powrót

Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacją PapieruKierownik pracowni:Strona WWW

 

 

Członkowie pracowni

Podstawowe informacje

 

 zapraszamy do odwiedzenia strony www.chemia.uj.edu.pl/kp, gdzie zamieściliśmy m.in. obszerny opis działań Pracowni, na bieżąco aktualizowany spis prac, zestawienie posiadanej aparatury.

Główna tematyka badawcza:

Trwałość i degradacja papieru. Ratowanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

Źródła finansowania aktualnej działalności, zaangażowanie w projekty:

  • projekt PaperTreat (6. Program Ramowy UE, SSPI-6584), dotyczący metod oceny efektów masowego odkwaszania papieru oraz samej oceny technik obecnie dostępnych na rynku (2005-2008), 107.770€
  • projekt MNiSW dofinansowujący grant PaperTreat, SPUB 205/6 P.R. UE/2006/7 (2007-2008), 219.252 zł
  • Akcja COST D42: Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment (EnviArt), 2006-2010
  • program szkoleniowy w ramach Wieloletniego Programu Rządowego: „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych” (WPR), w roku 2008 środki (70.000 zł) przeznaczone głównie na realizację studiów podyplomowych Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
  • udział w przedsięwzięciach badawczych realizowanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie (m.in. projekt UE: A-BIOS)

Zrealizowane projekty:

temat typ dotacji symbol kwota [tys. zł] okres realizacji
Naukowe podstawy studiów nad degradacją papieru dla potrzeb masowego odkwaszania zagrożonych zasobów archiwalnych i bibliotecznych w Polsce. PB KBN 3 T09B 030 15 370 1998-2002
Kinetyka degradacji celulozy w zakresie podwyższonych temperatur. grant promotorski KBN 3 T09B 081 19 36 2000-2003
programy szkoleniowo–badawcze WPR C–2–2 520 2000-2006
programy inwestycyjne WPR C–2–3, C–2–5 1073 2001–2003
Metals in Paper (MIP), Sieć Tematyczna w ramach V Programu Ramowego UE, dofinansowanie udziału w programie z MNiSW (SPUB) UE/MNiSW EVK4-CT-2002-20010 ok. 65 2003-2006
Naukowe podstawy ochrony niszczejących druków. Kinetyka hydrolizy celulozy. PB MNiSW 4 T09B 031 24 200 2003-2006


Linki:

badania nad degradacją papieru na Wydziale Chemii UJ: www.chemia.uj.edu.pl/kp

problem kwaśnego papieru i technologie odkwaszania w skali masowej: www.bj.uj.edu.pl/KP


 

Ostatnia modyfikacja danych: Agata Kozioł, 2008-01-21 07:47:40
   

strona główna Wydziału Chemii