Seminaria Zakładu Chemii Teoretycznej

i Zakładu Metod Obliczeniowych Chemii

sala A1-21, godzina 1015

 2018/2019

Data Prelegent Temat
23.01.2016 prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna Poprawne i niepoprawne fałdowanie się białek
16.01.2016 prof. dr hab. Piotr Petelenz Vibrational Coherences in Singlet Exciton Fission
05.12.2018 dr James Hooper Computational studies of S-nitrosoglutathione in different chemical environments
28.11.2018 mgr Mateusz Snamina Nowe metody obliczeń mikroelektrostatycznych dla zastosowań interpretacyjnych w spektroskopii i fotofizyce kryształów molekularnych
14.11.2018 Gabriela Drabik, Andrzej Kałka Prezentacja tematyki prac magisterskich
07.11.2018 Magdalena Dziurka, Radosław Piwowarski Prezentacja tematyki prac magisterskich
24.10.2018 dr Mariusz Radoń Energetyka stanów spinowych: dokładne obliczenia metodami chemii kwantowej oraz uwzględnienie wpływu środowiska
10.10.2018 dr inż. Janusz Opiła Wizualizacja jako narzędzie analizy danych i transferu wiedzy
03.10.2018 Seminarium organizacyjne

2017/2018

Data Prelegent Temat
13.06.2018 Katarzyna Gąssowska
06.06.2018 Piotr Wróbel
30.05.2018 prof. Yuriko Aoki Development of linear scaling elongation method and efficient functional designs for DNA and nanotubes
23.05.2018 dr Monika Srebro-Hooper Understanding spectral features and optical activity in helicene derivatives
16.05.2018 dr James Hooper A Graphene-like h-CBN Monolayer
09.05.2018 mgr Filip Sagan Predicting acid dissociation constants with DFT on the example of warfarin and other coumarine derivatives
25.04.2018 mgr Magdalena Krzuś DFTB prametrization for intermolecular interactions
18.04.2018 dr Piotr Kubisiak Molecular dynamics simulations of ionic liquid based electrolytes for Na-ion batteries
11.04.2018 prof. dr hab. Artur Michalak Theoretical study on the tetrazole-based materials for fuel-cell applications
21.03.2018 prof. dr hab. Jacek Korchowiec New developments in elongation method
14.03.2018 Seminarium organizacyjne
10.01.2018 prof. dr hab. Ewa Brocławik Dynamika molekularna ab initio w modelowaniu centrów aktywnych w zeolitach: interpretacja widm IR dla centrów Co(II)-NO oraz mostkowych centrów protonowych
20.12.2017 Seminarium świąteczne
13.12.2017 mgr Mercedes Kukułka Theoretical studies on a novel Zn(II) turn-on fluorescent chemosensor
29.11.2017 dr Piotr Ordon Analiza przebiegu oraz pochodnych sił Hellmanna - Feynmana w przebiegu reakcji chemicznej. Indeks łamliwości wiązań
22.11.2017 Piotr Wróbel, Katarzyna Gąssowska Prezentacje tematyki prac magisterskich

2016/2017

Data Prelegent Temat
28.06.2017 mgr Katarzyna Pustuła The origin of charge-transfer driven phase transitions in {Fe9-xCox[W(CN)8]6} clusters - a DFT approach
14.06.2017 Aleksandra Roznowska, Michał Glanowski Prezentacje magisterskie
07.06.2017 mgr Adam Stępniewski Czynniki elektronowe determinujące aktywność centrów metali przejściowych w zeolitach i kompleksach o znaczeniu katalitycznym
24.05.2017 mgr Karol Dyduch Theoretical studies on the mechanism of the CO2/epoxide copolymerization - part III
10.05.2017 mgr Karol Dyduch Theoretical studies on the mechanism of the CO2/epoxide copolymerization catalyzed by organometallic cobalt(III) complexes: towards an understanding of the structure-activity relationship
19.04.2017 dr Marcin Andrzejak Stany rydbergowskie w teoretycznym opisie stanów wzbudzonych chromoforów organicznych
31.03.2017 prof. Todor Dudev Competition between biogenic and abiogenic cations with terapeutic properties: insights from DFT-CDM calculations
01.03.2017 mgr Mateusz Snamina How to boost singlet fission?
25.01.2017 dr James Hooper Density Functional Theory studies of Fe complexes in two topical environments
18.01.2017 dr hab. Andrzej Eilmes Efficiency of molecular modelling on Graphics Processing Units - an example from physical chemistry of electrolytes
04.01.2017 mgr Klemens Noga ACK Cyfronet oraz PLGrid - infrastruktura obliczeniowa dla polskiej nauki
14.12.2016 mgr Karol Dyduch Theoretical studies on the mechanism of the CO2/epoxide copolymerization - part I
7.12.2016 mgr Katarzyna Pustuła Theoretical description of the pyrolysis of oxetan-3-one and its analogues
30.11.2016 Aleksandra Roznowska, Michał Glanowski Prezentacje tematyki prac magisterskich
26.10.2016 dr Anna Stachowicz Benzo-a-pyrene in lipid environment: lung surfactant monolayers
26.10.2016 mgr Anna Styrcz Hybrydowe algorytmy optymalizacji globalnej - poszukiwanie niskoenergetycznych konformacji cząsteczek chemicznych
19.10.2016 mgr Mateusz Snamina Crystal field effect on pentacene charge-transfer excitons
12.10.2016 dr Tomasz Seidler Wybrane aspekty modelowania liniowych i nieliniowych podatności elektrycznych kryształów organicznych
05.10.2016 Seminarium organizacyjne

