powrót

Zespół Fizykochemii Powierzchni

 

 

Członkowie zespołu

 
dr hab. (prof. UJ) Beata Korchowiec
 
dr Barbara Gzyl-Malcher
 
dr Marzena Mach
 
dr Luca Quaroni     - www
 
mgr Magdalena Kowalska
 
mgr inż. Łukasz Płachta

Podstawowe informacje

 

 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zespołu.

.

Główne kierunki badań

 1. Zastosowanie metody monowarstw Langmuira w modelowaniu błon komórkowych.
 2. Badanie właściwości monowarstw adsorpcyjnych na granicy faz woda/powietrze.
 3. Badanie składu i oddziaływań międzycząsteczkowych w mieszanych monowarstwach adsorpcyjnych.
 4. Badanie elektrycznych i termodynamicznych właściwości cząsteczek na granicy faz woda/powietrze.
 5. Badanie właściwości nierozpuszczalnych monowarstw na subfazach wodnych.


Aktualnie realizowane projekty badawcze

 1. Badanie działania leków antyarytmicznych na błony komórkowe.
 2. Wpływ struktury lipidów na ich oddziaływania w modelowych błonach biologicznych.
 3. Badanie powinowactwa peptydów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym do membran lipidowych.
 4. Właściwości mieszanych filmów adsorpcyjnych na granicy faz woda/powietrze.


Wybrane publikacje (2005-2010)

