powrót

Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów

 

 

Członkowie zespołu

 
prof. dr hab. Maria Nowakowska
 
prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka     - www
 
dr hab. Anna Karewicz
 
dr hab. Mariusz Kępczyński
 
dr Arkadiusz Gut
 
dr Dorota Jamróz
 
dr Kamil Kamiński
 
dr Tomasz Kruk
 
dr Urszula Kwolek
 
dr Joanna Lewandowska-Łańcucka
 
dr inż. Adam Michalski
 
dr Tomasz Uchacz
 
dr Karol Wolski
 
dr Łukasz Łapok
 
mgr inż. Andrzej Baliś
 
mgr Karolina Chojnacka-Górka
 
mgr Anna Gruszkiewicz
 
mgr Katarzyna Guzdek
 
mgr Małgorzata Janik
 
mgr Agnieszka Kaczyńska
 
mgr Tomasz Kuciel
 
mgr Katarzyna Kłysik-Trzciańska
 
mgr Magdalena Obłoza
 
mgr Joanna Odrobińska
 
mgr Rafał Petka
 
mgr Aneta Pietraszek
 
mgr inż. Agnieszka Puciul-Malinowska
 
mgr Agnieszka Rojewska
 
mgr Anna Rozpędzik
 
mgr Monika Słowikowska
 
mgr Artur Wójcik
 
mgr Mateusz Zając
 
mgr Maria Zatorska
 
mgr Agata Żak

Podstawowe informacje

 

 Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www2.chemia.uj.edu.pl/npb/


Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów (NPB), którego kierownikiem jest Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny prowadzi badania nad zaawansowanymi materiałami polimerowymi i hybrydowymi do zastosowań w nanotechnologii, medycynie i ochronie środowiska. Badania realizowane są w sześciu podgrupach pod bezpośrednim nadzorem członków Zespołu posiadających stopień naukowy dr habilitowanego lub doktora.


Tematyka badań poszczególnych grup:


Modelowanie molekularne biwarstw surfaktantów – dr Dorota Jamróz – kierownik grupy

♦ struktura i właściwości dwuwarstw surfaktantowych
♦ oddziaływanie małych molekuł biologicznie czynnych z dwuwarstwami surfaktantowymi lub lipidowymi
♦parametryzacja pola siłowego dla grup funkcyjnych będących częstymi składnikami jonowych surfaktantów


Materiały do kontrolowanego dostarczania leków – dr hab. Anna Karewicz – kierownik grupy

♦ modyfikowane liposomy jako nośniki bioaktywnych molekuł
♦ hydrożelowe filmy i mikrosfery otrzymane na bazie naturalnych, biokompatybilnych polimerów do celowanego i/lub kontrolowanego dostarczania leków
♦ polimery inteligentne do kontrolowanego dostarczania leków i inżynierii tkankowej


Układy zdyspergowane do celów biomedycznych – dr hab. Mariusz Kępczyński – kierownik grupy

♦ porfiryny z kowalencyjnie dołączonymi łańcuchami polimerowymi jako sensybilizatory w terapii fotodynamicznej (PDT)
♦ fotosensybilizatory hybrydowe liposom – fotoaktywny polimer
♦ pęcherzyki jako nośniki leków
♦ nanokapsułki i nanocząstki z materiałów krzemowych i silikonowych


Krzemowe nano- i mikrostruktury – dr Joanna Lewandowska – kierownik grupy

♦ nano- i mikrostruktury krzemowe
♦ pęcherzyki stabilizowane surfaktantami oraz liposomy jako nośniki biologicznie aktywnych molekuł
♦ stabilizowane krzemionką magnetyczne mikrosfery do zastosowań biomedycznych


Materiały polimerowe i hybrydowe do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska – prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka – kierownik grupy

♦ materiały drukowane molekularnie dla potrzeb biomedycznych otrzymywane przy zastosowaniu metod fotochemicznych
♦ rusztowania polimerowe dla hodowli tkankowych
♦ hybrydowe aluminokrzemianowo-polimerowe fotosensybilizatory
♦ oddziaływania polimer – surfaktant
♦ polimery inteligentne do zastosowań biomedycznych i w ochronie środowiska (usuwanie heparyny z krwi, oczyszczanie wody z substancji powierzchniowo czynnych)


Nanoinżynieria polimerowych materiałów funkcjonalnych – prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny – kierownik grupy

♦ nanostrukturalne materiały polimerowe do zastosowań fotochemicznych i biomedycznych
♦ mikroskopia sił atomowych (AFM) – podstawowa technika badań miękkich materiałów – rozwój nowatorskich metod i ich wykorzystanie w nanotechnologii i nanomedycynie
♦ procesy transferu energii/elektronu w warunkach ograniczenia geometrycznego
♦ reakcje fotosensybilizowane w polimerowych nanoreaktorach
♦ fotochemia i fotofizyka wybranych układów (np. transfer protonu ze stanu wzbudzonego)

