Zespoły w których napisać możesz pracę magisterską

KADRA

Zespoły realizujące program dydaktyczny panelu:

  • Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego (kierownik prof. dr hab. Zbigniew Sojka)
  • Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego II (kierownik prof. dr hab. Roman Dziembaj)
  • Zespół Katalizy Środowiskowej (kierownik prof. dr hab. Mieczysława Najbar)
  • Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych (kierownik dr hab. Joanna Łojewska)
  • Zespół Spektroskopii Mössbauera (kierownik dr hab. Agnieszka Pattek-Janczyk)

Pracownicy, którzy mogą być opiekunami naukowymi i promotorami prac magisterskich studentów na profilu Kataliza i Chemia Powierzchni: