Seminaria Wydziałowe

W przerwie międzysemestralnej (2-11 lutego 2009) odbyła seria czterech Seminariów Wydziałowych pod wspólną nazwą "W stronę e-learningu". Materiały pochodzące z tych spotkań zostały zamieszczone na kolejnych stronach. Główne wnioski wypływające z odbytych spotkań to:

  • wzrost znaczenia zdalnych metod nauczania na poziomie akademickim jest nieuchronny
  • zakończył się już niemowlęcy okres e-learningu, który charakteryzował się nadmiernym zaufaniem pokładanym w techniczne aspekty nauczania
  • pojawiły się standardowe narzędzia i metody, ich zastosowanie jest stosunkowo proste i po okresie związanym z implementacją może przynosić oszczędności czasu dla prowadzącego przy jednoczesnym podniesieniu poziomu nauczania
  • nowe narzędzia to możliwość i potrzeba stworzenia nowych typów zajęć