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.nfpm.chemia.uj.edu.pl/


Wybrane artykuły opublikowane w latach 2009 – 2011:

♦ K. Kamiński, M. Płonka, J. Ciejka, K. Szczubiałka, M. Nowakowska, B. Lorkowska, R. Korbut, R. Lach, "Cationic Derivatives of Dextran and Hydroxypropylcellulose as Novel Potential Heparin Antagonists", J. Med. Chem., Artykuł w druku
♦ M. Golonka, M. Bulwan, M. Nowakowska, A. M. Testera, J. C. Rodríguez-Cabello, S. Zapotoczny, "Thermoresponsive multilayer films based on ionic elastin-like recombinamers", Soft Matter, 2011, 7, 9402-9409
♦ A. Karewicz, D. Bielska, B. Gzyl-Malcher, M. Kepczynski, R. Lach, M. Nowakowska, "Interaction of curcumin with lipid monolayers and liposomal bilayers", Colloid. Surface. B, 2011, 88, 231– 239
♦ M. Kepczynski, J. Lewandowska, K. Witkowska, S. Kedracka-Krok, V. Mistrikova, J. Bednar, P. Wydro, M. Nowakowska, "Bilayer structures in dioctadecyldimethylammonium bromide/oleic acid dispersions", Chem. Phys. Lipids, 2011, 164 (5), 359-367
♦ M. Staszewska, M. Dzieciuch, J. Lewandowska, M. Kepczynski, S. Zapotoczny, M. Oszajca, A. Łatkiewicz, M. Nowakowska, "Silica covered porphyrin microstructures obtained in sol-gel processes", J. Sol-Gel Sci. Techn., 2011, 59, 276-282
♦ M. Molenda, K. Furczon, A. Kochanowski, S. Zapotoczny, M. Szuwarzynski, B. Dudek, R. Dziembaj, "Application of gelcasting process in ceria membranes formation", Solid State Ionics, 2011, 188, 135-139
♦ A. Plewa, W. Niemiec, J. Filipowska, A. M. Osyczka, R. Lach, K. Szczubiałka, M. Nowakowska, "Photocrosslinkable Diazoresin/ Pectin Films - synthesis and application as cell culture supports", Eur. Polym. J., 2011, 47, 1503-1513
♦ M. Romek, B. Gajda, E. Krzysztofowicz,M. Kepczynski, Z. Smorag, "New technique to quantify the lipid composition of lipid droplets in porcine oocytes and pre–implantation embryos using Nile Red fluorescent probe", Theriogenology, 2011, 75 (1), 42–54
♦ X. Sui, S. Zapotoczny, E.M. Benetti, M. Memesa, M.A. Hempenius, G.J. Vansco, "Grafting mixed responsive brushes of poly(N–isopropylacrylamide) and poly(methacrylic acid) from gold by selective initiation", Polym. Chem., 2011, in press
♦ A. Karewicz, J. Łegowik, M. Nowakowska, "New bilayer-coated microbead system for controlled release of 5-aminosalicylic acid", Polym. Bull., 2011, 66, 433-443
♦ X. Sui, S. Zapotoczny, E.M. Benetti, P. Schön, G.J. Vancso, "Characterization and molecular engineering of surface-grafted polymer brushes across the length scales by atomic force microscopy", Journal of Materials Chemistry, 2010, 20 (24), 4981-4993
♦ M. Molenda, K. Furczon, A. Kochanowski, S. Zapotoczny, M. Szuwarzynski, B. Dudek, R. Dziembaj, "Application of gelcasting process in ceria membranes formation", Solid State Ionics, 2010, in press
♦ M. Kepczynski, M. Kumorek, M. Stepniewski, T. Róg, B. Kozik, D. Jamróz, J. Bednar, M. Nowakowska, "Behavior of 2,6-Bis(decyloxy)naphthalene inside lipid bilayer", Journal of Physycal Chemistry B, 2010, 114 (47), 15483-15494
♦ D. Drozd, K. Szczubiałka, M. Nowakowska, " Novel hybrid photosensitizers: Photoactive polymer-nanoclay", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2010, 215 (2-3), 223-228
♦ K. Wybranska, W. Niemiec, K. Szczubialka, M. Nowakowska, Y. Morishima, "Adenine Molecularly Imprinted Polymer-Coated Submicrometer Silica Gel Particles", Chemistry of Materials, 2010, 22 (18), 5392-5399
♦ W. Niemiec, S. Zapotoczny, K. Szczubialka, A. Laschewsky, M. Nowakowska, "Nanoheterogeneous Multilayer Films with Perfluorinated Domains Fabricated Using the Layer-by-Layer Method", Langmuir, 2010, 26(14), 11915-11920
