powrót

Zakład Dydaktyki Chemii

 

 

Członkowie zakładu

 

dr hab. Joanna Hetmańczyk     - www

 

dr hab. Elżbieta Szostak     - www

 

dr Iwona Maciejowska     - www

 

dr Paweł Broś     - www

 

dr Małgorzata Krzeczkowska     - www

 

dr Ewa Odrowąż     - www

 

dr Paweł Bernard     - www

 

mgr Lidia Michalska     - www

Podstawowe informacje

 

 Link:

Strona Zakładu: www.zmnch.pl

Główne Kierunki Badań

Z zakresu dydaktyki szkoły wyższej: 1. Modernizacja kursów akademickich przez: rozwój i wdrażanie materiałów do nauczania komplementarnego opartego na uniwersyteckiej platformie e-nauczania PEGAZ, wdrażanie metod aktywizujących, zastosowanie interaktywnego środowiska nauczania podczas zajęć laboratoryjnych i konwersatoriów. 2. Badanie efektywności zastosowanych rozwiązań dydaktycznych. 3. Opracowywanie metodologii rozwoju warsztatu dydaktycznego kadry akademickiej. 4. Modernizacja i badanie efektywności procesu kształcenia studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Z zakresu dydaktyki chemii i przyrody na poziomie szkolnym: 1. Wdrażanie elementów nauczania przez odkrywanie (IBSE) do praktyki szkolnej. 2. Opracowywanie i modernizacja: programów nauczania, scenariuszy i konspektów lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych, materiałów i środków dydaktycznych, nowych doświadczeń chemicznych, zadań przygotowujących uczniów do nowej formy egzaminów. 3. Badanie efektywności nauczania opartego na różnych elementach technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Wybrane publikacje od 2008 roku:

1.M. M. Poźniczek, Z. Kluz, Wybieram chemię cz. 2. Pełny zakres treści kształcenia do matury na poziomie rozszerzonym. Podręcznik do LO. Nr dopuszczenia 108/08, ZamKor, Kraków 2008, B5, str. 159.

2.M. M. Poźniczek, Z. Kluz, M. Knap, A. Kuliga, E. Odrowąż, Wybieram chemię, rozwiąż przed maturą, zadania i arkusze maturalne na poziomie rozszerzonym, ZamKor, Kraków 2008, format B5, stron 143.

3.M. Krzeczkowska, J. Loch: Szkolny przewodnik. Chemia. Niezbędnik uczniów i hobbystów. Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa – Bielsko-Biała 2008 (352 strony; ISBN 978-83-7446-676-9).

4.M. Krzeczkowska, A. Mizera: Chemia. Trener. Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa – Bielsko-Biała 2008. (216 stron; ISBN 978-83-7446-681-3).

5.Z. Kluz, A. Migdał-Mikuli, E. Odrowąż, M. M. Poźniczek, P. Bernard, P. Broś, Przygotowanie studentów do zawodu nauczycielskiego na Wydziale Chemii UJ [w:] „Nowe wyzwania dydaktyki chemii”, pod redakcją H. Gulińskiej, Wyd. Sowa Druk, Poznań 2008, str. 36-45.

6. I.Maciejowska, I. Eilks, Jak wprowadzać zasady BHP na lekcjach chemii? [w:] „Nowe wyzwania dydaktyki chemii”, pod redakcją H. Gulińskiej, Wyd. Sowa Druk, Poznań 2008, str. 167-168.

7.I.Maciejowska, Akademicka dydaktyka chemii – krytyczny wstęp do dyskusji [w:] „Nowe wyzwania dydaktyki chemii”, pod redakcją H. Gulińskiej, Wyd. Sowa Druk, Poznań 2008, str. 189-194.

8.M. Krzeczkowska, A. Mizera: "O zastosowaniu komputerów na lekcjach chemii kolejnych słów kilka" [w:] „Nowe wyzwania dydaktyki chemii”, pod redakcją H. Gulińskiej, Wyd. Sowa Druk, Poznań 2008, str. 149-166.

9.„Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego”, pod redakcją E. Szczepaniec-Cięciak i Krystyny Łopaty, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008: 9A.K. Łopata, rozdziały: I (str. 25-29), stron 5, II (str. 31-46), stron 16.

