Wróć

Atomowa spektrometria fluorescencyjna w badaniach toksykologicznych

Renata Wietecha1, Paweł Kościelniak1,2, Teresa Lech2, Maciej Rymanowski1

Poster w pdf