorphism and thermal decomposition of hexadimethylsulphoxidemagnesium(II) chlorate(VII), J. Therm. Anal. Cal. 101 (2010) 601-606.
 63. E. Mikuli, M. Liszka-Skoczylas, J. Hetmańczyk, J. Szklarzewicz, Thermal properties, phase transitions, vibrational and reorientational dynamics of [Mn(NH3)6](NO3)2, J. Therm. Anal. Cal. 102 (2010) 889-897, DOI: 10.1007/s10973-010-0771-3
 64. K. Drużbicki, E. Mikuli , Experimental (FT-IR and FT-RS) and theoretical (DFT) studies of molecular structure and internal modes of [Mn(NH3)6](NO3)2, Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 77 (2010) 402-410.
 65. E. Szostak, J. Hetmańczyk, Rozwój wiedzy o budowie atomów, Niedziałki 2/2010 (79) 39-42. ISSN 1425-8994.
 66. J. Hetmańczyk, Konspekt lekcji: Teorie kwasów i zasad, Niedziałki 4/2010 (89) 91-96. ISSN 1425-8994.
 67. E. Szostak, Jak uczniowie mogą doświadczyć, czym jest nauka? Project ESTABLISH, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 35 (3/2010) 49-50. ISSN 1509-6351.
 68. E. Szostak, E. Odrowąż, Wskaźniki kwasowo-zasadowe, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 36 (4/2010) 49-51. ISSN 1509-6351.
 69. E. Szostak, A. Kaczor, Phase Polymorphism of [Mn(DMSO)6](ClO4)2 Studied by Raman Spectroscopy, AIP Conf. Proc. 1267 (2010) 584-585.
 70. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, I. Natkaniec, Phase transition in [Ca(NH3)6](ClO4)2 studied by neutron scattering methods and far infrared spectroscopy, J. Alloy Compound 509 (2011) 6545–6550.
 71. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, A. Kaczor, W. Nitek, Low-temperature phase transition in [Mn(OS(CH3)2)6](ClO4)2 studied by single crystal X-ray diffraction, infrared absorption and Raman scattering spectroscopies , Spectrochim. Acta, Part A 79(5) (2011) 1179-1186.
 72. R. Bujakiewicz-Korońska, Ł. Hetmańczyk, B. Garbarz-Glos, A. Budziak, J. Koroński, J. Hetmańczyk, M. Antonova, A. Kalvane & D. Nałęcz, Investigations of Low Temperature Phase Transitions in BiFeO3 Ceramic by Infrared Spectroscopy, Ferroelectrics 417(1) (2011) 63-69, DOI:10.1080/00150193.2011.578495.
 73. N. Górska, A. Inaba, E. Szostak, E. Mikuli, Phase transitions and reorientational motions in [Al(OS(CH3)2)6](NO3)3 and its deuterated analog, Thermochim. Acta 533 (2012) 66-73. DOI: 10.1016/j.tca.2012.01.020.
 74. N. Górska, A. Inaba, Y. Hirao, E. Mikuli, K. Hołderna-Natkaniec, Structure, molecular motion and phase transition of highly disordered crystal [Co(NH3)6](ClO4)3, RCS Advances 2 (2012) 4283-4291. DOI: 10.1039/c2ra01184k.
 75. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, A. Wesełucha-Birczyńska, Raman light scattering, infrared absorption and differential scanning calorimetry studies of the phase transition and vibrational & reorientational dynamics of H2O ligands and ClO4- anions in [Ba(H2O)3](ClO4)2, J. Raman Spectrosc. 43 (2012) 1118-1125. DOI: 10.1002/jrs.3130.
 76. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, K. Hołderna-Natkaniec, R. Gwoździk-Bujakowski, A. Kaczor, Phase transitions and molecular reorientations in [Mn(OS(CH3)2)6](ClO4)2 studied by proton magnetic resonance and Raman spectroscopy, J. Coord. Chem. 65 (2012) 2732-2742. DOI: 10.1080/00958972.2012.702270.
 77. K. Drużbicki, E. Mikuli, A. Kocot, M.D. Ossowska-Chruściel, J. Chruściel, S. Zalewski, Complex Vibrational Analysis of an Antiferroelectric Liquid Crystal Based on Solid State Oriented Quantum Chemical Calculations and Experimental Molecular Spectroscopy, J. Phys. Chem. A 116 (2012) 7809-7821. DOI: 10.1021/jp301190z.
 78. N. Górska, A. Inaba, A. Migdał-Mikuli, Phase behaviour of crystalline [Cr(DMSO)6](BF4)3 studied by adiabatic calorimetry and FT-IR spectroscopy, Vibr. Spectr. 62 (2012) 222-228. DOI: 10.1016/j.vibspec.2012.07.010.
 79. K. Drużbicki, A. Kocot, E. Mikuli, M.D. Ossowska-Chruściel, J. Chruściel, Temperature-Dependent Infrared Spectroscopy Studies of a Novel Antiferroelectric Thiobenzoate, J. Phys. Chem. B. 116 (2012) 11332-11343. DOI: 10.1021/jp305099v.
 80. D. Dołęga, E. Mikuli, K. Chruszcz-Lipska, Experimental (FT-IR & FT-RS) and theoretical (QC-DFT) studies of molecular structure and vibrational modes of [Ru(NH3)6](BF4)3 and [Ru(NH3)6](ClO4)3, Spectrochim. Acta A 98 (2012) 132-141. DOI: 10.1015/j.saa.2012.08.021.
 81. D. Dołęga, E. Mikuli, I. Inaba, N. Górska, K. Hołderna-Natkaniec, W. Nitek, Calorimetric, spectroscopic and structural investigations of phase polymorphism in [Ru(NH3)6](BF4)3. Part I. J. Solid St. Chem. 197 (2013) 429-439. DOI: 10.1016/jssc.2012.08.048.
 82. R. Bujakiewicz-Korońska, Ł. Hetmańczyk, B. Garbarz-Glos, A. Budziak, A. Kalvane, K. Bormanis, K. Drużbicki, Low temperature measurements by infrared spectroscopy in CoFe2O4 ceramic, Central European Journal of Physics 10 (2012) 1137-1143. DOI:10.2478/s11534-012-0101-4.
 83. Ł. Hetmańczyk, N. Górska, J. Hetmańczyk, E. Mikuli, I. Natkaniec, Phase transitions in [Co(NH3)6](ClO4)3 investigated by neutron scattering methods , Chem. Phys. 412 (2013) 1-6 DOI:10.1016/j.chemphys.2012.10.020.
 84. K. Drużbicki, E. Mikuli, S. Zalewski, M.D. Ossowska-Chruściel, J. Chruściel, S. Wróbel, J. Czerwiec, Dynamics and the mesomorphic properties of a novel antiferroelectric liquid crystalline thiobenzoate MHPSBO10: Thermal, optical and dielectric spectroscopy, Spectrochim. Acta A 105 (2013) 424-438. DOI: 10.1016/j.saa. 2012.12.032.
 85. N. Górska, A. Inaba, Y. Hirao, E. Mikuli, Structural and calorimetric investigations of highly disordered crystal [Co(NH3)6](BF4)3, J. Coord. Chem. 66 (2013) 1235-1251. DOI: 10.1080/00958972.2013.777834.
 86. D. Dołęga, E. Mikuli, N. Górska, A. Inaba, K. Hołderna-Natkaniec, W. Nitek, Calorimetric, spectroscopic and structural investigations of phase polymorphism in [Ru(NH3)6](ClO4)3 - comparison with [Ru(NH3)6](BF4)3. Part II. J. Solid St. Chem. 204 (2013) 233-244. DOI:10.1016/j.jssc.2013.06.004.
 87. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Thermal behavior, phase transition, vibrational and reorientational dynamics of H2O ligands in [Sr(H2O)6]Cl2, Spectrochim. Acta A 115 (2013) 504-510. DOI: 10.1016/j.saa.2013. 06.069
 88. Ł. Hetmańczyk, J. Hetmańczyk, E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec, W. Nitek, Crystal structure of two [Ba(H2O)3](ClO4)2 phases and H2O ligands reorientational motions studied by X-ray single crystal, inelastic and quasielastic incoherent neutron scattering and proton magnetic resonance J. Phys. Chem. Solids 74 (2013) 1775-1782. DOI: 10.1016/j.jpcs.2013.07.007.
 89. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, D. Majda, Thermal decomposition of polycrystalline [Ni(NH3)6](NO3)2, J. Therm. Anal. Cal. 112 (2013) 1191-1198. DOI: 10.1007/s10973-012-2640-8.
