powrót

Zespół Spektroskopii MolekularnejKierownik zespołu:

dr hab. Marek Boczar 

 

Członkowie zespołu

 
prof. dr hab. Marek Wójcik     - www
 
dr Łukasz Boda
 
dr Mateusz Brela

Podstawowe informacje

 

 Główne kierunki badań:


 1. Obliczenia kwantowo-mechaniczne dla układów z wiązaniami wodorowymi
 2. Badanie dynamiki protonu w wiązaniach wodorowych
 3. Modelowanie teoretyczne widm podczerwonych wiązań wodorowych w kompleksach, kryształach i cieczach z wiązaniami wodorowymi
 4. Teoretyczne badania wielowymiarowego tunelowania protonu
 5. Modelowanie teoretyczne widm podczerwonych i ramanowskich lodów i wodnych roztworów jonowych
 6. Zastosowanie metody Car-Parrinello dynamiki molekularnej do badania widm oscylacyjnych złożonych układów molekularnych


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 1. Badania teoretyczne i doświadczalne widm oscylacyjnych cząsteczek tworzących wiązania wodorowe
 2. Modelowanie teoretyczne widm oscylacyjnych układów z wiązaniami wodorowymi metodami dynamiki molekularnej Car-Parrinello i metodami chemii kwantowej
 3. Badania teoretyczne wielowymiarowego tunelowania protonu
 4. Modelowanie molekularne widm oscylacyjnych lodów i roztworów wodnych
 5. Badania VIS/NIR/IR i obliczenia DFT efektów wiązań wodorowych i solwatacji na intensywności i liczby falowe pasm fundamentalnych i nadtonów drgań XH