9B.E. Szczepaniec-Cięciak, K. Łopata, M. Kurdziel, M. Krzeczkowska, A. Sadowska_Rociek, E. Morzyniec, R. Lehman, A. Łopata: „Ludzie, którzy tworzyli Koło – zarządy, kuratorzy i opiekunowie, członkowie honorowi. Fotografie, dokumenty i pamiątki”, str. 65-158, stron 94.

10. „Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych?” Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. I. Maciejowska, Wydział Chemii UJ, Kraków 2008, stron 252.

11.M.Krzeczkowska, B.Mamcarczyk:„Scenariusz lekcji przyrody – quiz przyrodniczy”, str. 101-104 (5 stron);„Scenariusz lekcji przyrody – parki narodowe”, str. 105-111 (7 stron);„Scenariusz lekcji przyrody – Wycieczka rowerowa do lasu”, str. 112-114 (3 strony);„Scenariusz lekcji przyrody – Piktogramy o tematyce ekologicznej”, str. 115-118 (4 strony) [w:]„Chemia jako element kształcenia przyrodniczego”, pod red. H. Gulińskiej UAM, Wydawca: Sowa Druk, Poznań 2008, format B5, stron 214.

12.M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, What do pupils think about chemistry textbooks in Poland,„Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych”, red. M. Nędzyńska, J. R. Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2008.

13.I.Maciejowska, Studenci nauk przyrodniczych członkami społeczeństwa obywatelskiego, „Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych”, red. M. Nędzyńska, J. R. Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2008.

14.I.Maciejowska, E. Odrowąż, Students – be active! Outlines of chemistry lessons at Secondary School, Natural Science Education – Gamtamokslinis Ugdymas, 2008, nr 2 (22), 30-37.

15.Marek Frankowicz, Iwona Maciejowska, Katalin Martinas, Katalin Radnati, Anasztazia Ramii, ENERGY IN SCHOOL TEXTBOOKS: A COMPARATIVE STUDY, Natural Science Education – Gamtamokslinis Ugdymas 2008; 3(23, 34-41.

16.I.Maciejowska, The Chemist as Detective, Chemistry in Action, Nr 85 summer 2008, str.12-15.

17.K. Antosz, A. Kosmowska, E. Nowak, M. Łapa, E. Sołtys, E. Odrowąż, „Śmieci mniej, Ziemi lżej” – scenariusz „Mini Sesji Naukowej” dla uczniów szkół podstawowych, Biuletyn PSNPP – Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 1, 2008 str. 13 -15.

18.A. Kandia, Z. Kluz, E. Odrowąż, M.M. Poźniczek, Przyczyny obecnych trudności w nauczaniu chemii w gimnazjum, Niedziałki, 1, 2008, str. 11-14.

19.M. Kluba-Grębosz, E. Odrowąż, Przygotowanie młodzieży do wojewódzkiego etapu Małopolskiego konkursu Wiedzy Chemicznej dla Gimnazjalistów, Niedziałki, 3,2008, str. 56-60.

20.H. J. Bader, M. Rothweil, I. Maciejowska, R. Wietecha-Posłuszny, Chemia sądowa, Chemia w szkole, 5/2008, str. 14-24.

21.I.Maciejowska, Chemik detektywem – aktywizujące metody utrwalania wiadomości, Chemia w szkole, 4/2008, str. 38-42.

22.M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, Fakty i mity – wyniki badań opinii nauczycieli chemii, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, Vol. 3/2008, Nr 27, str. 37-43.

23.Paweł Bernard, Paweł Broś, Zofia Kluz, Michał M. Poźniczek „Doświadczenia chemiczne jako forma wspomagająca nauczanie chemii” Orbital 1/2008 s. 36 – 41, Warszawa 2008, ISSN 1231-2002.

24.Zofia Kluz, Anna Migdał-Mikuli, Paweł Broś „Pierwsze chwile w nowej rzeczywistości, czyli o trudnościach studentów I roku”, Niedziałki 1/2008 s. 19 – 22, Kraków 2008, ISSN 1425-8994.

25.K. Łopata, Narodziny alchemii, Niedziałki, 1, 2008, str. 4-11.

