powrót

nowy kampus


 

Pierwszym budynkiem powstałym na terenie III kampusu UJ jest gmach Centrum Badań Przyrodniczych, oddany do użytku 28 czerwca 1999 roku. Mieści się w nim:

  • Instytut Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
  • Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ,
  • Zakład Chemii Ogólnej Wydziału Chemii.
Na terenie budynku znajduję się również oddział banku BPH.

 

 W lutym 2004 roku oddano do użytku południowe skrzydło budynku przy ulicy Gronostajowej 7 (Instytut Nauk o Środowisku). W jednej ze zlokalizowanych tam nowoczesnych sal Zakład Chemii Ogólnej Wydziału Chemii UJ  prowadzi zajęcia laboratoryjne z podstaw chemii.

adres

Kraków, 
ulica Gronostajowa 3
tel. centrali 664 67 75

ulica Gronostajowa 7
tel.  664 51 21

 

jak dojechać

Na Gronostajową dojeżdżają autobusy MPK linii 128, 124, 114 i 194. Bezpośrednie połączenie pomiędzy ulicą Ingardena (przystanek AGH) a Gronostajową zapewniają linie 114 i 194.

tutaj znaleźć można godziny odjazdów autobusów 114 i 194 

 

strona główna Wydziału Chemii