powrót

Zespół Analiz Sądowych i Klinicznych

 

 

Członkowie zespołu

 
dr hab. (prof. UJ) Renata Wietecha-Posłuszny
 
dr hab. (prof. UJ) Michał Woźniakiewicz
 
dr Małgorzata Król
 
dr Paweł Nowak
 
dr Aneta Woźniakiewicz
 
mgr Małgorzata Gołąb
 
mgr Alicja Majda
 
mgr Michał Piwowar
 
mgr Anna Wójtowicz

Podstawowe informacje

 

 

Główne kierunki badań

 • Nowe metody kalibracyjne w analizie przepływowej
 • Zastosowanie technik przepływowych do zatężania próbek
 • Mikroukłady przepływowe i ich zastosowanie w chemii sądowej
 • Badania identyfikacyjne śladów kryminalistycznych
 • Nowe procedury analizy materiałów biologicznych

Aktualnie prowadzone badania

 • Opracowanie nowej strategii kalibracyjnej w analizie chemicznej
 • Metoda odzysku jako sposób oceny dokładności wyników analitycznych – badania koncepcyjne i doświadczalne
 • Badania nad nowymi procedurami miareczkowania w analizie przepływowej
 • Preparatyka i wykorzystanie nowych sorbentów do poprawy warunków oznaczania miedzi i kadmu techniką przepływową
 • Konstrukcja mikroukładu przepływowego do oznaczania leków psychotropowych w ślinie
 • Opracowanie nowych technik ekstrakcyjnych do wyosabniania leków psychotropowych z materiału biologicznego
 • Analiza identyfikacyjno-porównawcza atramentów drukarkowych metodą elektroforezy kapilarnej
 • Opracowanie metod analizy materiałów biologicznych technikami ICP-MS i ICP-OES

