powrót

Pracownia Spektrometrii w Podczerwieni

 

 

Członkowie pracowni

 

prof. dr hab. Kinga Góra-Marek     - www

 

dr inż. Karolina Tarach     - www

Podstawowe informacje

 

 Pracownia Podczerwieni

 

Pracownia IR prowadzi działalność w dwóch podstawowych zakresach:

- jako pracownia naukowa – wykonywanie widm IR pracowników ramach prac prowadzonych przez poszczególne zespoły Wydziału Chemii

- jako pracownia dydaktyczna w ramach zajęć dla:

II roku Ochrony Środowiska

III roku Ochrony Środowiska

IV roku w ramach paneli specjalizacyjnych

IV roku dla kursu fizyki chemicznej

 

Wyposażenie aparaturowe:

Pracownia IR dysponuje  nowoczesnym spektrometrem FTIR firmy Bruker (Equinox 55), pracującym w zakresie 8 000 – 50 cm-1 (zakres średniej i dalekiej podczerwieni), wyposażonym w zestaw kuwet umożliwiających pomiary techniką transmisyjną cieczy, ciał stałych (w zawiesinach oraz w mieszaninach z KBr lub polistyrenem) jak również  filmów (np. badania polimerów). Dodatkowe wyposażenie umożliwia pomiary metodą ATR oraz DRIFT.  Ponadto cyrkulacyjny kriostat helowy daje możność akwizycji widm IR ciał stałych w temperaturze 10K (np. pomiary temperatur przejść fazowych).

 

Ostatnia modyfikacja danych: , 2009-02-16 09:38:48
   

strona główna Wydziału Chemii