JACEK KORCHOWIEC - ORGANIZACJA KONFERENCJI


Zakład Chemii Teoretycznej (ZChT) im. Kazimierza Gumińskiego, wspólnie z Zakładem Metod Obliczeniowych Chemii (ZMOCh), organizuje międzynarodowe konferencje: Current Trends in Theoretical Chemistry (CTTC). Ostatnia, ósma konferencja z serii CTTC (CTTC VIII) odbyła się w ubiegłym roku. Począwszy od 2013 roku, konferencje organizowane są co trzy lata. Głównymi organizatorami konferencji są Andrzej Eilmes i Jacek Korchowiec, kierownicy ZMOCh i ZChT. Tematyka konferencji pokrywa całe spektrum zagadnień, istotnych dla współczesnej chemii teoretycznej i obliczeniowej. Wśród nich należy wymienić: korelację elektronową, teorię funkcjonałów gęstości (DFT), zależną od czasu DFT, metody obliczeniowe skalujące się liniowo z wielkością układów molekularnych, obliczanie różnorodnych właściwości molekularnych, teorię reaktywności chemicznej, dynamikę molekularną, modelowanie procesów katalitycznych, modelowanie układów biologicznych, etc. Zaproszonymi wykładowcami byli wybitni specjaliści o uznanej renomie międzynarodowej. Kolejna konferencja odbędzie się w 2023 roku, najprawdopodobniej, jak zawsze na początku września.


CTTC VIII (2019)

CTTC

CTTC VII (2016)

CTTC VI (2013)

CTTC V (2008)

PREZENTACJA WYNIKÓW NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH


Wystąpienia ustne (komunikaty i referaty)


 1. B. Korchowiec, M. Gorczyca, J. Korchowiec, J. Rubio-Magnieto, S. V. Luis, E. Rogalska: The response of four different peptide-based gemini amphiphiles to pH changes revealed in Langmuir films, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09 2018, Kraków, Polska.
 2. J. Korchowiec, A. Stachowicz-Kuśnierz, B. Korchowiec: Modeling lung surfactant interactions with benzo[a]pyrene, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09 2018, Kraków, Polska.
 3. J. Korchowiec, K. Kwiecińska, A. Stachowicz-Kuśnierz, M. Janikowska-Sagan, B. Korchowiec: Modeling Monolayer Films at Air-Water Interface, 4th Polish-Taiwanese Conference „From Molecular Modeling to Nano- and Biotechnology”, 29-31.08 2018, Opole, Poland.
 4. J. Korchowiec, A. Stachowicz-Kuśnierz, B. Korchowiec: Modeling lung surfactant interactions with benzo[a]pyrene, Interfaces Against Pollution 2018 (IAP-2018), 10-13 June, La Grande Motte, France.
 5. J. Korchowiec, A. Stachowicz-Kuśnierz, B. Korchowiec: Modeling Lung Surfactant Interactions with Benzo[a]pyrene, Modeling and Design of Molecular Materials 2018 (MDMM 2018), 24-28 June, 2018, Polanica Zdrój, Poland.
 6. J. Korchowiec: Application of Explicitly Localized Molecular Orbitals to Electronic Structure Calculations, Recent Advances in Many Electron Theory (RAMET-2017), 9-12 February 2017, Goa, Indie.
 7. J. Korchowiec: Inclusion Phenomena from Reactant Perspective 3rd Symposium on Weak Intermolecular Interactions, 27-29 March 2017, Opole, Poland.
 8. A. Stachowicz-Kuśnierz, J. Korchowiec, B. Korchowiec, S. Trojan: The Influence of Air Pollutants on Structure and Function of Lung Surfactant, Modeling and Design of Molecular Materials, 26-30 June 2016, Trzebnica, Poland.
 9. J. Korchowiec, S. Trojan, A. Stachowicz-Kuśnierz, B. Korchowiec: Benzo[a]pyrene in MembranÄ™ Environment – Molecular Dynamics Studies, 16th International Conference on Organized Molecular Films (LB16), 25-29 July 2016, Helsinki, Finland.
 10. J. Korchowiec, A. Stachowicz-Kuśnierz, K. Liu, Y. Aoki: Application of Charge Sensitivity Analysis to Improve the Accuracy of the Fragmentation Based Methods of Electronic Structure Calculations , Solvay Workshop -Quantum Chemistry, Present Aspects and Challenges for the Future, 4-8 April 2016, Brussels, Belgium.
 11. E. Rogalska, B. Korchowiec, J. Korchowiec: In search of new synthetic antibacterials interacting with cell membranes. Langmuir film and molecular dynamics studies , 21st Ostwald-Kolloquium, 28-29 September, 2015, Berlin, Germany.