Wybrane publikacje

 1. K. Góra-Marek, H. Mrowiec, S. Walas, “Cobalt Sites in Zeolites FAU – IR Investigations”, J. Mol. Struct., 923, 67-71 (2009).
 2. M. Filek, M. Zembala, H. Hartikainen Z. Mieszalski, A. Kornaś, R. Wietecha-Posłuszny, S. Walas, „Changes in Wheat Plastid Membrane Properties Induced by Cadmium and Selenium in Presence/Absence of 2,4-dichlorophenoxyacetic Acid”, Plant Cell Tiss. Organ. Cult., 96, 19-28 (2009).
 3. M. Zadrożna, M. Gawlik, B. Nowak, A. Marcinek, H. Mrowiec , S. Walas, R. Wietecha-Posłuszny, P. Zagrodzki, „Antioxidants Activities and Concentration of Selenium, Zinc and Copper in Preterm and IUGR Human Placentas”, J. Trace Elem. Med. Biol., 23, 144-148 (2009).
 4. M. Szafarska, M. Woźniakiewicz, M. Pilch, J. Zięba-Palus, P. Kościelniak, “Computer Analysis of ATR-FTIR Spectra of Paint Samples for Forensic Purposes”, J. Molec. Struct., 924–926, 504–513 (2009).
 5. B. Trzcińska, J. Zięba-Palus, P. Kościelniak, "Application of Microspectrometry in Visible Range to Differentiation of Car Solid Paints for Forensic Purposes", J. Molec. Struct., 924–926, 393–399 (2009).
 6. R. Wietecha-Posłuszny, J. Dobrowolska, P. Kościelniak, P. Zagrodzki, „Determination of Selenium as a Biomarker of Thyroid Cancer by HG-AFS Metod”, Acta Chim. Slov., 56, 441-446 (2009).
 7. J. M. Milczarek, M. Dziadosz, J. Zięba-Palus, “Way to Distinguish Car Paint Traces Based on Epoxy Primer Layers Analysis by Pyrolysis - Gas Chromatography - Mass Spectrometry (Py-GC/MS)”, Chem. Anal., 54, 173-185 (2009.
 8. M. Wójtowicz, J. Kozak, K. Danielewska, P. Kościelniak, „Flow Injection Titration Basing on the Merging-zone Technique”, Talanta, 79, 1006–1010 (2009).
 9. A. Tobiasz, S. Walas, B. Trzewik, P. Grzybek, M. M. Zaitz, M. Gawin, H. Mrowiec, „Cu(II)-Imprinted Styrene-Divinylbenzene Beads as a New Sorbent For Flow Injection-Flame Atomic Absorption Determination of Copper”, Microchemical Journal, 93, 87-92 (2009).
 10. K. Madej, A. Biedroń, A. Garbacik, „Study of Separation and Extraction Conditions for Five Neuroleptic Drugs by an LLE-HPLC-DAD Method in Human Plasma”, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 32, 3025-3037 (2009).
 11. M. Woźniakiewicz, J. Kuczara, P. Kościelniak, „Determination of Fluoxetine in Blood Samples by High-performance Liquid Chromatography Using a Derivatization Reagent”, Chem. Anal. (Warsaw), 54, 667-677 (2009).
 12. M. Herman, P. Kościelniak, M. Wieczorek, M. Stafiński, M. Matuszek, “A Spectrophotometric Method for Determination of Chlorites in Drinking Water with the Use of Flow Technique”, Chem Anal (Warsaw), 54, 907-919 (2009).
 13. H. J. Bader, M. Rothweil, I. Maciejowska, R. Wietecha-Posłuszny, ,,Chemia sądowa - zajęcia praktyczne”, Chemia w szkole, 276, 14-21 (2008).
 14. E. Florek, R. Janicki, W. Piekoszewski, M. Kulza, A. Sędziak, M. Chuchracki, „Wpływ dymu tytoniowego na poziom hormonów płciowych – model zwierzęcy”, Przegląd Lekarski, 65, 508-513 (2008).
 15. E. Florek, W. Piekoszewski, „Nikotynowa i nienikotynowa farmakoterapia uzależnienia od nikotyny”, Przegląd Lekarski, 65, 700-705 (2008).
 16. J. Dobrowolska, M. Dehnhardt, A. Matusch, M. Zoriy, N. Palomero-Gallagher, P. Kościelniak, K Zilles, J. S. Becker, “Quantitative Imaging of Zinc, Copper and Lead in Three Distinct Regions of the Human Brain by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry”, Talanta, 74, 717-723 (2008).
 17. J. S. Becker, H. Sela, J. Dobrowolska, M. Zoriy, J. Su. Becker, “Recent Applications on Isotope Ratio Measurements by ICP-MS and LA-ICP-MS on Biological Samples and Single Particles”, Int. J. Mass Spectrom., 270, 1–7 (2008).
 18. J. Zięba-Palus, G. Zadora, J. M. Milczarek, P. Kościelniak, „Pyrolysis-gas Chromatography/Mass Sectrometry Analysis as a Useful tool in Forensic Examination of Automotive Paint Traces”, J. Chromatogr. A, 1179, 41-46 (2008).
 19. J. Zięba-Palus, G. Zadora, J. M. Milczarek, “Differentiation and Evaluation of Evidence Value of Styrene Acrylic Urethane Topcoat Car Paints Analysed by Pyrolytic Gas Chromatography”, J. Chromatogr. A, 1179, 47-58 (2008).
 20. K. Madej, P. Kościelniak, „Review of Analytical Methods for Identification and Determination of Phenothiazines and Tricyclic Antidepressants”, Crit. Rev. Anal. Chem., 38, 51-67 (2008)
 21. J. Zięba-Palus, J. M. Milczarek, P. Kościelniak, “Application of Infrared Spectroscopy and Pyrolytic Gas Chromatography in Examination of Automobile Paint Samples”, Chem. Anal. (Warsaw), 52, 109-121 (2008).
 22. M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, A. Garbacik, P. Kościelniak, „Microwave-Assisted Extraction of Tricyclic Antidepressants from Human Serum Followed by High Performance Liquid Chromatography Determination”, J. Chromatogr. A, 1190, 52–56 (2008).
 23. S. Walas, A. Tobiasz, M. Gawin, B. Trzewik, M. Strojny, H. Mrowiec, „Application of a Metal Ion-imprinted Polymer Based on Salen-Cu Complex to Flow Injection Preconcentration and FAAS Determination of Copper”, Talanta, 76, 96-1001 (2008).
 24. J. Kozak, M. Wójtowicz, A. Wróbel, P. Kościelniak, „Novel Approach to Calibration by the Complementary Dilution Method with the Use of a Monosegmented Sequential Injection System”, Talanta, 77, 587-592 (2008).
 25. M. Wójtowicz, J. Kozak, D. Górnacka, P. Kościelniak, “Application of Flow Injection Gradient Titration Based on a Sample and Standard Dilution to The Determination of Total Acidity in Vinegars and Soft Drinks”, Anal. Sci., 24, 1593-1597 (2008).
