powrót

Pracownia Infrastruktury Informatycznej

 

 

Członkowie pracowni

 

dr inż. Mariusz Pilch     - www

 

dr Krzysztof Szczeponek     - www

 

dr Anna Płonka     - www

Podstawowe informacje

 

 Pracownia Eletronicznych Technik Obliczeniowych (PETO) Wydziału Chemii UJ zajmuje sie stroną techniczną obsługi prac badawczych i dydaktyki Wydziału Chemii wymagających stosowania technik komputerowych.
W szczególności do zadań Pracowni należy bezpośrednie zarządzanie sieciami komputerowymi Wydziału - obejmuje to między innymi:
  s
 • administrowanie kontami użytkowników w podsieciach:
  • pracowniczej
  • studenckiej,
  • administracyjnej
 • przydzielanie numerów IP dla nowych maszyn
 • koordynacja prac służb technicznych przy rozbudownie i modyfikacji infrastruktury sieci
 • przyjmowanie zgłoszeń potrzeb rozbudowy sieci
 • wspomaganie użytkowników w przypadku wystąpienia problemów z dostępem do sieci, zawirusowania stacji roboczych itp.
 • informowanie zespołu d/s rozbudowy sieci o zauważonych problemach w pracy oprogramowania sieciowego
 • koordynacja zbiorowych zakupów oprogramowania
 • pomoc przy zakupach sprzętu
 • opieka techniczna nad sprzętem w pracowniach dydaktycznych i studenckich
 • wstępna diagnostyka problemów technicznych z pracą stacji roboczych w sieci

 

Ostatnia modyfikacja danych: Krzysztof Szczeponek, 2014-06-10 13:23:31
   

strona główna Wydziału Chemii