 12. J. Korchowiec, B. Korchowiec, E. Rogalska: Calixarenes in membrane environment – charge sensitivity studies, 20th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS), 22-27 June 2014, Coimbra, Portugal.
 13. E. Rogalska, B. Korchowiec, J. Korchowiec: Novel amphiphilic derivatives conceived as potential drugs: the mechanism of action revealed in Langmuir films, 20th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS), 22-27 June 2014, Coimbra, Portugal.
 14. J. Korchowiec, A. Stachowicz-Kuśnierz, K. Liu, Y. Aoki: Fragmentation Techniques - a Step Towards Linear Scaling in Computational Chemistry, From Molecular Modeling to Nano- and Biotechnology, 2nd Polish-Taiwanese Conference, , 26-28 August 2015, Opole-Groszowice, Poland.
 15. J. Korchowiec, A. Modarressi, M. Rogalski: Inclusion Complexes of beta-Cyclodextrin : DFT and Molecular Dynamics Simulations, Modeling Interactions in Biomolecules VII, 9-14 September 2015 , Prague-Pruhonice, Czech Republic.
 16. J. Korchowiec, A. Stachowicz-Kuśnierz: Charge Sensitivity Analysis in the Resolution of Force-Field Atoms: Formalism and Applications, Central European Conference on Theoretical Chemistry 2014 (CESTC-2014), 21-25 September 2014, Nagyborzsony, Hungary. .
 17. A. Stachowicz, J. Korchowiec: Charge Sensitivity Approach to Mutual Polarization of Reactants , International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry (IMAMPC2012), 12-14 September 2013, Pisa, Italy.
 18. A. Stachowicz, J. Korchowiec: Charge Sensitivity Approach to Mutual Polarization of Reactants , Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy (KU KDM), 07-09 March 2012, Zakopane, Polska.
 19. J. Korchowiec, A. Stachowicz, B. Korchowiec, E. Rogalska: Molecular Modeling Studies of Model Monolayers , Modeling and Design of Molecular Materials 2012, 10-14 September 2012, Wrocław, Polska.
 20. J. Korchowiec, A. Stachowicz, B. Korchowiec, M. Hato, E. Rogalska: Molecular modeling studies of glycolipid-cholesterol monolayers , Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy (KU KDM), 07-09 March 2012, Zakopane, Polska.
 21. J. Korchowiec, A. Stachowicz, B. Korchowiec, E. Rogalska: Molecular Modeling Studies of Model Monolayers – Static Point Charge and Polarizable Charge Approaches , 14th International Conference on Organized Molecular Films, 10-13 July 2012, Paris, France.
 22. P. de Silva, J. Korchowiec, T. Wesołowski: Unravelling the Electronic Structure of Molecules with Density-only Based Detectors , European Charge Density Meeting, 15-20 September 2012, Ĺ trbskĂ© Pleso, Slovakia.
 23. P. de Silva, J. Korchowiec, T. Wesołowski: Unravelling the Electronic Structure of Molecules with Density-only Based Detectors , Swiss Chemical Society Fall Meeting 2012, 13 September 2012, Zurich, Switzerland.
 24. P. de Silva, J. Korchowiec, T. Wesołowski: Unravelling the Electronic Structure of Molecules with Density-only Based Detectors , Central European Symposium on Theoretical Chemistry, 02-05 September 2012, Mariapfarr, Austria.
 25. E. Rogalska, B. Korchowiec, J. Korchowiec: Taylor-Made Langmuir Films with Adjusted Physicochemical and Biological Properties. , 6th International Conference on Surfaces, Coatings and Nano-Structured Materials, NANOSMAT 2011, 17-20.10 2011, Kraków, Poland.
 26. E. Rogalska, B. Korchowiec, M. Orlof, G. Sautrey, J. Korchowiec, J.-B. Regnouf de Vains: Tailor-Made Amphiphilic Calix[4]arene Derivatives with Adjusted Physicochemical and Biological Properties. XXI International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, BES 2011, 8-12.05 2011, Kraków, Poland.
 27. A. Stachowicz, J. Korchowiec: Analiza podatnościowa rozkładu ładunków w rozdzielczości atomów pola siłowego , HITY 2011, 18-20.05 2011, Kraków, Polska.
 28. J. Korchowiec, P. de Silva, A. Stachowicz: Liniowe skalowanie w metodach obliczeniowych chemii , HITY 2011, 18-20.05 2011, Kraków, Polska.
 29. A. Stachowicz, J. Korchowiec: Electronegativity Equalization Method in Force Field Atoms Resolution , KU KDM/2010, 18-19.03 2010, Zakopane, Poland.
 30. J. Korchowiec: Teoretyczne modelowanie monowarstw lipidowych i fosfolipidowych na granicy faz woda powietrze , Semiarium GDRE, Białka TatrzaĹ„ska, 7-10 marca 2010.