26.K. Łopata, Rozkwit alchemii, Niedziałki, 3, 2008, str. 49-56.

27.K. Łopata, Zmierzch alchemii, Niedziałki, 4, 2008, str. 73 -78.

28.M. Kochanowski, I. Maciejowska, Problemy etyczne w pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego, Orbital, 1, 2008, 5-9.

29.I.Maciejowska, A. Węgrzyn, S. Witkowski, Wykorzystanie technologii informatycznych w dydaktyce chemii na poziomie szkoły wyższej, Orbital, nr 3/2008, str. 170-171.

30.H.Ctrnactova, H. J. Bader, P. Drasar, L. Gros, I. Maciejowska, R. G. Wallace, E. Stratilova, J. Zajicek, Evropsky Projekt CITIES – modul vychovy a vzdelavani, Chem. Listy 102, 639-640 (2008).

31.Iwona Maciejowska, Jaroslaw Wilanowski, Rules for the chemistry laboratory or classroom, Natural Science Education – Gamtamokslinis Ugdymas, 2008; 3(23)):58-61.

32.M. Krzeczkowska, B. Żarnowska: Paleontologiczne spotkania koła przyrodników: „Pozostałości minionego życia”, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Nr 25, 1/2008, str. 24-32.

33.R. Wietecha-Posłuszny, I. Maciejowska, Chemik na Tropie zbrodni – Nobliści 2050, Current Trends in Chemical Curricula, Praga, 24-26.09.2008, str. 145- 150.

34.I.Maciejowska, Permanentne zmiany w programie nauczania chemii w Polsce - parę refleksji, Current Trends in Chemical Curricula, Praga, 24-26.09.2008, str. 27-33.

35.Paweł Bernard, Paweł Broś ‘The use of the elements of distance learning on various levels of chemistry education – reasons, goals, forms of realization’ Distance Learning in Applied Informatics 28 – 29 V 2008 Nitra, Slovakia, ISSN 978-80-8094-317-2, p. 18 – 22.

36.Paweł Bernard, Paweł Broś ‘The use of the elements of distance learning on various levels of chemistry education – reasons, goals, forms of realization’ Distance Learning in Applied Informatics 28 – 29 V 2008 Nitra, Slovakia, ISSN 978-80-8094-317-2, p. 18 – 22.

37.A.Janczyk, I.Maciejowska, A New Chemgapedia Unit Focused on Solid Phase Chemistry – SOLID Project, Technologie informacyjne dla chemików, 2008, 62-64.

38.W. Rożek, I. Maciejowska, A. Kotarba, St. Witkowski, Itinerer dla piszących prace dyplomowe, Technologie informacyjne dla chemików, 2008, 128-134.

39.I.Maciejowska, Chemia łatwa, lekka i przyjemna. Szanse i zagrożenia, Chemia ciekawa i przyjemna, Gdańsk 2008, str. 36- 39.

40. Z. Kluz, K. Łopata, E. Odrowąż, M.M. Poźniczek, Chemia w gimnazjum – podręcznik dla ucznia, WSiP, Warszawa 2009.

41. Z. Kluz, K. Łopata, E. Odrowąż, M.M. Poźniczek, Chemia w gimnazjum – zeszyt ćwiczeń nr 1, WSiP, Warszawa 2009.

42.Z. Kluz, K. Łopata, E. Odrowąż, M.M. Poźniczek, Chemia w gimnazjum – zeszyt ćwiczeń nr 2, WSiP, Warszawa 2009.

43.Z. Kluz, K. Łopata, E. Odrowąż, M.M. Poźniczek, Chemia w gimnazjum –program nauczania i poradnik dla nauczyciela, WSiP, Warszawa 2009.

44.M.M. Poźniczek, Z. Kluz, Wybieram chemię – pełny zakres treści kształcenia do matury – zakres rozszerzony, część 3, ZamKor, Kraków 2009.

45. Yates P., Maciejowska I., Training Programmes for Newly Appointed University Chemistry Teaching Staff, Eilks, Ingo; Byers, Bill (Eds.): Innovative Methods of Teaching and Learning Chemistry in Higher Education, London: RSC Publishing (2009), str. 229-256.