 1. B. Gzyl-Malcher, M. Zembala, M. Filek, Effect of tocopherol on surface properties of plastid lipids originating from wheat calli cultivated in cadmium presence, Chem. Phys. Lipids, 163 (2010) 74-81.
 2. M. Filek, B. Gzyl-Malcher, M. Zembala, E. Bednarska, P. Laggner, M. Kriechbaum, Effect of selenium on characteristics of rape chloroplasts modified by cadmium, J. Plant Physiol., 167 (2010) 28-33.
 3. K. Czapla, B. Korchowiec, E. Rogalska, Differentiating oxicam nonsteroidal anti-inflamatory drugs in phosphoglyceride monolayers, Langmuir, 26 (2010) 3485-3492.
 4. M. Kępczyński, J. Bednar, D. Kuźmicz, P. Wydro, M. Nowakowska, Spontaneous formation of densely stacked multilamellar vesicles in dioctadecyldimethylammonium bromide/oleosiloxane mixtures, Langmuir, 26 (2010) 1551-1556.
 5. K. Makyła, M. Paluch, The linoleic acid influence on molecular interactions in the model of biological membrane, Colloids Surf., B, 71 (2009) 59-66.
 6. P. Wydro, M. Paluch, The miscibility of dodecyltrihydroxyethylammonium bromide with cationic, nonionic and anionic surfactants in mixed monolayers and micelles, Colloids Surf., A, 348 (2009) 70-75.
 7. P. Wydro, K. Witkowska, The interactions between phosphatidylglycerol and phosphatidylethanolamines in model bacterial membranes. The effect of the acyl chain length and saturation, Colloids Surf., B, 72 (2009) 32-39.
 8. K. Hąc-Wydro, P. Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, M. Paluch, Cholesterol and phytosterols effect on sphingomyelin/phosphatidylcholine model membranes—Thermodynamic analysis of the interactions in ternary monolayers, J. Colloid Interface Sci., 329 (2009) 265-272.
 9. B. Gzyl-Malcher, M. Filek, G. Brezesinski, Influence of cadmium and selenate on the interactions between hormones and phospholipids, Langmuir, 25 (2009) 13071-13076.
 10. W. Barzyk, S. Campagana, K. Więcław, B. Korchowiec, E. Rogalska, The affinity of two antimicrobial peptides derived from bovine milk proteins for model lipid membranes, Colloids Surf., A, 343 (2009) 104-110.
 11. J. Gravier, B. Korchowiec, R. Schneider, E. Rogalska, Interaction of amphiphilic chlorin-based photosensitizers with 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine monolayers, Chem. Phys. Lipids, 158 (2009) 102-109.
 12. K. Więcław, B. Korchowiec, Y, Corvis, J. Korchowiec, H. Guermouche, E. Rogalska, Meloxicam and meloxicam-ß-cyclodextrin complex in model membranes: Effects on the properties and enzymatic lipolysis of phospholipid monolayers in relation to anti-inflammatory activity, Langmuir, 25 (2009) 1417-1426.
 13. K. Hąc-Wydro, P. Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, Metal ions binding to tri-n octylphosphine oxide (TOPO) monolayer spread at the air/water interface, Thin Solid Films, 516 (2008) 8839-8843.
 14. B. Gzyl-Malcher, M. Filek, K. Makyła, Langmuir monolayers of chloroplast membrane lipids, Thin Solid Films, 516 (2008) 8844-8847.
 15. B. Gzyl-Malcher, M. Paluch, Studies of lipid interactions in mixed Langmuir monolayers, Thin Solid Films, 516 (2008) 8865-8872.
 16. Z. Matras,T. Malcher, B. Gzyl-Malcher, The influence of polymer-surfactant aggregates on drag reduction, Thin Solid Films, 516 (2008) 8848-8851.
 17. B. Gzyl-Malcher, M. Filek, K. Makyła, M. Paluch, Differences in surface behaviour of galactolipids originating from different kind of wheat tissue cultivated in vitro, Chem. Phys. Lipids, 155 (2008) 24-30.
 18. B. Gzyl-Malcher, J. Handzlik, A Nowak-Stępniowska, Interactions of phenytoin with lipids in mixed Langmuir monolayers, Colloids Surf. A, 321 (2008) 52-59.
 19. B. Korchowiec, Y. Corvis, T. Viitala, C. Feidt, Y. Guiavarch, C. Corbier, E. Rogalska Interfacial Approach to Polyaromatic Hydrocarbon Toxicity: Phosphoglyceride and Cholesterol Monolayer Response to Phenantrene, Anthracene, Pyrene, Chrysene, and Benzo[a]pyrene, J. Phys. Chem. B, 112 (2008) 13518-13531.
 20. Y. Corvis, B. Korchowiec, J. Korchowiec, M. Badis, E. Mironiuk-Puchalska, I. Fokt, W. Priebe, E. Rogalska, Complexation of Metal Ions in Langmuir Films Formed with Two Amphiphilic Dioxadithia Crown Ethers, J. Phys. Chem. B, 112 (2008) 10953-10963.
 21. J. Korchowiec, B. Korchowiec, W. Priebe, E. Rogalska, DFT Study on the Selectivity of Complexation of Metal Cations with a Dioxadithia Crown Ether Ligand, J. Phys. Chem. A, 112 (2008) 13633-13640.
 22. P. Wydro, The influence of the size of the hydrophilic group on the miscibility of zwitterionic and nonionic surfactants in mixed monolayers and micelles, J. Colloid Interface Sci., 316 (2007) 107-113.
 23. B. Gzyl-Malcher, M. Filek, G. Brezesinski, A. Fischer, The influence of plant hormones on phospholipid monolayer stability, Z. Naturfrosch C, 62 (2007) 55-60.
 24. P. Wydro, B. Krajewska, K. Hąc-Wydro, Chitosan as a lipid binder. A Langmuir monolayer study of chitosan-lipid interactions, Biomacromelecules, 8 (2007) 2611-2617.
 25. P. Wydro, K. Hąc-Wydro, Thermodynamic description of the interactions between lipids in ternary Langmuir monolayers: the study of cholesterol distribution in membranes, J. Phys. Chem. B, 111 (2007) 2495-2502.
 26. B. Korchowiec, A. B. Salem, Y. Corvis, J. B. Reguouf de Vains, J. Korchowiec, E. Rogalska, Calixarenes in a membrane environment: A monolayer study on the miscibility of three p-tert-butylcalix[4]arene β-lactam derivatives with 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, J. Phys. Chem. B, 111 (2007) 13231-13242.
 27. K. Hąc-Wydro, P. Wydro, The influence of fatty acids on model cholesterol/phospholipid membranes, Chem. Phys. Lipids, 150 (2007) 66-81.
 28. K. Hąc-Wydro, P. Wydro, A. Jagoda, J. Kapusta, The study of the interaction between phytosterols and phospholipids in model membranes, Chem. Phys. Lipids, 150 (2007) 22-34.
 29. K. Hąc-Wydro, J. Kapusta, A. Jagoda, P. Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, The influence of a phospholipid structure on the interaction with polyene antifungal antibiotic – nystatin. The Langmuir monolayers study, Chem. Phys. Lipids, 150 (2007) 125-135.
 30. P. Wydro, K. Hąc-Wydro, Electrical properties and relaxation behavior of TOPO monolayers formed at the air/water interface, Pol. J. Chem., 81 (2007) 115-127.
 31. Y. Corvis, B. Korchowiec, G. Brezesinski, S. Follot, E. Rogalska, Impact of aluminum on the oxidation of lipids and enzymatic lipolysis in monomolecular films at the air/water interface, Langmuir, 23 (2007) 3338-3348.
 32. P. Wydro, The miscibility of sodium dodecyl sulfonate with anionic, nonionic and cationic surfactants in mixed monolayers and micelles, Pol. J. Chem., 81 (2007) 2157-2169.
 33. P. Wydro, K. Hąc-Wydro, M. Paluch, Insoluble amphiphiles at the air/water interface. The characteristics of alcohols monolayers, Pol. J. Chem., 80 (2006) 2041-2054.
 34. B. Korchowiec, M. Paluch, Y. Corvis, E. Rogalska, A Langmuir film approach to elucidating interactions in lipid membranes: 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine/cholesterol/metal cation systems, Chem. Phys. Lipids, 144 (2006) 127-136.
 35. E. Jarek, P. Wydro, P. Warszyński, M. Paluch, Surface properties of mixtures of surface active sugar derivatives with ionic surfactants. Theoretical and experimental investigations, J. Colloid Interface Sci., 293 (2006) 194-202.
 36. B. Gzyl, M. Paluch, Mixed monolayers of dipalmitoyl phosphatidylcholine and ethyl palmitate at the air/water interface, Appl. Surf. Sci., 246 (2005) 356-361.
 37. K. Hąc-Wydro, P. Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, A study of the properties of tri-n-octylphosphine oxide (TOPO) monolayers formed at the air/water interface, Pol. J. Chem., 79 (2005) 773-781.
 38. K. Hąc-Wydro, P. Wydro, P. Dynarowicz-Łątka, Interactions between dialkyldimethylammonium bromides (DXDAB) and sterols - A monolayer study, J. Colloid Interface Sci., 286 (2005) 504-510.
 39. M. Filek, B. Gzyl, P. Laggner, M. Kriechbaum, Effect of indole-3-acetic acid on surface properties of the wheat plastid lipids, J. Plant Physiol., 162 (2005) 245-252.
 40. P. Wydro, M. Paluch, Miscibilty and interaction of dodecyl sulfobetaine with anionic, cationic and nonionic surfactants, J. Colloid Interface Sci., 286 (2005) 387-391.
 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2015-02-27 08:38:11
   

strona główna Wydziału Chemii