2015/2016

Data Prelegent Temat
29.09.2016 prof. Maria Antonietta Loi Photoexcitation dynamics in solution-processable hybrid perovskites
24.06.2016 Magdalena Dziurka Prezentacja licencjacka
22.06.2016 Magdalena Krzuś, Martyna Hanas, Tomasz Skóra Prezentacje magisterskie
22.06.2016 dr Wojciech Płonka Szerokie zastosowania modelowania molekularnego w badaniach i w dydaktyce - prezentacja pakietów ADF i SCIGRESS
25.05.2016 dr Anna Jagusiak Kompleksy nanorurek węglowych z układami supramolekularnymi
18.05.2016 dr Dariusz Szczepanik Nowa perspetywa opisu lokalizacji i delokalizacji elektronowej w cząsteczkach (ciąg dalszy)
13.04.2016 prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny Drabinowe szczotki polimerowe szczepione z powierzchni
09.03.2016 dr Dariusz Szczepanik Nowa perspektywa opisu lokalizacji i delokalizacji elektronowej w cząsteczkach
17.02.2016 dr Marcin Makowski Zwiększenie efektywności teoretycznych metod opisu struktury elektronowej od oceny istniejących przybliżeń przez konstrukcję nowych metod i algorytmów do implementacji na nowoczesnych architekturach komputerowych
09.12.2015 dr Mariusz Mitoraj Od struktury do reakcji katalitycznych teoretyczna charakterystyka wybranych typów słabych wiązań chemicznych w oparciu metodę podziału energii sprzężoną z orbitalami naturalnymi dla wartościowości chemicznej (ETS-NOCV)
02.12.2015 dr Jaroslav Burda Selected Interactions of Anticancer Metallodrugs With Biomolecules; QM and combined QM/MM MD umbrella sampling approaches
18.11.2015 Prezentacje tematów prac magisterskich
14.10.2015 mgr Marcelina Gorczyca Badanie oddziaływań związków biologicznie aktywnych z modelowymi membranami lipidowymi
07.10.2015 dr Nina Tymińska DFT-D Investigation of Active and Dormant Methylaluminoxane (MAO) Species Grafted onto a Magnesium Dichloride Cluster: A Model Study of Supported MAO

2014/2015

Data Prelegent Temat
17.06.2015 Władimir Goroch Prezentacja magisterska
10.06.2015 Mercedes Kukułka, Piotr Talaga Prezentacje magisterskie
03.06.2015 Katarzyna Kosztołowicz Prezentacja magisterska
13.05.2015 dr Biljana Glisic Gold(III) complexes with some peptides and nitrogen-containing heterocycles (synthesis and structural characterization)
22.04.2015 dr Dariusz Szczepanik Ocena aromatyczności cząsteczek w oparciu o orbitale rzędów wiązań, cz. II
15.04.2015 dr Dariusz Szczepanik Ocena aromatyczności cząsteczek w oparciu o orbitale rzędów wiązań, cz. I
18.03.2015 Filip Sagan Prezentacja magisterska: Teoretyczny opis izoelektronowych, nieorganicznych (BN) oraz mieszanych (BN/CC) analogów butanu
28.01.2015 dr Matthew Quesne Application of theoretical techniques to the reaction mechanisms of Fe-oxo dependent catalysts
03.12.2014 dr Russell McKinlay The Jahn-Teller effect in the ultrafast photodissociation of binary transition metal carbonyl complexes
26.11.2014 prof. dr hab. Piotr Petelenz Horyzont przewidywalności w mikroskopowych zastosowaniach mechaniki klasycznej
19.11.2014 dr James Hooper A computational study on the competition between molecule-molecule and molecule-surface interactions in hydrogen-bonded networks
12.11.2014 Mercedes Kukułka, Ewa Czajkowska Prezentacje tematyki prac magisterskich II
05.11.2014 Katarzyna Kosztołowicz, Piotr Talaga Prezentacje tematyki prac magisterskich I
29.10.2014 dr Justyna McKinlay Computational studies of vibronic effects in inorganic chemistry
22.10.2014 prof. Benoit Champagne, dr Tomasz Seidler Second Order Nonlinear Optical Susceptibilities and Refractive Indices of Organic Crystals from a Multiscale Numerical Approach
15.10.2014 dr inż. Kinga Nalepka Modelowanie mikrostruktury warstw przejściowych miedź/szafir
08.10.2014 Seminarium organizacyjne

2013/2014

Data Prelegent Temat
11.06.2014 dr Anna Krawczuk-Pantula Charge density distribution from X-ray diffraction experiment
04.06.2014 Władimir Goroch Prezentacja magisterska: Widmo absorpcji seksitiofenu. Rola orientacji kryształu
28.05.2014 Michał Zubek Prezentacja magisterska: fosfolipidowe filmy mieszane na granicy faz woda/powietrze
07.05.2014 dr Arkadiusz Matwijczuk Badania efektu podwójnej fluorescencji FABT w środowisku wodnym oraz wybranych rozpuszczalnikach organicznych
30.04.2014 Mateusz Snamina Struktura multiplikatywna w zbiorze wszystkich ewolucji kwantowych oraz zbiorze ewolucji klasycznych
26.03.2014 mgr Anna Jagusiak Badanie właściwości kompleksów nanorurek węglowych i związków typu czerwieni Kongo jako potencjalnych układów celowanego dostarczania leków
05.03.2014 mgr Mateusz Brela Theoretical analysis of the bonding in the selected dimeric metal(II) imido complexes
26.02.2014 dr hab. Jacek Korchowiec Pośrednie pole elektrostatyczne - prosty sposób zwiększenia dokładności w metodach fragmentacyjnych
13.01.2014 Michał Zubek / Sergiusz Winogrodzki Fosfolipidowe filmy mieszane na granicy faz woda/powietrze / Nanostruktury węgla w optoelektronice molekularnej
18.12.2013 dr Anna Stradomska-Szymczak Stany wzbudzone w nanorurkach porfirynowych
11.12.2013 mgr Karol Dyduch Formation of polycarbonates catalyzed by cobalt(III) salen-type systems. DFT studies on catalyst structure
27.11.2013 mgr Emil Żak O próbach rozwiązania kwantowego zagadnienia trzech ciał
20.11.2013 dr Monika Srebro Tuned Range-Separated Density Functional Theory
06.11.2013 prof. Radek Marek Biocompatible Xanthine scaffold for DNA quadruplexes
30.10.2013 dr Monika Srebro Tuned Range-Separated Density Functional Theory
23.10.2013 prof. dr hab. Piotr Petelenz Nieoczywisty przejaw istnienia stanów ekscytonowych z przeniesieniem ładunku
09.10.2013 dr Dmytro Babyuk Wave Packet Approach for a Study of Adiabatic Bimolecular Quantum Reactive Dynamics in a Gaseous Phase