 90. K. Łuczyńska-Szymczak, W. Starosta, K. Drużbicki, Solid-state DFT-assisted Raman study of titanate nanostructures, Spectrochim. Acta A 116 (20130 646-650. DOI: 10.1016/j.saa.2013.08.034.
 91. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, M. Florek-Wojciechowska, H. Harańczyk, Vibrations and reorientations of H2O molecules in [Sr(H2O)6]Cl2 studied by Raman light scattering, incoherent inelastic neutron scattering and proton magnetic resonance, Spectrochim. Acta A 124 (2014) 429-440. DOI: 10.1016/j.saa.2014.01.054.
 92. M. Rachwalska I. Natkaniec, K. Zborowski, Ł. Hetmańczyk, Z. Urbanek, Inelastic Neutron Scattering (INS) Study of Low Frequency Vibrations and Hydrogen Bonding of (E)-Benzil Monoxime, Z. Phys. Chemie 228 (2014) 63-67, DOI: 10.1515/zpch-2014-0441. ISSN (Online) 2196-7156, ISSN (Print) 0942-9352.
 93. K. Drużbicki, I. Natkaniec, Vibrational properties of water retained in graphene oxide, Chem. Phys. Letters 600 (2014) 106-111. DOI: 10.1016/j.cplett.2014.03. 072.
 94. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, Phase polymorphism of [Zn(OS(CH3)2)6](ClO4)2 studied by vibrational spectroscopy, Spectrochim. Acta A 131 (2014) 365-372. DOI: 10.1016/j.saa.2014.04.112.
 95. M. Mitsumi, T. Nishitani, S. Yamasaki, N. Shimada, Y. Komatsu, K. Toriumi, Y. Kitagawa, M. Okumura, Y. Miyazaki, N. Górska, A. Inaba, A. Kanda, N. Hanasaki, Bistable Multifunctionality and Switchable Strong Ferromagnetic-to-Antiferromagnetic Coupling in a One-Dimensional Rhodium(I)−Semiquinonato Complex, J. Amer. Chem. Soc. 136 (2014) 7026-7037. DOI: 10.1021/ja5017014.
 96. A. Woźniak-Braszak, M. Baranowski, K. Jurga, J. Jurga, B. Brycki, E. Mikuli, K. Hołderna-Natkaniec, Complementary study of molecular dynamics and domain sizes in heterogenous nanocomposites PBT/DA-C60 and PBT/TCNEO-C60, J. Appl. Phys. 115 (2014) 204914. DOI: 10.1063/1.4880297.
 97. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Thermal properties of crystalline [Mn(NH3)6](ClO4)2, Crystal structure and phase transitions, J. Thermal. Anal. Cal. 118 (2014) 1049-1056. DOI: 10.1007/s10973-014-3803-6.
 98. N. Górska, E. Szostak, K. Drużbicki, E. Mikuli, A. Inaba, Y. Hirao, A comprehensive study on crystal structure, thermal behaviour and molecular dynamics of [Sr(DMSO)4(NO3)2], J. Coord. Chem. 67 (2014) 3135-3154. DOI: 10.1080 /00958972.2014.964225.
 99. A. Pawlukojć, Ł. Hetmańczyk, IR, INS and DFT investigations on dynamical properties of low temperature phase of choline chloride; Chem. Phys. 445 (2014) 31-37. DOI: 10.1016/j.chemphys.201410.013.
 100. A. Pajzderska, K. Drużbicki, M.A. Gonzales, J. Jenczyk, B. Peplińska, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki, Experimental and solid-state computational study of structural and dynamic properties in the equilibrium form of temazepam, J. Phys. Chem. B 118 (2014) 6670-6679. DOI: 10.1021/jp502609b.
 101. A. Migdał-Mikuli, E. Szostak, P. Bernard, Phase transitions, thermal decomposition and molecular reorientations in [Sr(OS(CH3)2)6](ClO4)2, J. Thermal Anal. Cal. 115 (2014) 443-449. DOI: 10.1007/s10973-013-3209-x.
 102. I. Natkaniec, D. Chudoba, Ł. Hetmańczyk, V.Yu. Kazimirov, J. Krawczyk, I.L. Sashin, S. Zalewski, Parameters of the NERA spectrometer for cold and thermal moderators of the IBR-2 pulsed reactor, J. Phys.: Conf. Ser. 554 (2014) 012002. DOI: 10.1088/1742-6596/554/1/012002.
 103. P. Bernard, A. Migdał-Mikuli, K. Ciura, The polish school – quo vadis?, Chemik 68 (2014) 784-793. Polska szkoło – quo vadis?, Chemik 68, (9/2014) 11-15.
 104. N. Górska, E. Mikuli, L. Kótai, Spectroscopic, structural and thermal characterization of crystalline [Cr(OC(NH2)2)6]X3, where X = ClO4-, BF4- and Cl-, Eur. Chem. Bull. 3 (2014) 474-481.
 105. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Vibrations and reorientations of NH3 molecules in [Mn(NH3)6](ClO4)2 studied by Infrared Spectroscopy and theoretical (DFT) calculations, Spectrochim. Acta A 136 (2015) 1515-1522. DOI: 10.1016/j.saa.2014.10.044.
 106. Ł. Hetmańczyk, J. Hetmańczyk, Comparison of vibrational dynamics, thermal behaviour and phase transition in [Ni(NH3)4](ReO4)2 and [Ni(NH3)6](ReO4)2, J. Therm. Anal. Cal. 119 (2015) 1415-1428. DOI: 10.1007/s10973-014-4292-3.
 107. K. Drużbicki, E. Mikuli, N. Pałka, S. Zalewski, M. Ossowska-Chruściel, Polymorphism of Resorcinol Explored by Complementary Vibrational Spectroscopy (FT-RS, THz-TDS, INS) and First Principles Solid-State Computations (Plane-Wave DFT), J. Phys. Chem. B 119 (2015) 1681-1695. DOI: 10.1021/jp507241j.
 108. E. Mikuli, J. Hetmańczyk, B. Grad, A. Kozak, J.W. Wąsicki, P. Bilski, K. Hołderna-Natkaniec, W. Medycki, The relationship between reorientational molecular motions and phase transitions in polycrystalline [Mg(H2O)6](BF4)2, studied with the use of 1H and 19F NMR and FT-MIR, J. Chem. Phys. 142 (2015) 064507.01-064507.10. DOI: 10. 1063/1.4907372.
 109. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, P. Bernard, Low-temperature phase transitions in [Cd(DMSO)6](BF4)2 studied by differential scanning calorimetry, X-ray single crystal diffraction and infrared absorption spectroscopy, J. Mol. Struct. 1092 (2015) 81-88. DOI: 10.1016/j.molstruc.2015.02.058.
 110. E. Szostak, J. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, Inelastic and elastic neutron scattering studies of the vibrational and reorientational dynamics, crystal structure and solid-solid phase transition in [Mn(OS(CH3)2)6](ClO4)2 supported by theoretical (DFT) calculations, Spectrochim. Acta A 145 (2015) 368-375. DOI: 10.1016/j.saa.2015.03. 037.
 111. N. Górska, R. Pełka, A. Inaba, E. Mikuli, M. Mihalik Thermal properties of [Cr(NH3)6](BF4)3 studied by adiabatic and relaxation calorimetry, J. Chem. Thermodynamics 89 (2015) 223-227. DOI: 10.1016/j.jct.2015.05.012.
 112. P. Bernard, P. Broś, A. Migdał-Mikuli, E-assessment of students based on personal response system, Problems of Education in the 21st Century 35 (2011) 11-16.
Początek strony


Wybrane prezentacje na konferencjach
 1. B. Grad, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, S. Wróbel, "Badanie przejść fazowych w związkach [Cr(H2O)6](ClO4)3 i [Fe(H2O)6](ClO4)3". Materiały XLIV Zjazdu Naukowego PTCh i SIiTPCh, 9-13 września 2001, Katowice, No. S9 P19.
 2. N. Górska, E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, "Phase Transition and Molecular Motions in [Co(NH3)6](ClO4)3 Studied by Differential Scanning Calorimetry and Far Infrared Spectroscopy" Abstracts of European Conference on Molecular Spectroscopy EUCMOS XXVI, 1-6 września 2002, Villeneuve D Ascq - Lille, Francja, p. 377, No. P8.11.
 3. N. Górska, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, S. Wróbel, "Badanie przemian fazowych w [Co(NH3)6](BF4)3". Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTCh, 9-13 września 2002, Kraków, str. 290, S02.
