Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów I i II stopnia
do udziału w Giełdzie Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych przeznaczona jest dla studentów kierunków:

CHEMII, OCHRONY ŚRODOWISKA
oraz KIERUNKÓW WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII
i INFORMATYKI STOSOWANEJ

Giełda Prac Dyplomowych jest formą konferencji szkoleniowej, na której studenci mają możliwość przedstawienia wyników swojej pracy (magisterskiej, licencjackiej) lub innych badań naukowych. Do udziału w spotkaniu zapraszamy także ich opiekunów naukowych, promotorów oraz przedstawicieli firm, w których zatrudnienie mogą znaleźć absolwenci
WCh i WFAIS.

W trakcie Giełdy Prac Dyplomowych studenci będą mieli możliwość:

Miejsce konferencji:

Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków

Ostatnia aktualizacja: , Copyright by Paulina Chęsy