powrót

Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

 

 

Członkowie pracowni

Podstawowe informacje

 

 Tematyka badawcza:

  • Badania metabolomiczne i proteomiczne substancji psychoaktywnych
  • Wykorzystanie metabolomiki i proteomiki w identyfikacji biomarkerów schorzeń neuropsychiatrycznych i działania leków psychiatrycznych
Pracownia ściśle współpracuje z Zespołem Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych w Zakładzie Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyposażenie:
Wysokorozdzielczy spektrometr masowy z desorpcją/jonizacją laserową wspomaganą matrycą i analizatorem czasu przelotu (MALDI-TOF).

Współpraca:

  1. Laboratorium Badań Środowiskowych, Katedra Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  2. Klinika Psychiatrii UJ CM w Krakowie
  3. Zakład biochemii Klinicznej UJ CM w Krakowie
  4. Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
  5. Zakład Transplantologii, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie

Kontakt:
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych
ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków

prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, tel. 12 663 56 00
e-mail: piekosze@chemia.uj.edu.pl

dr Marta Gawin, tel. 12 663 56 02
e-mail: gawin@chemia.uj.edu.pl


 

Ostatnia modyfikacja danych: , 2013-02-19 14:13:51
   

strona główna Wydziału Chemii