 31. J. Korchowiec: Generalized Elongation Cutoff Technique for linear scaling , International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE) 2009, 29 September – 4 October 2009, Rhodes, Greece.
 32. J. Korchowiec: Elongation Cutoff Technique at Kohn-Sham Level of Theory: an efficient sparse matrix algebra approach to linear scaling , International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE) 2009, 29 September – 4 October 2009, Rhodes, Greece.
 33. Y. Aoki, F. L. Gu, M. Makowski, J. Korchowiec : O(N) quantum chemistry approach to gigantic systems by the elongation method , Current Trends in Theoretical Chemistry V (CTTC V), 6-10 July 2008, Kraków, Poland.
 34. J. Korchowiec, P. de Silva : Elongation Cutoff Technique at Kohn-Sham Level of Theory – Local Exchange-Correlation Approximation , Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy (KU KDM) 2009, Zakopane, 12-13 marca 2009.
 35. Y. Corvis, B. Korchowiec, J. Korchowiec and E. Rogalska: Complexation In Langmuir Films Formed With Amphiphilic Crown Ether , 17th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS 2008), 17-22.08.2008, Berlin, Germany.
 36. J. Korchowiec: Elongation cutoff technique an efficient sparse matrix algebra approach to linear scaling , Theory and Applications of Computational Chemistry 2008 (TACC2008), 23-27 September 2008, Shanghai, China.
 37. E. Rogalska, B. Korchowiec, A. Ben Salem, Y. Corvis, J-B Regnouf de Vains, J. Korchowiec: Calixarene lipid monolayers - towards enzymatic engineering of lipid membranes , 3rd International Workshop, Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, Włodowice, Poland, November 4-8, 2007.
 38. J. Korchowiec, J. Lewandowski and Y. Aoki : Elongation Cutoff Technique Armed with Quantum Fast Multipole Method for Linear SCF Scaling , Conference on Modeling Interactions in Biomolecules III, September 8-13, Prague, Czech Republic.
 39. J. Korchowiec, J. Lewandowski and Yuriko Aoki : Elongation Cutoff Technique Armed with Quantum Fast Multipole Method for Linear SCF Scaling , Symposium on Advanced Methods of Quantum Chemistry and Physics, SAMQCP 2007, September 2-6, 2007, Toruń, Poland.
 40. J. Korchowiec: Application of quantum chemistry methods to macrosystems , Workshop, Groupe de Recherche Européen (GDRE) : Nanostructured Membranes, , September 25-26, 2006, Warsaw, Poland.
 41. Y. Aoki, F. L. Gu, and J. Korchowiec: Elongation Method at Semi-empirical and ab initio Levels for Large Systems , International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2004 (ICCMSE 2004), Attica, Greece, 19-23 November 2004.
 42. J. Korchowiec: The Role of Charge-Transfer Effects in Regioselectivity , 10th Intenational Conference on the Applications of Density Functional Theory in Chemistry and Physics. Brussels, Sept. 7-12., 2003.
 43. M. Najbar, A. Białas, A. Wesełucha-Birczyńska, J. Banaś, A. Góra, J.Camra, J. Korchowiec, E. Brocławik: Influence of the Surface Structure of the V-W-O/Ti(Sn)O2 Catalyst on its Activity in the Selective Reduction and the Decomposition of NO , Montreal, Canada.
 44. J. Korchowiec, J. Banaś i M. Najbar : Modelowanie powierzchni katalizatora V-W-O do katalitycznej redukcji NOx , VI Seminarium, Katalityczna dezaktywacja tlenkow azotu, Kraków, 23-24 marca 2001.
 45. R. F. Nalewajski, A. Michalak, J. Korchowiec i J. Mrozek: Postępy w teorii reaktywności chemicznej i ich zastosowania do wybranych cząsteczek, stanów przejściowych i układów chemisorpcyjnych , XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze KBN, Rzeszłw, 7-8 września 1999.
 46. T. Uchimaru, J. Korchowiec, S. Kawahara, K. Matsumura, S. Tsuzuki, M. Mikami: Mechanism of Addition of FluoromethylRadicals to Fluoroethylenes a Density Functional Study , 76 National Meeting of the Japan Chemical Society, Yokohama, Japan, March 28-31, 1999.
 47. J. Korchowiec, T. Uchimaru, S. Kawahara, K. Matsumura, S. Tsuzuki, M. Mikami: The Charge Transfer Fukui Functions: Extension of the Finite-Difference Approach to Reactive Systems , 76 National Meeting of the Japan Chemical Society, Yokohama, Japan, March 28-31, 1999.
 48. T. Uchimaru, J. Korchowiec, M. Sugie, and A. Sakiya: Exploring the reaction coordinates for hydrogen Atom Abstraction from Methane and Fluoromethanes , Conference in Computional Chemistry, Tokyo, Japan, November 11, 1998.