♦ K. Gawel, K. Szczubialka, S. Zapotoczny, M. Nowakowska, "Zwitterionically modified hydroxypropylcellulose for biomedical applications", European Polymer Journal, 2010, 46(7), 1475-1479
♦ K. Kaminski, K. Szczubialka, K. Zazakowny, R. Lach, M. Nowakowska, "Chitosan derivatives as novel potential heparin reversal agents", Journal of Medicinal Chemistry, 2010, 53 (10), 4141-4147
♦ E.M. Benetti, X. Sui, S. Zapotoczny, G.J. Vansco, "Surface-grafted gel-brush/metal nanoparticle hybrids", Advanced Functional Materials, 2010, 20 (6), 939-944
♦ M. Elzbieciak, D. Wodka, S. Zapotoczny, P. Nowak, P. Warszynski, "Characteristics of model polyelectrolyte multilayer films containing laponite clay nanoparticles", Langmuir, 2010, 26 (1), 277-283
♦ A. Karewicz, K. Zasada, K. Szczubiałka, S. Zapotoczny, R. Lach, M. Nowakowska, "Smart alginate-hydroxypropylcellulose microbeads for controlled release of heparin", International Journal of Pharmaceutics, 2010, 385, 163–169
♦ J. Lewandowska, M. Kepczyński, J. Bednar, E. Rzad, V. Moravickova, B. Jachimska, M. Nowakowska, “Silicone-stabilized liposomes”, Colloid Polym. Sci., 2010, 2888:37–44
♦ Z. M. Prokopowicz, F. Arce, R. Biedroń, Ch.L.–L. Chiang, M. Cieszek, D. R. Katz, M. Nowakowska, S. Zapotoczny, J. Marcinkiewicz, B. M. Chain, “Hyperchlorous Acid: A Natural Adjuvant that Facilitates Antigen Processing, Cross–Priming, and the Induction of Adaptive Immunity", J. Immunol., 2010: 184, 824–835.
♦ M. Kepczyński, J. Bednar, D. Kuźmicz, P. Wydro, M. Noawkowska, “Spontaneous Formation of Densly Stacked Multilamellar Vesicles in Dioctdecyldimethylammonium Bromide/Oleosiloxane Mixtures", Langmuir, 2010, 26(3), 1551–1556.
♦ M. Bulwan, S. Zapotoczny, M. Nowakowska, "Robust one–component chitosan-based ultrathin films fabricated using layer–by–layer technique", Soft Matter, 2009, 5, 4726–4732.
♦ K. Nawalany, A. Rusin, M. Kępczyński, A. Mikhailov, G. Kramer–Marek, M. Snietura, J. Połtowicz, Z. Krawczyk, M. Nowakowska, "Comparison of photodynamic efficacy of tetraarylporphyrin pegylated or encapsulated in liposomes: In vitro studies", Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2009, 97 (1), 8–17
♦ M. Elżbieciak, M. Kolasińska, S. Zapotoczny, R. Krastev, M. Nowakowska, P. Warszyński, "Nonlinear growth of multilayer films formed from weak polyelectrolytes", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2009, 343 (1–3), 89–95
♦ J.S. De Klerk, A.N. Bader, S. Zapotoczny, M. Sterzel, M. Pilch, A. Danel, C. Gooijer, F. Ariese, "Excited–state double proton transfer in 1H–pyrazolo[3,4–b]quinoline dimers", Journal of Physical Chemistry A, 2009, 113 (18), 5273–5279
♦ E.M. Benetti, E. Reimhult, J. De Bruin, S. Zapotoczny, M. Textor, G.J. Vancso, "Poly(methacrylic acid) grafts grown from designer surfaces: The effect of initiator coverage on polymerization kinetics, morphology and properties", Macromolecules, 2009, 42 (5), 1640–1647
♦ M. Nowakowska, K. Nawalany, M. Kępczyński, Z. Krawczyk, "Novel nanostructural hybride materials for photodynamic theraphy", Macromolecular Symposia, 2009, 279 (1), 132–137
♦ M. Kępczyński, J. Bednar, J. Lewandowska, M. Staszewska, M. Nowakowska, "Hybrid silica–silicone nanocapsules obtained in catanionic vesicles. Cryo–TEM studies", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2009, 9 (5), 3138–3143
♦ M. Elżbieciak, S. Zapotoczny, P. Nowak, R. Krastev, M. Nowakowska, P. Warszyński, "Influence of pH on the Structure of Multilayer Films Composed of Strong and Weak Polyelectrolytes", Langmuir, 2009, 25 (5), 3255–3259

Więcej artykułów można znaleźć na stronie http://www2.chemia.uj.edu.pl/npb/links/publications.html


 

Ostatnia modyfikacja danych: Szczepan Zapotoczny, 2018-11-26 12:03:44
   

strona główna Wydziału Chemii