2012/2013

Data Prelegent Temat
06.09.2013 prof. Piotr Piecuch Local Coupled-Cluster Methods for Chemical Reaction Pathways Involving Large Molecular Systems
12.06.2013 dr Krzysztof Zborowski Badania zjawisk tautomerii i aromatyczności wybranych związków chemicznych zaawansowanymi metodami teoretycznymi
05.06.2013 prof. Ryszard Jankowiak Probing Electron Transfer and Excitation Energy Times in Photosynthetic Complexes by Hole-Burning Spectroscopy and Modeling of Optical Spectra
29.05.2013 mgr Anna Stachowicz Polaryzowalne pola siłowe z perspektywy analizy podatnościowej rozkładu ładunku
15.05.2013 prof. dr hab. Ewa Brocławik Aktywność redoksowa i rodnikowa tlenku azotu(II) w kompleksach (bio-)nieorganicznych: analiza kanałów przepływu ładunku w rozdzielczości spinowej
08.05.2013 mgr Dariusz Szczepanik Wybrane zastosowania komunikacyjnej teorii wiązania chemicznego
10.04.2013 Emil Żak Czas i energia w Teorii Kwantowej
13.03.2013 prof. dr hab. Irena Roteman-Konieczna Białka - izotropia czy anizotropia?
16.01.2013 mgr Mateusz Brela Modelowanie molekularne błon polimerowych używanych w ogniwach paliwowych
09.01.2013 dr James Hooper
SUNY, Buffalo, USA
DFT Studies of Metallicity in Two Extremes: Hydrogen-Rich Materials Under Pressure and Substrate-Stabilized 2D Organic Networks
12.12.2012 Filip Sebesta
Charles University, Prague
Redox mechanism of PtIV(dach)Cl4 complex in the interaction with GMP from the thermodynamic point of view
05.12.2012 Maciej Gług
Alina Mreńca
Krzysztof Kolasiński
Teoretyczne badania widm w podczerwieni lodu Ih i lodu XI metodą dynamiki molekularnej
Implementacja metody Konha-Shama na GP GPU
28.11.2012 Emil Zak Model relaksacji wewnątrzpasmowej na przykładzie kryształu seksitiofenu
21.11.2012 mgr Karol Dyduch Teoretyczny opis wiązania z udziałem dziury sigma (sigma-hole bonding) - zastosowanie orbitali naturalnych dla wartościowości chemicznej (metoda ETS-NOCV)
14.11.2012 mgr Piotr de Silva Nieaddytywne potencjały kinetyczne dla modelowych układów molekularnych
07.11.2012 dr Piotr Kubisiak Prezentacja możliwości usługi InSilicoLab w projekcie PLGrid+
24.10.2012 dr hab. Andrzej Eilmes Modelowanie wpływu domieszek na transport ładunku w kryształach tetracenu
10.10.2012 mgr Piotr de Silva Single Exponential Decay Detector (SEDD) - deskryptor struktury elektronowej oparty o gęstość elektronową. Opis wiązania chemicznego oraz potencjalne zastosowanie w Orbital-Free DFT
04.10.2012 prof Frank De Proft
Vrije Universiteit Brussel
Chemical concepts from Density Functional Theory: application to halogen bonding and aromaticity
03.10.2012 prof. Andreas Savin
France
Maximum probability domains in molecules and solids

2011/2012

Data Prelegent Temat
27.06.2012 FQS Poland Prezentacja oferty programów firmy FQS
20.06.2012 Monika Parafiniuk
Mateusz Snamina
Roman Łazarski
Teoretyczne badania reakcji odwodornienia borazanu katalizowanych przez kompleksy oparte na palladzie
Analiza stanów wzbudzonych wybranych cząsteczek w ramach formalizmu Dressed-TDDFT
Analiza stosowalności technik automatycznej generacji kodu do implementacji wybranych apektów obliczeń kwantowochemicznych
(prezentacje prac magisterskich i projektu licencjackiego)
13.06.2012 Piotr Kuzniarowicz Implementacja i analiza wydajności zrównoleglonej procedury samouzgodnionego pola (prezentacja pracy magisterskiej)
06.06.2012 Michał Zubek Monowarstwy DMP na granicy faz woda-powietrze - modelowanie metodami klasycznej dynamiki molekularnej (prezentacja projektu licencjackiego)
16.05.2012 dr Grzegorz Mazur
dr Marcin Makowski
dr hab. Andrzej Eilmes
Nowe możliwości obliczeniowe w ACK Cyfronet
25.04.2012 mgr Anna Styrcz Inteligentna ewolucja: zastosowanie sterowanego neuronowo algorytmu genetycznego do optymalizacji funkcji testowych
18.04.2012 prof. dr hab. Piotr Petelenz Wewnątrzpasmowa relaksacja ekscytonów Frenkla w krysztale seksitiofenu
22.02.2012 dr hab. Marek Frankowicz
dr Grzegorz Mazur
Informacja o wypełnianiu tabel efektów kształcenia
10.02.2012 prof. Yuriko Aoki
Kyushu Univ.
Efficient quantum chemical approach, elongation method, for bio- and delocalized large systems
07.12.2011 prof. dr hab. Ewa Brocławik Wpływ sieci na donację i donację zwrotną a aktywacja wiązań przez centra Ag i Cu w zeolitach - teoria (NOCV) i eksperyment (IR)
30.11.2011 dr Marcin Andrzejak Modelowanie względnych położeń linii 0-0 w widmie absorpcyjnym mieszaniny izotopomerów kwasu antranilowego
23.11.2011 mgr Dariusz Szczepanik Molekularne kanały informacyjne a rzędy wiązań
16.11.2011 Monika Parafiniuk Teoretyczne badania reakcji odwodornienia borazanu katalizowanych przez kompleksy oparte na palladzie
09.11.2011 Piotr Kuzniarowicz
Roman Łazarski
Implementacja i analiza wydajności zrównoleglonej procedury samouzgodnionego pola
Analiza stosowalności technik automatyzacji generacji kodu do implementacji wybranych aspektów obliczeń kwantowochemicznych