Wybrane publikacje:
 1. M.J. Wójcik, H. Nakamura, S. Iwata, W. Tatara. Theoretical Study of Multidimensional Proton Tunneling in the Excited State of Tropolone. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 112, 6322 (2000)
 2. M. Boczar, M.J. Wójcik, K. Szczeponek, D. Jamróz, S. Ikeda. Theoretical Modeling of Infrared Spectra of Salicylaldehyde and Its Deuterated Derivatives. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 90, 689 (2002)
 3. M.J. Wójcik, K. Szczeponek, S. Ikeda. Theoretical Study of the OH/OD Stretching Regions of the Vibrational Spectra of Ice Ih. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 117, 9850 (2002)
 4. M. Boczar, M.J. Wójcik, K. Szczeponek, D. Jamróz, A. Zięba, B. Kawałek. Theoretical Modeling of Infrared Spectra of Aspirin and Its Deuterated Derivative. CHEMICAL PHYSICS, 286, 63 (2003)
 5. W. Tatara, M.J. Wójcik, J. Lindgren, M. Probst. Theoretical Study of Structures, Energies and Vibrational Spectra of the Imidazole-Imidazolium System. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY, 107A, 7827 (2003)
 6. M. Boczar, K. Szczeponek, M.J. Wojcik, C. Paluszkiewicz. Theoretical Modeling of Infrared Spectra of Benzoic Acid and Its Deuterated Derivative. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 700, 39 (2004)
 7. M.J. Wojcik. Dynamic Interactions in Hydrogen-Bonded Systems. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 735-736, 225 (2005)
 8. P. Blaise, M.J. Wojcik, O. Henri-Rousseau. Theoretical Interpretation of the Lineshape of the Gaseous Acetic Acid Dimer. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 122, 064306 (2005)
 9. D. Jamróz, Y. Maréchal. Hydration of Sulfonated Polyimide Membranes. II. Water Uptake and Hydration Mechanisms of Protonated Homopolymer and Block Copolymers. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 109, 19664 (2005)
 10. M. Boczar, Ł. Boda, M. J. Wójcik. Theoretical Model for a Tetrad of Hydrogen Bonds and Its Application to Interpretation of Infrared Spectra of Salicylic Acid. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 124, 084306 (2006)
 11. M. Boczar, Ł. Boda, M. J. Wójcik. Theoretical Model of Infrared Spectra of Hydrogen Bonds in Molecular Crystals and Its Application to Interpretation of Infrared Spectra of 1-Methylthymine. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 125, 084709 (2006)
 12. M.J. Wójcik, Ł. Boda. Vibrational Interactions in Hydrogen-Bonds Studied by Theoretical Methods and Vibrational Spectroscopy. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 844-845, 3 (2007)
 13. N. Rekik, N. Issaoui, H. Ghalla, B. Oujia, M.J. Wójcik. Infrared Spectral Density of Hydrogen Bonds within the Strong Anharmonic Coupling Theory. Both Intrinsic Anharmonicity of the Fast Mode and the H-Bond Bridge. Part I: Anharmonic Coupling Parameter and Temperature Effects. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE (THEOCHEM), 821, 9 (2007)
 14. M. Boczar, Ł. Boda, M.J. Wójcik. Theoretical Modeling of the O-H Stretching IR Bands of Hydrogen-Bonded Dimers of Benzoic Acid in S0 and S1 Electronic States. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 127, 084307 (2007)
 15. M. Boczar, J. Kwiendacz, M.J. Wójcik. Theoretical and Spectroscopic Study of Infrared Spectra of Hydrogen-Bonded 1-Methyluracil Crystal and Its Deuterated Derivative. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 128, 164506 (2008)
 16. N. Rekik, B. Oujia, M.J. Wójcik. Theoretical Infrared Spectral Density of H-bonds in Liquid and Gas Phases: Anharmonicities and Dampings Effects. CHEMICAL PHYSICS, 352, 65 (2008)
 17. M. Boczar, Ł. Boda, D. Jamróz, M.J. Wójcik. J. Najbar i A. Turek (Red.), FOTOCHEMIA I SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA. ĆWICZENIA LABORATORYJNE. PWN. Warszawa 2009, rozdz. 1, 2, 19
 18. N. Issaoui, N. Rekik, B. Oujia, M.J. Wójcik. Anharmonic Effects on Theoretical IR Line Shapes of Medium Strong H(D)-Bonds. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 109, 483 (2009)
 19. M.J. Wójcik, Ł. Boda, M. Boczar. Theoretical Study of Proton Tunneling in the Excited State of Tropolone. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 130, 164306 (2009)
