powrót

Pracownia Analiz Termicznych i Kalorymetrii

 

 

Członkowie pracowni

 

dr hab. Dorota Majda     - www

Podstawowe informacje

 

 Pracownia Analiz Termicznych i Kalorymetrii

kierownik:                                    Prof. dr hab. Roman Dziembaj

personel:                                     Dr Dorota Majda

                                               

KONTAKT

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Chemii
ul. Ingardena 3, pokój 019
30-060 Kraków

Prof. dr hab. Roman Dziembaj
tel./fax: +48 12 663-22-60
dziembaj@chemia.uj.edu.pl

Dr Dorota Majda
tel.: +48 12 663-22-03
majda@chemia.uj.edu.pl

Tematyka badawcza

1.     Przemiany fazowe i reakcje chemiczne w ciałach stałych (procesy rozkładu termicznego i desorpcji, reakcje ciało stałe – gaz i ciało stałe – ciało stałe, adsorpcja gazów w układach porowatych, procesy aktywacji i deaktywacji katalizatorów)

2.     Badanie właściwości materiałów porowatych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy termicznej: termoporozymetrii (TMP) oraz temperaturowo programowanej równowagowej adsorpcji i desorpcji (TPED oraz QE-TPAD)

3.     Kinetyka i modelowanie kinetyki przemian fazowych i reakcji z udziałem faz stałych (procesy zgazowania, dehydratacji i dehydroksylacji, reakcje redoksowe i kwasowo-zasadowe)

 Wybrane publikacje:

1.     W. Makowski, D. Majda “Temperature-programmed equilibrated desorption of n-hexane as a tool for characterization of the microporous structure of zeolites” Thermochimica Acta, 412 (2004) 131-137

2.     M. Molenda, R. Dziembaj, D. Majda, M. Dudek; “Synthesis and characterisation of sulphided lithium manganese spinels LiMn2O4-ySy prepared by sol-gel method”, Solid State Ionics, 176 (2005) 1705-1709

3.     W. Makowski, D. Majda, “Equilibrated thermodesorption studies of adsorption of n-hexane and n-heptane on zeolites Y, ZSM-5 and ZSM-11”, Applied Surface Science 252 (2005) 707–715

4.     M. Rachwalska, D. Majda “Non-equivalentwater molecules in [Ni(H2O)6](CLO4)2 and in [Ni(D2O)6](ClO4)2 in the thermogravimetric investigations”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  89 (2007) 277-281

5.     W. Makowski, B. Gil, D. Majda “Characterization of acidity and porosity of zeolite catalysts by the equilibrated thermodesorption of n-hexane and n-nonane”, Catalysis Letters 120 (2008) 154-160

6.     D. Majda, F.A.A. Paz, O. Delgado Friedrichs, M.D. Foster, A. Simplerler, R.G. Bell and J. Klinowski “Hypothetical Zeolite Frameworks: In search of potential heterogeneous catalysts” J. Phys. Chem C, 112 (2008) 1040-1047

7.     D. Majda, A. Korobov, U. Filek, B. Sulikowski, P. Midgley, D. Vowles and J. Klinowski “Low-temperature thermal decomposition of large single crystals of ammonium perchlorate” Chem. Phys. Lett  454 (2008) 233–236

8.     B. Garbarz-Glos;  R. Bujakiewicz-Korońska;  D. Majda;  M. Antonova;  A. Kalvane; C. Kuś „Differential scanning calorimetry investigation of phase transition in BaZrXTi1-XO3 Integrated Ferroelectrics 108 (2009) 106-115

9.     A. Węgrzyn, A. Rafalska-Łasocha, D. Majda, R. Dziembaj, H. Papp “The influence of mixed anionic composition of Mg–Al hydrotalcites on the thermal decomposition mechanism based on in situ study” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 99 (2010) 443–457

10.  D. Majda, W. Makowski “Studies on the equilibrated thermodesorption of n-hexane from ZSM-5 zeolite. The influence of the extraframework cations” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 101 (2010) 519-526

11.  A. Krupa, D. Majda, R. Jachowicza, W. Mozgawa, “Solid-state interaction of ibuprofen and Neusilin US2” Thermochim Acta  509 (2010) 12-17

 

Wyposażenie Pracowni

1.     Mikrotermograwimetr TGA/SDTA 851e firmy Mettler Toledo
- zakres temperatury: 20 – 1600 °C
- zakres masy: 0,005 - 1g
- czułość: 1mg
 
2.     Kwadrupolowy spektrometr masowy Thermostar GSD 300 T  Balzers sprzężony z termograwimetrem
- zakres masy: 0 – 300 j.m.a.
- jonizacja: EI
 
3.     Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 821e firmy Mettler Toledo
- zakres temperatur  (-50) – 650 °C (chłodzenie: Intracooler)
- czułość: 1mW
 
4.     Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 822e firmy Mettler Toledo
- zakres temperatur  (-150) – 450 °C (chłodzenie: ciekły azot)
- czułość: 1mW
 
5.     Mikrowaga AG 135 firmy Mettler Toledo
- dokładność odczytu:  0,01mg
- możliwość wyznaczenia gęstości ciał stałych i cieczy
 
6.     Elektroniczne sterowanie systemem dozowania gazów obojętnych i reaktywnych
 
7.     Komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem
 
 
Cennik usług:
 
a) Pomiar standardowy, tzn:
·        czas trwania pomiaru do ok. 2 godziny
·        pomiar w atmosferze argonu lub powietrza
·        wydruk otrzymanego wyniku

 

Typ pomiaru

Cena netto (bez VAT)

Wydział Chemii UJ

Inne wydziały UJ

Placówki naukowe

Zlecenia komercyjne

TGA/SDTA

50 zł

70 zł

80 zł

150 zł

TGA/SDTA/QMS

70 zł

90 zł

110 zł

220 zł

DSC

80 zł

100 zł

120 zł

240 zł

 
    b) Pomiar niestandardowy:
·        dłuższy niż 2 godziny
·        specjalne gazy
·        niestandardowa interpretacja wyników 

 

Typ pomiaru

Cena za dodatkową godzinę pomiaru

Wydział Chemii UJ

Inne wydziały UJ

Placówki naukowe

Zlecenia komercyjne

TGA/SDTA

10 zł

12 zł

15 zł

25 zł

TGA/SDTA/QMS

12 zł

15 zł

20 zł

40 zł

DSC

15 zł

17 zł

25 zł

50 zł

Interpretacja wyników

do indywidualnej negocjacji

 

Wyniki publikowane lub przedstawiane na wystąpieniach konferencyjnych powinny być opatrzone informacją, ze zostały otrzymane w Pracowni Analiz Termicznych i Kalorymetrii ŚLAFiBS WCh UJ.

 

Kontakt dla osób zainteresowanych współpracą, konsultacją lub zamówieniem analizy:

 

Dorota Majda  majda@chemia.uj.edu.pl  tel: 12 663 22 03                                                         


 

Ostatnia modyfikacja danych: Dorota Majda, 2010-11-04 12:20:36
   

strona główna Wydziału Chemii