Wróć

Opracowanie procedury mineralizacji materiału biologicznego pod kątem oznaczania selenu metodą atomowej spektrofotometrii fluorescencyjnej

Maciej Rymanowski1, Renata Wietecha1, Paweł Kościelniak1,2, Teresa Lech2

Abstract

Powyższe zagadnienie zostało podjęte z uwagi na trudności związane z charakterem wspomnianego pierwiastka. Selen należy do półmetali, bardzo lotnych, wymagających odpowiednich sposobów przygotowania materiału do badań.

Selen jest niezwykle cennym i kontrowersyjnym mikroelementem (granica między dawką terapeutyczną a toksyczną jest bardzo wąska) dlatego od lat jest w centrum zainteresowania toksykologów. Związki selenu odgrywają bardzo ważną rolę w neutralizowaniu i usuwaniu z organizmu substancji toksycznych. Przede wszystkim toksycznych metali ciężkich tj. ołów, kadm jak i związków organicznych uwalnianych podczas zakażeń, urazów i stresów. Bioaktywne związki selenu mogą też działać jako silne antyoksydanty bowiem zapobiegają peroksydacji lipidów.

Większość biologicznie aktywnego selenu występuje w postaci selenoaminokwasów np. selenocysteina (SeCys), selenometionina (SeMet), wchodzących w skład wielu różnych białek. W ostatnich latach ciągle wzrasta liczba nowoodkrytych enzymów i białek zawierających selen. Na pierwszym miejscu należy wymienić dużą rodzinę peroksydaz glutationowych (GSH-Px) oraz dejodynazy jodotyroninowe typu I i III. Selenozależny enzym peroksydaza glutationowa jest jednym z ważnych przeciwutleniaczy neutralizujących wolne rodniki tlenowe wywołujące choroby nowotworowe.

Suplementacja selenem jest zalecana zwłaszcza w celu utrzymania prawidłowego rozwoju płodu i niemowląt, ma również znaczenie terapeutyczne w chorobach przewlekłych tj. choroby związane z układem krwionośnym (m.in. zmniejsza ryzyko powstania zawału serca), odpornościowym (dezaktywuje działanie wirusów) oraz jest stosowany podczas powikłań związanych ze stosowaniem antybiotyków, chemioterapeutyków i radioterapii.

Celem badań było opracowanie procedury mineralizacji z użyciem mikrofal i określenie optymalnych warunków oznaczania śladowych ilości selenu metodą atomowej spektrometrii fluorescencyjnej połączonej z generacją wodorków (HG-ASF). Technika HG-ASF jest bardzo czułą i selektywną metodą wykorzystywaną do oznaczeń biomedycznie i ekologicznie ważnych pierwiastków (np. As, Sb, Se, Cd, Zn, Pb i innych). Jest szeroko stosowana m.in. do analizy wód, analizy próbek geologicznych a w szczególności w analizie materiałów biologicznych (np. próbek krwi, narządów wewnętrznych, włosów itp.)


Poster w pdf