 20. Y. Futami, Y. Ozaki, Y. Hamada, M.J. Wójcik, Y. Ozaki. Frequencies and Absorption Intensities of Fundamentals and Overtones of NH Stretching Vibrations of Pyrrole and Pyrrole-Pyridine Complex Studied by Near-Infrared/Infrared Spectroscopy and Density-Functional-Theory Calculations. CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 482, 320 (2009)
 21. M. Boczar, R. Kurczab, M.J. Wójcik. Theoretical and Spectroscopic Studies of Vibrational Spectra of Hydrogen Bonds in Molecular Crystal of β-Oxalic Acid. VIBRATIONAL SPECTROSCOPY, 52, 39 (2010)
 22. N. Issaoui, N. Rekik, B. Oujia, M.J. Wójcik. Theoretical Infrared Line Shapes of H-Bonds within the Strong Anharmonic Coupling Theory. Fermi Resonances Effects. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 110, 2583 (2010)
 23. N. Rekik, M.J. Wójcik. On the Influence of Electrical Anharmonicity on Infrared Bandshape of Hydrogen Bond. CHEMICAL PHYSICS, 369, 71 (2010)
 24. M.J. Wójcik, J. Kwiendacz, M. Boczar, Ł. Boda, Y. Ozaki. Theoretical and Spectroscopic Study of Hydrogen Bond Vibrations in Imidazole and Its Deuterated Derivative. CHEMICAL PHYSICS, 372, 72 (2010)
 25. J. Kwiendacz, M. Boczar, Ł. Boda, M.J. Wójcik. Car-Parrinello Molecular Dynamics Simulations of Infrared Spectra of Crystalline Imidazole. CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 501, 623 (2011)
 26. Y. Futami, Y. Ozaki, Y. Hamada, M.J. Wójcik, Y. Ozaki. Solvent Dependence of Absorption Intensities and Wavenumbers of the Fundamental and First Overtone of NH Stretching Vibration of Pyrrole Studied by Near-Infrared/Infrared Spectroscopy and Density-Functional-Theory Calculations. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY, 115A, 1194 (2011)
 27. T. Gonjo, Y. Futami, Y. Morisawa, M.J. Wójcik, Y. Ozaki. Hydrogen Bonding Effects on the Wavenumbers and Absorption Intensities of the OH Fundamental and the First, Second and Third Overtones of Phenol and 2,6-Dihalogenated Phenols Studied by Visible/Near-Infrared/Infrared Spectroscopy and Density Functional Theory Calculations. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY, 115A, 9845 (2011)
 28. Y. Futami, Y. Morisawa, Y. Ozaki, Y. Hamada, M.J. Wójcik and Y. Ozaki. The Dielectric Constant Dependence of Absorption Intensities and Wavenumbers of the Fundamental and Overtone Transitions of Stretching Vibration of the Hydrogen Fluoride Studied by Quantum Chemistry Calculations. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1018, 102 (2012)
 29. M. Brela, J. Stare, G. Pirc, M. Sollner-Dolenc, M. Boczar, M.J. Wójcik and J. Mavri. Car-Parrinello Simulation of the Vibrational Spectrum of a Medium Strong Hydrogen Bond by Two-Dimensional Quantization of the Nuclear Motion: Application to 2-Hydroxy-5-Nitrobenzamide. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY, 116B, 4510 (2012)
 30. M.J. Wójcik, P. Blaise, J. Sadlej and H. Flakus. Recent Advances in Spectroscopy of Hydrogen-Bonded Systems. JOURNAL OF ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, 2012, ID 174236 (2012)
 31. M.J. Wójcik, M. Boczar and Ł. Boda. Theoretical Studies of Dynamic Interactions in Excited States of Hydrogen-Bonded Systems. JOURNAL OF ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, 2012, ID 985490 (2012)
 32. M.J. Wójcik, J. Kwiendacz and M. Boczar. Theoretical Model for Infrared Spectra of Hydrogen-Bonded 2,4-Dithiouracil Crystal. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, 1504, 548 (2012)
 33. M.Z. Brela, M.J. Wójcik, M. Boczar, R. Hashim. Car-Parrinello Simulation of the Vibrational Spectra of Strong Hydrogen Bonds with Isotopic Substitution Effects: Application to Oxalic Acid Dihydrate. CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 558, 88 (2013)
 34. M.J. Wójcik, J. Kwiendacz, M. Boczar, Ł. Boda, Y. Ozaki. Quantum-Mechanical and Car–Parrinello Molecular Dynamics Simulations of Infrared Spectra of Crystalline Imidazole. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1072, 2 (2014)
 35. E. Wierzbicka, M. Boczar, M.J. Wójcik. Investigation of Hydrogen Bonds Properties in the Terephthalic Acid Crystal, Using Molecular Dynamics Method. SPECTROCHIMICA ACTA, 130A, 488 (2014)
 36. M.J. Wójcik, M. Gług, M. Boczar, Ł. Boda. Spectroscopic Signature for Ferroelectric Ice. CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 612, 162 (2014)
 37. M.J. Wójcik. Theoretical Modeling of Vibrational Spectra and Proton Tunneling in Hydrogen-Bonded Systems. ADVANCES IN CHEMICAL PHYSICS, to appear in vol. 160 (2015)