 49. T. Uchimaru, J. Korchowiec: Mechanism of Addition of Fluoromethyl Radicals to Fluoroethylenes , 75 National Meeting of the Japan Chemical Society, Matsuyama, Japan, September 15-19, 1998.


Referaty w ośrodkach zagranicznych


 1. J. Korchowiec: Application of Charge Sensitivity Analysis to Catalytic Problems, University of Hannover, Hannover, Germany, November 1993.
 2. J. Korchowiec: Relaxed Fukui Function Indices and Their Applications to Chemical Reactivity Problems, University of Hannover, Hannover, Germany, December 1993.
 3. J. Korchowiec: Application of Charge Sensitivity Analysis to Chemical Reactivity Problems, University of Florence, Italy, November 1994.
 4. J. Korchowiec and T. Uchimaru: „Mechanism of Addition of Fluoromethyl Radicals to Fluoroethylenes: Self-Consistent Charge and Configuration Method for Subsystems, Department of Molecular Engineering, Kyoto University, Kyoto, Japan, February 1998.
 5. J. Korchowiec: The Charge Transfer Fukui Functions: Extension of the Finite-Difference Approach to Reactive Systems, Tsukuba, Japan, March, 1999.
 6. J. Korchowiec: Elongation Cutoff Technique for Linear SCF Scaling, Research Institute for Computational Sciences, National Institute of Advanced Industrial Sciences and Technology, Tsukuba, Japan, December 2004.
 7. J. Korchowiec: Elongation Cutoff Technique at RHF, ROHF, and UHF Level of Theory, Department of Material Sciences, Faculty of Engineering Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan, January 2005.
 8. J. Korchowiec: Elongation Method at DFT Level of Theory, Department of Material Sciences, Faculty of Engineering Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan, March 2005.
 9. J. Korchowiec: Elongation cutoff technique at Kohn-Sham level of theory, Elongation Group Workshop, Department of Material Sciences, Faculty of Engineering Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan, September 2008.
 10. J. Korchowiec, Linear scaling in computational chemistry, Metz University, Metz, France, July 2010.
 11. J. Korchowiec, Charge Sensitivity Analysis in the Resolution of Force-Field Atoms: Formalism and Applications, Lorraine University, Metz, France, July 2014.
 12. J. Korchowiec, Inclusion Complexes of β-Cyclodextrin: DFT and Molecular Dynamic Simulations, Lorraine University, Metz, France, July 2015.
 13. J. Korchowiec, The effect of cations on inclusion of anthracene to β-cyclodextrin, Lorraine University, Metz, France, July 2015.


Postery


 1. K. Kwiecińska, J. Korchowiec, A. Jagusiak, M. Roman Self-assembled Supramolecular Structures As a Potential Carrier System for Drug Delivery Analysis of Interaction, Current Trends in Theoretical Chemistry VIII, 01-05.09 2019, Kraków, Poland.
 2. Stachowicz-Kuśnierz, T. Seidler, E. Rogalska, J. Korchowiec, B. Korchowiec Lung Surfactant Monolayer – a Good Natural Barrier Against Dibenzo-p-dioxins, Current Trends in Theoretical Chemistry VIII, 01-05.09 2019, Kraków, Poland.
 3. J. Korchowiec, M. Gorczyca, B. Korchowiec, J. Rubio-Magnietoc, A. Lotfallah, S. Luis, E. Rogalska The Effect of the Peptide Based Gemini Amphiphiles Protonation on the Interaction in Langmuir Films, Current Trends in Theoretical Chemistry VIII, 01-05.09 2019, Kraków, Poland.
 4. B. Korchowiec, A. Stachowicz-Kuśnierz, Ł. Ćwiklik, J. Korchowiec: The Ipact of Lipid Oxidation on Functioning of a Lung Surfactant Model, Interfaces Against Pollution 2018 (IAP-2018), 10-13 June 2018, La Grande Motte, France.
 5. J. Korchowiec, A. Stachowicz-Kuśnierz, B. Korchowiec: The Role of DPPG in Lung Surfactant Model Exposed on Benzo[a]pyrene, Modeling and Design of Molecular Materials 2018 (MDMM 2018), 24-28 June 2018, Polanica Zdrój, Poland.
 6. B. Korchowiec, A. Stachowicz-Kuśnierz, J. Korchowiec: Modeling Lung Surfactant Interactions with Benzo[a]pyrene, Recent Advances in Many Electron Theory (RAMET-2017), 9-12 February 2017, Goa, Indie.
 7. A. Stachowicz-Kuśnierz, D. Szczepanik, J. Korchowiec, P. Magri, A. Modaressi, M. Rogalski: The Influence of Cations on Inclusion of Anthracen to ?-Cyclodextrin, Current Trends in Theoretical Chemistry VII, 4-8 September 2016, Kraków, Poland.
