powrót

Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów

 

 

Członkowie zespołu

 
prof. dr hab. Maria Nowakowska
 
prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka     - www
 
dr hab. (prof. UJ) Mariusz Kępczyński
 
dr hab. Anna Karewicz
 
dr hab. Joanna Lewandowska-Łańcucka
 
dr hab. Tomasz Uchacz
 
dr hab. Łukasz Łapok
 
dr Arkadiusz Gut
 
dr Dorota Jamróz
 
dr Kamil Kamiński
 
dr Magdalena Obłoza
 
dr Joanna Odrobińska-Baliś
 
dr Karol Wolski
 
mgr Anna Gruszkiewicz
 
mgr Gabriela Grześ
 
mgr Joanna Klara
 
mgr Tomasz Kuciel
 
mgr inż. Aneta Medaj
 
mgr Joanna Smenda
 
mgr Monika Słowikowska
 
mgr Artur Wójcik
 
mgr Mateusz Zając
 
mgr Maria Zatorska-Płachta
 
mgr Grzegorz Łazarski
 
mgr Agata Żak

Podstawowe informacje

 

 Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www2.chemia.uj.edu.pl/npb/


Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów (NPB), którego kierownikiem jest Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny prowadzi badania nad zaawansowanymi materiałami polimerowymi i hybrydowymi do zastosowań w nanotechnologii, medycynie i ochronie środowiska. Badania realizowane są w sześciu podgrupach pod bezpośrednim nadzorem członków Zespołu posiadających stopień naukowy dr habilitowanego lub doktora.


Tematyka badań poszczególnych grup:


Modelowanie molekularne biwarstw surfaktantów – dr Dorota Jamróz – kierownik grupy

♦ struktura i właściwości dwuwarstw surfaktantowych
♦ oddziaływanie małych molekuł biologicznie czynnych z dwuwarstwami surfaktantowymi lub lipidowymi
♦parametryzacja pola siłowego dla grup funkcyjnych będących częstymi składnikami jonowych surfaktantów


Materiały do kontrolowanego dostarczania leków – dr hab. Anna Karewicz – kierownik grupy

♦ modyfikowane liposomy jako nośniki bioaktywnych molekuł
♦ hydrożelowe filmy i mikrosfery otrzymane na bazie naturalnych, biokompatybilnych polimerów do celowanego i/lub kontrolowanego dostarczania leków
♦ polimery inteligentne do kontrolowanego dostarczania leków i inżynierii tkankowej


Układy zdyspergowane do celów biomedycznych – dr hab. Mariusz Kępczyński – kierownik grupy

♦ porfiryny z kowalencyjnie dołączonymi łańcuchami polimerowymi jako sensybilizatory w terapii fotodynamicznej (PDT)
♦ fotosensybilizatory hybrydowe liposom – fotoaktywny polimer
♦ pęcherzyki jako nośniki leków
♦ nanokapsułki i nanocząstki z materiałów krzemowych i silikonowych


Krzemowe nano- i mikrostruktury – dr Joanna Lewandowska – kierownik grupy

♦ nano- i mikrostruktury krzemowe
♦ pęcherzyki stabilizowane surfaktantami oraz liposomy jako nośniki biologicznie aktywnych molekuł
♦ stabilizowane krzemionką magnetyczne mikrosfery do zastosowań biomedycznych


Materiały polimerowe i hybrydowe do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska – prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka – kierownik grupy

♦ materiały drukowane molekularnie dla potrzeb biomedycznych otrzymywane przy zastosowaniu metod fotochemicznych
♦ rusztowania polimerowe dla hodowli tkankowych
♦ hybrydowe aluminokrzemianowo-polimerowe fotosensybilizatory
♦ oddziaływania polimer – surfaktant
♦ polimery inteligentne do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska (usuwanie heparyny z krwi, oczyszczanie wody z substancji powierzchniowo czynnych)

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie biomeden.chemia.uj.edu.pl


Nanoinżynieria polimerowych materiałów funkcjonalnych – prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny – kierownik grupy

♦ nanostrukturalne materiały polimerowe do zastosowań fotochemicznych i biomedycznych
♦ mikroskopia sił atomowych (AFM) – podstawowa technika badań miękkich materiałów – rozwój nowatorskich metod i ich wykorzystanie w nanotechnologii i nanomedycynie
♦ procesy transferu energii/elektronu w warunkach ograniczenia geometrycznego
♦ reakcje fotosensybilizowane w polimerowych nanoreaktorach
♦ fotochemia i fotofizyka wybranych układów (np. transfer protonu ze stanu wzbudzonego)

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.nfpm.chemia.uj.edu.pl/


Wybrane artykuły opublikowane w latach 2009 – 2011:

