powrót

Pracownia Analitycznej Spektrometrii AtomowejKierownik pracowni:

dr Anna Telk

Strona WWW

 

 

Członkowie pracowni

 

dr inż. Danuta Dudek-Adamska     - www

Podstawowe informacje

 

 


Pracownia ma głównie charakter naukowo-dydaktyczny, przy czym wykonywane są również oznaczenia dla potrzeb innych jednostek Wydziału Chemii UJ

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Pracowni skierowane są do studentów III roku "Chemii" w ramach kursu "Analizy Chemicznej"
W pracowni realizowane są badania do prac magisterskich i doktorskich w następujących kierunkach:
 • opracowywanie i badanie nowych sorbentów pod kątem zastosowania do selektywnego zatężania metali ciężkich techniką wstrzykowo-przepływową z ich oznaczaniem techniką płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej,
 • analiza materiałów biologicznych roślin (współpraca z Instytutem Fizjoligii Roślin PAN Kraków) i pochodzenia ludzkiego pod kątem określenia wpływu wybranych metali na funkcje życiowe lub ich znaczenie toksykologiczne czy patologiczne (współpraca z Collegium Medicum UJ).
 • monitoring technetu w próbkach środowiskowych z zastosowaniem oznaczeń ICP-MS (współpraca z IFJ PAN Kraków).
Wyposażenie aparaturowe
 • spektrometry atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniuAAS 3100 (Perkin Elmer)
Analyst 300 (Perkin Elmer)

 • systemy do analizy wstrzykowo-przepływowej FIAS 400 firmy Perkin Elmer umożliwiające oznaczanie techniką wodorkową lub zimnych par, a także zatężanie on-line na mikrokolumnach,

 • spektrometr atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną

SpectraAA Zeeman 220 (Varian)

 • spektrometr emisji atomowej z wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP-OES – model Optima 2100 firmy Perkin Elmer.


Optima 2100 (Perkin Elmer)

 • spektrometr mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP-MS  ELAN DRC z systemem FIAS 400, chromatografem jonowym firmy Perkin Elmer oraz z ablacją laserową firmy New Wave • system do liofilizacji

  FreeZone 1 (Lablanco)

 • system do mineralizacji – model UniClever firmy Plazmatronika oraz MDS-2000 firmy CEM
Wybrane publikacje
 1. Comparison of wet microwave digestion methods of plant materials for the determination of metals by flame atomic absorption spectrometry
  S. Walas, M. Wójtowicz, H. Mrowiec, W. Zegar, Intern. J. Environ. Anal. Chem. 84 1023-1032 (2004).

 2. Application of Zeolite Y to preconcentration and FI-FAAS determination of Pb, Cd, Cu and Zn
  S. Walas, E. Borowska, H. Mrowiec, Chem. Anal. (Warsaw), 50, 825-839, (2005)

 3. Application of a LIX 622 Liquid Ion-Exchanger of a Hydroxyoxime Type Immobilized Onto Silica Gel for Flow Injection Preconcentration and FAAS Determination of Copper
  S.Walas, H. Mrowiec, M. Sadza, Chem. Anal. (Warsaw), 51, 727-737, (2006)

 4. Selenium Status Indices, Laboratory Data, and Selected Biochemical Parameters in End-Stage Renal Disease Patients
  P. Zagrodzki, H. Bartoń, S. Walas, M. Fołta, T. Stompór, E. Janusz-Grzybowska, M. Drożdż, W. Sułowicz, Biological Trace Element Research, 116, 29-41, (2007)

 5. Application of a Metal Ion-Imprinted Polymer based on Salen-Cu Complex to Flow Injection Preconcentration and FAAS Determination of Copper
  S. Walas, A. Tobiasz, M. Gawin, B. Trzewik, M. Strojny, H. Mrowiec, Talanta, 76, (2008) 96-101

 6. Changes in wheat plastid membrane properties induced by cadmium and selenium in presence/absence of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid,
  M. Filek, M. Zembala, Helinä Hartikainen, Z. Miszalski, A. Kornaś, R. Wietecha-Posłuszny, S. (P) Walas, Plant Cell Tiss Organ Cult, 96, (2009) 19-28,

 7. Antioxidants activities and concentration of selenium, zinc and copper in preterm and IUGR human placentas,
  M. Zadrożna, M. Gawlik, B. Nowak, A. Marcinek, H. Mrowiec, S. Walas, R. Wietecha-Posłuszny, P. Zagrodzki, J. Trace Elem. Med. Biol., 23, (2009), 144-148,

 8. Cu(II)-Imprinted Styrene-Divinylbenzene Beads as a New Sorbent For Flow Injection-Flame Atomic Absorption Determination of Copper,
  A. Tobiasz, S. Walas, B. Trzewik, P. Grzybek, M. M. Zaitz, M. Gawin, H. Mrowiec, Microchemical Journal, 93(1), (2009) 87-92,

 9. Preparation of a new Cd(II)-imprinted polymer and its application to determination of cadmium(II) via flow injection flame atomic absorption spectrometry,
  M, Gawin, J. Konefał, B. Trzewik, S. Walas, A. Tobiasz, H. Mrowiec, E. Witek, Talanta, 80, (2010) 1305-1310,
 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2019-04-09 10:18:13
   

strona główna Wydziału Chemii