2010/2011

Data Prelegent Temat
22.06.2011 prof. Tomasz Wesołowski
University of Geneva
Frozen-Density Embedding: stan aktualny teorii, aproksymacje dla bi-funkcjonałów, najnowsze zastosowania
08.06.2011 prof. Ignacy Cukrowski
University of Pretoria
Stabilizing nature of "H-clashes" in metal complexes
03.06.2001 prof. Sang Ook Kang
Korea University
Korea Pd.
High strength and high clearance polyolefins engineered by advanced catalyst.
Practical hydrogen storage materials: catalytically triggered ammonia borane.
25.05.2011 mgr Maciej Roman Zastosowanie obliczeń kwantowochemicznych w analizie oscylacyjnej
27.04.2011 mgr Mariusz Radoń Modelowanie centrów metali przejściowych w enzymach i kompleksach o znaczeniu katalitycznym z wykorzystaniem metod skorelowanych
13.04.2011 prof. Irena Roterman-Konieczna
Coll. Medicum
Wyzwania biologii in Silico
02.03.2011 mgr Agnieszka Rogowska Badanie wpływu podstawników na aktywność półtytanocenowych katalizatorów stosowanych w polimeryzacji etylenu
26.01.2011 mgr Piotr Kubisiak Teoretyczne badanie oddziaływań jon-polimer w stałych elektrolitach polimerowych
19.01.2011 mgr Waldemar Kulig Wybrane aspekty interpretacyjne spektroskopii krystalicznych oligotiofenów
14.01.2011 dr Soonnam Kwon
Korea University,
Chungnam,
Sth. Korea
Deep blue organic light emitting devices with ultrahigh thermal stability and charge mobility
13.01.2011 dr Soonnam Kwon
Korea University,
Chungnam,
Sth. Korea
Optical and electric properties of Si-based organic materials and the application to deep blue PHOLEDs
05.01.2011 dr Grzegorz Mazur Zastosowanie metody D-TDDFT do opisu stanów wzbudzonych polienów i difenylopolienów
01.12.2010 prof. dr hab. Ewa Brocławik Analiza przepływów gęstości elektronowej (ETS-NOCV) a wiązanie i aktywacja liganda przez centrum katalityczne
17.11.2010 dr Dorota Rutkowska-Żbik
Inst. Katalizy PAN
Kwantowo-chemiczne modelowanie procesów katalitycznych zachodzących z udziałem porfiryn manganu
03.11.2010 mgr Anna Stachowicz Analiza podatnościowa rozkładu ładunku w rozdzielczości atomów pola siłowego
20.10.2010 dr hab. Andrzej Eilmes
dr Marcin Makowski
dr Grzegorz Mazur
Informacje o klastrze komputerowym Laboratorium Modelowania Molekularnego

2009/2010

Data Prelegent Temat
18.06.2010 Agnieszka Buczek
Michał Handzlik
Zmiany struktury wiązań podczas reakcji izomeryzacji HCN <-> CNH: badania metodą ETS-NOCV
Zmiany struktury wiązań podczas reakcji cykloaddycji etylen + butadien: badania metodą ETS-NOCV
(prezentacje projektów licencjackich)
09.06.2010 Monika Parafiniuk
Roman Łazarski
Wojciech Kopeć
Teoretyczny opis aktywacji wiązania B-H w borazanie katalizowanej przez [Ir(dppm)2]OTf
Implementacja wybranych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych
Zastosowania teorii grafów w chemii
(prezentacje projektów licencjackich)
02.06.2010 Marcela Trybuła Teoretyczny opis wiązania chemicznego w łańcuchach węglowych (prezentacja pracy magisterskiej)
26.05.2010 Tomasz Seidler Badania widm 1,8-naftalimidu; symulacja widma dichroizmu kołowego (1R,2R)-1,2-bis(1',8'-naftalimido)cyklohksanu (prezentacja pracy magisterskiej)
19.05.2010 Dawid Warszycki Modelowanie molekularne inhibitorów betaglukocerebrozydazy jako potencjalnych leków w terapii choroby Gauchera (prezentacja pracy magisterskiej)
05.05.2010 mgr Monika Srebro Teoretyczne badania procesów polimeryzacji etylenu katalizowanych półmetalocenowymi kompleksami tytanu(IV)
28.04.2010 mgr Piotr Kubisiak Badanie wpływu rozpuszczalnika na kompleksowanie jonów
21.04.2010 dr Marcin Andrzejak Struktura wibronowa pasma 1Ag <- 1Bu w bitiofenie - obliczenia CASSCF i CASPT2. Część II.
14.04.2010 dr Marcin Andrzejak Struktura wibronowa pasma 1Ag <- 1Bu w bitiofenie - obliczenia CASSCF i CASPT2. Część I.
24.03.2010 dr Marcin Makowski Metoda wydłużania - na drodze ku uniwersalnej metodzie obliczeniowej chemii kwantowej
10.03.2010 dr hab. Janusz Mrozek Wprowadzenie do pakietu R
20.01.2010 mgr Piotr de Silva Schemat podziału energii oddziaływania oparty o metodę samouzgodnionych konfiguracji dla podsystemów
13.01.2010 mgr Mikołaj Mikołajczyk
Polit. Wroc.
Teoretyczne modelowanie wpływu nieporządku strukturalnego na ruchliwość nośników ładunku w kolumnowej fazie ciekłokrystalicznej
09.12.2009 Marcela Trybuła
Karol Dyduch
Teoretyczny opis wiązań chemicznych w łańcuchach poliynowych
Badanie wiązań chemicznych w wybranych układach o znaczeniu biologicznym za pomocą metody ETS-NOCV
02.12.2009 Tomasz Seidler
Tomasz Kościółek
Symulacja widma dichroizmu kołowego (1R,2R)-1,2-bis(1',8'-naftalimido)cykloheksanu przy użyciu rozszerzonego modelu dimerowego.
Opracowanie i implementacja nowej metody quasi-trójwymiarowego threadingu białek
25.11.2009 prof. dr hab. Ewa Brocławik Przepływy gęstości elektronowej a aktywność centrów miedziowych w zeolitach: perspektywa ETS-NOCV
18.11.2009 dr hab. Janusz Mrozek Nowe architektury procesorów
13.11.2009 dr Łukasz Ćwiklik
Academy of Sciences of the Czech Republic
Własności fizyczne i biologiczne utlenionych membran fosfolipidowych
04.11.2009 dr Mariusz Sterzel
ACK Cyfronet
Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL-Grid
28.10.2009 dr Marcin Andrzejak Niskoenergetyczne stany wzbudzone bitiofenu - obliczenia CASSCF/CASPT2
21.10.2009 mgr Mariusz Radoń Wiązanie NO do centrów Fe(II) w obliczeniach DFT i CASPT2