 8. A. Stachowicz-Kuśnierz, B. Korchowiec, J. Korchowiec, S. Trojan: The Influence of Air Pollutants on Structure and Function of Lung Surfactant, Current Trends in Theoretical Chemistry VII, 4-8 September 2016, Kraków, Poland.
 9. S. Trojan, A. Stachowicz-Kuśnierz, B. Korchowiec, J. Korchowiec: The Influence of Benzo[a]pyrene on Mixed Phosphatidylcholine/phosphatidylglycerol Monolayers, Current Trends in Theoretical Chemistry VII, 4-8 September 2016, Kraków, Poland.
 10. M. Janikowska, K. Kwiecińska, J. Korchowiec, B. Korchowiec: Modeling the Adsorption of Digitonin to Cholesterol and Diosgenin Monolayers, Current Trends in Theoretical Chemistry VII, 4-8 September 2016, Kraków, Poland.
 11. S. Trojan, A. Stachowicz-Kuśnierz, M. Janikowska, B. Korchowiec, J. Korchowiec: The Influence of Benzo[a]pyrene on Model Pulmonary Surfactant Monolayers Composed of Phosphatidylcholine and Phosphatidylglycerol, 16th International Conference on Organized Molecular Films (LB16), 25-29 July 2016, Helsinki, Finland.
 12. M. Janikowska, K. Kwiecińska, S. Trojan, B. Korchowiec, J. Korchowiec: The Affinity of Selected Monodesmosidic Saponins to Cholesterol Monolayer, 16th International Conference on Organized Molecular Films (LB16), 25-29 July 2016, Helsinki, Finland.
 13. B. Korchowiec, M. Gorczyca, E. Rogalska, J. Regnouf De Vains, J. Korchowiec: The Selective Interaction of Cationic Tetra-p-guanidinoethylcalix[4]arene with Lipid Membrane. Theoretical and Experimental Model Studies 16th International Conference on Organized Molecular Films (LB16), 25-29 July 2016, Helsinki, Finland.
 14. M. Orlof, B. Korchowiec, J. Korchowiec, G. Sautrey, J.-B. Regnouf de Vains, E. Rogalska: Membrane activity of the antibacterial tetra-para-guanidinoethylcalix[4]arene. A PM-IRRAS study, XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Nano- and Biomaterials, 8-12 September 2013, Kraków – Białka Tatrzańska, Poland.
 15. M. Gorczyca, B. Korchowiec, J. Korchowiec, J. Rubio-Magnieto, E. Rogalska: Interaction of gemini amphiphilic pseudopeptides with phospholipids. A PM-IRRAS study, XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy From Molecules to Nano- and Biomaterials, 8-12 September 2013, Kraków – Białka Tatrzańska, Poland.
 16. M. Gorczyca, S. Trojan, B. Korchowiec, J. Korchowiec, J. Rubio-Magnieto, E. Rogalska: The effect of gemini amphiphilic pseudopeptides upon phosholipid membranes. A Langmuir monolayer and molecular dynamics study, Current Trends in Theoretical Chemistry VI, Kraków 2013, Poland.
 17. M. Gorczyca, B. Korchowiec, J. Rubio, E. Rogalska: Effect of the Length of the Central Spacer of Gemini Amphiphilic Pseudopeptides on the Properties of Model Lipid Membrane, 4th International Conference on Organized Molecular Films, 10-13.07.2012, Paris, France.
 18. M. Gorczyca, B. Korchowiec, J. Regnouf De Vains, E. Rogalska: Interaction of the P-tert-Butylcalix[4]arene Derivative with 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine. A Langmuir Monolayer Study, 4th International Conference on Organized Molecular Films, 10-13.07.2012, Paris, France.
 19. M. Gorczyca, B. Korchowiec, J. Regnouf De Vainse, E. Rogalska: Antimicrobial Calixarene Derivative in Phospholipid Membrane Environment, 5th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, 20-24.05.2012, Kraków, Polska.
 20. B. Korchowiec, J. Korchowiec, R. Regnouf De Vains, E. Rogalska: Molecular Organization of Nalidixate Calixarene Conjugates in Phospholipid Model Membrane Probed by Molecular Dynamics and Langmuir Monolayer Study, 4th International Conference on Organized Molecular Films, 10-13.07.2012, Paris, France.
 21. P. de Silva, J. Korchowiec: Fast Orbital Localization Scheme in Molecular Fragments Resolution, 4th Internation Congresss of Quantum Chemistry, 25-30.06.2012, Boulder, Colorado, USA.
 22. A. Stachowicz, J. Korchowiec: Charge Sensitivity Analysis in Force-Field Atoms Resolution Modeling Interactions in Biomolecules V (MIB V), 04-09.09.2012 Kutna Hora, Czech Republic.