♦ K. Kamiński, M. Płonka, J. Ciejka, K. Szczubiałka, M. Nowakowska, B. Lorkowska, R. Korbut, R. Lach, "Cationic Derivatives of Dextran and Hydroxypropylcellulose as Novel Potential Heparin Antagonists", J. Med. Chem., Artykuł w druku
♦ M. Golonka, M. Bulwan, M. Nowakowska, A. M. Testera, J. C. Rodríguez-Cabello, S. Zapotoczny, "Thermoresponsive multilayer films based on ionic elastin-like recombinamers", Soft Matter, 2011, 7, 9402-9409
♦ A. Karewicz, D. Bielska, B. Gzyl-Malcher, M. Kepczynski, R. Lach, M. Nowakowska, "Interaction of curcumin with lipid monolayers and liposomal bilayers", Colloid. Surface. B, 2011, 88, 231– 239
♦ M. Kepczynski, J. Lewandowska, K. Witkowska, S. Kedracka-Krok, V. Mistrikova, J. Bednar, P. Wydro, M. Nowakowska, "Bilayer structures in dioctadecyldimethylammonium bromide/oleic acid dispersions", Chem. Phys. Lipids, 2011, 164 (5), 359-367
♦ M. Staszewska, M. Dzieciuch, J. Lewandowska, M. Kepczynski, S. Zapotoczny, M. Oszajca, A. Łatkiewicz, M. Nowakowska, "Silica covered porphyrin microstructures obtained in sol-gel processes", J. Sol-Gel Sci. Techn., 2011, 59, 276-282
♦ M. Molenda, K. Furczon, A. Kochanowski, S. Zapotoczny, M. Szuwarzynski, B. Dudek, R. Dziembaj, "Application of gelcasting process in ceria membranes formation", Solid State Ionics, 2011, 188, 135-139
♦ A. Plewa, W. Niemiec, J. Filipowska, A. M. Osyczka, R. Lach, K. Szczubiałka, M. Nowakowska, "Photocrosslinkable Diazoresin/ Pectin Films - synthesis and application as cell culture supports", Eur. Polym. J., 2011, 47, 1503-1513
♦ M. Romek, B. Gajda, E. Krzysztofowicz,M. Kepczynski, Z. Smorag, "New technique to quantify the lipid composition of lipid droplets in porcine oocytes and pre–implantation embryos using Nile Red fluorescent probe", Theriogenology, 2011, 75 (1), 42–54
♦ X. Sui, S. Zapotoczny, E.M. Benetti, M. Memesa, M.A. Hempenius, G.J. Vansco, "Grafting mixed responsive brushes of poly(N–isopropylacrylamide) and poly(methacrylic acid) from gold by selective initiation", Polym. Chem., 2011, in press
♦ A. Karewicz, J. Łegowik, M. Nowakowska, "New bilayer-coated microbead system for controlled release of 5-aminosalicylic acid", Polym. Bull., 2011, 66, 433-443
♦ X. Sui, S. Zapotoczny, E.M. Benetti, P. Schön, G.J. Vancso, "Characterization and molecular engineering of surface-grafted polymer brushes across the length scales by atomic force microscopy", Journal of Materials Chemistry, 2010, 20 (24), 4981-4993
♦ M. Molenda, K. Furczon, A. Kochanowski, S. Zapotoczny, M. Szuwarzynski, B. Dudek, R. Dziembaj, "Application of gelcasting process in ceria membranes formation", Solid State Ionics, 2010, in press
♦ M. Kepczynski, M. Kumorek, M. Stepniewski, T. Róg, B. Kozik, D. Jamróz, J. Bednar, M. Nowakowska, "Behavior of 2,6-Bis(decyloxy)naphthalene inside lipid bilayer", Journal of Physycal Chemistry B, 2010, 114 (47), 15483-15494
♦ D. Drozd, K. Szczubiałka, M. Nowakowska, " Novel hybrid photosensitizers: Photoactive polymer-nanoclay", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2010, 215 (2-3), 223-228
♦ K. Wybranska, W. Niemiec, K. Szczubialka, M. Nowakowska, Y. Morishima, "Adenine Molecularly Imprinted Polymer-Coated Submicrometer Silica Gel Particles", Chemistry of Materials, 2010, 22 (18), 5392-5399
♦ W. Niemiec, S. Zapotoczny, K. Szczubialka, A. Laschewsky, M. Nowakowska, "Nanoheterogeneous Multilayer Films with Perfluorinated Domains Fabricated Using the Layer-by-Layer Method", Langmuir, 2010, 26(14), 11915-11920
♦ K. Gawel, K. Szczubialka, S. Zapotoczny, M. Nowakowska, "Zwitterionically modified hydroxypropylcellulose for biomedical applications", European Polymer Journal, 2010, 46(7), 1475-1479