46.Maciejowska I, Bílek M., Virtual Environment on Theoretical Introduction and Training of Real Experimentation [w:] Interaction of Real and Virtual Environment in Early Science Education: Tradition and Challenges, eds. M. Bilek, Gaudeamus Publishing Mouse, Hradec Kralove (2009), str. 68- 76.

47.Maciejowska I., Rozwój kompetencji pracowniczych nauczycieli akademickich na przykładzie Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, red. K. Błaszczyk, M. Drzewoski, W. J. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 343-352.

48.Jańczyk A., Maciejowska I., Trzewik B., Projektowanie nowych leków –temat na zajęcia chemii w technikach, liceach i szkołach wyższych. Rezultaty projektu SOLID [w:] Chemia bliżej życia. Dydaktyka chemii w świetle nowej podstawy programowej, red. H. Gulińska, Sowa, Poznań 2009, 44-54.

49.Maciejowska I., Calculations in Chemistry: Permanent Problem of Students and Their Teachers. Natural Science Educations, 3 (26) 2009, s. 38-43.

50.Maciejowska I., Projekty unijne dla polskiego nauczyciela – parę słów o ChemgaPedii i Solidzie, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 32 (4/2009), str. 44-49.

51.Maciejowska I., Pisanie esejów jako forma kształcenia studentów ochrony środowiska, Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia, 14 (1-2), 2009, 1-6.

52.Białas A., M. Frankowicz, I. Maciejowska, A. Węgrzyn, S. Witkowski, Chemia wszystko zmienia. Europejski projekt CITIES, Niedziałki, Nr 3/2009, 63-67.

53.E. Odrowąż, Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w 2008 roku, Niedziałki, 1/2009, Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ, Kraków.

54.K. Łopata, Chemia nowożytna. Niedziałki, 2/2009, s. 30-37.

55.E. Szostak, O tlenkach mieszanych też uczymy w szkole. Niedziałki, 2/2009, s. 43-47.

56.J. Hetmańczyk, Różne spojrzenia na wodę. Woda i jej struktura molekularna w różnych stanach skupienia. Niedziałki, 3/2009, s. 54-63.

57.Maciejowska I., „Własny przykład najlepszą metodą kształcenia – przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy metodami aktywizującymi”, Vyzkum, teorie a praxe v didaktice chemie - Research, theory and practice in chemistry didactics XIX, 2nd part, Gaudeamus 2009, str.160-165.

58.P. Bernard, P. Broś, Z. Kluz, M. M. Poźniczek, Chemistry classes supported by interactive teaching environment. The 19th International Conference of Chemistry Education “Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics” 15-17 września 2009, Hradec Kralove, Czech Republic.

59.M.Krzeczkowska, M.Dul, J.Gros, M.Kaczor, S.Kocieł, K.Pająk, A.Pajor, M.Pancerz: Eko – znaki – co o nich wiem ? scenariusz zajęć szkolnych, Proceedings of the 19th International Conference on Chemistry Education, Hradec Kralove, IX – 2009, University of Hradec Kralove, pp. 475-485.

60.A.Dannel, E.Kulig, I.Maciejowska, Chemia żywi i ubiera żywność, Chemia żywi i ubiera. Materiały konferencyjne Gdańsk 09.06.2009, 17-20.

61.A.Kandia, Z. Kluz, K. Łopata, E. Odrowąż, M.M. Poźniczek, Chemia w gimnazjum – jedna z koncepcji nauczania zgodna z nową podstawą programową, XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo, 4 - 7 czerwca 2009, Materiały zjazdowe str. 129 – 138.

62.M. Krzeczkowska, E. Odrowąż, M.M. Poźniczek, „Przyroda” – wczoraj, dziś, jutro, XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo, 4 - 7 czerwca 2009, Materiały zjazdowe str. 200 – 212.

63.A.Chronowska, A.Ferrer Lopez, K.Wawrzonek, M.Krzeczkowska: Uczeń, student, doktorant, nauczyciel chemii jak współpracować? Na przykładzie klasy patronackiej Wydziału Chemii UJ, Materiały Konferencyjne: Chemia bliżej życia. Kształcenie chemiczne w świetle nowej podstawy programowej, Boszkowo, 4-7 czerwca 2009, Poznań 2009, str. 9-15.