 4. Ł. Hetmańczyk, W. Łasocha, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, "Wyznaczenie struktury krystalicznej dla [Zn(NH3)4](BF4)2 w temperaturze 295 K", Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTCh, 9-13 września 2002, Kraków, str. 293, S02.
 5. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, J. Serwońska, E. Szostak "Badanie przemian fazowych w kompleksie [Cd(DMSO)6](ClO4)2" Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTCh, 9-13 września 2002, Kraków, str. 306, S02.
 6. B. Grad, E. Mikuli, "Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w [Mg(H2O)6](BF4)2", "Na pograniczu chemii i biologii", Wydawnictwo Naukowe UAM, Tom IX, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Wydziałów Chemicznych, 3-5 kwietnia 2003, Velke Losiny, Republika Czeska, str. 137-142.
 7. Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, "[Zn(NH3)4](BF4)2 i [Cu(NH3)5](ClO4)2 - kryształy z dynamicznym nieporządkiem orientacyjnym", "Na pograniczu chemii i biologii", Wydawnictwo Naukowe UAM, Tom IX, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Wydziałów Chemicznych, 3-5 kwietnia 2003, Velke Losiny, Republika Czeska, str. 121-127.
 8. E. Mikuli, W. Medycki, B. Grad, "Phase transitions and molecular motions in [Cd(H2O)6](BF4)2" Abstracts of XX International Seminar RAMIS03, 24-26 April,2003, Poznań, P-53.
 9. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, I. Natkaniec, K. Hołderna Natkaniec, Ł. Hetmańczyk, "Ruchy reorientacyjne ligandów NH3 i anionów BF4- a przemiany fazowe w [Zn(NH3)4](BF4)2" Materiały Zjazdowe Ogólnopolskiego Seminarium "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej", 1 - 4. 06. 2003, Chlewiska k/Siedlec.
 10. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, "Phase Polymorphism of [M(DMSO)6](ClO4)2 Compounds (M= Mn, Co and Cd) Studied by Differential Scanning Calorimetry" Abstracts of 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 31. 08 - 05. 09. 2003, Zakopane, p. 134, P III.C10.
 11. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, "Phase transition, reorientational motions and molecular structure of [Cu(NH3)5](ClO4)2" Abstracts of VIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 11 - 14. 09. 2003,Wrocław-Lądek Zdrój, P68.
 12. N. Górska, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, S. Wróbel, "Badanie przemiany fazowej w [Co(NH3)6](BF4)2" Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTCh, 14-18 września 2003, Lublin, str. 331, S3.
 13. N. Górska, Ł. Hetmańczyk, E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, K. Hołderna-Natkaniec, W. Kasperkowiak "Phase transitions and reorientational motions of the complex cations and NH3 ligands in polycrystallines [Co(NH3)6](ClO4)3 and [Zn(NH3)4](BF4)2", Raport Nr 1930/AP XXXVI Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 1-2 December 2003, str.106-109.
 14. J. Serwońska, A. Migdał-Mikuli, "Badanie przejść fazowych w aminowych związkach kompleksowych baru i wapnia" - referat, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Przez pryzmat chemii", Wrocław, 24-26. marca 2004.
 15. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, I. Natkaniec "Phase transition, molecular motions and structural changes in [Cu(NH3)5](ClO4)2", 11th International Seminar on Neutron Scattering Investigation in Condensed Matter, 6 - 8 May 2004, Poznań-Poland.
 16. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, E. Szostak, A. Wesełucha-Birczyńska "Solid-Solid Phase Transition in [Co(DMSO)6](ClO4)3 Studied by Infrared Spectroscopy" Abstracts of European Conference on Molecular Spectroscopy EUCMOS XXVII, 5-10 September 2004, Kraków-Poland, p. 345, No. P7-9.
 17. Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, I. Natkaniec "Low frequency vibrations in [Cu(NH3)5](ClO4)2" Abstract of Workshop on Neutrons and Numerical Methods 2, 14 - 18 September 2004, Insitut Laue-Langevin, Grenoble, Francja, P13.
 18. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli "Stabilne i Metastabilne Fazy [Co(DMSO)6](ClO4)2" Materiały XIV Ogólnopolskiej Konferencji "Kryształy Molekularne", 21-25 września 2004, Częstochowa-Złoty Potok, P58.
 19. Ł. Hetmańczyk, W. Medycki, E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, "Reorientational motions of the NH3 ligands in [Zn(NH3)4](BF4)2", Raport Nr 1951/AP XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 1-2 December 2004, str.40-41.
 20. N. Górska, E. Mikuli, "Polimorfizm [Cr(NH3)6](BF4)3 i [Cr(NH3)6](ClO4)3 ", komunikat i publikacja w książce pt.: "Na pograniczu chemii i biologii (pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego)", Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Tom XI, Materiały II Ogólnopolskiego Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych, 31 marca - 3 kwietnia 2004, Velke Losiny, Republika Czeska, str. 133-140.
 21. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, " Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Zn(DMSO)6](ClO4)2 metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej ", komunikat i publikacja w książce pt.: "Na pograniczu chemii i biologii (pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego)", Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Tom XI, Materiały II Ogólnopolskiego Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych, 31 marca -3 kwietnia 2004, Velke Losiny, Republika Czeska, str. 141-148.
 22. Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, I. Natkaniec, „Phase transitions in [Zn(NH3)4](ClO4)2 studied by X-ray powder diffraction and neutron scattering methods”, Materiały Zjazdowe Ogólnopolskiej Konferencji pt.: "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej", 5 - 9. 06. 2005, Chlewiska k/Siedlec.
 23. K. Hołderna-Natkaniec, W. Kasperkowiak, I. Natkaniec, E. Mikuli, D. Nowak, „Badania widm wibracyjnych N6benzylaminopuriny” , Materiały Zjazdowe Ogólnopolskiej Konferencji pt.: "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej", 5 - 9. 06. 2005, Chlewiska k/Siedlec
 24. W. Nitek, E. Szostak, „Struktura krystaliczna związków kompleksowych [Co(DMSO)6](ClO4)2 i [Mn(DMSO)6](ClO4)2, 47 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 30 czerwca – 1 lipca 2005, B-14, str. 172 – poster.
 25. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, E. Ściesińska, J. Ściesiński "Phase transition and its connection with molecular motions in [Cu(NH3)5](BF4)2" Abstracts of VIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 13-18. 09. 2005,Wrocław-Lądek Zdrój, P51.
 26. Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec, „Phase transitions and molecular motions in [Zn(NH3)4](ClO4)2 studied by quasielastic neutron scattering and nuclear magnetic resonance methods”, Raport No. 1969/AP XXXVIII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 1-2 December 2005, str. 27-28, poster
 27. M. Liszka, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, M. Molenda, Thermal Decomposition reaction mechanisms of [Cd(NH3)6](NO3)2 ,Abstracts of 35th Inorganic Reaction Mechanisms Meeting, Kraków 4.01 - 7.01 2006, P22
 28. IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych "Na Pograniczu Biologii i Chemii", Nachod (Republika Czeska), 11–14 czerwca 2006
  • J. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, „Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w [Ca(H2O)4](ClO4)2” – komunikat ustny
  • A. Migdał-Mikuli, Ł. Skoczylas, "Polimorfizm Co(DMSO)6](BF4)2" - komunikat ustny
  • M. Liszka-Skoczylas, E. Mikuli, "Przejścia fazowe w [Cd(NH3)6](NO3)2" - komunikat ustny
 29. E. Mikuli, N. Górska, Ł. Hetmańczyk, W. Łasocha, "Structural Changes in [CrNH3)6](BF4)2 studied by X-ray powder diffraction" 15th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, 15-20 July 2006, Kraków, Poland, Book of Abstract, str. 42, ISBN 83-919954-2-9, poster CRS038PO.