Wybrane prezentacje na konferencjach:
 1. Gordon Research Conference "Water and Aqueous Solutions", Holderness School, New Hampshire, USA, sierpień 2000 (poster D. Jamróz i M.J. Wójcik "Solvation of Cr3+ Cation in Water-Acetonitrile Mixture Studied by IR Spectroscopy")
 2. III International Conference "Vibrational Spectroscopy in Materials Science", Kraków, wrzesień 2000 (referat plenarny M.J. Wójcik "Dynamic Interactions and Proton Tunneling in Hydrogen-Bonded Systems")
 3. The 2000 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, USA, grudzień 2000 (referat M.J. Wójcik "Dynamic Interactions in Hydrogen-Bonded Systems" i poster M.J. Wójcik, H. Nakamura, S. Iwata i W. Tatara "Theoretical Study of Multidimensional Proton Tunneling in the Excited State of Tropolone")
 4. 42nd Sanibel Symposium, St. Augustine, Florida, USA, luty-marzec 2002 (M.J. Wójcik - IBM-Lowdin Award i poster "Dynamic Interactions and Proton Tunneling in Hydrogen-Bonded Systems")
 5. Japanese-Polish Seminar "Advances in Hydrogen Bond Research", Tsukuba, Japonia, czerwiec 2002 (M.J. Wójcik - organizator seminarium, wykład plenarny "Theoretical Modeling of Vibrational Spectra of Hydrogen-Bonded Systems" i przewodniczenie sesji)
 6. International Conference "Horizons in Hydrogen Bond Research", Berlin, Niemcy, wrzesień 2003 (referat plenarny M.J. Wójcik "Theoretical Studies of Dynamic Interactions in Hydrogen-Bonded Systems")
 7. Gordon Research Conference "Isotopes in Biological & Chemical Sciences", Ventura, USA, luty 2004 (poster M.J. Wójcik "Theoretical Studies of Dynamic Interactions in Hydrogen-Bonded Systems")
 8. XXVII European Congress on Molecular Spectroscopy, Kraków, wrzesień 2004 (M.J. Wójcik - organizator sesji "Spectroscopy of Hydrogen-Bonded Systems", referat plenarny (współautorzy M. Boczar i Ł. Boda) "Theoretical Study of Vibrational Spectra of Salicylic Acid and Its Deuterated Derivative" i przewodniczenie sesji)
 9. Gordon Research Conference "Isotopes in Biological & Chemical Sciences", Ventura, USA, luty 2006 (postery M. Boczar, Ł. Boda i M.J. Wójcik "Theoretical Model for a Tetrad of Hydrogen Bonds and Its Application to Interpretation of Infrared Spectra of Salicylic Acid" i M.J. Wójcik, P. Blaise i O. Henri-Rousseau "Theoretical Interpretation of the Line Shape of the Gasous Acetic Acid Cyclic Dimer")
 10. XII International Congress of Quantum Chemistry, Kioto, Japonia, maj 2006 (poster M.J. Wójcik "Dynamics of Protons in Hydrogen Bonds Studied by Theoretical Methods and Vibrational Spectroscopy")
 11. International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, Chania, Grecja, pażdzienik-listopad 2006 (M.J. Wójcik - organizator sympozjum "Advances in Hydrogen Bond Research", wykłady "Dynamics of Protons in Hydrogen Bonds Studied by Theoretical Methods and Vibrational Spectroscopy" cz. I i II, współautorstwo 2 referatów wygłoszonych przez N. Rekika z Tunezji i przewodniczenie sesji)
 12. Marie Curie Chair Conference "Recent Advances in Laser Spectroscopy and Laser Technology", Łódź, maj 2007 (M.J. Wójcik - wykład na zaproszenie "Theoretical Modeling of Vibrational Spectra and Multidimensional Proton Tunneling in Hydrogen-Bonded Systems" i przewodniczenie sesji)