 26. J. S. Becker, J. Dobrowolska, M. Zoriy, A. Matusch, „Imaging of Uranium on Rat Brain Sections Using Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-IMS): A New Tool for the Study of Critical Substructures Affined to Heavy Metals in Tissues”, Rapid Commun. Mass Sp., 22, 2768-2772 (2008).
 27. M. Filek, M. Zembala, Z. Mieszalski, A. Kornaś, R. Wietecha-Posłuszny, S. Walas, „Changes in Wheat Plastid Membrane Properties Induced by Cadmium and Selenium in Presence/Absence of 2,4-dichlorophenoxyacetic Acid”, Plant Cell Tiss. Organ. Cult., 96, 19-28 (2009);
 28. K. Madej „The use of microwave energy and cloud-point phenomenon in sample preparation for drugs and other bioactive compounds determination”, wysłana do recenzji czasopisma Trends in Analytical Chemistry
 29. M. Szafarska, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, M. Pilch, J. Zięba-Palus „Computer analysis of ATR-FTIR spectra of paint samples for forensic purposes”, J Mol Struc, 10.1016/j.molstruc.2008.11.048
 30. R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, Application of microwave assisted-techniques to sample preparation in forensic and clinical analysis, Problems of Forensic Sciences, 78 30–43, (2008).
 31. J. Zięba-Palus, J. Milczarek, P. Kościelniak, “Working out Conditions of Identification and Comparative Analysis of Car Paints by Pyrolytic Gas Chromatography Coupled with Mass Spectrometry (Py-GC-MS)”, Problems of Forensic Sciences, 67, 235-243 (2006)
 32. I. López-García, J. Kozak, M. Hernández-Córdoba, “Use of Membrane Micropumps for Introducing the Sample Solution in Flame Atomic Absorption Spectrometry”, Talanta, 71, 1369-1374 (2007)
 33. I. López-García, J. Kozak, M. Hernández-Córdoba, “Nonconventional Semiautomated Standard Addition Procedure Based on Membrane Micropumps for Flame Atomic Absorption Spectrometry”, Spectrosc. Lett., 40, 15-26 (2007)
 34. K. Madej, A. Paszkowska, J. Kochana, M. Woźniakiewicz, “Study of SPE Conditions for CE Determination of Tricyclic Antidepressants in Body Fluids”, J. Liq. Chromatogr. R. T. , 30, 185-198 (2007)
 35. K. Madej, A. Marczyk, M. Woźniakiewicz, “Non-Aqueous Screening Method for 14 Psychotropic Drugs in Whole Blood Samples”, Chromatographia, 65, 313-317 (2007)
 36. J. S. Becker, J. Su., Becker, M. Zoriy, J. Dobrowolska, M. Dehnhardt, A. Matusch, “New Developments in Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry For Brain Research and Life Sciences”, Eur. J. Mass. Spectrom., 13, 1-6 (2007)
 37. J. S. Becker, M. Zoriy, J. Su. Becker, J. Dobrowolska, M. Dehnhardt, A. Matusch “Elemental Imaging Mass Spectrometry of Thin Sections of Tissues and Analysis of Brain Proteins in Gels by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry”, Phys. Status Solidi C, 4, 1775-1784 (2007)
 38. J. S. Becker, A. Matusch, J. Dobrowolska, M. V. Zoriy, “New Staining Technique in Medicine Using Heavy Metals: Imaging of Uranium and Neodymium in Rat Brain Sections By LA-ICP-MS, J. Anal. At. Spectrom., 22, 1-9, (2007)
 39. P. Kościelniak, M. Wieczorek, J. Kozak, M. Herman, “Versatile Flow Injection Manifold for Analytical Calibration”, Anal. Chim. Acta, 600, 6-13 (2007)
 40. M. Wójtowicz, J. Kozak, P. Kościelniak, “Novel Approaches to Calibration by Flow Injection Gradient Titration”, Anal. Chim. Acta, 600, 78-83 (2007)
 41. P. Zagrodzki, R. Ratajczak, R. Wietecha-Posłuszny, “The Interaction Between Selenium Status, Sex Hormones, and Thyroid Metabolism in Adolescent Girls During Luteal Phase of Menstrual Cycle”, Biol. Trace Elem. Res., 60, 51-60 (2007)
 42. M. Woźniakiewicz, J. Kuczara, P. Kościelniak, “Determination of Desipramine and Nortriptyline in Blood by Means of the HPLC-DAD Method Using 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane (TCNQ) as a Derivatisation Agent”, Problems of Forensic Sciences, 69, 90-97 (2007)
 43. R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, A. Garbacik, P. Kościelniak, „Application of Microwave-assisted Extraction in Isolation of Psychotropic Drugs from Biological Material”, Problems of Forensic Sciences, 70, 187-197 (2007)
 44. W. Piekoszewski, „Diseases and Drug Interactions Affecting Psychomotor Abilities”, Problems of Forensic Sciences, 70, 125-134 (2007)
 45. J. M. Milczarek, I. Maciejowska, S. Walas, „‘…A Pharmacist Comes to a Chemist…’ – an Example of Context Based Learning”, Annals of Polish Chemical Society, (2007) 370-373.
 46. M. Brindell, I. Maciejowska, J. Mania, R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Yates, “Residential Course: a New Proposal for Academic Teachers Training”, Annals of Polish Chemical Society, (2007), 27-30.
 47. J. M. Milczarek, M.M. Zaitz, „58 Chemických Spoločností, Ústí nad Labem”, Orbital, 1, 34, 2007.
 48. M. M. Zaitz, J. M. Milczarek, „Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem – Warszawa 2006”, Orbital, 2, 104-105 (2007).
 49. M. Semczuk, E. Florek, W. Piekoszewski, R. Stanaszek, G.H. Bęborowicz, A. Anholcer, M. Kulza, M.K. Kornacka, „Nikotyna we włosach noworodków jako wskaźnik palenia tytoniu przez kobiety w czasie ciąży – badania wstępne”, Przegląd Lekarski, 63, 729-733 (2007).
 50. A. Stanek, W. Piekoszewski, E. Florek, G.H. Bręborowicz, A. Anholcer, M. Chuchracki, E. Gomółka, M. Kulza, H. Kędziora, „Zastosowanie metody enzymoimmunologicznej do oznaczania kotoniny w moczu”, Przegląd Lekarski, 63, 734-739 (2007).
 51. H. Kędziora, E. Florek, W. Piekoszewski, G.H. Bręborowicz, A. Anholcer, E. Gomółka, M. Kulza, A. Stanek, „Stężenie kotyniny i trans-3’-hydroksykotyniny oraz ich glukuronidów w moczu kobiet ciężarnych palących tytoń”, Przegląd Lekarski, 63, 740-746 (2007).