 30. ESTAC 9 - 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, 27-31 August, Kraków, Poland:
  • N. Górska, E. Mikuli, Ł. Skoczylas, "Phase transitions and thermal decomposition of [M(DMSO)6]X2 compounds" , Book of Abstract, str. 348, ISBN 83-89541-74-2, poster TT-P-30
  • M. Liszka, E. Mikuli, Ł. Skoczylas, "Phase transitions and molecular motion in [Cd(NH3)4](NO3)2" , Book of Abstract, str. 349, ISBN 83-89541-74-2, poster TT-P-31
  • Ł. Skoczylas, A. Migdał-Mikuli, E. Szostak , "Phase polymorphism of [Co(DMSO)6](BF4)2 and [Co(DMSO)6](ClO4)2" , Book of Abstract, str. 350, ISBN 83-89541-74-2, poster TT-P-32
 31. European Materials Research Society E-MRS 2006 Fall Meeting, 4-8 September 2006, Warsaw, Poland:
  • E. Szostak, Ł. Skoczylas, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli "Phase polymorphism of [Ni(DMSO)6](ClO4)2 and [Ni(DMSO)6](BF4)2 compounds studied by differential scanning calorimetry", Book of Abstract str. 208 ISBN 83-89585-12-X, poster I-34
  • E. Szostak, J. Chruściel, A. Rudzki, "Phase polymorphism of [Co(DMSO)6](ClO4)2 studied by differential scanning calorimetry and transmitted light intensity method and observed using thermal microscope", Book of Abstract str. 208 ISBN 83-89585-12-X, poster I-35
 32. XV Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne 2006, 19-23 września 2006, Łódź-Smardzewice:
  • E. Mikuli "Polimorfizm fazowy kryształów molekularnych orientacyjnie, dynamicznie nieuporzadkowanych" - wykład na zaproszenie, str. 22-23 ISBN 83-7283-197-1
  • E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli "Badania polimorfizmu zwiazków typu: [M(DMSO)6](ClO4)2, (M=Zn, Co i Ni, a DMSO=(CH3)2SO), metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej" abstrakt str. 147-148 ISBN 83-7283-197-1, poster P44
 33. XLIX Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, 18-22 września 2006, Gdańsk:
  • J. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, Ł. Hetmańczyk „Badanie przemiany fazowej w [Ca(NH3)6](ClO4)2, materiały XLIX Zjazdu Naukowego PTCh i SiTPChem, str. 94 ISBN 83-922424-4-0, S3, poster P17
  • Ł. Hetmańczyk, E. Mikuli, N. Natkaniec „Badanie przemiany fazowej w [Cu(NH3)5](BF4)2 metodami rozpraszania neutronów”, materiały XLIX Zjazdu Naukowego PTCh i SiTPChem, str. 94 ISBN 83-922424-4-0, S3, poster P18
  • A. Migdał-Mikuli, P. Bernard "Opracowanie materiałów pomocniczych wspomagających prowadzenie kursów specjalistycznych dla studentów chemii", materiały XLIX Zjazdu Naukowego PTCh i SiTPChem, str. 273 ISBN 83-922424-4-0, S11, komunikat K18
  • P. Broś, Z. Kluz,A. Migdał-Mikuli, M. Włodarczyk "Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii dla studentów kierunków niechemicznych", materiały XLIX Zjazdu Naukowego PTCh i SiTPChem, str. 274 ISBN 83-922424-4-0, S11, komunikat K21
 34. V Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych "Na Pograniczu Biologii i Chemii", Nachod (Republika Czeska), 3–6 czerwca 2007:
  • M. Liszka-Skoczylas, E. Mikuli, J. Szklarzewicz, "Polimorfizm i właściwości termiczne [Co(NH3)6](NO3)2" - komunikat ustny
  • Ł. Skoczylas, A. Migdał-Mikuli, "Polimorfizm i rozkład termiczny [Zn(DMSO)6](BF4)2" - komunikat ustny
 35. V Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej", 3-6 czerwca 2007 r. Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" Chlewiska k/Siedlec:
  • A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, I. Natkaniec "Phase transitions, molecular motion and structural changes in [Ca(H2O)4](NO3)2 studied by neutron scattering and complementary methods", referat i materiały zjazdowe.
  • K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec, E. Mikuli, R. Jakubas, J. Swiergiel "Badania dynamiki wewnętrznej [4-apyH][SbCl4] metodami IINS, MIR, 1H NMR i DFT", referat i materiały zjazdowe.
 36. K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec, J. Swiergiel, N. Gorska, E. Mikuli, R. Jakubas, „IINS/FTIR/QC Studies of 4-Aminopyridine Cation with Chloroantimonate (Sb-III and Sb-V)”, 4th EUROPEAN CONFERENCE ON NEUTRON SCATTERING, 25-29 June 2007, Lund, Sweden, Conference abstracts http://www.ecns2007.org, page 28, poster No M028.
 37. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, udział w 25th Janik’s Friends Meeting, "Neutron Scattering Spectroscopy and Related Problems", 15-20 July 2007, Zakopane
 38. P. Broś, A. Migdał-Mikuli, Z. Kluz, M. Kanas, "Ćwiczenia laboratoryjne z Podstaw Chemii dla studentów kierunków niechemicznych", 50 Jubileuszowy Zjazd PTCh i SITPCH, 11th International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE, 9-12 september 2007, Toruń, Abstract Book S10-CL-10, str 305.
 39. A. Migdał-Mikuli, E. Szostak, K. Drużbicki, D. Dołęga, "Thermal Decomposition of [Ni(DMSO)4]I2",IX Krajowe Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdra z udziałem gości zagranicznych, 26-28 września 2007 Płock, materiały seminaryjne ISBN 978-83-910119-4-2, str. 402-407 i poster P28
 40. P. Bernard, P. Broś, Z. Kluz, M.M. Poźniczek, A. Migdał-Mikuli, „Using the Internet in chemical education at secondary school level”, Proceedings of International Scientific Practical Conference Information & Communication Technology in Natural Science Education – 2007, 2-5 december 2007 Lithuania, str. 19-22 ISBN 978-9986-38-823-4.
 41. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec, „Phase transitions and molecular motions in [Ca(H2O)6](ClO4)2 studied by quasielastic neutron scattering and nuclear magnetic resonance methods”, XL OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ, 3-4 grudnia 2007 Kraków, poster 17, abstrakt nr 17 str. 27-28, w Internecie Report No. 2002/AP na stronie: www.ifj.edu.pl/reports/2007/ lub www.ifj.edu.pl/conf/mrj07/abstrakty.html.
 42. E. Szostak, W. Nitek, A. Migdał-Mikuli, „Crystal structure of [Mn(DMSO)6](ClO4)2 low temperature phase”, VII International Conference of Polymer Structure XIPS 2007, 5-7 grudnia 2007 Kraków, poster P8, abstrakt nr 8, str. 52.
 43. E. Mikuli, 13th International Seminar on Neutron Scattering Investigations In Condensed Matter, 8-10 May, 2008 Poznań, Poland - przewodniczenie sesji.
 44. A. Migdał-Mikuli, D. Dołęga, J. Chruściel, "Experimental(FT-IR, FT-RS) and theoretical (DFT) spectroscopic studies of vibrational dynamics and molecular structure of 4-n-pentylophenyl-4’-n-heptyloxythiobenzoate (7OS5)", Current Trends in Theoretical Chemistry V, Kraków, Poland, 6-10 July 2008. Poster P32. Book of Abstracts, page P32. ISBN 978-83-921060-5-0.
 45. E. Mikuli, K. Drużbicki, M.D. Ossowska-Chruściel, "Experimental(FT-IR, FT-RS) and theoretical (DFT) spectroscopic studies of vibrational dynamics and molecular structure of 4-n-pentylophenyl-4’-n-octyloxythiobenzoate (8OS5)", Current Trends in Theoretical Chemistry V, Kraków, Poland, 6-10 July 2008. Poster P33. Book of Abstracts, page P33. ISBN 978-83-921060-5-0.
 46. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, E. Szostak, "Phase polymorphism of chlorates(VII) heksadimethylsulphoxide-magnesium and -cadmium studied by differential scanning calorimetry", 38th International Conference on Coordination Chemistry, 20-25 July 2008, Jerusalem, Israel. Poster P-165. Book of Abstracts P-165, page 561.
 47. Ł. Hetmańczyk, J. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, "Phase transition and H2O motions in [Ba(H2O)4](ClO4)2 studied by differential scanning calorimetry, infrared spectroscopy and inelastic/quasielastic incoherent neutron scattering", EUCMOS 2008 XXIX European Congress on Molecular Spectroscopy, Opatija, Croatia, 31 August-5 September 2008. Poster P1-29. Book of Abstracts, page 64. ISBN 978-953-6690-76-3.
 48. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, "Phase transition and NH3 motions in polycrystalline [Ca(NH3)6](ClO4)2 studied by infrared spectroscopy and inelastic/quasielastic incoherent neutron scattering", EUCMOS 2008 XXIX European Congress on Molecular Spectroscopy, Opatija, Croatia, 31 August-5 September 2008. Poster P8-4. Book of Abstracts, page 287. ISBN 978-953-6690-76-3.