 13. Marie Curie Chair Workshop and MBI Seminar "Recent Advances in Medical Diagnostics by Optical Methods", Berlin, Germany, maj 2008 (M.J. Wójcik - wykład na zaproszenie "Theoretical and Spectroscopic Study of Infrared Spectra of Hydrogen-Bonded Molecular Crystals" i przewodniczenie sesji)
 14. Marie Curie Chair Workshop and MBI Seminar "Recent Advances in Medical Diagnostics by Optical Methods", Berlin, Germany, maj 2008 (Ł. Boda - komunikat "Theoretical Study of Proton Tunneling in the Excited State of Tropolone")
 15. Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists, Sydney, Australia, wrzesień 2008 (M.J. Wójcik - komunikat "Dynamics of Protons in Hydrogen Bonds Studied by Theoretical Methods and Vibrational Spectroscopy")
 16. TAM Conference, Stuttgart, Germany, grudzień 2008 (M.J. Wójcik - wykład "Theoretical Studies of Dynamic Interactions in Vibrational Spectra and Proton Tunneling in Hydrogen-Bonded Systems")
 17. TAM Conference, Barcelona, Hiszpania, czerwiec 2011 (M.J. Wójcik - wykład "Theoretical Modeling of Vibrational Spectra and Multidimensional Proton Tunneling in Hydrogen-Bonded Systems")
 18. Central European School on Physical Organic Chemistry “Self-Organization and Interactions Behind”, Przesieka, maj 2012 (M.J. Wójcik - wykład na zaproszenie „Dynamic Interactions in Infrared Spectra of Hydrogen-Bonded Systems”)
 19. TAM 2012 MEETING, Amsterdam, Holandia, czerwiec 2012 (M.J. Wójcik - wykład „Dynamic Interactions in Infrared Spectra of Hydrogen-Bonded Systems”)
 20. Conference on Theory and Applications of Computational Chemistry, Pavia, Włochy, wrzesień 2012 (M.J. Wójcik - referat „Theoretical Simulations of Vibrational Spectra of Hydrogen-Bonded Systems”)
 21. 5èmes Journèes de Dynamique du Sud-Ouest, Perpignan, Francja, czerwiec 2013 (M. Boczar, M.J. Wójcik - wykład na zaproszenie “Empoyment of Car-Parrinello molecular dynamics in research of systems with hydrogen bonds” i postery M. Gług, M. Boczar, M.J. Wójcik - “Experimental investigation and Car-Parrinello molecular dynamic simulation of infrared spectra of crystalline benzoic acid and its deuterated derivatives”) i E. Wierzbicka, M. Boczar, M.J. Wójcik - “Investigation of properties of hydrogen bonds in the paraphtalic acid crystal, using molecular dynamics method”)
 22. Current Trends in Theoretical Chemistry VI, Kraków, wrzesień 2013, (E. Wierzbicka, M. Boczar, M.J. Wójcik - poster “CPMD simulation of hydrogen bond dynamics in the terephthalic acid crystal”)

M.J. Wójcik - wykłady na zagranicznych uczelniach i w instytutach naukowych: Japonia (Tokio, Jokohama, Chiba, Saitama, Tsukuba, Sapporo, Sendai, Iwaki, Kioto, Osaka, Kobe, Sanda, Nagoja, Hiroszima, Fukuoka, Kumamoto, Kagoshima, Okinawa), Chiny (Szanghaj), Francja (Paryż, Bordeaux, Perpignan, Grenoble), Włochy (Rzym, Florencja, Padwa), Hiszpania (Barcelona), Szwajcaria (Bazylea), Niemcy (Heidelberg, Monachium, Berlin), Norwegia (Oslo, Tromso), Islandia (Reykjavik), Republika Południowej Afryki (Durban, Cape Town), Szwecja (Uppsala), Chile (Santiago), Brazylia (Rio de Janeiro), USA (Chicago, Santa Barbara, Atlanta, Berkeley, Jackson, Honolulu, New York, New Haven), Nowa Zelandia (Auckland, Dunedin), Malezja (Kuala Lumpur)

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2017-10-30 18:16:51
   

strona główna Wydziału Chemii