Wybrane prezentacje na konferencjach

 1. 5th European Academy of Forensic Science Conference, Glasgow, Wielka Brytania, 8-11 września 2009 r.; M. Szafarska, A. Solarz, R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, poster pt. „Optimization of extraction of inkjet inks from paper for forensic purposes”
 2. 5th European Academy of Forensic Science Conference, Glasgow, Wielka Brytania, 8-11 września 2009 r.; M. Woźniakiewicz, R.Wietecha-Posłuszny, A. Garbacik, P. Kościelniak, poster pt. „Microwave-assisted alkaline hair hydrolysis and liquid extraction of basic drugs from human hair”
 3. Konferencja „Flow Analysis XI”, Pollensa, Hiszpania, 14-18 września 2009 r.; J. Kozak, J. Gutowski, M. Wieczorek, P. Kościelniak, „New method of simultaneous determination of Fe(II) and Fe(III) in water using flow injection system”
 4. Konferencja „Flow Analysis XI”, Pollena, Hiszpania, 14-18 września 2009 r.; J. Kozak, M. Wieczorek, J. Kozioł, P. Kościelniak, “Integrated calibration method – comparison of various flow approaches”
 5. 9th International Symposium on Forensic Sciences, Piestany, Słowacja, 29 września - 2 października 2009 r.; M. Szafarska, R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat pt. „Application of capillary electrophoresis to the discrimination of inkjet printing inks” – wyróżnienie za najlepszą prezentację
 6. 9th International Symposium on Forensic Sciences, Piestany, Słowacja, 29 września - 2 października 2009 r.; R. Wietecha-Posłuszny, A. Garbacik, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat pt. „Innovative extraction method for isolation of psychotropic drugs from human hair”
 7. XXVI Konferencja Toksykologów Sądowych, Poznań, 13 – 15 maja 2009 r.; A. Garbacik wystąpienie pt.: "Ekstrakcja micelarna - nowa metoda izolacji leków z materiału biologicznego".
 8. IX Konferencja „Elektroanaliza w teorii i praktyce”, Kraków, 4-5 czerwca 2009 r.; M. Woźniakiewicz, M. Szafarska, R. Wietecha-Posłuszny, P. Kościelniak, poster pt. „Optymalizacja separacji składników atramentów drukarkowych rozdzielanych techniką micelarnej elektrokinetycznej chromatografii kapilarnej”
 9. VII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”, Szklarska Poręba, 7-10 czerwca 2009 r.; M. Szafarska, R. Wietecha-Posłuszny, C. Hughes, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat pt. „Influence of Storage Conditions on Extractions of Colour Dye-based Inkjet Inks From Paper”
 10. VII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”, Szklarska Poręba, 7-10 czerwca 2009 r.; A. Garbacik, M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, P. Kościelniak, komunikat pt. "A New Analytical Approach to Extraction of Psychotropic Drugs from Biological Samples"
 11. VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na Pograniczu Biologii i Chemii”, 20-23 kwietnia 2008 r.; Velke Losiny, Czechy; M. Szafarska, R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat pt. „Forged Document Examination - Extraction of Printing Inks from Paper”
 12. VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na Pograniczu Biologii i Chemii”, Velke Losiny, Czechy, 20-23 kwietnia 2008 r.; J. Kuczara, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat pt. „Determination of Anti-Depressant Drugs in Blood Samples by High Performance Liquid Chromatography Using Derivatization Reagent”
 13. VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na Pograniczu Biologii i Chemii”, Velke Losiny, Czechy, 20-23 kwietnia 2008 r.; A. Garbacik, R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat pt. „Application of Microwave-assisted Extraction for Isolation of Psychotropic Drugs from Human Hair”
 14. Conference “Sequential Injection Analysis ’08”, Hradec Kralove, Czechy, 2-4 czerwca 2008 r.; J. Kozak, P. Kościelniak, poster pt. „Novel Approach to Calibration in Sequential Injection Analysis”
 15. 9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE), Stambuł, Turcja, 6-9 lipca 2008 r.; A. Bader, M. Rothweil, I. Maciejowska, R. Wietecha-Posłuszny, komunikat pt. ,,How to Redouble Pupil’s Motivation? - Crime Scene Investigation Exercise”
 16. 9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE), Stambuł, Turcja, 6-9 lipca 2008 r.; M. Szafarska, R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, poster pt. ,, Justice Above All Else – Analytical Chemistry in a Forensic Costume”
 17. 9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE), Stambuł, Turcja, 6-9 lipca 2008 r.; R. Wietecha-Posluszny, P. Kościelniak, poster pt. ,,A Forensic Laboratory Class - Application of the AFS Method to Post-mortem Examination of Acute Toxic Metal Poisoning”
 18. 60. Jubilejní Sjezd Asociací Českých a Slovenských Chemických Společností, Olomouc, Czechy, 1-4 września 2008 r.; J. M. Milczarek *, J. Zięba-Palus, M. Piechowicz, komunikat pt. “Development of Computer Application for Identification and Comparison of Car Paint Samples Analysed by Pyrolysis – Gas Chromatography – Mass Spectrometry (Py-GC/MS)”
 19. Konferencja EUCMOS 2008, Opatja, Chorwacja, 1-5 września 2008 r.; M. Szafarska, M. Woźniakiewicz, M. Pilch, J. Zięba-Palus, P. Kościelniak, poster pt. „Computer Analysis of ATR-FTIR Spectra of Paint Samples for Forensic Purposes”