 49. K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec, J. Swiergieł, N. Górska, E. Mikuli, R. Jakubas, IINS/FTIR/QC Studies of 4-Aminopyridine Cation with Chloroantimonate (SB-III and SB-V) Radicals, 9th International Conference on Quasielastic Neutron Scattering, Paul Scherrer Institute, Switzerland, 10-13 Lutego 2009, poster M028.
 50. E. Mikuli, 14th International Seminar on “Neutron Scattering Investigation in Condensed Matter”, 14-16 Maja 2009. Poznań – udział.
 51. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Komplementarne badania przejść fazowych i reorientacji ligandów w [Ca(H2O)6](ClO4)2 i [Ca(NH3)6](ClO4)2, VI Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych", 14 - 18 czerwca 2009, Chlewiska k. Siedlec – referat i streszczenie w materiałach zjazdowych.
 52. E. Mikuli, Neutron Scattering Spectroscopy and Related Problems, 26th Janik’s Friends Meeting, 12 - 18 lipca 2009, Krynica - udział.
 53. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, Polymorphism and decomposition of chlorate(VII) hexadimethylsulphoxidemagnesium, 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint with 2nd Czech-Hungarian-Polish–Slovakian Thermoanalytical Conference, 30 sierpnia - 3 września 2009, Zakopane – poster I-P-28. Streszczenie w Conference Materials, nr I-P-28, str. 62. ISBN 978-83-751818-3-8.
 54. J. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Badanie przemian fazowych w Ba(NO3)2, XL Zjazd Fizyków Polskich, 06 - 11 września 2009, Kraków – poster 1.03. Streszczenie w Materiałach Zjazdowych, str. 171-172. ISBN 978-81-924262-3-3.
 55. E. Mikuli, M. Liszka-Skoczylas, J. Szklarzewicz, FT-Infrared and Differential Scanning Calorimetry Study of the Phase Transitions in [Mn(NH3)6](NO3)2, Xth International Conference on Molecular Spectroscopy, ”From Molecules to Molecular and Biological Systems”, 06 - 10 września 2009, Kraków-Białka Tatrzańska, Book of Abstracts p. 39, oral 0-18.
 56. R. Bujakiewicz-Korońska, Ł. Hetmańczyk, B. Garbarz-Glos, A. Budziak, J. Koroński, J. Hetmańczyk, M. Antonova, A. Kalvane, Investigations of Low Temperature Phase Transitions in BiFeO3 Ceramic by Infrared Spectroscopy, I Lithuanian-Ukrainian-Polish Meeting on Ferroelectrics Physics, LUP I, 12-16 September 2010, Vilnius, Lithuania, Book Programme & Abstracts p. 58, poster P-24.
 57. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, K. Hołderna-Natkaniec, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Phase Transition and Molecular Motions in [Ba(H2O)3](C1O4)2 Studied by Nuclear Magnetic Resonance and Complementary Methods, XLIII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, 1-2 December 2010, Kraków, Book of Abstract p. 15-16. Report No. 2046/AP, poster No 13.
 58. K. Drużbicki, E. Mikuli, A. Kaczor, J. Chruściel, Phase Transitions in Liquid Crystalline 7OS5 Probed by Temperature-Dependent Raman Spectroscopy 23rd International Liquid Crystal Conference 11-16 July 2010, Kraków, Conference Materials - PDF Release p. 362, poster: P-2.21.
 59. E. Odrowąż, M. Krzeczkowska, E. Szostak, 3R, That is Reduce, Reuse, Recycle, XIV International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), XIV IOSTE 2010 Symposium, 13-18 June 2010, Bled, Slovenia, Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education, Conference Program, Sessions 111. EA ID-489, pp. 74-75, komunikat ustny.
 60. N. Górska, A. Inaba, A. Migdal-Mikuli, Thermal Behavior and Molecular Motions in [Al(DMSO)6]X3, where X = CI-, NO3- and BF4-, The 46th Japanese Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 27-29 September 2010, Mie, Japan, Book of Abstracts, oral 2B1000.
 61. N. Górska, A. Inaba, E. Mikuli, Structure and Thermal Behavior of [Co(NH3)6](BF4)3, 2nd International Symposium on Structural Thermodynamics, 8-10 August 2010, Toyonaka, Osaka, Japan, Book of Abstracts, poster P-l 1.
 62. N. Górska, A. Inaba, A. Migdal-Mikuli, Phase Behavior of [A1(DMSO)6](NO3)3 and [Sr(DMSO)4](NO3)2 Studied by DSC and FT-MIR Methods, 2nd International Symposium on Structural Thermodynamics, 8-10 August 2010, Toyonaka, Osaka, Japan, Book of Abstracts, oral 0-9.
 63. N. Górska, A. Inaba, E. Mikuli, Phase Behavior of [Co(NH3)6](C1O4)3, [Cr(NH3)6](C1O4)3 and [Cr(NH3)6](BF4)3, 21st IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics, 1-6 August 2010, Tsukuba, Ibaraki, Japan, Book of Abstracts, oral IM- 2201-1720.
 64. E. Szostak, A. Kaczor, Phase Polymorphism of [Mn(DMSO)6](C1O4)2 Studied by Raman Spectroscopy, 22nd International Conference on Raman Spectroscopy, ICORS 2010; Boston, MA; 8 August 2010 through 13 August 2010; Code 82663, AIP Conference Proceedings 1267, 584-585 poster.
 65. E. Odrowąż, E. Szostak, „Wskaźniki kwasowo – zasadowe”, Materiały XVII Zjazdu PSNPP, 18-19 Września 2010, Toruń, poster P-4
 66. R. Bujakiewicz-Korońska, Ł. Hetmańczyk, B. Garbarz-Glos, A. Budziak, A. Kalvane, M. Bormanis, Low Temperature Measurements by Infrared Spectroscopy in CoFe2O4 Ceramics, International Conference Functional Materials and Nanotechnologies "FMNT-2011", 5-8 April 2011, Riga Latvia, Book of Abstracts p. 139, poster PO-49.
 67. K. Drużbicki, E. Mikuli, M. D. Ossowska-Chruściel, J. Chruściel, A. Kocot, S. Zalewski, Badania właściwości mezomorficznych antyferroelektrycznego tiobenzoesanu MHPSBO10, VII Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej", 12-16 Czerwca 2011, Siedlce - Chlewiska, Materiały Konferencyjne s. 18, komunikat ustny
 68. J. Kutwicka, A. Migdał-Mikuli, E. Szostak, Phase transition and molecular motions in [Cu(OS(CH3)2)6](ClO4)2 studied by differential scanning calorimetry and infrared spectroscopy, 33rd International Conference on Vacuum, Microbalance and Thermoanalytical Techniques ICVMTT33 2011 and 3rd Compositum Conference Hybrid Nanocomposites and Their Applications (CCW 3rd); 26-30 June 2011, Zamość, Poster P-3. Book of Abstracts P-3, page 50.
 69. N. Górska, Ł. Hetmańczyk, J. Hetmańczyk, I. Natkaniec, "Phase transition in [Co(NH3)6](ClO4)3 studied by neutron scattering methods", 5th EUROPEAN CONFERENCE ON NEUTRON SCATTERING, ECNS 2011, 17-22 July 2011, Prague, Czech Republic, Book of Abstracts p 58, poster M89 D-326
 70. Anna Migdał-Mikuli, E. Szostak, Paweł Bernard, Low-temperature phase transitions in [Cd(DMSO)6](BF4)2 studied by differential scanning calorimetry and infrared absorption spectroscopy, 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, CEEC-TAC1 2011; 7-10 September 2011, Craiova, Romania. Poster PS3-43. Book of Abstracts PS3-43, page 383.
 71. E. Szostak, Anna Migdał-Mikuli, Paweł Bernard, Phase transitions in [Sr(DMSO)6](ClO4)2 studied by differential scanning calorimetry and infrared absorption spectroscopy, 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, CEEC-TAC1 2011; 7-10 September 2011, Craiova, Romania. Poster PS3-44. Book of Abstracts PS3-44, page 384.
 72. J. Hetmańczyk, E. Szostak, I Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików 15 - 18 września 2011, Kraków, uczestnictwo w Komitecie Organizacyjnym
 73. K. Drużbicki, E. Mikuli, A. Kocot, M. D. Ossowska-Chruściel, J. Chruściel, S. Zalewski, The Experimental and Theoretical Vibrational Spectroscopy Studies of the Antiferroelectric Liquid Crystal MHPSBO10, XIth International Conference on Molecular Spectroscopy "From Molecules to Molecular Materials, Biological Molecular Systems and Nanostructures", 17 - 21 September 2011, Wrocław - Kudowa Zdrój, Book of Abstracts pp. 99, poster P24.
