UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ CHEMII

ZESPÓŁ CHEMII ZWIˇZKÓW
HETEROCYKLICZNYCH I METALOORGANICZNYCH

Ciez Research Group - wersja polska
Wersja polska


Copyright by Dariusz Cież and Bartosz Trzewik, 2007–2017.
Ciez Research Group - English version
English version

 
Nasz adres:

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Chemii
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków

tel.: 012 6632237 (sekretariat)
lub: 012 6632297
fax: 012 6340515
 
 
Our address:

Jagiellonian University,
Faculty of Chemistry,
ul. Gronostajowa 2,
PL 30-387 Kraków,
Poland.

tel.: +48 126632237
(tel. exchange)
or: +48 126632297
fax: +48 126340515
 
Strona utworzona przy pomocy programu Paj±czek NxG Pro v5.6.2 firmy CreamSoftware.