2008/2009

Data Prelegent Temat
10.06.2009 Marek Giebułtowski Regionalnie Zlokalizowane Orbitale Molekularne
03.06.2009 Anna Stachowicz
Andrzej Niedziela
Zastosowanie metody równoważenia elektroujemności do wyznaczenia rozkładu ładunków w rozdzielczości globalnej i fragmentów molekularnych
Struktura elektronowa sigma-kompleksu benzenu z centrum aktywnym FeIVO cytochromu P450: modelowanie metodami DFT, CASSCF i CASPT2
27.05.2009 Jakub Sumera
Krzysztof Kowalczyk
Efektywny opis wybranych właściwości dużych układów molekularnych w ramach metodologii MP2
Implementacja efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w dużych układach molekularnych
20.05.2009 mgr Anna Styrcz W poszukiwaniu globalnego minimum
13.05.2009 dr Krzysztof Zborowski Chelatoaromatyczność na przykładzie metalokompleksów hydroksypyronów
06.05.2009 mgr Klemens Noga Oddziaływania metal-metal w dwucentrowych kompleksach o mieszanej walencyjności
29.04.2009 dr Piotr Romańczyk
(Politechnika Krakowska)
Aktywność redoksowa tris(3,5-dimetylopirazolilo)boranowych kompleksów {Mo(NO)}3+/2+. Sterowanie oddziaływaniami elektronowymi oraz właściwościami elektrokatalitycznymi.
22.04.2009 mgr Piotr Zazakowny Struktura oscylacyjna widm bezwodnika kwasu 1,4,5,8-tetrakarboksynaftalenowego (NTCDA)
01.04.2009 dr Mariusz Mitoraj Wybrane zastosowania metody podziału energii oddziaływania (ETS) wyrażonej w rozdzielczości orbitali naturanych dla wartościowości chemicznej (NOCV)
25.03.2009 dr Mariusz Mitoraj Charakterystyka wiązań chemicznych w oparciu o energetyczne przyczynki pochodzące od orbitali naturalnych dla wartościowości chemicznej
18.03.2009 mgr Piotr Kubisiak Badanie kompleksowania jonów w elektrolitach polimerowych zawierających glinianowe sole litu
11.03.2009 mgr Monika Srebro Teoretyczne badania procesów polimeryzacji etylenu katalizowanych pół-metalocenowymi kompleksami tytanu
04.03.2009 mgr Łukasz Piękoś Modelowanie reakcji chemicznych metodami dynamiki molekularnej
28.01.2009 mgr Anna Stradomska Sprzężenie wibronowe w kryształach molekularnych. Poza przybliżenie silnego sprzężenia
21.01.2009 Marek Giebułtowski
Rafał Abram
Lokalizacja orbitali molekularnych: Regionalnie Zlokalizowane Orbitale Molekularne
Modelowanie stanów wzbudzonych układów molekularnych o potencjalnym zastosowaniu w inżynierii matriałów optycznych
14.01.2009 Anna Stachowicz
Andrzej Niedziela
Zastosowanie zasady równoważenia elektroujemności do wyznaczenia rozkładu ładunków w rozdzielczości globalnej i fragmentów molekularnych
Struktura elektronowa sigma-kompleksu benzenu z centrum aktywnym FeIVO cytochromu P450
07.01.2009 Krzysztof Kowalczyk
Jakub Sumera
Opis korelacji elektronowej dla dużych układów molekularnych. Implementacja metodologii LTAO MP2
10.12.2008 dr Michał Slawik Widma elektroabsorpcji liniowych oligotiofenów - co wiemy, a czego ciągle nie wiemy?
26.11.2008 dr hab. Artur Michalak Teoretyczne badania procesów polimeryzacji etylenu katalizowanych półmetalocenowymi kompleksami tytanu.
19.11.2008 mgr Mariusz Radoń Wiązanie CO, NO i O2 do hemu w obliczeniach DFT i CASSCF/CASPT2, cz. II. Refleksja nad funkcjonałami.
05.11.2008 mgr Mariusz Radoń Wiązanie CO, NO i O2 do hemu w obliczeniach DFT i CASSCF/CASPT2
29.10.2008 mgr Paweł Rejmak Badanie metodami chemii kwantowej i metodami hybrydowymi właściwości centrów Cu(I) w zeolitach typu FAU i MFI i ich oddziaływań z cząsteczkami
22.10.2008 prof. dr hab. Ewa Brocławik Theoretical modeling of smart catalytic activity
15.10.2008 dr hab. Jacek Korchowiec Selektywność reakcji kompleksowania kationów metalicznych eterami koronowymi z rodziny t214c4