 74. Edward Mikuli, Diana Dołęga, Thermal properties and phase transitions of [Ru(NH3)6](BF4)3, Xth Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St.Bretsznajder, Płock, 28-30 September 2011, Book of Abstracts p. 198-199 ISBN 978-83-62081-69-1, poster P45.
 75. Diana Dołęga, Edward Mikuli, Thermal properties and phase transitions of [Ru(NH3)6](ClO4)3, Xth Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, Płock, 28-30 September 2011, Book of Abstracts p. 200-201, ISBN 978-83-62081-69-1, poster P46.
 76. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Zależność temperatury przejścia fazowego w TC1 od objętości komórki jednostkowej w jonowych kryształach koordynacyjnych typu [M(NH3)6]A2, I gólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 6-8 grudnia 2012, Materiały Forum, str.58, poster K13.
 77. I. Natkaniec, D. Chudoba, Ł. Hetmańczyk, V.Yu. Kazimirov, J. Krawczyk, I.L. Sashin, S. Zalewski, Parametry spektrometru NERA dla termicznego i zimnego moderatora na impulsowym reaktorze IBR-2M, VIII Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych", 16-20. 06. 2013, Chlewiska, komunikat.
 78. I. Natkaniec, K. Drużbicki, K. Hołderna-Natkaniec, S.P. Gubin, E.F. Sheka, INS and Computational Studies of Vibrational Spectra of Water Solvated Graphene Oxide, DMM-II - Dynamics of Molecules and Materials-II, 5-6. 07. 2013, University of Glasgow, Glasgow, Szkocja UK, wystąpienie ustne, Book of Abstracts, p. 31.
 79. D. Chudoba, K. Drużbicki, Vibrational Spectroscopy of Selected Molecular Crystals Studied by Means of Density Functional Perturbation Theory, DMM-II - Dynamics of Molecules and Materials-II, 5-6. 07. 2013, University of Glasgow, Glasgow, Szkocja UK, wystąpienie ustne, Book of Abstracts, p. 44.
 80. I. Natkaniec, D. Chudoba, L. Hetmanczyk, V.Yu. Kazimirov, J. Krawczyk, I.L. Sashin, S. Zalewski, Parameters of the NERA spectrometer for cold and thermal moderators of the IBR-2M pulsed reactor, Dynamics of Molecules and Materials II Satellite workshop of the International Conference on Neutron Scattering 5-6. 07. 2013, University of Glasgow, Scotland, Book of Abstracts p. 60. Poster P.058.
 81. N. Górska, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, E. Szostak, A. Inaba, Y. Hirao, Structure, molecular reorientation and phase transitions of novel [Sr(DMSO)4(NO3)2], Second EuCheMS Inorganic Chemistry Conference, 7-11 07. 2013, Jerusalem. Israel, Conference Program p. 18. Poster P-37.
 82. I. Natkaniec, D. Chudoba, L. Hetmanczyk, V.Yu. Kazimirov, J. Krawczyk, I.L. Sashin, S. Zalewski, Parameters of the NERA spectrometer for cold and thermal moderators of the IBR-2M pulsed reactor, International Conference on Neutron Scattering ICNS2013, 8–12. 07. 2013 Edinburgh, UK, Book of Abstracts., Poster P.058.
 83. D. Chudoba, K. Drużbicki, J. Ortyl, Complementary Vibrational Spectroscopy Studies of Novel Iodonium Photoinitiators for Cationic Polymerization, ICNS2013 Edinburgh – International Conference on Neutron Scattering, 8-12. 07. 2013. Edynburg, Szkocja. UK, Book of Abstracts, poster P.110.
 84. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Phase transition, thermal properties and reorientational motions of NH3 ligands in polycrystalline [Mn(NH3)6](ClO4)2, The 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 27-30. 08. 2013, Vilnius, Lithuania, Book of Abstracts p. 408, poster PS3.58.
 85. Szostak, A. Migdał-Mikuli, Phase polymorphism of [Zn(DMSO)6](ClO4)2 studied by vibrational spectroscopy, XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Nano- and Biomaterials, 8-12. 09. 2013, Kraków-Białka Tatrzańska, Programme-Abstracts-List of authors p.135, poster 1-P41.
 86. K. Drużbicki, E. Mikuli, Polymorphism of resorcinol studied by Raman spectroscopy and solid-state density functional theory, XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Nano- and Biomaterials, 8-12. 09. 2013, Kraków-Białka Tatrzańska, Programme-Abstracts-List of authors p. 230, poster 4-P12.
 87. K. Drużbicki, J. Ortyl, D. Chudoba, E. Mikuli, The complementary vibrational spectroscopy studies of selected novel photoinitiators for cationic polymerization, XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Nano- and Biomaterials, 8-12. 09. 2013, Kraków-Białka Tatrzańska, Programme-Abstracts-List of authors p. 231, poster 4-P13.
 88. K. Łuczyńska-Szymczak, K. Drużbicki, A. Pawlukojć, W. Starosta, Complementary structural and vibrational spectroscopy studies of selected chloranilic acid cocrystals, XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Nano- and Biomaterials, 8-12. 09. 2013, Kraków-Białka Tatrzańska, Programme-Abstracts-List of authors p. 251, poster 4-P33.
 89. K. Drużbicki, Raman and Terahertz Spectroscopy Study of Polymorphism in Resorcinol: Insight from Solid-State Density Functional Theory, MSSC2013 – Ab Initio Modelling in Solid-State Chemistry, 16-20 IX 2013. Imperial College London, Wielka Brytania. Książka Abstraktów s. 13, poster 06.
 90. Ł. Hetmańczyk, J. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Thermal properties of [Ni(NH3)4](ReO4)2 and [Ni(NH3)6](ReO4)2, XIV International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry in Russia (RТАС - 2013), 23-29. 09. 2013, St. Petersburg, Rosja, Book of Abstracts p. 98-100, poster 12.
 91. K. Łuczyńska, K. Drużbicki, A. Pawlukojc, W. Starosta, Ab initio Simulations of the Structural Properties and Vibrational Spectra of Novel Organic Ferroelectrics, MSSVN - Multiscale modeling of structures, structure of matter, nanomaterials and nanotechnology, 11-14. 10. 2013, L. N. Tolstoy University, Tuła, Rosja. Poster 5-13.
 92. D. Chudoba, A. Pajzderska, K. Druzbicki, J. Wąsicki, Ab initio Solid-State Computations of The Vibrational Properties of Selected Pharmaceutical Solids, MSSVN - Multiscale modeling of structures, structure of matter, nanomaterials and nanotechnology, 11-14. 10. 2013, L. N. Tolstoy University, Tuła, Rosja. Poster 5-14.
 93. K. Drużbicki, Raman and Terahertz Spectroscopy Study of Polymorphism in Resorcinol: Insight from Solid-State Density Functional Theory. CASTEP Training Workshop, 19-23. 08. 2013. Oxford University, UK, Wielka Brytania. Poster. (Na Szkoleniu nie przedstawiono oficjalnych materiałów konferencyjnych, a jedynie notatki z wykładów).
 94. K. Drużbicki, Vibrational Spectroscopy of Selected Molecular Crystals, General ILL Seminar Organized by College VII, 04. 12. 2013, Institute Laue-Langevin, Grenoble, Francja (wykład na zaproszenie).
 95. A. Pajzderska, K. Drużbicki, M. A. Gonzalez, A. Kiwilsza, J. Mielcarek, J. Wąsicki, Dynamics of Pharmacologically Active Compounds - A QENS and NMR Study Combined with Molecular Dynamics and Density Functional Theory Simulations, QENS/WINS 2014, 11-16 May 2014, Autrance, France. Poster.
 96. K. Drużbicki, E. Mikuli, J. Wąsicki, A. Pajzderska, K. Łuczyńska, N. Palka, S. Zalewski, D. Chudoba, J. Ortyl, N. Górska, Vibrational Spectroscopy of Selected Molecular Crystals Explored by First-Principles Computations, 17th International Seminar Neutron Scattering Investigation in Condensed Matter, Faculty of Physics, 21-23. 05. 2014, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland. Oral Presentation (Invited talk).