♦ K. Kaminski, K. Szczubialka, K. Zazakowny, R. Lach, M. Nowakowska, "Chitosan derivatives as novel potential heparin reversal agents", Journal of Medicinal Chemistry, 2010, 53 (10), 4141-4147
♦ E.M. Benetti, X. Sui, S. Zapotoczny, G.J. Vansco, "Surface-grafted gel-brush/metal nanoparticle hybrids", Advanced Functional Materials, 2010, 20 (6), 939-944
♦ M. Elzbieciak, D. Wodka, S. Zapotoczny, P. Nowak, P. Warszynski, "Characteristics of model polyelectrolyte multilayer films containing laponite clay nanoparticles", Langmuir, 2010, 26 (1), 277-283
♦ A. Karewicz, K. Zasada, K. Szczubiałka, S. Zapotoczny, R. Lach, M. Nowakowska, "Smart alginate-hydroxypropylcellulose microbeads for controlled release of heparin", International Journal of Pharmaceutics, 2010, 385, 163–169
♦ J. Lewandowska, M. Kepczyński, J. Bednar, E. Rzad, V. Moravickova, B. Jachimska, M. Nowakowska, “Silicone-stabilized liposomes”, Colloid Polym. Sci., 2010, 2888:37–44
♦ Z. M. Prokopowicz, F. Arce, R. Biedroń, Ch.L.–L. Chiang, M. Cieszek, D. R. Katz, M. Nowakowska, S. Zapotoczny, J. Marcinkiewicz, B. M. Chain, “Hyperchlorous Acid: A Natural Adjuvant that Facilitates Antigen Processing, Cross–Priming, and the Induction of Adaptive Immunity", J. Immunol., 2010: 184, 824–835.
♦ M. Kepczyński, J. Bednar, D. Kuźmicz, P. Wydro, M. Noawkowska, “Spontaneous Formation of Densly Stacked Multilamellar Vesicles in Dioctdecyldimethylammonium Bromide/Oleosiloxane Mixtures", Langmuir, 2010, 26(3), 1551–1556.
♦ M. Bulwan, S. Zapotoczny, M. Nowakowska, "Robust one–component chitosan-based ultrathin films fabricated using layer–by–layer technique", Soft Matter, 2009, 5, 4726–4732.
♦ K. Nawalany, A. Rusin, M. Kępczyński, A. Mikhailov, G. Kramer–Marek, M. Snietura, J. Połtowicz, Z. Krawczyk, M. Nowakowska, "Comparison of photodynamic efficacy of tetraarylporphyrin pegylated or encapsulated in liposomes: In vitro studies", Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2009, 97 (1), 8–17
♦ M. Elżbieciak, M. Kolasińska, S. Zapotoczny, R. Krastev, M. Nowakowska, P. Warszyński, "Nonlinear growth of multilayer films formed from weak polyelectrolytes", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2009, 343 (1–3), 89–95
♦ J.S. De Klerk, A.N. Bader, S. Zapotoczny, M. Sterzel, M. Pilch, A. Danel, C. Gooijer, F. Ariese, "Excited–state double proton transfer in 1H–pyrazolo[3,4–b]quinoline dimers", Journal of Physical Chemistry A, 2009, 113 (18), 5273–5279
♦ E.M. Benetti, E. Reimhult, J. De Bruin, S. Zapotoczny, M. Textor, G.J. Vancso, "Poly(methacrylic acid) grafts grown from designer surfaces: The effect of initiator coverage on polymerization kinetics, morphology and properties", Macromolecules, 2009, 42 (5), 1640–1647
♦ M. Nowakowska, K. Nawalany, M. Kępczyński, Z. Krawczyk, "Novel nanostructural hybride materials for photodynamic theraphy", Macromolecular Symposia, 2009, 279 (1), 132–137
♦ M. Kępczyński, J. Bednar, J. Lewandowska, M. Staszewska, M. Nowakowska, "Hybrid silica–silicone nanocapsules obtained in catanionic vesicles. Cryo–TEM studies", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2009, 9 (5), 3138–3143
♦ M. Elżbieciak, S. Zapotoczny, P. Nowak, R. Krastev, M. Nowakowska, P. Warszyński, "Influence of pH on the Structure of Multilayer Films Composed of Strong and Weak Polyelectrolytes", Langmuir, 2009, 25 (5), 3255–3259

Więcej artykułów można znaleźć na stronie http://www2.chemia.uj.edu.pl/npb/links/publications.html


 

Ostatnia modyfikacja danych: Krzysztof Szczeponek, 2020-03-19 14:09:19
   

strona główna Wydziału Chemii