2007/2008

Data Prelegent Temat
11.06.2008 Dariusz Szczepanik Określanie charakteru wiązania chemicznego w oparciu o teorię komunikacji Shannona (prezentacja pracy magisterskiej)
04.06.2008 Piotr de Silva Wiązania chemiczne z teorii informacji Fishera (prezentacja pracy magisterskiej)
28.05.2008 Radosław Włodarczyk Implementacja metody TDDFT uwzględniająca w przybliżony sposób wpływ konfiguracji podwójnie wzbudzonych na energię wzbudzeń (prezentacja pracy magisterskiej)
21.05.2008 Maciej Butscher Badanie reakcji enzymatycznej katalizowanej przez hydrolazę fumaryloacetooctanową (FAH) metodami chemii kwantowej i modelowania molekularnego
07.05.2008 mgr Anna Styrcz Optymalizacja optymalizacji
23.04.2008 mgr Monika Srebro Co wspólnego mają knedliki, svickova na smetane, sód i tworzenie par jonowych? (cz. II)
16.04.2008 mgr Piotr Kubisiak
mgr Waldemar Kulig
Co wspólnego mają knedliki, svickova na smetane, sód i tworzenie par jonowych? (cz. I)
09.04.2008 dr Vladimir G. Malkin
Slovak Academy of Sciences, Bratislava
Relativistic calculations of NMR and EPR parameters
02.04.2008 mgr Anna Stradomska Agregaty naftalenu w polimerach amfifilowych
23.01.2008 dr hab. Artur Michalak Orbitale zlokalizowane związane z teorią wartościowości chemicznej
16.01.2008 mgr Monika Srebro Analiza wiązań w wybranych związkach kompleksowych rodu(I) z N-heterocyklicznymi karbenami
09.01.2008 Radosław Włodarczyk Implementacja metody TDDFT uwzględniająca w przybliżony sposób wpływ konfiguracji podwójnie wzbudzonych na energię wzbudzeń
12.12.2007 Piotr de Silva
Dariusz Szczepanik
Indeksy krotności wiązań z teorii informacji Fishera
Rzędy wiązań chemicznych w oparciu o teorię komunikacji
05.12.2007 dr Marcin Makowski Opis korelacji elektronowej w ramach metody wydłużania - formalizm ELG-MP2
28.11.2007 FQS Poland Prezentacja oprogramowania kwantowochemicznego firmy Fujitsu
14.11.2007 dr Marcin Andrzejak Modelowanie struktury wibronowej widm fluorescencji oligotiofenów w oparciu o obliczenia DFT/TD DFT
07.11.2007 mgr Piotr Kubisiak Wpływ kwasów Lewisa na kompleksowanie jonów litu w stałych elektrolitach polimerowych
24.10.2007 mgr Waldemar Kulig Niezwiązane stany ekscytonowo-fononowe w kryształach oligotiofenów
17.10.2007 mgr Mariusz Radoń Konformacja i struktura elektronowa acetyloacetonianu kobaltu(II). Modelowanie wybranymi metodami chemii kwantowej.
10.10.2007 dr hab. Janusz Mrozek Maxima - pakiet do obliczeń symbolicznych

2006/2007

Data Prelegent Temat
13.06.2007 mgr Mariusz Mitoraj Opis struktury elektronowej kompleksów metali przejściowych w oparciu o orbitale naturalne dla wartościowości chemicznej
06.06.2007 prof. Karl Jug
Univ. Hannover
Implementation and application of molecular dynamics
05.06.2007 prof. Tom Ziegler
Univ. of Calgary
Time-Dependent Density Functional Theory as a practical tool in the study of MCD and CD spectra of transition metal complexes. Implementations and applications
30.05.2007 Jakub Lewandowski Zastosowanie rozwinięcia multipolowego w metodzie elongacji z obcięciem macierzy Focka (prezentacja pracy magisterskiej)
23.05.2007 prof. Karl Jug
Univ. Hannover
Cyclic cluster simulation of mixing in zinc chalcogenides
16.05.2007 Karolina Kwapień Mechanizm aktywacji wiązania C-H w związkach aromatycznych na centrach żelazowych różnych typów (prezentacja pracy magisterskiej)
09.05.2007 prof. Karl Jug
Univ. Hannover
Structure and energetics of siloxanes
25.04.2007 prof. Karl Jug
Univ. Hannover
Concept of aromaticity
18.04.2007 dr Mariusz Sterzel
ACK Cyfronet
Wprowadzenie do obliczeń na platformie gridowej - infrastruktura EGEE
28.03.2007 mgr Piotr Romańczyk
(Politechnika Krakowska)
mgr Klemens Noga
Oddziaływania metal-metal w dwucentrowych kompleksach molibdenu - badania spektroskopowe, elektrochemiczne oraz modelowanie DFT
21.03.2007 prof. dr hab. Piotr Petelenz O nieodwracalności naiwnie
14.03.2007 dr hab. Andrzej Eilmes Modelowanie transportu ładunku w materiałach organicznych
17.01.2007 dr Andrzej Łapiński
IFM PAN, Poznań
Badania struktury oscylacyjnej i elektronowej nowego przewodnika organicznego (DOEO)4HgBr4·TCE - eksperyment i teoria
10.01.2007 mgr Anna Stradomska Polarytony w kryształach molekularnych o dwu lub czterech cząsteczkach w komórce elementarnej
13.12.2006 prof. dr hab. Robert Moszyński
Wydział Chemii UW
Dielektryczne i optyczne własności rozrzedzonych gazów atomowych
06.12.2006 Jakub Lewandowski Zastosowanie szybkiej metody multipoli w metodzie elongacji z obcięciem macierzy Fock'a
29.11.2006 Karolina Kwapień Mechanizm aktywacji aromatycznego wiązania C-H na centrach żelazowych różnych typów
22.11.2006 dr Marcin Andrzejak Sprzężenia wibronowe w modelu dimerowym - obliczenia w bazie pełnej i zredukowanej
15.11.2006 mgr Piotr Zazakowny Efekt Herzberga-Tellera w dwuanionie kwasu krokonowego
08.11.2006 mgr Daniel Błażewicz Badanie zależności między geometrią a strukturą elektronową molekuł
25.10.2006 mgr Mariusz Mitoraj Czynniki wpływające na energię dysocjacji wiązań chemicznych: C-H, C-C, Rh-C oraz Ti-C
11.10.2006 mgr Waldemar Szczepanik Obliczenia FDE (Frozen Density Embedding) jako alternatywa dla QM/MM