 97. I. Natkaniec, K. Drużbicki, E.Yu. Buslayeva, E. F. Sheka, S. P. Gubin, K. Hołderna-Natkaniec, S. V. Tkachev, Neutron Scattering and Computational Studies of Water Retained in Graphene Oxide, 17th International Seminar Neutron Scattering Investigation in Condensed Matter, Faculty of Physics, 21-23. 05. 2014, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Oral Presentation.
 98. K. Łuczyńska, K. Drużbicki, Complementary Vibrational Analysis of Bromanilic Acid: 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine Co-Crystal, International Conference "Condensed Matter Research at the IBR-2", Tuesday 24 June 2014 - Friday 27 June 2014, Dubna, Moscow region, Russia: Book of Abstract p. 47, poster No 16.
 99. A. Filarowski, D. Chudoba, Ł. Hetmańczyk, A. Kwocz, P. Szklarz, Spectroscopic and crystallographic investigations of nitro derivatives of ortho-hydroxy acetophenones, International Conference "Condensed Matter Research at the IBR-2", Tuesday 24 June 2014 - Friday 27 June 2014, Dubna, Moscow region, Russia: Book of Abstract p. 39, wystąpienie ustne.
 100. I. Sashin, D. Chudoba, Ł. Hetmańczyk, I. Natkaniec, S. Zalewski, Spectrometer NERA: results of modernization and proposals for further development, International Conference "Condensed Matter Research at the IBR-2", Tuesday 24 June 2014 - Friday 27 June 2014, Dubna, Moscow region, Russia: Book of Abstract p. 39, poster No 42.
 101. Ł. Hetmańczyk, J. Hetmańczyk, E. Mikuli, Low temperature phase transition in [Ni(NH3)4](ReO4)2 studied by infrared spectroscopy and neutron scattering, International Conference "Condensed Matter Research at the IBR-2", Tuesday 24 June 2014 - Friday 27 June 2014, Dubna, Moscow region, Russia: Book of Abstract p. 47, poster No 16.
 102. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdal-Mikuli, Comparison of dynamical properties of [Ca(H2O)4](ClO4)2 and [Ca(NH3)6](ClO4)2 compounds studied by vibrational spectroscopies (IR and IINS), International Conference "Condensed Matter Research at the IBR-2", Tuesday 24 June 2014 - Friday 27 June 2014, Dubna, Moscow region, Russia: Book of Abstract p. 49, poster No 15.
 103. Ł. Hetmańczyk, J. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, I. Natkaniec, Structural phase transition in [Cd(NH3)6](ClO4)2 studied with neutron scattering methods and infrared spectroscopy, International Conference QENS/WINS 2014, 11-16 May 2014, Autrans, France, poster No 14.
 104. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, Low temperature phase transition in [Ca(H2O)6]Cl2 studied by infrared and Raman spectroscopy and neutron scattering, The 32nd European Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS 2014), The Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany from August 24 to August 29, 2014, poster.
 105. D. Chudoba, Ł. Hetmańczyk, I. Natkaniec, I. L. Sashin, Parameters of the NERA spectrometer at the IBR-2 pulse reactor, РНСИ-КС-2014, Совещание по использованию рассеяния нейтронов и синхротронного излучения в конденсированных средах, 27-31 October 2014, St. Petersburg, Old Petergof:
 106. E. Szostak, J. Hetmańczyk, A. Migdał-MikuliDynamical properties and phase transition in [Mn(DMSO)6)(ClO4)2 studied by vibrational spectroscopies (IR and IINS). 27-31 October 2014, St. Petersburg, Old Petergof:
 107. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, Prof. dr hab. Janina Maria Janik (1925-1993) wybitna fizykochemiczka, nauczycielka akademicka i utalentowana organizatorka nauki, IX Ogólnopolska konferencja „Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”, 7-11 czerwca 2015, Chlewiska k/Siedlec, Polska, komunikat ustny.
 108. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, Polimorfizm związków kompleksowych typu [M(DMSO)6](ClO4)2 na przykładzie chloranu(VII) heksadimetylosulfotlenku manganu(II), IX Ogólnopolska konferencja „Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”, 7-11 czerwca 2015, Chlewiska k/Siedlec, Polska, komunikat ustny.
 109. N. Górska, E. Mikuli, A. Inaba, Y. Hirao, Przemiany fazowe i dynamika molekularna jonowych związków koordynacyjnych typu [M(NH3)6](XY4)3, M = Ru, Cr, Co i XY4 = ClO4, BF4, IX Ogólnopolska konferencja „Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”, 7-11 czerwca 2015, Chlewiska k/Siedlec, Polska, komunikat ustny.
 110. K. Hołderna-Natkaniec, S, Chaabouni, P. Czarnecki, E. Mikuli, I. Natkaniec, M. Sghaier, A. Woźniak-Braszak, Struktura i dynamika wewnętrzna (C4N2H6)2SbCl5*H2O, IX Ogólnopolska konferencja „Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”, 7-11 czerwca 2015, Chlewiska k/Siedlec, Polska, komunikat ustny.
 111. A. Chachaj-Brekiesz, N. Górska, N. Osiecka, E. Mikuli, P. Dynarowicz-Łątka, Synthesis and Thermal behaviour of Triblock Semifluorinated n-Alkanes, 3th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 25-28 August 2015, Ljubljana, Slovenia, Book of Abstracts PS3.41, poster.
 112. E. Szostak, A. Migdał-Mikuli, Thermodynamic properties of phase transitions in [Ni(DMSO)6](ClO4)2 and its deuterated analogue, 3th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 25-28 August 2015, Ljubljana, Slovenia, Book of Abstracts PS3.47, poster.
 113. N. Górska, E. Mikuli, A. Inaba, Y. Hirao, Thermal behavior and molecular motions of an orientationally disordered crystal [Cr(NH3)6](ClO4)3, 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and 5th joint czech-hungarian-polish–slovakian thermoanalytical conference, 06-10. 09. 2015, Zakopane, Poland, Book of Abstracts S05_P4, poster.
 114. Ł. Hetmańczyk, J. Hetmańczyk, Phase transition, thermal behavior and vibrational dynamics in [Zn(NH3)4](ReO4)2, XX International Conference on Chemical Thermodynamic in Russia RCCT 2015, Nizhni Novgorod 22-26 June 2015, Book of Abstract pg 113, poster
 115. 8th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy ICAVS-8, 12-17 July 2015, VIENNA, Austria
  • J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, Vibrations and reorientations of H2O molecules and ReO4- anions and phase transition in [Ca(H2O)2](ReO4)2,Book of Abstracts pages 220-221, poster A109 Material Science 1.
  • J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, Anna Migdał-Mikuli, Raman light scattering, infrared absorption and neutron scattering studies of the phase transition and reorientational dynamics of H2O ligands and ClO4 anions in [Ca(H2O)4](ClO4)2, Book of Abstracts pages 586-587, poster C052 Material Science 2.
 116. VI European Conference on Neutron Scattering ECNS2015, 30 August – 4 September 2015 Zaragoza, Spain
  • D. Chudoba, Ł. Hetmańczyk, I. Natkaniec, I.L. Sashin, Parameters of the NERA spectrometer on the pulse reactor IBR-2, Book of Abstracts pg 200, poster 64.
  • N. Górska, Ł. Hetmańczyk, E. Mikuli, M. Łabanowska, M. Kurdziel, Neutrons and Raman scattering, infrared absorption and electron paramagnetic resonance studies of vibration and reorientation dynamics, structural changes and its interrelation with the phase transition in polycrystalline [Cr(urea)6](BF4)3, Book of Abstracts, poster 13.
  • Ł. Hetmańczyk, J. Hetmańczyk, Crystal structure and NH3 dynamics in [Cd(NH3)4](ReO4)2 studied by neutron scattering methods, Raman light scattering and infrared spectroscopies, Book of Abstracts, poster 14.
 117. International Conference "Condensed Matter Research at the IBR-2", 11-15 October 2015, Dubna, Moscow region, Russia.
  • A. Kwocz, D. Chudoba, Ł. Hetmańczyk, P. Szklarz, A. Filarowski, To the question of conformational equilibrium and polymorph’s states in the solid state and under the matrix conditions, Book of Abstracts, p.111, poster.
  • J. Hetmanczyk, Ł. Hetmańczyk, Phase transition, structural changes and H2O reorientational motion in [Ca(H2O)2](ReO4)2 studied by neutron scattering methods, Book of Abstracts, p.117-118, poster.
Początek strony

Współpraca krajowa
 • Zakład Inżynierii Materiałowej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zakład III Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie.
 • Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.