 20. 27th International Symposium on Chromatography, Münster, Niemcy, 22-25 września 2008 r.; J. M. Milczarek, J. Zięba-Palus, poster pt. “Examination of Spray Paints on Plasters by the Use of Pyrolysis-Gas Chromatography-Mass Spectrometry (Py-GC/MS)”
 21. 27th International Symposium on Chromatography, Münster, Niemcy, 22-25 września 2008 r.; J. M. Milczarek, J. Zięba-Palus, poster pt. “Application of derivatisation process in examination of acrylic melamine and alkyd melamine car paints by pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS)”
 22. International Conference - Current Trends in Chemical Curricula, Praga, Czechy, 24-26 września 2008 r.; R. Wietecha-Posłuszny, I. Maciejowska, poster „Chemik na tropie zbrodni”
 23. ESAS ’08 European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS ’08, Weimar, Niemcy, 28 września - 1 października 2008 r.; A. Tobiasz, S.Walas, M. Gawin, H. Mrowiec, , M.M. Zaitz, B. Trzewik, poster pt. „Copper Imprinted Styrene-Divinylobenzene Beads as a New Sorbent for Flow Injection-Flame Atomic Absorption Determination”
 24. ESAS ’08 European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS ’08, Weimar, Niemcy, 28 września - 1 października 2008 r.; M. Gawin, M. Bryłka, H. Mrowiec, A. Tobiasz, B. Trzewik, S. Walas, poster pt. „Flow Injection Microcolumn Preconcentration of Cadmium(II) from Aqueous Samples with the Use of Salen Impregnated Silica Gel”
 25. 15th International Conference on Flow Injection Analysis, Nagoja, Japonia, 28 września - 3 pażdziernika 2008r.; J. Kozak, M. Wieczorek, P. Kościelniak, wykład pt. „Calibration by the Integrated Method with the Use of a Monosegmented Sequential Injection System”
 26. 15th International Conference on Flow Injection Analysis, Nagoja, Japonia, 28 września - 3 pażdziernika 2008r.; M. Wójtowicz, J. Kozak, K. Danielewska, P. Kościelniak, poster pt. „Novel Approach to Titration in Flow Injection Analysis Basing on the Merging Zones Technique”
 27. International Symposium on Environmental Analytical Chemistry ISEAC 35, Gdańsk, 22-26 czerwca 2008 r.; M. Herman, E. Mruk, M. Wieczorek, P. Koscielniak, poster pt. Flow Method for Indirect Spectrophotometric Determination of Chlorites in Water”
 28. IV Konferencja ,,Chemometria; metody i zastosowania”, Zakopane, 19-22 października 2008 r.; P. Zagrodzki, S. Walas, H. Mrowiec, R. Wietecha-Posłuszny, M. Słowiaczek, poster pt. „Selenium Indices, Trace Elements, and Thyroid Hormones in Different Types of Thyroid Tumour”
 29. Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej PTChem, Sulejów, 15-20 kwietnia 2008 r.; J.M. Milczarek, komunikat pt. „Mierzyć! Jak to łatwo powiedzieć...”
 30. VIII Sympozjum Chromatograficzne „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej”, Łódź, 21-23 kwietnia 2008 r.; J.M. Milczarek, M. Dziadosz, J. Zięba-Palus, poster pt. „Differentiation of Car Paint Traces Based on Epoxy Layers Analysis by Pyrolysis - Gas Chromatography - Mass Spectrometry (Py-GC/MS)”
 31. XXV Konferencja Toksykologów Sądowych, Przegorzały, 7-9 maja 2008 r.; R. Wietecha-Posłuszny*, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat pt.„Teoretyczne i praktyczne aspekty ekstrakcji mikrofalowej próbek biologicznych pod kątem analiz sądowych”
 32. XXV Konferencja Toksykologów Sądowych, Przegorzały, 7-9 maja 2008r.; K. Madej, A. Garbacik, A. Biedroń, referat pt: „Badanie warunków rozdziału i ekstrakcji pięciu neuroleptyków metodą LLE/HPLC/DAD”
 33. Seminarium Instytutu Ekspertyz Sądowych im Jana Sehna w Krakowie, Kraków, 3 czerwca 2008 r.; J. M. Milczarek, wykład pt.„Badania identyfikacyjne spoiw lakierowych metodą pirolitycznej GC/MS”
 34. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; P. Kościelniak, komunikat pt. „15th International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2008) (Nagoya, Japonia) – relacja”
 35. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; S. Walas, wykład pt. „Selektywne sorbenty do zatężania jonów metali”
 36. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; M. Herman, E. Mruk, J. Tokarczyk, komunikat pt. „Efekty interferencyjne w spektrofotometrycznej metodzie oznaczania chloranów(III) z zastosowaniem techniki przepływowej”
 37. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; J. Kozak, komunikat pt. „Przykłady adaptacji technik przepływowych do miareczkowania”
 38. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; M. Wieczorek, P. Kościelniak, komunikat pt. „Zamknięte układy przepływowe”
 39. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; J. Kozak, M. Wójtowicz, N. Gawenda, P. Kościelniak, poster pt. „Zmechanizowany zestaw do miareczkowania gradientowego techniką wstrzykowej analizy sekwencyjnej”
 40. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; M. Wójtowicz, J. Kozak, K. Danielewska, P. Kościelniak, poster pt. „Novel approach to titration in flow injection analysis basing on the merging zones technique”
 41. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; M. Gawin, J. Konefał, A. Tobiasz, B. Trzewik, H. Mrowiec, S. Walas, E. Witek, poster pt. „Polimer dopasowany do jonów kadmu(II) jako nowy sorbent do zatężania Cd(II) z wykorzystaniem układu wstrzykowo-przepływowego”