64.Maciejowska I., Kształcenie chemiczne osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] Chemia bliżej życia. Dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji, red. H. Gulińska, Sowa, Poznań 2009, 171-179.

65. I.Maciejowska, Safety issues in Polish Chemistry texbooks, Educacio Quimica, 5 (2010), 46-54.

66. I. Maciejowska, M. Nodzyńska, Konferencje krakowskie DidSci i ECRICE, Chemia w szkole, 4 (2010), 60-62.

67. I.Maciejowska, Metody i techniki realizacji procesu dydaktycznego sprzyjajšce kształtowaniu umiejętno ci, np. kształcenie na bazie problemu itp. - ekspertyza dla MNiSzW; 2010.

68. M.Krzeczkowska, J.Loch: Tablice szkolne. Chemia, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o, Warszawa – Bielsko – Biała 2010, stron 96.

69.M.Krzeczkowska, J.Loch, A.Mizera: Repetytorium – liceum poziom podstawowy i rozszerzony. CHEMIA, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o, Warszawa – Bielsko – Biała 2010, stron 487.

70.M.Krzeczkowska, J.Loch, A.Mizera: Zbiór zadań – liceum poziom podstawowy i rozszerzony. CHEMIA, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o, Warszawa – Bielsko – Biała 2010, stron 248.

71.M.Krzeczkowska: Kalendarium maturalne. Chemia, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o, Warszawa – Bielsko – Biała 2010, stron 36.

72.M.Krzeczkowska, A.Mizera: Zastosowanie prostych narzędzi multimedialnych do przygotowania pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach przyrody i chemii [w:] Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej, pod red. M.Kozielskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

73. M.Krzeczkowska, A.Mizera: Zastosowanie technik multimedialnych w uczeniu się chemii [w:] Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej, pod red. M.Kozielskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

74.M. Krzeczkowska: Od mikro do makroświata – lekcja powtórzeniowa w liceum ogólnokształcącym, Niedziałki, Nr 1/2011, str. 8-14.

75. I.Maciejowska, M.Krzeczkowska: Analysis of feedbacks of chemistry textbooks users in Poland, GU/Natural Science Education, Nr. 1(30), p.55-63 (2011).

76.M.Krzeczkowska: “Kształcenie przez odkrywanie” metodą na zainteresowanie uczniów na lekcjach biologii,Biologia w Szkole, Nr 4/2011, str. 54-57.

77.M.Krzeczkowska i inni: Podstawy metodologii IBSE, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 9-17..

78.I.Maciejowska, M.Krzeczkowska: Co badać? Gdzie szukać tematów? – konteksty IBSE, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 21 - 25..

79.M.Krzeczkowska: Czy reklama kłamie? [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 107 - 113..

80.Krzeczkowska M, Maciejowska I. O II Letniej Szkole dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zorganizowanej w ramach projektu ESTABLISH słów kilka … Orbital. 2013; 1: 35-38..

Wybrane prezentacje na konferencjach od 2008 roku:

Wykłady na zaproszenie:

1.I.Maciejowska, The Disabled Students and their Teachers – How to Overcome the Difficulties in Teaching and Learning of Science, 9th ECRICE, European Conference on Research in Chemical Education, Istanbul, 6-9.07.2008, str. 9, wykład plenarny.

2.Paweł Bernard, Paweł Broś ‘The use of the elements of distance learning on various levels of chemistry education – reasons, goals, forms of realization’ Distance Learning in Applied Informatics 28 – 29 V 2008 Nitra, Slovakia, wykład plenarny.

3.Z. Kluz, „Reforma edukacji w Polsce”, IX Konferencja Dydaktyków Chemii „Nowe Wyzwania dydaktyki Chemii”, 25-27 kwietnia 2008, Ciążeń.

4.Z. Kluz, M. M. Poźniczek, „Zasada poglądowości w nauczaniu chemii”, Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli), 9 wykładów: Warszawa 15.03.2008, Katowice 5.04.2008, Opole 22.04.2008, Wrocław 29.04.2008, Częstochowa 20.05.2008, Bielsko-Biała 27.05.2008, Kluczbork 7.10.2008, Rybnik 21.10.2008, Nowy Sącz 4.11.2008.