 • Zakład Technologii i Fizyki Chemicznej Instytutu Chemii Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Współpraca zagraniczna
 • Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja.
 • Research Center of Molecular Thermodynamics, Graduate School of Science, Osaka University, Toyonaka, Osaka 56-0043, Japan
 • Chemical Research Centre Hungarian Academy of Sciences, H-1025, Budapest, Pusztaszeri u. 59-67, Hungary

Udział w sieciach i konsorcjach naukowych
 • Konsorcjum ILL PL działające przy Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie na rzecz badań naukowych za pomocą rozpraszania neutronów w Instytucie Max von Laue-Paul Langevin (ILL) w Grenoble, Francja od 2006 r.
 • Sieć Neutronet od 2008 r. interdyscyplinarne badania z wykorzystaniem wiązek neutronowych na europejskich źródłach klasycznych oraz spallacyjnych (w szczególności ILL w Grenoble i w European Spallation Source w Lund).
Początek strony

Proponowane tematy prac magisterskich
 1. Polimorfizm związków koordynacyjnych typu [M(NH3)6](MnO4)2
 2. Dynamika reorientacyjna anionów MnO4-, kationów [M(NH3)6]2+ i ligandów NH3
  Zrealizowane prace magisterskie
  • Andrzej Marchel "Wolumetryczne oznaczanie niestechiometrycznej zawartości tlenu w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych typu: Y-Ba-Cu-O". Promotor: dr hab. Edward Mikuli, 1997.
  • Jerzy Furgał " Badanie wiązania wodorowego w związkach typu [M(H2O)6](ClO4)2 metodą spektroskopii w podczerwieni" Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 1999.
  • Łukasz Hetmańczyk "Polimorfizm związków kompleksowych typu [M(NH3)6](XY4)2, gdzie M = Co2+, Cd2+, XY4 = ClO4-, BF4-". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 1999.
  • Bartłomiej Grad "Wyznaczanie przejść fazowych w związkach typu [M(H2O)6](NO3)2 metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), M = Mn, Zn, Ni, Cu i Co". Promotor: dr hab. Edward Mikuli, 1999.
  • Natalia Górska "Wyznaczanie przejść fazowych w związkach typu [Zn(NH3)4](XY4)2, gdzie XY4 = ClO4-, BF4- ". Promotor: dr hab. Edward Mikuli, 2000.
  • Anna Kościsz "Wyznaczanie przejść fazowych w związkach kompleksowych typu [M(H2O)6](MnO4)2, gdzie M = Ni, Zn, Cd, Mg". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2000.
  • Joanna Serwońska "Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Cd(DMSO)6](ClO4)2". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2002.
  • Katarzyna Zaremba "Badanie przejść fazowych w związkach [Fe(H2O)6](ClO4)3 i [Cr(H2O)6](ClO4)3". Promotor: dr hab. Edward Mikuli, 2002.
  • Magdalena Kozień "Przemiany fazowe w aminowych związkach kompleksowych jonów metali Ba2+, Ca2+ z anionem o symetrii tetraedrycznej". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2004.
  • Bernadeta Gruszka "Badania polimorfizmu azotanów (V) tetra- i heksaaminakadmu (II)". Promotor: dr hab. Edward Mikuli, 2004.
  • Agata Jugowiec "Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Cd(DMSO)6](ClO4)2". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2004.
  • Agnieszka Karpiel "Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Mg(DMSO)6](ClO4)2". Promotor: prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2007.
  • Diana Dołęga "Badania termiczne i spektroskopowe 4-n-pentylofenylo-4(prim)-n-heptyloksytiobenzoesanu (7OS5)". Promotor: prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2008.
  • Kacper Drużbicki "Badania termiczne i spektroskopowe 4-n-pentylofenylo-4(prim)-n-oktyloksytiobenzoesanu (8OS5)". Promotor: prof. dr hab. Edward Mikuli, 2008.
  • Małgorzata Pagacz "Odczyn, przewodnictwo właściwe oraz właściwości fizykochemiczne gleb leśnych na terenie Nadleśnictwa Gorlice". Promotor: prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli, opiekun naukowy: dr Joanna Hetmańczyk, 2009.
  • Aleksandra Kalisz "Weryfikacja skuteczności portalu internetowego Aria jako narzędzia wspomagającego edukację." Promotor: prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2009.
  • Anna Halina Brzeziańska "Badanie właściwości fizykochemicznych podłoża dla wzrostu sadzonek wybranych gatunków drzew hodowlanych w szkółkach leśnych na terenie Nadleśnictwa Gorlice-Zagórzany". Promotor: dr Łukasz Hetmańczyk, 2010.
  • Katarzyna Bosak "Badanie właściwości fizykochemicznych gleb pod wybranymi gatunkami drzew na szkółkach w Nadleśnictwie Brzesko". Promotor: dr Łukasz Hetmańczyk, 2010.
  • Paulina Bartosik "Przejścia fazowe w [Ca(H2O)6]Cl2". Promotor: dr Łukasz Hetmańczyk, 2010.
  • Anna Kurdziel "Analiza wybranych własności fizykochemicznych gleby na terenie szkółki leśnej w Małastowie." Promotor: dr Łukasz Hetmańczyk, 2011.
  • Patrycja Telejko "Analiza wybranych własności fizykochemicznych gleby na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Gorlice-Zagórzany." Promotor: dr Łukasz Hetmańczyk, 2011.
  • Jadwiga Kutwicka "Badanie polimorfizmu związku kompleksowego [Cu(DMSO)6](ClO4)2" Promotor: dr Elżbieta Szostak, 2011.
  Początek strony

  Zrealizowane prace doktorskie
  • Łukasz Hetmańczyk "Przejścia fazowe w związkach kompleksowych [Zn(NH3)4](BF4)2, [Zn(NH3)4](ClO4)2 i [Cu(NH3)5](ClO4)". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2003.
  • Bartłomiej Grad "Badanie przejść fazowych w wybranych krystalicznych związkach heksaakwametali z anionami o symetrii tetraedrycznej". Promotor: dr hab. Edward Mikuli, 2004.
  • Natalia Górska "Badanie przemian fazowych i reorientacji molekularnej w związkach typu:[M(NH3)6]X3, gdzie M = Co3+ i Cr3+, a X = ClO4- i BF4- ". Promotor: dr hab. Edward Mikuli, 2004.
  • Elżbieta Szostak "Badanie przemian fazowych i reorientacji molekularnej w wybranych związkach typu: [M(DMSO)6](ClO4)2, gdzie M=Cd2+, Co2+, Mn2+ i Zn2+". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2005.
  • Joanna Hetmańczyk "Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w wybranych krystalicznych związkach kompleksowych heksaamina- i tetraakwa wapnia". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2007.
  • Paweł Bernard "Badanie polimorfizmu wybranych związków typu [M(DMSO)6] (ClO4)2 gdzie: M = Sr, Mg i opracowanie wyników pod kątem wykorzystania ich w zajęciach dydaktycznych ze spektroskopii ciała stałego i przemian fazowych". Promotor: prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2009.
  • Marta Liszka-Skoczylas "Przemiany fazowe, właściwości termiczne oraz dynamika wibracyjna i reorientacyjna w azotanach(V) heksaamina -kadmu, -kobaltu(II) i -manganu(II)". Promotor: prof. dr hab. Edward Mikuli, 2009.
  • Łukasz Skoczylas "Polimorfizm wybranych tetrafluoroboranów heksadimetylosulfotlenków metali dwuwartościowych: kobaltu, manganu, niklu i cynku." Promotor: prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2010.
  • Paweł Broś "Opracowanie autorskich programów i multimedialnych środków dydaktycznych wspomagających edukację chemiczną na poziomie kształcenia akademickiego oraz badanie ich efektywności (kurs z chemii ogólnej z elementami chemii fizycznej dla studentów biofizyki)." Promotor: prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2012.
  • Kacper Drużbicki "Complementary studies of mesomorphic and Physicochemical Properties of a novel antiferroelectric (S)-1-methylheptyl-4-(4’-decyloxybiphenylthiocarboxy)-benzoate (MHPSBO10)." Promotor: prof. dr hab. Edward Mikuli, 2012.
  • Diana Dołęga "Investigations of the phase transitions interrelated with the crystal structure and vibrational-reorientational dynamic changes in some hexaammineruthenium(III) coordination compounds." Promotor: prof. dr hab. Edward Mikuli, 2013.
  • Początek strony


 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2017-10-30 18:22:33
   

strona główna Wydziału Chemii