powrót

Zakład Metod Obliczeniowych Chemii

 

 

Członkowie zakładu

 

dr hab. Grzegorz Mazur     - www

 

dr Piotr Kubisiak     - www

Podstawowe informacje

 

 Działalność badawcza

Działalność badawcza Zakładu dotyczy przede wszystkim

 • Metod globalnej optymalizacji
 • Rozwoju zaawansowanych metod obliczeniowych chemii kwantowej
W ramach działalności badawczej Zakładu rozwijany jest pakiet oprogramowania do obliczeń kwantowochemicznych i mikroelektrostatycznych. Jest on również wykorzystywany do celów dydaktycznych.

Najnowsze publikacje

 • A. Eilmes, Effect of Molecular Vibrations on the MD/QC-Simulated Absorption Spectra, Int. J. Quant. Chem. 114 (2014) 261
 • A. Eilmes, Ab Initio Molecular Dynamics Simulations of Ketocyanine Dyes in Molecular Solvents, in M. Bubak, T. Szepieniec, K. Wiatr (Eds.), PL-Grid 2011, Lecture Notes in Computer Science, 7136, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, 2012, pp. 276-284
 • G. Mazur, M. Makowski, J. Sumera, K. Kowalczyk, Efficient Energy and Electrostatic Properties Calculations at the MP2 Theory Level: A Case Study of Density Matrix-Based Computational Quantum Chemistry, Computing and Informatics 31 (2012) 665
 • A. Styrcz, J. Mrozek, G. Mazur, A Neural-Network Controlled Dynamic Evolutionary Scheme for Global Molecular Geometry Optimization, Int. J. Appl. Math. Comp. Science. 21 (2011) 559
 • M. Seth, G. Mazur, T. Ziegler, Time-dependent density functional theory gradients in the Amsterdam density functional package: geometry optimizations of spin-flip excitations, Theor. Chem. Acc. 129 (2011) 331
 • G. Mazur, M. Makowski, R. Wlodarczyk, Y. Aoki, Dressed TDDFT Study of Low-Lying Electronic Excited States in Selected Linear Polyenes and Diphenylopolyenes, Int. J. Quant. Chem. 111 (2011) 819
 • G. Mazur, M. Makowski, M. Brela, Effective Resource Allocation in Parallel Quantum-Chemical Calculations, Computing and Informatics, 30 (2011) 761
 • M. Wielgosz, G. Mazur, M. Makowski, E. Jamro, P. Russek, K. Wiatr, Analysis of the Basic Implementation Aspects of Hardware-Accelerated Density Functional Theory Calculations, Computing and Informatics, 29 (2010) 989
 • G. Mazur, M. Makowski, Development and Optimization of Computational Chemistry Algorithms, Computing and Informatics, 28 (2009) 115
 • G. Mazur, R. Włodarczyk, Application of the Dressed Time-Dependent Density Functional Theory for the Excited States of Linear Polyenes, J. Comp. Chem. 30 (2009) 811
 • G. Mazur, An Improved SCPF Scheme for Polarization Energy Calculations, J. Comp. Chem. 29 (2008) 988

Seminaria

Seminaria zakładowe (wspólne z Zakładem Chemii Teoretycznej) odbywają się w środy o godz. 10:15 w sali 17. Aktualne oraz archiwalne tematy seminariów dostępne są na stronie Zakładu Chemii Teoretycznej.

Działalność dydaktyczna

Podstawowe zadania dydaktyczne Zakładu obejmują

 • informatykę chemiczną dla studiów chemii i ochrony środowiska
 • metody numeryczne
 • modelowanie molekularne
 • matematykę stosowaną
Prace magisterskie wykonane w Zakładzie Metod Obliczeniowych Chemii

Działalność organizacyjna

Innym ważnym nurtem pracy Zakładu jest nadzór merytoryczny nad biezaca pracą oraz prowadzenie prac nad rozwojem usług sieciowych w sieciach komputerowych Wydziału Chemii UJ.


 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2020-01-03 11:46:30
   

strona główna Wydziału Chemii