5.I. Maciejowska „Akademicka dydaktyka chemii”, IX Konferencja Dydaktyków Chemii „Nowe Wyzwania dydaktyki Chemii”, 25-27 kwietnia 2008, Ciążeń.

6. Paul Yates, Iwona Maciejowska, Ten Important Ideas for University Lecturers, 3rd EuCheMS European Chemistry Congress (ECC), Nuernberg, 29.08-02.09.2010.

Warsztaty na zaproszenie organizatorów:

1. Paul Yates, Iwona Maciejowska, Skills for University Lecturers, 3rd EuCheMS European Chemistry Congress (ECC), Nuernberg, 29.08-02.09.2010.

Wykłady:

1. M.Krzeczkowska, K.Patrzałek: „Nowa podstawa programowa do chemii bazą do przygotowania warsztatów dla dzieci” - wykład, Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Innowacyjne metody w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 18 czerwca 2011.

2. M.Krzeczkowska, I.Maciejowska: Do we really equip our students with inquiry skills? – wykład, STHESCA Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age, International Conference dedicated to the Polish Presidency of the European Union which begins July 1, 2011, July 5-7, 2011, Krakow, Poland.

3. M. Krzeczkowska, I.Maciejowska, E. Odrowąż, Consortium ESTABLISH*: IBSE as a topic of in-service chemistry teacher training at Jagiellonian University - wykład, 43rd IUPAC 2011 World Chemistry Congress, San Juan, Puerto Rico, July 31st - August 5th.

4. M.Krzeczkowska. I. Maciejowska, E.Odrowaz: IBSE as a topic of pre-service chemistry teacher training at Jagiellonian University, 4th Eurovariety in Chemistry Education Conference Bremen, September 1st - 3rd 2011.

Komunikaty:

J. Bader, I. Maciejowska, H. Ctrnactova, CITIES - Inservice Training for European Chemistry Teachers, 10th ECRICE, Kraków, 4-7.07.2010.

30. A.Kolasa, I. Maciejowska, Dissemination of achievements in chemical education (research) via EU projects, 21st ICCE 2010, Taipei 8-13.08.2010.

31.E.Odrowąż, M.Krzeczkowska, E.Szostak: 3R, that is reduce, reuse, recycle – komunikat, XIV IOSTE Symposium: “Socio-cultural and Human Values in Science and technology Education, , June 13-18 2010, Słowenia.

Postery:

1.A.Bader, M. Rothweil, I. Maciejowska, R. Wietecha-Posluszny, How to Redouble Pupils’ Motivation? – Crime Scene Investigation Exercise, 9th ECRICE, European Conference on Research in Chemical Education, Istanbul, 6-9.07.2008.

2.I.Maciejowska, Permanentne zmiany w programie nauczania chemii w Polsce – parę refleksji, Current Trends in Chemical Curricula, Praga, 24-26.09.2008.

3.I.Maciejowska, Student of Natural Science as Members of Modern Society, The III International Conference Research in Didactics of The Science, Kraków 26-28.06.2008.

4.Paweł Bernard, Elżbieta Szostak, Anna Migdał-Mikuli „Przemiany fazowe i rozkład termiczny [Sr(DMSO)6](ClO4)2” VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Biologii I Chemii 20 - 23 IV 2008 Velké Losiny, Republika Czeska.

5.Paweł Bernard, Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli ‘Electronic method of students’ assessment - the application of asynchronous PRS system’ Variety in Chemistry Education, 28 – 29 VIII 2008, Dublin, Ireland.

6.R. Wietecha-Posłuszny, I. Maciejowska, Chemik na Tropie zbrodni – Nobliści 2050, Current Trends in Chemical Curricula, Praga, 24-26.09.2008.

7.M. Krzeczkowska, I. Maciejowska: What do pupils think about chemistry textbooks in Poland, The III International Conference Research in Didactics of The Science, 26-28 czerwca 2008, Kraków.

8.M. M. Poźniczek, Z. Kluz, E. Odrowąż, Przygotowanie studentów do zawodu nauczycielskiego, 51 Zjazd PTCh i SIITPCh, Opole 2008, materiały zjazdowe str. 209.