 23. E. Rogalska, B. Korchowiec, J. Korchowiec, M. Hato: Physicochemical and Molecular Modeling Studies of Glycolipid-Cholesterol Monolayers., 8th Gerli Lipidomics Meeting Membranes and Bioactive Lipids, 26-28.10 2011, Lyon, France.
 24. M. Orlof, B. Korchowiec, G. Sautrey, J. Korchowiec, J.-B. Regnouf de Vains, E. Rogalska: A Langmuir Film Study on the Miscibility of Two Nalidixate Calixarene Derivatives with Cholesterol., XXI International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, BES 2011, 8-12.05 2011, Kraków, Poland.
 25. B. Korchowiec, J. Korchowiec, M. Hato, E. Rogalska: Physicochemical and Molecular Dynamics Studies of Glycolipid-Cholesterol Monolayers XXI International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, BES 2011, 8-12.05 2011, Kraków, Poland.
 26. A. Stachowicz, J. Korchowiec: Electronegativity Equalization Method in Force Field Atoms Resolution, CESTC 2010, 12-15.09 2010, Novy Smokovec, Slovakia.
 27. F. L. Gu, M. Makowski, J. Korchowiec, K. Liu, Y. Aoki: Proposal of Linear Scaling ELG-LMP2 Method for Conjugated Polymers, Organic Materials, and Biosystems, Pacifichem 2010, 15-20.12 2010, Honolulu, USA.
 28. A. Stachowicz, J. Korchowiec: Electronegativity Equalization Method in Force Field Atoms Resolution, Modeling & Design of Molecular Materials 2010, 04-08.08 2010, Wrocław, Poland.
 29. P. de Silva, J. Korchowiec: Validation of Polarization Approximation in Calculations of Interaction Energy Components, KU KDM/2010, 18-19.03 2010, Zakopane, Polska.
 30. P. de Silva, J. Korchowiec: Elongation Cutoff Technique at Kohn-Sham Level of Theory, IX Girona Seminar, 05.07-08.07 2010, Girona, Spein.
 31. M. Orlof, B. Korchowiec, G. Sautrey, J. Korchowiec, J.-B. Regnouf de Vains, and E. Rogalska: The Mechanism of Metal Cation Binding in Two Amphiphilic Calixarene Derivatives a Langmuir Film and Molecular Modeling Study, USPOL 2010 – US-POLAND WORKSHOP & SUMMER SCHOOL, Nanoscale Phenomena in Materials and at Interfaces, Kraków, 06–10.06 2010.
 32. Jacek Korchowiec and Piotr de Silva: Elongation cutoff technique at Kohn-Sham Level of theory, 13th International Conference on the Applications of Density Functional Theory in Chemistry and Physics, 31st August – 4th September 2009, Lyon France.
 33. J. Korchowiec, P. de Silva and M. Giebułtowski: Elongation cutoff technique at Hartree-Fock and Kohn-Sham Levels of theory, 13th International Congress of Quantum Chemistry (13th ICQC), 22-27 June, 2009, Helsinki, Finland.
 34. J. Korchowiec, B. Korchowiec and E. Rogalska: Interaction of Sugar-Based Amphiphilic 14-Member Macrocycles with Metal Ions, Theory and Applications of Computational Chemistry 2008 (TACC2008), 23-27 September 2008, Shanghai, China.
 35. B. Korchowiec, Y. Corvis, J. Korchowiec, W. Priebe, E. Rogalska: Cation Complexation In Langmuir Films Formed With Two Amphiphilic Dioxadithia Crown Ethers, 22nd Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2008), 31.08-5.09 2008, Krakow, Poland.
 36. K. Więcław, B. Korchowiec, J. Korchowiec and E. Rogalska: Molecular Inclusion of meloxicam in cyclodextrin and their interaction with lipid monolayers, 22nd Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS), Krakow, 31.08-05.09 2008, Poland.
 37. K. Więcław, B. Korchowiec, H. Guermouche, J. Korchowiec and E. Rogalska: Improvement of meloxicam bioavailability: inclusion of meloxicam in beta-cyclodextrin, 17th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS 2008), 17-22.08 2008, Berlin, Germany.
 38. B. Korchowiec, Y. Corvis, J. Korchowiec, W. Priebe, and E. Rogalska: Complexation of Metal Ions in Langmuir Films Formed with a Novel Class of Amphiphilic 14-member Macrocycles, 17th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS 2008), 17-20.08.2008, Berlin, Germany.
 39. J. Korchowiec, B. Korchowiec, and E. Rogalska: Interactions of Amphiphilic Dioxadithia Crown Ethers with Metal Ions, Current Trends in Theoretical Chemistry V (CTTC V), 6-10 July 2008, Kraków, Poland.