2005/2006

Data Prelegent Temat
07.06.2006 dr hab. Marek Zgierski
NRC Ottawa
Is biradical state ubiquitous in heteroaromaticsą Its role in ultrafast internal conversion of DNA bases and other heterocycles
31.05.2006 Monika Srebro Teoretyczne wyznaczanie energii wiązań metal-alkil dla wybranych katalizatorów metaloorganicznych (prezentacja pracy magisterskiej)
24.05.2006 Klemens Noga
Anna Styrcz
Rola stanów CT w inicjacji detonacji RDX
Hybrydowe metody optymalizacji geometrii - omówienie wyników
(prezentacje prac magisterskich)
17.05.2006 Piotr Kubisiak
Waldemar Kulig
Teoretyczne modelowanie stałego elektrolitu polimerowego
Teoretyczna interpretacja widma elektroabsorpcji 2,2':5',2":5",2"-kwatertiofenu
(prezentacje prac magisterskich)
10.05.2006 Mariusz Radoń Struktura elektronowa CpdI cytochromu P450 - modelowanie DFT i CASPT2 (prezentacja pracy magisterskiej)
26.04.2006 dr Tomasz Borowski
Instytut Katalizy PAN
Modelowanie reakcji katalitycznych dla dwóch niehemowych enzymów żelazowych
05.04.2006 dr Grzegorz Mazur Modyfikacja schematu SCPF obliczeń energii polaryzacji
29.03.2006 dr Marcin Makowski Korelacja elektronowa w metodzie elongacji
22.03.2006 dr Marcin Makowski Optymalizacja algorytmów wyznaczania całek dwuelektronowych w bazach gaussowskich dla przypadków baz silnie skontraktowanych lub baz zawierających funkcje o dużym l
15.03.2006 mgr Mariusz Mitoraj Zastosowanie orbitali naturalnych dla wartościowości chemicznej w opisie struktury elektronowej układów metaloorganicznych. Cz. II
08.03.2006 mgr Mariusz Mitoraj Zastosowanie orbitali naturalnych dla wartościowości chemicznej w opisie struktury elektronowej układów metaloorganicznych
01.03.2006 dr Andrzej Eilmes Kryształy fotoniczne, czyli o manipulacjach światłem
22.02.2006 mgr Wiktor Jurkowski
Collegium Medicum UJ
Wstępna faza fałdowania białek
25.01.2006 mgr Piotr Liguziński Dynamika molekularna jako metoda badania oddziaływań białko - lek
18.01.2006 mgr Elżbieta Broniatowska Zastosowanie teorii informacji w chemicznej interpretacji struktury elektronowej układów molekularnych
11.01.2006 Klemens Noga
Anna Styrcz
Modele inicjacji detonacji w materiałach wysokoenergetycznych
Hybrydowe metody optymalizacji geometrii
04.01.2006 Mariusz Radoń Struktura elektronowa centrum żelazowego pochodnej I cytochromu P450. Modelowanie metodą CAS-PT2
14.12.2005 Monika Srebro Teoretyczne wyznaczanie energii wiązań metal-alkil dla wybranych katalizatorów metaloorganicznych
07.12.2005 Piotr Kubisiak
Waldemar Kulig
Teoretyczne modelowanie stałego elektrolitu polimerowego
Próba interpretacji widma elektroabsorpcji cienkiej warstwy alpha-tetratiofenu
30.11.2005 Mariusz Radoń Analizy populacyjne i rzędy wiązań - przegląd metod
23.11.2005 dr hab. Jacek Korchowiec Optymalizacja geometrii w metodzie wydłużania. Metoda wydłużania na poziomie ROHF
16.11.2005 prof. dr hab. Ewa Brocławik Mechanizm reakcji hydroksylacji pierścienia aromatycznego przez cytochrom CYP450 3A4
26.10.2005 mgr Anna Stradomska Widma elektroabsorpcji oligomerów porfiryn
19.10.2005 dr hab. Jacek Korchowiec Metoda wydłużania - krok w kierunku skalowania liniowego w obliczeniach SCF
12.10.2005 dr hab. Jacek Korchowiec Lokalizacja orbitali molekularnych w obrębie podukładów i jej zastosowanie w metodzie wydłużania