 42. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; M. Gawin, M. Bryłka, H. Mrowiec, A. Tobiasz, B. Trzewik, S. Walas, poster pt. „Flow Injection Microcolumn Preconcentration of Cadmium(II) from Aqueous Samples with the Use of Salen Impregnated Silica Gel”
 43. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; A. Tobiasz, S. Walas, M. Gawin, H. Mrowiec, M. Zaitz, B. Trzewik, poster pt. „Copper Imprinted Styrene-Divinylobenzene Beads as a New Sorbent for Flow Injection-Flame Atomic Absorption Determination”
 44. VI Sympozjum „Analiza Przepływowa”, Kraków, 16-17 października 2008 r.; P. Knihnicki, Cees Bonis, poster pt. „Oznaczanie skrobi w piwie”
 45. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość w chemii analitycznej”, Warszawa, 27-28 listopada 2008 r.; M. Wieczorek, wykład na zaproszenie pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nowej strategii kalibracyjnej w chemii analitycznej”
 46. VIII Ogólnopolska Konferencja „Kultury in vitrio w fizjologii roślin”, Kraków, 4-5 grudnia 2008 r.; M. Filek, J. Płoskonka, S. Walas, H. Mrowiec, poster pt. „Wpływ selenu na akumulację mikro- i makroelementów w siewkach rzepaku hodowanych w warunkach In Vitrio”
 47. VIII Ogólnopolska Konferencja „Kultury in vitrio w fizjologii roślin”, Kraków, 4-5 grudnia 2008 r.; M. Filek, A. Sieprawska, S. Walas, H. Mrowiec, poster pt. „Wpływ kadmu na akumulację mikro- i makroelementów w polskim i fińskim genotypie pszenicy w hodowlach In Vitrio”
 48. European Winter Plasma Conference, Taormina (Włochy), 18-23 lutego 2007 r.; J. Dobrowolska, M. Dehnhardt, A. Matusch, M. Zoriy, P. Kościelniak, K. Zilles, J.S. Becker, poster pt. „Development and Application of Micro-analytical Method for Investigation of Brain Tissue by LA-ICP-MS”
 49. European Winter Plasma Conference, Taormina (Włochy), 18-23 lutego 2007 r.; J. Dobrowolska, A. Matusch , M. V. Zoriy, J. S. Becker, poster pt. „New Staining Technique in Medicine Using Heavy Metals: Imaging of Uranium”
 50. European Winter Plasma Conference, Taormina (Włochy), 18-23 lutego 2007 r.; M.V. Zoriy, A. Matusch , C. Depboylu, J. Dobrowolska, J. S. Becker, poster pt. „Imaging of Selenium, Copper and Zinc in Thin Sections of Biological Tissues (Slugs-genus Arion) Measured by LA-ICP-MS”
 51. European Winter Plasma Conference, Taormina (Włochy), 18-23 lutego 2007 r.; J.S. Becker*, M. Zoriy, J. Dobrowolska, J. Su. Becker, H. Sela, wykład pt. “Progress on Analysis of Stable Isotopes & Radionuclides by ICP-MS and LA-ICP-MS”
 52. 2nd Kraków - Jena Student Chemistry Workshop, Jena (Niemcy), 1–8 czerwca 2007 r.; R. Włodarczyk, J. M. Milczarek, komunikat pt. „Computing Distillation Parameters”
 53. V Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na pograniczu biologii i chemii”, Nachod (Czechy), 3-6 czerwca 2007 r.; M. Szafarska *, R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat pt. „Application of the Capillary Electrophoresis in the Examination of Inkjet Inks for Forensic Purpose”
 54. V Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na pograniczu biologii i chemii”, Nachod (Czechy), 3-6 czerwca 2007 r.; A. Telk *, M. Gawin, S. Walas, komunikat pt. „Zatężanie jonów metali ciężkich z wykorzystaniem polimerów dopasowanych jonowo”
 55. 13th International Symposium on Separation Sciences, Štrbské Pleso (Słowacja), 27-29 czerwca 2007 r.; J. Zięba-Palus, G. Zadora *, J.M. Milczarek, komunikat pt. “Differenation of Topcoat Car Paints on the Basis of Results Obtained by Py-Gc/Ms”
 56. 13th International Symposium on Separation Sciences, Štrbské Pleso (Słowacja), 27-29 czerwca 2007 r.; J. Zięba-Palus, G. Zadora, J.M. Milczarek, P. Kościelniak, poster pt. “Py-GC/MS Analysis the Useful Tool in Forensic Examination of Paint Traces”
 57. 2nd European Variety in Chemistry Education”, Praga (Czechy), 27-30 czerwca 2007 r.; I. Maciejowska, M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, A. Strzelecki, M. Słoboda, P. Kościelniak, poster pt. „The Flash MX Supported Manual for Forensic Chemistry Students”
 58. 59. Zjazd Chemikov, Tatranské Matliare (Słowacja), 2-6 września 2007 r.; J.M. Milczarek, J. Zięba-Palus, P. Kościelniak, komunikat pt. “Evaluation of the Efficacy of Two Derivatisation Agents in Pyrolysis-GC/MS Analysis of Alkyd Car Paints for Forensic Purposes”
 59. 59. Zjazd Chemikov, Tatranské Matliare (Słowacja), 2-6 września 2007 r.; M.M. Zaitz, E. Witek, B. Dudek, A. Telk, J.M. Milczarek, komunikat pt. “Characterisation of Hollow Gelular Beads and Molecular Imprinted Polymers by Means of Different Analytical Methods”
 60. XIV International Conference on Flow Injection Analysis Including Related Techniques, Berlin (Niemcy), 3-7 września 2007 r.; J. Kozak, A, Wróbel, M. Wójtowicz, poster pt. „Complementary Dilution Calibration Method in a Monosegmented Sequential Injection System”.
 61. Euroanalysis XIV, Antwerpia (Belgia), 9-14 września, 2007r.; M. Wójtowicz, J. Kozak, poster pt. „Single-Point Multi-Line Flow Injection Titration Procedure”.
 62. Euroanalysis XIV, Antwerpia (Belgia), 9-14 września, 2007 r.; M. Gawin, H. Mrowiec, B. Trzewik, A. Telk, S. Walas, poster pt. „Salen Modified Silica Gel as a new Sorbent for Flow Injection Preconcentration of Cadmium".