 40. J. Lewandowski, M. Makowski, J. Korchowiec, Y. Aoki and F. L. Gu: Elongation cutoff technique: an efficient sparse matrix algebra approach to linear scaling, Current Trends in Theoretical Chemistry V (CTTC V), 6-10 July 2008, Kraków, Poland.
 41. J. Lewandowski, J. Korchowiec: Elongation Cutoff Technique Armed with Quantum Fast Multipole Method for Linear Scaling, 22nd Austin Symposium on Molecular Structure, March 1-4, 2008, Austin, USA.
 42. B. Korchowiec, Y. Corvis, A. B. Salem, J. B. Regnouf de Vains, J. Korchowiec, E. Rogalska: Calixarene Based Prodrugs a Study on the Interactions with Phospholipid Monolayers, 12th International Conference on ORGANIZED MOLECULAR FILMS (LB-12), Krakow, Poland, July 1-5, 2007.
 43. J. Lewandowski, J. Korchowiec, and Y. Aoki: Elongation Cutoff Technique for Linear SCF Scaling, Symposium on Advanced Methods of Quantum Chemistry and Physics, SAMQCP 2007, September 2-6, 2007, Toruń, Poland.
 44. S. Ohnishi, Y. Orimoto, F. L.?Gu, J. Korchowiec, and Y. Aoki: Theoretical Design for NLO materials, 54th Polymer Conference? 25-27.05.2005, Jokohama, Japonia.
 45. H. Takishita,?F. L. Gu,?J. Korchowiec, and Y. Aoki: Applicaion of the Elongation Method to Organic Functional Material Design, 10th Polymer Computer Science Conference, 03.2005, Tokio, Japonia.
 46. Y. Aoki, F. L. Gu, and J. Korchowiec: Highly Efficient Order-N Method and its Application to Large Systems, 9th Theoretical Chemistry Conference, 18.05.2005, Kioto, Japonia.
 47. J. Korchowiec, F. L. Gu, and Y. Aoki: Elongation Cutoff Technique for Linear SCF Scaling, Sanibel Symposium, 04-11.03.2005, St Simon Island, Georgia, USA.
 48. J. Korchowiec: Elongation Cutoff Technique for Linear SCF Scaling, 11th International Conference on the Applications of Density Functional Theory in Chemistry and Physics, 11-15.09.2005, Genewa, Szwajcaria.
 49. J. Korchowiec, F. L. Gu, and Y. Aoki: Elongation Cutoff Technique for Linear SCF Scaling, Sourikou Seminar, Interdisciplinary School of Engineering Sciences, Fukuoka, Dec. 10, 2004.
 50. F. L. Gu, J. Korchowiec, and Y. Aoki: Elongation Finite-Field Method for Calculating (Hyper)Polarizabilities of 3-Methyl-4-nitropyridine 1-oxide Crystal, Annual Conference of Japan Science and Tochnology Agency, Tokyo, Japan, 7-8 December 2004.
 51. J. Korchowiec, F. L. Gu, and Y. Aoki: Elongation Method – A step Toward Linear Scaling, Annual Conference of Japan Science and Tochnology Agency, Tokyo, Japan, 7-8 December 2004.
 52. J. Korchowiec, F. L. Gu, and Y. Aoki: Elongation Cutoff Technique for Linear SCF Scaling, Annual Conference of Japan Science and Tochnology Agency, Tokyo, Japan, 7-8 December 2004.
 53. Y. Aoki, F. L. Gu, and J. Korchowiec: Elongation Method, a Powerful Tool for Large Systems, Annual Conference of Japan Science and Tochnology Agency, Tokyo, Japan, 7-8 December 2004.
 54. J. Korchowiec: Importance of Charge-Transfer Effects in Regiochemistry of 1,3-Dipolar Cycloaddition between Azides and Substituted Ethylenes, Current Trends in Theoretical Chemistry IV, Fifty Years of Theoretical Chemistry in Poland, Cracow, 13-15.06.2002.
 55. M. Najbar, J. Banas, J. Korchowiec, A. Bialas: Monolithic V-W-O/Ti(Sn)O2 Catalyst for NO Decomposition and NO Reduction, 3rd International Conference on Environmental Catalysis, December 9-13, 2001, Tokyo, Japan.
 56. J. Korchowiec Mechanism of Hydrogen Abstraction from Methane and Hydrofluoromethanes by Hydrioxyl Radical, 8th European Symposium on Organic Reactivity, September 1-6, 2001, Cavtat, Croatia.
 57. J. Korchowiec: The Charge Transfer Fukui Function for Systems with Single and Multi-Site Interactions, 8th European Symposium on Organic Reactivity, September 1-6, 2001, Cavtat, Croatia.
 58. T. Uchimaru, J. Korchowiec, S. Tsuzuki, K. Matsumura, S. Kawahara, M. Mikami: Importance of secondary electrostatic interactions in hydrogen-bonding complexes: an investigation using the self-consistent charge and configuration method for subsystems, The 2000 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, Hawaii, USA, December 14-19, 2000.