2004/2005

Data Prelegent Temat
08.06.2005 Regina Szeliga Wpływ ciśnienia na masy molekularne polietylenu w procesach polimeryzacji katalizowanych przez anilinotroponowy kompleks niklu (II) - badania teoretyczne (prezentacja pracy magisterskiej)
01.06.2005 Rafał Koczeń
Daniel Błażewicz
Oprogramowanie do budowy interaktywnych podręczników i pomocy dydaktycznych
Przystosowanie programu MOPAC6 do pracy na architekturach równoległych - obliczanie właściwości molekularnych (prezentacje prac magisterskich)
25.05.2005 Piotr Zazakowny Efekty Francka-Condona i Jahna-Tellera w anionie kwasu kwadratowego (prezentacja pracy magisterskiej)
18.05.2005 dr hab. Jacek Korchowiec Równania równoważenia - perspektywa globalna i reagentów w układzie
11.05.2005 Mariusz Radoń Rezonansowe rozproszenie ramanowskie z udziałem kontinuum stanów niezwiązanych na przykładzie dimeru glinu
27.04.2005 mgr Paweł Kornelak Teoretyczne badania struktury elektronowej klastrowych modeli powierzchni (001) pentalenku diwanadu i roztworu stałego MoO3-V2O5 oraz adsorpcji tlenku azotu (II)
13.04.2005 mgr Joanna Banaś Adsorpcja wody i tlenku azotu na katalizatorze V-O-W - obliczenia kwantowochemiczne metodą DFT
06.04.2005 mgr Piotr Liguziński Analiza kontroli metabolicznej - dlaczego nie zawsze najlepszy wygrywa?
16.03.2005 dr Witold Piskorz Algorytm określania symetrii cząsteczek
09.03.2005 mgr Barbara Jagoda-Ćwiklik Symulacje adsorpcji i dyfuzji w materiałach mikroporowatych metodami Monte Carlo
02.03.2005 mgr Łukasz Ćwiklik Kinetyka stochastyczna reakcji powierzchniowych - zastosowanie równania Master
23.02.2005 dr Grzegorz Mazur
dr Marcin Makowski
Projekt "Niedoida"
12.01.2005 Regina Szeliga Teoretyczne badania mechanizmu i modelowania mas molekularnych w procesie polimeryzacji etylenu katalizowanym niklowym kompleksem anilinotroponowym
08.12.2004 Daniel Błażewicz
Rafał Koczeń
Przystosowanie programu MOPAC6 do pracy na architekturach równoległych
Oprogramowanie do budowy interaktywnych podręczników i pomocy dydaktycznych
01.12.2004 mgr Elżbieta Broniatowska Teorio-informacyjna analiza rozkładów gęstości atomów Hirshfelda
24.11.2004 Piotr Zazakowny Efekty Francka-Condona i Jahna-Tellera w jonach C4O42- i C6O62-
17.11.2004 dr Andrzej Eilmes Modelowanie transportu jonów w amorficznych polimerach
10.11.2004 dr Marcin Makowski Efekty Francka-Condona i Jahna-Tellera w jonie C5O52-
04.11.2004 dr Wojciech Grochala
Wydział Chemii UW
Projektowanie nowych rodzin materiałów nadprzewodzących w oparciu o badania sprzężenia wibronowego dla prostych cząsteczek
27.10.2004 mgr Mariusz Mitoraj Badania reakcji izomeryzacji obecnych w cyklu katalitycznym kopolimeryzacji etylenu i akrylanu metylu katalizowanym przez diiminowe kompleksy niklu i palladu
20.10.2004 dr Artur Michalak Od darwinizmu do fullerenów, czyli o algorytmach genetycznych i ich zastosowaniu w modelowaniu molekularnym
13.10.2004 dr Grzegorz Mazur Pochodne energii względem położenia jąder w TDDFT

2003/2004

Data Prelegent Temat
02.06.2004 Marek Szczybura
Marcin Chrenowski
Andrzej Fima
Teoretyczne badania reakcji terminacji w procesie polimeryzacji etylenu katalizowanym kompleksem niklowym
Histereza adsorpcji-desorpcji w układach porowatych
Narzędzia do wizualizacji wyników i komunikacji między programami do obliczeń chemicznych (prezentacje prac magisterskich)
19.05.2004 Aleksander Muszyński Zastosowanie metod QM/MM do badania mechanizmu reakcji katalizowanej przez wanadylową haloperoksydazę (prezentacja pracy magisterskiej)
05.05.2004 Anna Stradomska Interpretacja widm elektroabsorpcji stanów o wysokiej intensywności (prezentacja pracy magisterskiej)
21.04.2004 dr Artur Michalak Rzędy wiązań, gęstość różnicowa, orbitale wiązań
31.03.2004 dr Andrzej Eilmes Obliczenia mikroelektrostatyczne dla układów nieuporządkowanych
24.03.2004 mgr Michał Bryliński Symulacja wczesnych etapów fałdowania białek
10.03.2004 prof. Ewa Brocławik Proces interkalacji litu - potencjalne zródło barwy szkieł pokrytych tlenkami wolframu - modelowanie kwantowochemiczne
03.03.2004 mgr Barbara Jagoda-Ćwiklik Symulacje adsorpcji n-alkanów w materiałach mikroporowatych w stanie równowagi
25.02.2004 dr Artur Góra Jak wbudować grupę OH w pierścień aromatyczny i jak stworzyć na nowo białko
18.02.2004 dr Andrzej Eilmes Mikroskopowe obliczenia statycznej podatności elektrycznej amorficznego polietylenu
21.01.2004 mgr Waldemar Szczepanik Syntaza klawaminowa - modelowanie mechanizmu reakcji
14.01.2004 Aleksander Muszyński Zastosowanie metody QM/MM do badania mechanizmu reakcji katalizowanej przez wanadylową peroksydazę
07.01.2004 mgr Marcin Makowski Efekty wibronowe w stanach wzbudzonych TCNQ i TCNQ-
03.12.2003 Andrzej Fima
Marek Szczybura
Wizualizacja w chemii
Polimeryzacja etylenu katalizowana kompleksem niklowym - badanie reakcji terminacji i modelowanie mas molekularnych
26.11.2003 Anna Stradomska Widma elektroabsorpcji oligomerów porfiryn
19.11.2003 Marcin Chrenowski
Marcin Tabaka
Histereza w układach chemicznych
Przetwarzanie informacji w nieliniowych układach chemicznych
12.11.2003 dr Reinhard Scholz
TU Chemnitz
Density functional calculations of relaxed excited states in PTCDA
05.11.2003 prof. Ewa Brocławik "Smart windows". Mechanizm zabarwiania cienkich warstw WO3 - obliczenia TDDFT
29.10.2003 prof. John Coxon
Dalhousie University, Halifax
Laser excitation spectroscopy of diatomic metal bromides: the visible spectra of SrBr and YbBr
22.10.2003 mgr Łukasz Ćwiklik Modelowanie reakcji chemicznych na powierzchniach niejednorodnych