 63. 8th International Symposium on Forensic Sciences, Šamorín-Čilistov (Słowacja), 26-29 września 2007 r.; M. Szafarska*, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, J. Zięba-Palus, M. Pilch, komunikat pt. „The method of Subtraction and Normalization of ATR-FTIR Spectra in Forensic Examination of Paints”.
 64. 8th International Symposium on Forensic Sciences, Šamorín-Čilistov (Słowacja), 26-29 września 2007 r.; J. Dobrowolska, R. Wietecha-Posłuszny, P. Kościelniak, poster pt. ,,HG-AFS Determination of Arsenic in Blood and Urine of Drug Addicted Persons”.
 65. Seminar “Education in Forensic Sciences for the Republic of Macedonia”, Skopje (Macedonia), 12 listopada 2007 r.; P. Kościelniak, wykład pt. “Initiatives in the Field of Forensic Chemistry at the Faculty of Chemistry – Krakow”
 66. Konferencja “Why Chemistry ?”, Kraków, 2-5 grudnia 2007 r.; J. Kuczara, A. Garbacik, J. Dobrowolska - Iwanek, K. Madej, P. Kościelniak, poster pt. „Tajemnice chemii sądowej – badania toksykologiczne”
 67. Konferencja “Why Chemistry ?”, Kraków, 2-5 grudnia 2007 r.; M. Szafarska, M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, P. Kościelniak, poster pt. „Tajemnice chemii sądowej – badania kryminalistyczne”.
 68. II Mikrosympozjum Komisji Organicznej Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN; Kraków, 15-16 marca 2007 r.; J. M. Milczarek, wykład pt. „Py-GC/MS metodą uzupełniającą w badaniach lakierów samochodowych”
 69. Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej PTChem, Tylmanowa, 18-22 kwietnia 2007 r.; J. M. Milczarek, wykład na zaproszenie pt. „A wracając do naszych Pitavali...”
 70. Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej PTChem, Tylmanowa, 18-22 kwietnia 2007 r.; R. Włodarczyk, J. M. Milczarek, komunikat pt. „Kalkulator parametrów destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem - nowy moduł projektu Pra-Che-Fi”
 71. Konferencja ,,Selen - pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza", Warszawa, 21 kwietnia 2007 r.; J. Dobrowolska, R. Wietecha-Posłuszny, P. Kościelniak, A. Bednarek, poster pt. „Metoda oznaczania selenu i arsenu we krwi i moczu dla potrzeb toksykologii klinicznej”
 72. XXIV Konferencja Toksykologów Sądowych, Wisła, 16-18 maja 2007 r.; K. Madej *, M. Woźniakiewicz, komunikat pt. ,,Zastosowanie elektroforezy kapilarnej z techniką spiętrzania oraz metodą dodatku wzorca do analizy próbek biologicznych"
 73. XXIV Konferencja Toksykologów Sądowych, Wisła, 16-18 maja 2007 r.; R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, A. Garbacik, kominikat pt. „Zastosowanie ekstrakcji mikrofalowej do analizy leków psychotropowych w materiale biologicznym”
 74. Wiosenne Konwersatorium Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katowice, 24 maja 2007 r.; M. Wójtowicz, komunikat pt. „Miareczkowanie według procedury rozcieńczania wzorca w układzie wstrzykowo-przepływowym”
 75. Wiosenne Konwersatorium Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katowice, 24 maja 2007 r.; M. Wójtowicz, D. Górnacka, J. Kozak, P. Kościelniak, poster pt. „Miareczkowanie według procedury rozcieńczania próbki i dodatku wzorca w układzie wstrzykowo-przepływowym”
 76. II Sesja Prac Badawczych Studentów Wydziału Chemii UJ, Kraków, 25 maja 2007 r.; A. Garbacik, P. Kościelniak, R. Wietecha-Posłuszny, komunikat pt. „Zastosowanie ekstrakcji mikrofalowej do analizy leków psychotropowych w materiale biologicznym”
 77. II Sesja Prac Badawczych Studentów Wydziału Chemii UJ, Kraków, 25 maja 2007 r.; J. Kuczara, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat pt. „Oznaczanie wybranych leków psychotropowych w materiale biologicznym techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)”
 78. II Sesja Prac Badawczych Studentów Wydziału Chemii UJ, Kraków, 25 maja 2007 r.; R. Włodarczyk, J. M. Milczarek, komunikat pt. „Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem - kalkulator parametrów”
 79. II Sesja Prac Badawczych Studentów Wydziału Chemii UJ, Kraków, 25 maja 2007 r.; M. Lech *, J. M. Milczarek, J. Zięba-Palus, P. Kościelniak, komunikat pt. „Badanie akrylowych lakierów samochodowych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej (Py-GC/MS)”
 80. Seminarium „Wykorzystanie technologii informatycznych w dydaktyce chemii na poziomie szkoły wyższej”, Kraków, 18 czerwca 2007 r.; J. M. Milczarek, B. Jóźwiak, poster pt. „Dynamicznie generowane testy internetowe - propozycja nowoczesnej formy egzaminowania”
 81. Seminarium „Wykorzystanie technologii informatycznych w dydaktyce chemii na poziomie szkoły wyższej”, Kraków, 18 czerwca 2007 r.; M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, A.Strzelecki, M. Słoboda, P. Kościelniak, I. Maciejowska, poster pt. „Multimedialne pomocne naukowe w dydaktyce chemii sądowej”
 82. L Zjazd PTCh i SIiTPCh, Toruń, 9-12 września 2007 r.; J.M. Milczarek, J. Zięba-Palus, P. Kościelniak, poster pt. „Analiza tynków i farb elewacyjnych metodą Py-GC/MS oraz FT-IR dla celów kryminalistycznych”
 83. L Zjazd PTCh i SIiTPCh, Toruń, 9-12 września 2007 r.; M.M. Zaitz, E. Witek, E. Bortel, A. Telk, J.M. Milczarek, komunikat pt. „Jak dorobić zamek do molekularnego klucza ?”