 59. J. Korchowiec and T. Uchimaru: The Charge Transfer Fukui Function: Extension of the Finite-Difference Approach to Reactive Systems, 5th International Conference Computers in Chemistry’99 and Polish-American Workshop, Szklarska Poręba, 1-6 lipca 1999.
 60. T. Uchimaru, J. Korchowiec, M. Sugie, and A. Sakiya: New Methodology for Energy Decomposition, Scientific Mitting of NIMC Researcher entitled: Molecular Simulations, Tsukuba, Japan, December 9, 1998.
 61. T. Uchimaru, J. Korchowiec, and M. Sugie: New Methodology for Energy Decomposition, Scientific Mitting of NIMC Researcher entitled Material Engineering in the Energy Technology, Tsukuba, Japan, October 16, 1998.
 62. R. F. Nalewajski, A. Michalak, and J. Korchowiec: Charge Sensitivity and Bond-Order Studies of Reactivity Trends in Chemisorption Systems: Two-Reactant Approach, 9th International Congress of Quantum Chemistry, Atlanta, Georgia, USA, June 9-14, 1997.
 63. R. F. Nalewajski, J. Korchowiec, and A. Michalak: Charge Sensitivity and Valence Indices of Electronic Structure and Chemical Reactivity, 6th International Conference on the Applications of the Density Functional Theory in Chemistry and Physics, Paris, France, August 29 – September 1, 1995.
 64. J. Korchowiec, Th. Bredow and K. Jug: Catalytic Activity of Rutile (110) Cluster Models; Charge Sensitivity Study, 8th International Congress of Quantum Chemistry, Praga, Czech Republik, June 19-23, 1994.
 65. J. Korchowiec: Fukui Function Direction of a Charge Reorganization Process, Thirty Years of Density Functional Theory: Concepts and Applications, Satellite Symposium of 8th International Congress of Quantum Chemistry, Kraków, June 13-16, 1994.
 66. J. Korchowiec, P. Kowalski: Substytucja elektrofilowa w 2-aminopirydynie – modelowe rozważania w ramach analizy podatnościowej rozkładu ładunku, Sympozjum Chemii Kwantowej nt. Metody i zastosowanie chemii kwantowej w badaniach układów molekularnych, Katowice, 18 września 1992.
 67. R.F. Nalewajski and J. Korchowiec: Charge Sensitivity Analysis of Model Metallic (Ni) and Oxide (V2O5) Catalytic Clusters, Theoretical Approach to Catalysis at Interfaces, Kraków, 27-31 lipca 1992.
 68. R. F. Nalewajski, J. Korchowiec, R. Tokarz, E. Brocławik, and M. Witko: Charge Sensitivity Analysis of Oxide Catalysts V2O5 Clusters and (n-V2O5)---H2 Systems, 14th Austin Symposium on Molecular Structure, Austin, Texas, USA, March 2-4, 1992.
 69. R. F. Nalewajski, J. Korchowiec: Group Electronegativity and Fukui Function Studies of the Substituent Effects in Aromatic and Inorganic Systems, 14th Austin Symposium on Molecular Structure, Austin, Texas, USA, March 2-4, 1992.
 70. R. F. Nalewajski, J. Korchowiec and J. Mrozek: Charge Sensitivity Analysis Recent Advances and Applications to Problems in Chemical Reactivity and Catalysis, 14th Austin Symposium on Molecular Structure, Austin, Texas, USA, March 2-4, 1992.
 71. J. Korchowiec: Zastosowanie analizy podatnościowej rozkładu ładunku do problemów reaktywności chemicznej, Doroczny Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 4-7 września 1991.
 72. J. Korchowiec: Application of Charge Sensitivity Analysis to Chemical Reactivity Problems, European Summerschool in Quantum Chemistry, Tjornarp, Sweden, August 18-31, 1991.
 73. J. Korchowiec: Protonation of Pyrrole: A Model Hardness/Softness Sensitivity Study, Current Trends in Theoretical Chemistry, Zakopane 27-31 maja 1990.
 74. R.F. Nalewajski and J. Korchowiec: Protonation of Pyrrole and Cyclopentadiene: a Model Charge Sensitivity Comparative Study, Sixth School of Advanced Method of Quantum Chemistry, Bachotek, 4-9 czerwca 1989.
 75. J. Korchowiec, R. F. Nalewajski: Effect of a Controlled Basis Set Non-Orthogonality in Model R-Matrix Calculations, The Dynamics of Systems with Chemical Reaction, Świdno, 1988.
 76. J. Korchowiec: Effect of a Controlled Basis Set Non-Orthogonality in Model R-Matrix Calculations, Current Trends in Theoretical Chemistry, Zakopane 27-31 maja 1987.