9.Z. Kluz, M.M. Poźniczek, E. Odrowąż, Ocenianie studentów podczas zajęć z dydaktyki chemii, 51 Zjazd PTCh i SIITPCh, Opole 2008, materiały zjazdowe str. 209.

10.Paweł Bernard, Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli „Realizacja mieszanego modelu kształcenia studentów podczas kursów akademickich” 51 Zjazd Zjazd PTChem i SIITPCh. 7-11 września 2008 Opole, s. 210.

11.Paweł Broś, Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli „Skuteczność stosowania nauczania metodą mieszaną podczas kursu z podstaw chemii dla studentów kierunków niechemicznych” 51 Zjazd Zjazd PTChem i SIITPCh. 7-11 września 2008 Opole, s. 210.

12.Paweł Bernard „Stan równowagi chemicznej, (nie)trudny dział chemii ogólnej – propozycja zajęć w LO”. XXXIX Sesja naukowa dla nauczycieli chemii oraz przyrody. 18 IV 2008 Kraków.

13.G. Stopa, I. Maciejowska, P. Stępnowski, P. Gorczyca, Zastosowanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w dydaktyce, LI Zjazd PTCHem i SIiTPChem, Opole, 7-11.09.2008, str. 210.

14.A.Janczyk, I. Maciejowska, A New Chemgapedia Unit Focused on Solid Phase Chemistry – SOLID Project, Technologie informacyjne dla chemików, 2008, s. 62-64.

15. E. Odrowąż, M.Krzeczkowska, M.Poźniczek: „Przyroda” – wczoraj, dziś, jutro"., XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo, 4-7 czerwca 2009.

16.M.Krzeczkowska i inni: Uczeń, student, doktorant, nauczyciel chemii jak współpracować? Na przykładzie klasy patronackiej Wydziału Chemii UJ, XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo,4-7 czerwca 2009.

17. Z. Kluz, E. Odrowąż, K. Łopata: Chemia w gimnazjum – jedna z koncepcji nauczania zgodna z nową podstawą programową , XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo, 4-7 czerwca 2009.

18. M.Krzeczkowska, I.Maciejowska, P.Chmielowski: Students opinion about chemistry textbook – preliminary report from Poland - poster, ESERA Conference, 31 August – 4 September 2009, Istanbul.

19. Maciejowska, International Congress of Science Education, Cartagena, Kolumbia, 15-18 July 2009, komunikat ustny, “How to teach students at Chemistry and related faculties? - handbook for academic teachers”.

20. Maciejowska, CITIES closing seminar, Kraków 27-30.09.2009, komunikat ustny, Presentation of CITIES outcomes – description of training programme, results of test sessions Module 4,.

21. Jańczyk A., I. Maciejowska, B.Trzewik, „Projektowanie nowych leków – temat na zajęcia chemii w technikach, liceach i szkołach wyższych. Rezultaty projektu SOLID”,XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia bliżej życia”, Boszkowo, 4-7.06.2009, współautor warsztatów

22. M.Krzeczkowska, I. Maciejowska, Wpływ zajęć z dydaktyki szczegółowej na poglądy przyszłych nauczycieli – pierwszy etap badań, Konferencja „Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli", Kraków, 2-3 grudnia 2009.

23. E.Odrowąż Z.Kluz, M.Poźniczek: Reforma edukacji – oczekiwania a rzeczywistość, 52 Zjazd PTCh, 12-16 wrzesień 2009, Łódz.

24. E.Odrowąż Z.Kluz, M.Poźniczek: Problemy utleniania – redukcji w programach szkolnych, 52 Zjazd PTCh, 12-16 wrzesień 2009, Łódz.

25. P. Broś, P. Bernard, M.M.Poźniczek: Scenariusze lekcji chemii z wykorzystaniem interaktywnego systemu nauczania, 52 Zjazd PTCh, 12-16 wrzesień 2009, Łódz.

26. P.Broś, P.Bernard: Chemistry classes supported by interactive teching environmental, 19th International Conference on Chemistry Education, Hradec Kralove, IX – 2009, University of Hradec Kralove.