Projekty badawcze i dydaktyczne

 • Projekt Kluczowy nr POIG.01.03.01-14-014/08 pt. „Mikro i nano-systemy w chemii diagnostyce biomedycznej (MNS-DIAG)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Podprojekt 1A pt. „Lab-on-a-chip z detekcją elektrochemiczną do analizy próbek śliny na zawartość substancji psychoaktywnych”, 720 000 zł, okres realizacji : 2009-2012 r.;
 • Projekt programu TEMPUS nr JEP_41105_2006 pt. „Education System in Forensic Sciences for the Republic of Macedonia” (EDUFORMAK);
 • Nr 3 T08D 010 28 „Nowe, stabilne strukturalnie, kompozytowe materiały katodowe dla akumulatorów litowych otrzymane na bazie spinelu manganowego podstawionego siarką” (grant zwykły);
 • Nr 0 T00C 013 26 „Identyfikacja i rozróżnianie śladów lakierowych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej (Py-GC/MS) dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości” (grant zwykły);
 • Nr 3 T09A 102 27 „Badania w zakresie kalibracji analitycznej przy użyciu uniwersalnego urządzenia wstrzykowo-przepływowego” (grant zwykły);
 • Nr 0 N204 0003 33 „Zastosowanie elektroforezy kapilarnej jako narzędzia w badaniach kryminalistycznych dokumentów drukowanych atramentami” (grant zwykły);
 • Nr N204 2717 33 „Otrzymywanie i charakterystyka polimerów dopasownych jonowo pod kątem zatężania metali ciężkich (Cu, Cd) techniką wstrzykowo-przepływową” (grant zwykły),

Tematy prac doktorskich

 • Renata Wietecha, „Opracowanie procedury oznaczania selenu w materiałach biologicznych metodą atomowej spektrometrii fluorescencyjnej”, 2004 r.
 • Joanna Mania, „Identyfikacja składu chemicznego materiałów kryjących pod kątem określania autentyczności dokumentów”, 2005 r.
 • Michał Woźniakiewicz, „Opracowanie metod identyfikacji i oznaczania leków psychotropowych w materiale biologicznym”, 2008 r.
 • Justyna Dobrowolska, „Analiza pierwiastkowa wybranych narządów organizmu ludzkiego i zwierzęcego pod kątem toksykologicznym i klinicznym”, 2009 r.
 • Małgorzata Szafarska, „Opracowanie metody rozróżniania atramentów drukarkowych dla celów kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej” (w toku)
 • Aneta Garbacik, „Nowoczesne metody przygotowania próbek biologicznych do analizy” (w toku)
 • Danuta Dudek-Adamska, „Analiza materiału biologicznego na zawartość wybranych pierwiastków śladowych (Cd, Cr, Ni) dla celów toksykologii klinicznej i sądowej” (w toku)

Tematy prac magisterskich

2008/09

 • Joanna Kozioł, „Testowanie nowych sposobów realizacji zintegrowanej metody kalibracyjnej w systemach przepływowych”
 • Jarosław Gutowski, „Opracowanie nowej metody jednoczesnego oznaczania Fe(II) i Fe(III) w wodach techniką wstrzykowo-przepływową”
 • Lucyna Landowska, „Charakterystyka analityczna jonowo dopasowanego polimeru jako nowego sorbentu do zatężania i oznaczania jonów miedzi(II) techniką FI-FAAS”
 • Marzena Latocha, „Nowe materiały do zatężania metali ciężkich techniką przepływową”
 • Gabriela Rybak, „Biomonitoring of reactive organic species (ROS) by HPLC”
 • Aneta Zapart, „Badanie nad utrzymywaniem się pozostałości po użyciu broni palnej na osobie strzelającej”
 • Katarzyna Smęda, „Oznaczanie talu w materiale biologicznym metodą ICP-OES”
 • Róża Starczak, „Związki barwne stosowane w produkcji materiałów pisarskich – badania metodą mikrospektrofotometrii w zakresie widzialnym”
 • Aleksandra Augustynek, „Badania identyfikacyjne i porównawcze taśm klejących dla celów kryminalistycznych metodą spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) oraz pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją masową (Py-GC/MS)”
 • Alexandre Legrand, “Capillary electrophoresis and its application to the discrimination of inkjet printing inks”

2009/10
(tematy planowane)

 • Natalia Jodłowska, „Zastosowanie miareczkowania przepływowego do oznaczenia kwasowości w wybranych napojach”
 • Joanna Cholewa, „Zastosowanie miareczkowania gradientowego do oznaczania wybranych analitów w wodach pitnych”
 • Marcelina Pasternak, „Badanie mikroelementów w wodach Tatrzańskiego Parku Narodowego”
 • Marta Buda, „Nowe materiały do zatężania metali ciężkich techniką WAP”
 • Magdalena Pałka, „Zastosowanie metody ICP/MS z ablacją laserową do badania rozmieszczenia metali ciężkich w materiale biologicznym”
 • Aleksandra Jaworska, „Opracowanie metody analizy lakierów do paznokci metodą spektrofotometrii Ramana”
 • Tomasz Słoka, „Badanie właściwości cząstek powystrzałowych w zależności od odległości od broni”
 • Anna Spytkowska, „Zastosowanie metod spektrometrycznych do badania środków barwiących stosowanych w materiałach pisarskich”
 • Karolina Tułak, „Badanie środków barwiących pojedyncze włókna metodą spektrometrii Ramana”
 • Natalia Rogóż, „Oznaczanie platyny techniką płomieniowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ET-AAS) w materiale biologicznym”
 • Wojciech Kornobis, „Metoda elektroforezy kapilarnej jako narzędzie różnicowania czarnych atramentów drukarkowych na potrzeby ekspertyzy sądowej”
 • Agnieszka Moos, „Zastosowanie mikroekstrakcji (MEPS) do analizy leków psychotropowych w materiale biologicznym na potrzeby toksykologii sądowej”

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2020-04-14 08:43:37
   

strona główna Wydziału Chemii