27. L. Gros, P. Drasar, M. Frankowicz, K. Healey, I. Maciejowska, R.Wallace, CITIES. Chemistry & Industry for Teachers in European Schools. ECTN plenary meeting, Poznań, 15-18.04.2009, współautor wykładu

28. Maciejowska I.„Dlaczego warto stosować metody problemowe i aktywizujące”,Letnia szkoła chemii, 22-26.06.2009, Stryszawa, współautor wykładu na zaproszenie.

29. Maciejowska I., A. Warchoł„Metody aktywne w praktyce”, XIX Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych Chemia 2009, Przegorzały, 25-27.06.2009, współautor wykładu na zaproszenie.

30. Maciejowska I., M. Krzeczkowska, “Na styku szkoły średniej i szkoły wyższej- prawdy i mity”,XIX Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych Chemia 2009, Przegorzały, 25-27.06.2009, współautor wykładu na zaproszenie.

31. A.Dannel, E.Kulig, I.Maciejowska: Chemia żywi i ubiera - wykład na zaproszenie, "Chemia żywi i ubiera” Gdańsk 09.06.2009

32.K. Łopata, Miedziowce w rozszerzonym programie nauczania chemii w LO, 51 Zjazd PTCh i SIITPCh, Opole 7-11.09.2008, materiały zjazdowe str. 215.

33.A.Kandia, Z. Kluz, K. Łopata, E. Odrowąż, M. M. Poźniczek, Nowe spojrzenie na nauczanie chemii w gimnazjum, 51 Zjazd PTCh i SIITPCh, Opole 2008, materiały zjazdowe str. 214.

34. Odrowąż, A. Kandia, Jak studenci III roku chemii czują się w roli nauczyciela w gimnazjum? 51 Zjazd PTCh i SIITPCh, Opole 2008, materiały zjazdowe str. 215.

35.M.Mrozowska, I. Maciejowska, K. Łopata, Dlaczego wybieram chemię?, LI Zjazd PTCHem i SIiTPChem, Opole, 7-11.09.2008.

36.L.Gros, I.Maciejowska: "Needs validation – as an indispensable component of European projects" poster, ESERA 2009 Conference, 31.08-04.09.2009, Istambuł.

37. M. Krzeczkowska, I.Maciejowska "Students’ Opinions About Chemistry Textbooks – Preliminary Report From Poland, ESERA 2009 Conference, 31.08-04.09.2009, Istambuł.

38. Maciejowska, XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia bliżej życia”, 4-7.06.2009, poster, Kształcenie chemiczne osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

39.M. Brindell, A. Jańczyk, I. Maciejowska, Reflective diary in Polish context. Does it works?, 4th DidSCi, Kraków 7-9.07.2010.

40. J.Gros, M.Krzeczkowska, K.Pająk: “Eco-signs on stage” – excursion – poster, 4th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, 4-9 lipca 2010, Kraków, Polska.

41.M.Krzeczkowska, E.Odrowąż: Wybrane problemy chemiczne: dydaktyczne i merytoryczne na różnych poziomach kształcenia – poster, Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Błędy w naukach przyrodniczych, w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz zrozumieniu przedmiotów przyrodniczych”, Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 4 czerwca 2011.

42. M.Krzeczkowska, I.Maciejowska: Is IBSE used in Poland? – consequences for in-service teachers training – poster, the 9th ESERA conference ESERA 2011 the biannual conference of the European Science Education Research Association, September 5th – 9th 2011, Lyon, France..

43.P. Broś, P. Bernard, M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E, Odrowąż, E. Szostak: Training for Polish chemistry teachers within the ESTABLISH project – poster, ASE Conference, 4 - 7 January 2012, The University of Liverpool.

44.K.Dudek, M.Krzeczkowska, I.Maciejowska: Nauczanie kształtujące postawy badawcze uczniów – nowe materiały dydaktyczne projektu ESTABLISH, Sesja Naukowa dla nauczycieli chemii i przyrody, Wydział Chemii UJ, Kraków, 20 kwietnia 2012.

45.I.Maciejowska, M.Krzeczkowska: Engagement as a part of pre-service teacher training-poster, ICCE 22, ECRICE 11, July 15 – July 20 2012, Rome, Italy.


 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2019-10-30 08:32:11
   

strona główna Wydziału Chemii